Tìm hiểu thông tin về báo cáo đánh giá tác động môi trường

Mục lục

1. Khái niệm báo cáo đánh giá tác động môi trường

Như ta đã biết, theo Luật Bảo vệ môi trường 2014, báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) chính là việc phân tích, dự báo các tác động ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để qua đó đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai các dự án đó.

Và lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường chính là một cơ sở thiết thực để doanh nghiệp biết rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường của mình và từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm có hiệu quả nhằm đạt các Tiêu chuẩn môi trường theo quy định của Chính phủ. Hơn thế nữa kết quả giám sát chất lượng môi trường sẽ là một cơ sở then chốt để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá về mức độ thực hiện các công tác bảo vệ môi trường của từng Công ty, doanh nghiệp, tổ chức. 

Cơ bản thì ta có thể hiểu bản báo cáo đánh giá để làm tư liệu thực hiện các vấn đề liên quan đến môi trường và còn là tư liệu để lưu trữ cho sau này. 

2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường có vai trò rất quan trọng

Vấn đề môi trường luôn là vấn đề quan trọng và được nhiều người quan tâm hơn thế nữa nó trực tiếp ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của các công ty, doanh nghiệp. Nghe có vẻ hơi xa vời, hãy cùng timviec24h.vn đi phân tích vai trò của báo cáo đánh giá tác động môi trường để thấy sự quan trọng của nó đối với công ty, doanh nghiệp. 

– Đầu tiên, đây chính là một dụng cụ quản lý môi trường với thuộc tính ngừa để có thể đưa ra các phương án liên quan đến môi trường một cách tốt nhất. 

– Thứ hai, báo cáo đánh giá tác động môi trường sẽ giúp các công ty, doanh nghiệp chọn ra phương án thấp để khi thực hành các công trình vững mạnh sẽ ít gây tác động bị động tới môi trường nhất có thể, chính xác là tránh làm ô nhiễm môi trường. 

– Thứ ba, việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường giúp nhà quản lý tăng chất lượng của việc đưa ra các quyết định, kế hoạch có ảnh hưởng đến môi trường. 

– Thứ tư, bản báo cáo đánh giá tác động môi trường chính là một cơ sở vật chất để đối chiếu khi có thanh tra môi trường đến kiểm tra, một bản báo cáo rõ ràng sẽ dễ hơn. 

– Và vai trò cuối cùng của việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là góp phần để phát triển bền vững công ty, doanh nghiệp đó. 

3. Các đối tượng phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các nhóm dự án, dự án phải thực hiện việc báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm:

– Đầu tiên là các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

– Thứ hai, dự án có sử dụng đất tự nhiên của các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia hay khu di tích lịch sử – văn hóa, các khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng cấp quốc gia. 

– Thứ ba, dự án có nguy cơ tác động tiêu cực đến môi trường. Những dự án cơ bản này bao gồm các nhóm:

+ Nhóm các dự án về lĩnh vực xây dựng và sản xuất các vật liệu xây dựng

+ Nhóm các dự án thuộc lĩnh vực giao thông

+ Nhóm các dự án về các loại năng lượng, phóng xạ, điện tử

+ Nhóm các dự án về thủy lợi, khai thác rừng và trồng trọt

+ Nhóm các dự án về mảng khai thác, chế biến khoáng sản; khai thác các loại tài nguyên

+ Nhóm các dự án về lĩnh vực dầu khí

+ Nhóm các dự án về việc xử lý, tái chế chất thải

+ Nhóm các dự án về lĩnh vực cơ khí, luyện kim 

+ Nhóm các dự án về công việc nghiên cứu chế biến các loại gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ

+ Nhóm các dự án về lĩnh vực sản xuất, chế biến các loại thực phẩm khác nhau

+ Nhóm các dự án về lĩnh vực chế biến các loại nông sản như: lúa gạo, rau, đậu…. và nhiều ngành khác

+ Nhóm các dự án về mảng chăn nuôi và chế biến thức ăn cho chăn nuôi gia súc, gia cầm...

+ Nhóm các dự án về sản xuất các loại phân bón như phân hữu cơ vi sinh, các loại thuốc bảo vệ thực vật 

+ Nhóm các dự án về việc nghiên cứu, sản xuất các loại hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, nhựa và chất dẻo vô cùng đa dạng 

+ Nhóm các dự án về sản xuất các loại giấy viết, giấy ăn…. và văn phòng phẩm

+ Nhóm các dự án về lĩnh vực dệt nhuộm và may mặc

+ Nhóm các dự án thuộc các lĩnh vực khác

Như vậy trước khi bắt tay vào thực hiện kế hoạch, dự án thì các chủ dự án, chủ đầu tư của dự án thuộc nhóm trên phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường

4. Mô tả báo cáo đánh giá tác động môi trường

4.1. Quy định đánh giá tác động môi trường

Một số quy định mang tính bắt buộc đối với việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

– Thứ nhất, chủ dự án thuộc các đối tượng được quy định phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, tức là tự mình làm hoặc thuê các tổ chức tư vấn thực hiện các báo cáo đánh giá tác động môi trường và dĩ nhiên bên kia sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường.

