Các vấn đề về lương

Một số lưu ý và hình thức tính lương công nhân trong doanh nghiệp

1. Một số hình thức tính lương công nhân

1.1. Hình thức trả và tính lương theo thời gian

Đây được gọi là hình thức tiền lương thu nhập của một người phụ thuộc trong hai yếu tố đó là số thời gian lao động thực tế có trong tháng và trình độ chuyên môn tay nghề của công nhân, người lao động.

Một số hình thức tính lương công nhân
Một số hình thức tính lương công nhân

Chế độ này có ưu điểm là dễ dàng tính toán và đơn giản hơn. Tuy vậy lại có nhược điểm chỉ mới xét ở mặt số lượng, chất lượng chưa được chú trọng nên việc kích thích sản xuất về tiền lương còn khá hạn chế.

Không chỉ vậy trong thực tế vẫn có thể áp dụng theo hình thức trả lương trong ngày để có thể trả cho các đối tượng công nhân chưa xây dựng được những mức lao động cho công việc của họ. Hoặc dành cho công việc trả lương theo các sản phẩm có hiệu quả. Ví dụ như sửa chữa, kiểm tra về chất lượng cũng như sản xuất lên những sản phẩm có yêu cầu về độ chính xác.

Tính đến thời điểm thực tế hiện nay, trong các doanh nghiệp còn tồn tại 2 cách tính lương công nhân theo phương thức trả lương theo thời gian như sau:

1.1.1. Phương thức thứ nhất

Đối với phương này áp dụng với lương tháng là con số không cố định bởi ngày công chuẩn hàng tháng là khác nhau, có tháng công chuẩn sẽ là 26 ngày hay 24 ngày và cũng có thể là 27 ngày.

Áp dụng cho công thức tính: Lương tháng = (Lương + Phụ cấp (Nếu có)) / 26 x ngày công thực tế làm việc.

Lưu ý rằng: Doanh nghiệp sẽ tự quy định 26 hay 24 ngày.

Phương thức tính lương công nhân thứ nhất
Phương thức tính lương công nhân thứ nhất

Lấy ví dụ, tháng 1/2021 có 31 ngày: gồm 27 ngày đi làm và có 4 ngày chủ nhật. Công ty cổ phần Thanh Toán Hưng Hà trả lương cho công nhân Phạm Thùy Trang 8.000.000 đồng/tháng, Trang đi làm đầy đủ các ngày (tức là 27 ngày).

Nếu như ta  tính lương theo hình thức 1: Doanh nghiệp quy định ngày công chuẩn là 26 ngày thì lương của Trang sẽ là : 8.000.000/26 x 27 = 8.307.692 VNĐ

Nếu như vẫn là cô Trang nhưng tháng 2/2021 có 29 ngày và có 4 ngày chủ nhật tính theo hình thức 1: Doanh nghiệp sẽ trả lương cho Trang là: 8.000.000/26 x 25 = 7.692.308 VNĐ

Từ đó ta có thể thấy phương thức tính lương này dù cả 2 tháng cô Trang đi làm đầy đủ. Nhưng số tiền lương nhận được ở 2 tháng lại là khác nhau thấy được tính theo phương thức này sẽ không ổn định lương cho người công nhân lao động.

1.1.2. Phương thức thứ 2

Phương thức tính này đối với lương tháng là một con số rõ ràng và cố định, nó chỉ giảm xuống khi người công nhân lao động nghỉ không hưởng lương.

Trường hợp công thức tính thường là: Lương tháng/ ngày công chuẩn của tháng x số ngày nghỉ không có lương

Phương thức tính lương công nhân thứ hai
Phương thức tính lương công nhân thứ hai

Áp dụng theo công thức tính: Lương tháng = (Lương + Phụ cấp (nếu có)) / ngày công chuẩn của tháng x số ngày làm việc thực tế.

Lưu ý: Ngày công chuẩn của tháng chính là ngày làm việc trong tháng trong đó không bao gồm các ngày nghỉ.

Trường hợp cần tính lương theo phương thức 2:

Lương tháng = 8.000.000/27 x 27 = 8.000.000 VNĐ

Suy luận ra lương tháng được tính theo phương thức này sẽ khá ổn định được lương cho người công nhân lao động, chỉ giảm xuống khi trường hợp người công nhân lao động nghỉ không hưởng lương.

Việc tính lương theo phương thức nào thì cơ quan, doanh nghiệp sẽ thể hiện trong bản  hợp đồng lao động hay quy chế lương thưởng của công ty.

1.2. Hình thức trả và tính lương công nhân theo sản phẩm

Đối với hình thức này được hiểu là tính lương công nhân theo số lượng cũng như chất lượng sản phẩm, công việc đã hoàn thành. Nó được cho là hình thức trả lương gắn chặt với năng suất lao động cùng thù lao lao động. Tất cả đều cần khuyến khích người lao động để nâng cao năng suất lao động góp phần làm tăng sản phẩm.

 Áp dụng theo công thức lương sản phẩm = Sản lượng sản phẩm x Đơn giá sản phẩm.

1.3. Hình thức trả theo lương khoán

Hình thức này ta hiểu là tính lương công nhân khi công nhân lao động hoàn thiện một khối lượng công việc mà họ đã được giao trước đo.

Lương = Mức lương khoán x Tỷ lệ % hoàn thành công việc.

