Tìm hiểu khái niệm PDP là gì? Những vấn đề liên quan đến PDP

Mục lục

1. Khái niệm đầy đủ của PDP là gì? Lợi ích của PDP

PDP là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Personal Development Planning - kế hoạch phát triển cá nhân. Đây là một chương trình được thiết kế để cho phép bạn suy nghĩ và lập kế hoạch cho sự phát triển cá nhân, học tập và sự nghiệp của riêng bạn. Trong suốt quá trình học tập của bạn, bạn sẽ được phản ánh về sự tiến bộ và thành tích của bạn thông qua thời gian nỗ lực thay đổi bản thân, và để xác định các lĩnh vực bạn muốn phát triển và cải thiện. Tham gia với PDP sẽ giúp bạn:

- Nhận ra các kỹ năng và khả năng bạn đang phát triển trong quá trình học.

- Nhận ra làm thế nào những kỹ năng và khả năng này có thể chuyển sang các hoàn cảnh khác (bao gồm hoàn cảnh làm việc và chuyên nghiệp)

- Xác định các lĩnh vực bạn muốn và cần cải thiện để phát triển

- Cải thiện việc làm và kế hoạch cho sự nghiệp tương lai của bạn.

Ngoài ra, PDP cũng sẽ cung cấp một số bài tập để hỗ trợ bạn:

- Biết được điểm mạnh, sự tiến bộ của bản thân.

- Được công nhận và phát triển kỹ năng thay đổi.

- Xác định những điểm cần được cải thiện.

- Điều tra các nguồn lực cần được giúp đỡ.

- Thiết lập một số kế hoạch để hành động

2. Phân loại một số kiểu PDP

2.1. PDP cho sinh viên đại học

Trong thời gian là sinh viên đại học, bạn sẽ có nhiều cơ hội để suy ngẫm về sự tiến bộ của mình và suy nghĩ về những gì bạn muốn cải thiện và phát triển. PDP được cung cấp chủ yếu thông qua giáo trình bạn đang học và có thể liên quan đến một số hoặc tất cả các loại hoạt động sau:

- Các mô-đun, hội thảo và tài liệu được thiết kế để hỗ trợ quá trình chuyển sang học cấp độ HE

- Hội thảo và tài liệu tập trung vào các lĩnh vực kỹ năng học thuật cụ thể (ví dụ: viết tiểu luận, kỹ năng thuyết trình hoặc quản lý luận án của bạn)

- Phản ánh các hoạt động học tập cá nhân và nhóm, bao gồm danh mục đầu tư phản ánh, cơ hội gặp gỡ với giảng viên, trợ giảng của bạn để thảo luận về sự tiến bộ và phát triển của bạn

- Tài liệu để giúp bạn ghi lại tiến trình của mình, phản ánh về các lĩnh vực cần cải thiện và lập kế hoạch cho sự phát triển của bạn

- Việc làm chuyên dụng và các hoạt động phát triển nghề nghiệp, hội thảo và sự kiện;

mô-đun và các khóa học về việc làm.

Trong PDP cho sinh viên đại học, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về từng khía cạnh để làm nổi bật tác dụng cũng như ưu điểm, những vấn đề mấu chốt của chương trình này nhé.

2.1.1. PDP kỹ năng phê bình và tự phê bình

Kỹ năng phê bình và tự phê bình là một phương tiện được thiết lập tốt mà tất cả học sinh, ở tất cả các cấp học, được khuyến khích suy nghĩ về sự tiến bộ và phát triển của chính mình - thừa nhận nơi tiến bộ đã được thực hiện và xác định các lĩnh vực để cải thiện và phát triển hơn nữa.

Trong suốt quá trình học, bạn sẽ được khuyến khích suy nghĩ về các loại lĩnh vực sau: sự sẵn sàng của bạn cho các yêu cầu của nghiên cứu cấp độ HE, tiến bộ của bạn thông qua các cấp học khác nhau, thói quen và quá trình thực hành học tập của bạn cùng hiệu quả của chúng là gì, điểm mạnh và điểm yếu của bạn (cả về mặt học thuật và về khả năng xin việc của bạn), phản hồi bạn nhận được cho công việc bạn sản xuất, sự chuẩn bị của bạn cho thế giới ngoài việc học đại học.

