Các vấn đề về lương

Tìm hiểu về cách thức tính lương viên chức cập nhật mới nhất

1. Yếu tố cần xác định khi tính lương viên chức

Theo Luật Viên Chức 2010 và sửa đổi bổ sung Luật Cán Bộ Công Chức và Luật Viên Chức 2019 thì những đối tượng được hưởng lương theo cách tính lương viên chức bao gồm:

Tính lương cho các đối tượng viên chức
Tính lương cho các đối tượng viên chức

Những công dân Việt Nam làm việc tại các sự nghiệp công lập theo hình thức tuyển dụng làm việc theo chế độ hợp đồng và được hưởng lương trích từ quỹ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập mà cá nhân đó làm việc.

Theo đó thì những đối tượng viên chức sẽ được hưởng lương theo chế độ nhà nước với các cấp bậc khác nhau thì sẽ có được mức lương cơ bản khác nhau tùy theo hệ số lương và mức lương cơ sở.

Các đối tượng viên chức được hưởng lương với mức lương cơ sở giống nhau nhưng tùy vào đối tượng phân loại viên chức cũng như cấp bận thì hệ số lương hiện hưởng sẽ thay đổi.

Căn cứ vào tính pháp lý của những quy định trên thì phân loại nhóm viên chức cụ thể bao gồm các nhóm viên chức loại A0,A1,A2,A3, viên chức loại B, Viên chức loại C.

2. Xác định hệ số lương để tính lương viên chức

Trước hết để có thể xác định mức lương viên chức có thể nhận được thì cần phải xác định hệ số lương của từng vị trí viên chức.

Tính lương viên chức thông qua hệ số lương
Tính lương viên chức thông qua hệ số lương

2.1. Phân cấp hệ số lương của các viên chức loại A

- Đối với viên chức loại A0 hệ số lương phân cấp từ bậc 1 đến bậc 12 giao động từ 2.10 đến 4.89. Những viên chức thuộc nhóm A0 có thể kể đến như: Giaos viên THCS, phát thanh viên, hộ sinh, điều dưỡng cao đẳng.

- Viên chức loại A1 có hệ số lương bậc 1 là 2.34 và cao nhất bậc 12 là 4.98. Những viên chức thuộc loại A1 như: Lưu trữ viên, kỹ sư, kiến trúc sư, giám định viên, y tế công cộng, giảng viên.

- Hệ số lương của viên chức loại A2 được chia thành hai nhóm:

+ Nhóm A2.1 có hệ số lương thấp nhất là 4.40 cao nhất là 6.78. Những viên chức thuộc nhóm này có thể kể đến là bác sĩ chính, kỹ sư chính, dược sĩ chính, phóng viên chính, y tế công cộng chính.

+ Đối với đối tượng viên chức A2.2 thì bậc 1 có hệ số lương là 4.00 và cao nhất bậc 12 có hệ số lương là 6.38. Những đối tượng viên chức thuộc nhóm A2.2 là Lưu trữ viên chính, dự báo viên chính bảo vệ thực vật, giáo viên trung học cao cấp.

- Cũng tương tự như viên chức loại A2, những viên chức loại A3 cũng chia thành 2 nhóm chính với hệ số lương khác nhau:

+ Nhóm A3.1 với những viên chức làm việc tại các vị trí như: Kiến trúc sư cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, kỹ sư cao cấp, giáo sư - giảng viên cao cấp. Hệ số lương của bộ phận công chức này dao động từ mức 6.20 - 8.00. Mức hệ số cao nhất tương ứng với từng vị trí cấp bậc.

Hệ số lương thay đổi với vị trí viên chức có cấp bậc khác nhau
Hệ số lương thay đổi với vị trí viên chức có cấp bậc khác nhau

+ Hệ số lương của các viên chức loại A3 thuộc nhóm 2 thấp nhất ở mức 5.75 và cao nhất ở bậc 12 với mức 7.55. Những viên chức thuộc nhóm A3.2 có thể kể đến như: Lưu trữ viên cao cấp, dự báo viên cao cấp, phát thanh viên cao cấp.

2.2. Hệ số lương của viên chức thuộc loại B

Viên chức loại B có hệ số lương bậc 1 là 1.86 và tăng dần theo các bậc tiếp theo, ở cấp bậc 12 hệ số lương cao nhất ở mức 4.06.

Những cán bộ viên chức thuộc nhóm loại B là: Lưu trữ viên trung cấp, Kỹ thuật viên lưu trữ, Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật, giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, điều dưỡng viên trung cấp.