1.4. Hình thức tính lương công nhân theo doanh thu

Hình thức này được coi là hình thức tình trả lương/thưởng mà thu nhập của người lao động phụ thuộc trong doanh số đạt được theo mục tiêu về doanh số cũng như chính sách lương, thưởng của cơ quan, doanh nghiệp.

Hình thức tính lương công nhân theo doanh thu
Hình thức tính lương công nhân theo doanh thu

Hình thức này sẽ áp dụng cho các đối tượng như công nhân trong lĩnh vực kinh doanh hay bán hàng,..bao gồm một số hình thức khác: Lương-thưởng doanh số cá nhân, lương-thưởng doanh số nhóm hoặc hình thức kinh doanh khác như công nợ hoặc thị trường phát triển.

2. Kỳ hạn trả lương của mỗi hình thức 

2.1. Tiền lương theo thời gian

Tùy công nhân hưởng lương theo thời gian hay căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, hoặc ngày giờ cụ thể. Tiền lương tháng sẽ được trả cho người đó một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động. Tiền lương tuần thì được trả cho một tuần làm việc dựa trên xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần.

Tiền lương ngày thì sẽ  được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số những ngày đã làm việc bình thường trong tháng. (Tính theo từng tháng dương lịch và bảo đảm được cho người công nhân lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất là khoảng 4 ngày)tùy theo quy định pháp luật  mà doanh nghiệp lựa chọn;

Tiền lương giờ sẽ được trả cho một giờ làm việc được xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ đã làm việc bình thường có trong ngày theo quy định theo Điều 104 trong Bộ luật Lao động.

2.2. Tiền lương theo sản phẩm

Tiền lương này sẽ được trả cho người công nhân lao động hưởng lương theo sản phẩm dựa vào mức độ đã hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

2.3. Tiền lương khoán

Kỳ hạn trả lương của mỗi hình thức
Kỳ hạn trả lương của mỗi hình thức

Trường hợp này được trả cho người công nhân lao động hưởng lương khoán. Dựa  vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

Căn cứ các hình thức trả lương nêu trên tính chất công việc cũng như điều kiện sản xuất, kinh doanh. Cơ quan, doanh nghiệp lựa chọn hình thức trả lương bảo đảm tiền lương được trả gắn liền với kết quả công việc. Từ đó góp phần khuyến khích người công nhân lao động nâng cao hiệu quả, năng suất lao động. Như vậy lựa chọn hoặc thay đổi kỳ trả lương phải thể hiện trong hợp đồng lao động và đáp ứng thỏa ước lao động tập thể.

3. Một số lưu ý khi công nhân được trả lương

Để có thể đảm bảo quyền lợi cho mình không bị thiệt thòi thì người công nhân cần chú một vài điều sau khi được trả lương :

3.1. Trả lương qua tài khoản ngân hàng thì không cần trả phí chuyển lương

Theo quy định được đề ra tại quy định khoản 2 Điều 96 trong bộ luật lao động năm 2019 thì: Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người công nhân được mở tại ngân hàng thì người chủ doanh nghiệp phải trả những loại phí có liên quan đến việc mở tài khoản cũng như chuyển tiền lương.

Bên cạnh đó đối với trường hợp trả lương qua tài khoản ngân hàng cho công nhân thì cơ quan doanh nghiệp sẽ phải trả kèm các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và phí chuyển tiền lương. Vì vậy nếu như ngày nay cơ quan, doanh nghiệp nào còn trừ phí làm thẻ hay trừ phí chuyển khoản từ số tiền lương của công nhân thì đều trái với quy định nhà nước

3.2. Cần được xem bảng lương khi có lương

Một số lưu ý khi công nhân được trả lương
Một số lưu ý khi công nhân được trả lương

Theo quy định nhà nước đã đề ra thì mỗi khi trả lương, cơ quan doanh nghiệp phải thông báo bảng kê trả lương cho công nhân trong đó có ghi rõ tiền lương, tiền làm thêm giờ cũng như tiền tăng ca ban đêm hay nội dung số tiền bị khấu trừ.

Hằng tháng, mỗi người công nhân sẽ bị khấu trừ các số tiền như: Tiền đóng bảo hiểm, Tiền đoàn phí nếu công nhân tham gia công đoàn, Tiền thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

Chính vì thế, mỗi tháng khi nhận lương, người công nhân cần kiểm tra kỹ về bảng kê lương của mình xem cơ quan, doanh nghiệp có trả đủ lương cho mình hay không, có khấu trừ tiền lương sai quy định hay không để có thể kịp thời đòi lại quyền lợi.

3.3. Trả thêm tiền lãi nếu nợ lương

Căn cứ theo nguyên tắc trả lương, cơ quan doanh nghiệp cần trả lương cho công nhân đầy đủ, trực tiếp và đúng hạn.

Trong trường hợp chậm lương từ khoảng 15 ngày trở lên thì doanh nghiệp sẽ phải trả thêm tiền lãi của số tiền lương chưa trả cho công nhân  theo lãi suất theo huy động tiền gửi có thời gian kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động được công bố tại thời điểm trả lương.

Theo như nội dung đã chia sẻ, timviec24h.vn đã giúp người đọc tìm hiểu về các hình thức tính lương công nhân cũng như các lưu ý cần thiết để đảm bảo quyền lợi của mình. Nếu như muốn tìm hiểu sâu hơn nữa hãy chờ đón chúng tôi trong bài viết kế tiếp nhé.

Đăng ngày 14/10/2022, 33 lượt xem