2.1.2. PDP phản ánh về tiến độ học tập của bạn

Bạn sẽ được khuyến khích suy nghĩ về tiến trình học tập của mình, theo nhiều cách khác nhau, trong suốt quá trình học. Thông thường, các hoạt động PDP phản chiếu sẽ cung cấp cho bạn cơ hội thảo luận về sự tiến bộ của bạn với các bạn bè, giảng viên, trợ giảng và các dịch vụ hỗ trợ học tập như: Thư viện, Câu lạc bộ hay hoạt động hỗ trợ phát triển học tập. Ngoài ra, Báo cáo Thành tích Giáo dục Đại học (HEAR) của bạn cung cấp cho bạn một bản ghi chi tiết về tiến bộ và thành tích học tập của bạn từ lúc bắt đầu nhập học cho đến nay.

2.1.3. PDP phản ánh về việc làm vàphát triển nghề nghiệp của bạn

Ngoài việc giúp bạn tiến bộ trong học tập, PDP còn rất phù hợp với khả năng tuyển dụng và phát triển nghề nghiệp của bạn. Thật vậy, hai lĩnh vực này có liên quan cực kỳ chặt chẽ.

- Truy cập tài liệu và hỗ trợ để giúp bạn nâng cao và phát triển khả năng tuyển dụng của bạn

Trong suốt quá trình học, chuyên ngành bạn đang học sẽ khuyến khích bạn phản ánh về sự phát triển nghề nghiệp và việc làm của bạn. Là sinh viên đại học, nguồn hỗ trợ phát triển nghề nghiệp chính của bạn là Dịch vụ phát triển nghề nghiệp. Dù trình độ học tập của bạn là gì, dịch vụ phát triển nghề nghiệp sẽ giúp bạn tối đa hóa triển vọng nghề nghiệp của mình và trở thành một sinh viên tốt nghiệp với một chiều bổ sung.

- Kế hoạch của sự thay đổi và phát triển

Sau khi phản ánh về khả năng tuyển dụng và khả năng lập kế hoạch nghề nghiệp của bạn, bạn nên lập một số kế hoạch để phát triển. Bạn nên kiểm tra với giảng viên, bạn bè của bạn hoặc trung tâm hỗ trợ tuyển dụng,... để biết chi tiết về các tài liệu lập kế hoạch cụ thể cho khóa học của bạn.

 

2.2. PDP cho sinh viên sau đại học

Học tập ở trình độ sau đại học rất được khuyến khích nhưng nó cũng đặt ra một số thách thức lớn. Nó đòi hỏi bạn phải hiểu những kỳ vọng của công việc sau đại học và điều chỉnh, cải thiện phương pháp tiếp cận của riêng bạn để nghiên cứu, và phát triển các kỹ năng của bạn nhằm đáp ứng những mong đợi này.

Trong thời gian là sinh viên sau đại học, bạn sẽ được khuyến khích suy nghĩ về sự tiến bộ của mình và suy nghĩ về các lĩnh vực để phát triển và cải thiện. Thật vậy, nếu bạn đang học một khóa học sau đại học hướng nghiệp hoặc định hướng nghề nghiệp, tham gia vào thực hành phản xạ và PDP có thể là một thành phần tích hợp đầy đủ của khóa học của bạn.

Các cơ hội PDP được bộ phận của bạn hỗ trợ trực tiếp và có thể liên quan đến một số hoặc tất cả các loại hoạt động sau:

- Mô-đun, hội thảo và tài liệu, giáo trình được thiết kế để hỗ trợ quá trình chuyển tiếp của bạn sang nghiên cứu sau đại học.

- Hội thảo tập trung vào các lĩnh vực kỹ năng học tập cụ thể liên quan đến nghiên cứu sau đại học.