2.3. Hệ số lương của viên chức nằm trong nhóm C

Hệ số lương của viên chức loại C có mức hệ số lương thấp nhất. Với những viên chức loại C thuộc nhóm 1 hệ số lương thay đổi theo cấp bậc từ 1.65 đến 3.63. Các chức danh nghề nghiệp thuộc nhóm C1 như: Y tá, Nữ hộ sinh, Kỹ thuật viên y, Hộ lý, Dược tá.

Đối với nhóm C2 với những viên chức làm việc với chức danh nhân viên nhà xác hệ số lương phân cấp trong khoảng 2.00 - 3.98. Nhóm 3 trong viên chức loại C có hệ số lương dao động mức thấp nhất từ 1.50 - 3.48.

3. Tính lương viên chức dựa trên mức lương cơ sở

Lương của cán bộ viên chức được tính dựa trên mức lương cơ sở theo quy định hiện hành của nhà nước và hệ số lương của mỗi vị trí viên chức đó đảm nhiệm.

Cách tính lương viên chức cơ bản nhất
Cách tính lương viên chức cơ bản nhất

3.1. Cách tính lương cơ bản cho viên chức

Theo quy định hiện hành thì mức lương cơ sở của cán bộ viên chức là 1.490.000 đồng/tháng. Ta có công thức tính mức lương cơ bản cho cán bộ viên chức theo công thức:

Mức lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng của cấp bậc viên chức đó.

Ví dụ: Với vị trí giáo viên tiểu học thuộc viên chức loại B có cấp bậc 7 thì hệ số lương sẽ là 3.06 vì thế mức lương cơ bản 1 tháng của viên chức này sẽ là:

Mức lương = 1.490.000 x 3.06 = 4.559.400 VNĐ/ 1 tháng.

Bên cạnh mức lương cơ bản mà viên chức được nhận thì cán bộ viên chức cũng có thể được hưởng các khoản phụ cấp. Mức phụ cấp cũng được phân chia rõ ràng và có quy định của pháp luật điều chỉnh.

Thêm nữa mỗi cán bộ viên chức có thể tùy vào tình hình làm việc và tính thực hiện trách nhiệm trong công việc tại các tổ chức công sẽ có thể được thưởng hoặc bị phạt theo quy chế, quy định của tổ chức đó.

Vậy có thể xác định cách tính lương cụ thể để cho ra được con số thu nhập cuối cùng của viên chức qua công thức sau:

Lương viên chức = Mức lương cơ bản + Phụ cấp + Thưởng - Phạt - Thuế TNCN - phí khác.

Các thông số như phụ cấp, thưởng, phạt , thuế hay phí khác có thể có hoặc không tùy vào đối tượng viên chức được tính lương.

Tính lương viên chức cần xét tới các khoản phụ cấp
Tính lương viên chức cần xét tới các khoản phụ cấp

3.2. Xác định mức lương phụ cấp cho viên chức

Các khoản phụ cấp cũng có thể được xác định theo mức lương cơ sở và hệ số phụ cấp của viên chức đó. Công thức tính như sau:

Mức phụ cấp cho viên chức = Mức lương cơ sở x Hệ số phụ cấp được hưởng.

Mức phụ cấp của viên chức cũng có thể được tính theo phần trăm mức lương được hưởng hoặc là một số tiền phụ cấp cụ thể theo quy định hiện hành.

4. Một số lưu ý để tính lương viên chức

Lưu ý rằng để xác định mức lương cho viên chức thì phải biết cấp bậc và loại của viên chức để từ đó xác định hệ số lương, hệ số phụ cấp nếu có rồi từ đó mới áp dụng công thức để tính lương cho vị trí viên chức đó.

Để có thể tăng thêm mức lương được hưởng thì viên chức cần tăng cấp bậc từ đó tăng được hệ số lương và cuối cùng là tăng được thu nhập.

Các tổ chức công lập phải tính lương theo quy định hiện hành và tính lương rõ ràng minh bạch được bản thân viên chức đó xác nhận là đúng, tránh trường hợp vi phạm quy định, quy chế của nhà nước.

Để có thể tiết kiệm thời gian, tăng tính chính xác của việc tính lương viên chức thì các tổ chức công lập có thể sử dụng các phần mềm tính lương miễn phí. Cách này mang lại nhiều hiệu quả, tối ưu được chi phí và nguồn lực trong hoạt động thực hiện công việc tính lương cho cán bộ viên chức.

Những lưu ý khi tính lương viên chức
Những lưu ý khi tính lương viên chức

Qua bài viết về cách tính lương viên chức hy vọng bạn đã hiểu được cách tính lương cho đối tượng lao động đặc biệt này. Từ đó nắm bắt được các quy định, quy chế hiện hành để tính lương viên chức đúng đủ và chuẩn nhất.

Đăng ngày 14/10/2022, 76 lượt xem