– Thứ hai, việc đánh giá các tác động môi trường là phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Trong quá trình thực hiện các đánh giá tác động môi trường, các chủ dự án phải tổ chức tham vấn cho cơ quan, tổ chức, cộng đồng chịu các tác động trực tiếp bởi dự án, trừ trường hợp không phải nhà tham vấn. 

– Kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường thể hiện dưới hình thức báo cáo đánh giá tác động môi trường

– Chi phí lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc nguồn vốn đầu tư dự án do chủ dự án chịu trách nhiệm

4.2. Nội dung chính của báo cáo tác động môi trường

– Xuất xứ của dự án, chủ dự án, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án; phương pháp đánh giá tác động môi trường

– Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và các hoạt động của dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường

– Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế – xã hội nơi thực hiện dự án, vùng lân cận và thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án

– Đánh giá, dự báo các nguồn thải và tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng

– Đánh giá, dự báo, xác định biện pháp quản lý rủi ro của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng

– Biện pháp xử lý chất thải.

– Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng

– Kết quả tham vấn

– Chương trình quản lý và giám sát môi trường

– Dự toán kinh phí xây dựng công trình bảo vệ môi trường và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường

– Có phương án để tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Cụ thể, tại điều 22 Luật bảo vệ môi trường có quy định về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

-  Về các biện pháp xử lý chất thải: Phải được đánh giá giải pháp và lựa chọn phương án công nghệ xử lý chất thải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Đối với các dự án đầu tư xây dựng có công trình xử lý chất thải để thẩm định được về môi trường phải có phần thuyết minh và có các phương án thiết kế cơ sở (đối với dự án có nhiều bước thiết kế hơn) hoặc phương án thiết kế bản vẽ thi công (đối với các dự án chỉ yêu cầu thiết kế một bước) của các công trình, hạng mục công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng; cần có phương án phòng ngừa và ứng phó các sự cố môi trường trong quá trình thi công xây dựng, vận hành thử nghiệm và khi dự án bắt đầu đi vào vận hành.

- Các chương trình quản lý và giám sát môi trường được thực hiện trong giai đoạn thi công xây dựng dự án, đều được dự kiến chương trình quản lý và quan trắc môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án bắt đầu đi vào vận hành. 

- Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp để bảo vệ môi trường bao gồm:

+) Một là, phương án thu gom, quản lý chất thải và xử lý chất thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng các dự án (chất thải rắn, khí thải, chất thải nguy hại, rác thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, các loại chất lỏng khác như hoá chất thải, hóa chất súc rửa đường ống,...) đảm bảo theo quy định về việc bảo vệ môi trường.

+) Thứ hai, kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, thiết bị xử lý các loại chất thải, thiết bị quan trắc nước thải và các loại khí thải tự động, liên tục đối với trường hợp phải lắp đặt theo quy định, kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác phục vụ các giai đoạn vận hành của dự án.

+) Thứ ba, đối với các dự án mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ của cơ sở, khu công nghiệp đang được hoạt động, trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường cần phải có thêm một phần đánh giá về tình hình hoạt động và thực hiện các công tác bảo vệ môi trường của cơ sở, các khu công nghiệp hiện hữu; đánh giá tổng hợp tác động môi trường của cơ sở, các khu công nghiệp hiện hữu và dự án mở rộng quy mô, nâng công suất hoặc thay đổi công nghệ của các dự án mới.

+) Thứ tư, đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc khu công nghiệp và các dự án thuộc loại hình sản xuất công nghiệp đang có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường được quy định. 

+) Thứ năm, đối với các dự án khai thác khoáng sản, trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đều phải có phương án cải tạo, phục hồi môi trường được quy định tại Điều 6 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP; đối với các dự án khai thác cát, sỏi và khoáng sản khác trên con sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa và vùng cửa sông, ven biển phải có các nội dung đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông theo quy định hiện hành của pháp luật về tài nguyên nước.

4. Quy trình cơ bản lập báo cáo

Bước 1: Đầu tiên phải thu thập tài liệu, thông tin về dự án.

Bước 2: Thứ hai, đo đạc, lấy mẫu phân tích các hiện trạng môi trường tại vị trí thực hiện dự án.

Bước 3: Thứ ba, lập hồ sơ tham vấn và thực hiện tham vấn cộng đồng.

Bước 4: Viết báo cáo Đánh giá tác động môi trường, phối hợp chủ đầu tư hoàn thành báo cáo, tổ hợp hồ sơ.

Bước 5: Thứ năm, nộp đơn thẩm định.

Bước 6: Thứ sáu, họp báo cáo trước hội đồng thẩm định.

Bước 7: Chỉnh sửa báo cáo, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến hội đồng thẩm định.

Bước 8: Trình nộp cơ quan thẩm định sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 9: Cuối cùng, nhận quyết định phê duyệt.

Như vậy ta đã cùng đi tìm hiểu về báo cáo đánh giá tác động môi trường hiện nay, mong rằng những thông tin này sẽ hữu ích với bạn. 

Đăng ngày 20/11/2020, 135 lượt xem