- Phản ánh các hoạt động học tập cá nhân và nhóm, bao gồm danh mục đầu tư phản ánh;

trong trường hợp các khóa học hướng nghiệp hoặc định hướng nghề nghiệp, các hoạt động phản ánh, danh mục đầu tư và bài tập để hỗ trợ học tập và phát triển dựa trên việc làm;

cơ hội gặp gỡ với giảng viên của bạn để thảo luận về sự tiến bộ và phát triển của bạn; tài liệu để giúp bạn ghi lại tiến trình của mình, phản ánh về các lĩnh vực cần cải thiện và lập kế hoạch cho sự phát triển của bạn;

- Việc làm chuyên ngành và các hoạt động phát triển nghề nghiệp, hội thảo và sự kiện.

3. Áp dụng PDP như thế nào để đạt được hiệu quả?

PDP - hoạt động lập kế hoạch phát triển cá nhân có thể bắt đầu bằng các câu hỏi, câu hỏi về nơi bạn đang ở hiện tại và nơi bạn muốn ở trong tương lai.

Các câu hỏi xác định chính xác về khả năng của bạn, chỉ có bạn mới làm được. Nhưng ở đây, Hoàng Nga sẽ cho bạn thêm một số câu hỏi gợi ý nhé.

- Tôi muốn đạt được gì trong năm nay? Hơn bằng cấp nghiên cứu của tôi? Với cuộc sống của tôi?

- Đặc điểm của kiểu người mà tôi muốn trở thành? Những công việc, nghề nghiệp phù hợp với tính cách, sở thích và khả năng của bản thân tôi? Cuộc sống cá nhân là gì? Những loại khả năng trí tuệ hoặc lợi ích?

- Tôi đang ở một vị trí như thế nào để làm cho những điều đó xảy ra? Tôi có đủ tập trung và thời gian để làm những điều đó xảy ra không?

- Tôi có cần học bất cứ điều gì hoặc phát triển các kỹ năng mới để làm cho những điều đó xảy ra không?

- Tôi có tích cực thực hiện các bước hướng tới mục tiêu của mình không? Tôi có đang sử dụng sự hỗ trợ có sẵn để giúp tôi đạt được mục tiêu của mình không?

Lập kế hoạch phát triển cá nhân bao gồm lấy câu trả lời cho những câu hỏi như thế này và sử dụng câu trả lời để quyết định nơi bạn muốn đến và cách bạn sẽ đến đó. Những câu hỏi sẽ giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về bản thân, lắng nghe những nguyện vọng, ước mơ và suy nghĩ của chính bản thân mình. Từ đấy, tạo cho bạn động lực để cố gắng làm việc và phát triển tốt hơn.

Hành trình phát triển bản thân là một trong những hành trình mà bạn sẽ phản ánh tại các mốc thời gian cụ thể để đảm bảo rằng bạn đang đi đúng hướng và quyết định xem bạn có cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong những gì bạn đang làm hoặc cách bạn đang thực hiện không. 

Tóm lại. PDP là một trong số rất nhiều chương trình hữu ích, hỗ trợ con người phát triển kỹ năng mềm và giúp mỗi người biết cách cân bằng, lập kế hoạch cho bản thân. Với rất nhiều ưu điểm như vậy, tại sao chúng ta không thử áp dụng PDP vào cuộc sống thực tế ngay từ bây giờ nhỉ? Bạn có thể tự thiết kế cho mình chương trình PDP mà không nhất thiết phải đi học ở những ngôi trường danh giá nếu bạn không có đủ điều kiện. Bất cứ công việc nào cũng cần sự nỗ lực và thái độ tốt thì mới dễ dàng gặt hái được thành công. Hãy lập cho mình bản kế hoạch phát triển bản thân ngay từ bây giờ, kiên trì bám theo kế hoạch ấy và chờ xem sự thay đổi tuyệt vời ở tương lai nhé.

Đăng ngày 20/11/2020, 94 lượt xem