ROS là gì? Con số mang tính chất sống còn của doanh nghiệp

Mục lục

1. ROS là gì?

ROS là một cụm từ viết tắt trong  tiếng Anh - Return On Sales – tỷ số lợi nhuận trên doanh thu hay còn được gọi là tỷ suất sinh lời trên doanh thu, tỷ suất sinh lời của doanh thu và hệ số lãi ròng. Bên cạnh việc theo dõi về tình hình của một công ty cổ phần về sự sinh lời. Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu này còn phản ảnh được tỷ số lãi ròng đối với các cổ đông và doanh thu của công ty.

2. Bạn có biết cách tính ROS như thế nào không?

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu được tính theo công thức như sau:

ROS= lợi nhuận ròng hay lợi nhuận sau thuế/ doanh thu x100

Trong đó:

- Lợi nhuận ròng chính là phần lợi nhuận thực tế mà sau khi kế toán đã hạch toán tất cả các chi phí trong đó có thuế và các chi phí sau thuế.

- Doanh thu chính là tổng số tiền mà công ty có được qua việc tiêu thụ hàng hóa, và các dịch vụ cung các hoạt động tài chính khác có trong công ty.

Công thức tính doanh thu cở đây được tính theo công thức như sau:

Doanh thu = giá bán x sản lượng.

3. ROS có thể cho ta thấy điều gì qua tấm gương phản chiếu của nó?

Tại sao các nhà phân tích tài chính là quan tâm đến vấn đề này ?và nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với ngành tài chính – kế toán?

Có lẽ đây đó chính là những câu hỏi thường gặp nhất trong khi đi nghiên cứu ROS. Bởi qua việc đi tìm hiểu các kết quả hoạch toán được thống kê theo tháng, quý hay năm mà ta có thể biết được sự phát triển của công ty đó đang đi lên hay xuống dốc, lãi hay lỗ, âm hay dương. ROS sẽ là kết quả để phản ánh tất cả các vấn đề trên.

Thông qua các yếu tố trong phép tính (về tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu) trên đó là lợi nhuận ròng và doanh thu. Trong đó kết quả thu được nếu là con số dương thì tất nhiên phản ảnh được một điều là công ty đang có dấu hiệu của sự tăng trưởng và phát triển nếu con số ấy đạt ở mức cao hơn rất nhiều so với số doanh thu có được. Bởi doanh thu luôn là số dương vậy nên :

-  Khi tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu lớn hơn 0 thì điều này có nghĩa công ty đang kinh doanh có lại. và nếu con số dương đó mà lớn hơn 0 gấp nhiêu lần hơn nữa thì số phần trăm lợi nhuận trên doanh thu đó càng lớn đồng nghĩa với việc công ty đang trên đà phát triển cực thịnh.

-  Ngược lại khi ROS âm có nghĩa ROS nhỏ hơn không điều này phản ánh một điều rằng công ty không những không kinh doanh ra được lợi nhuận mà còn đang bị thua lỗ, đi xuống một cách trầm trọng.

Thông qua việc đi tính được tỷ số lợi nhuận trên doanh thu mà các công ty có thể thấy được mức độ kinh doanh của công ty mình đang đi đến đâu? “tình hình công ty nở hóa hay bế tắc”. Bên cạnh đó đây cũng chính là cơ sở để các công ty liên doanh khách có thể biết được tình hình; Kinh doanh thực tế của công ty đó để có thể quyết định được việc hợp tác làm ăn với công ty đó hay không thông qua các báo cáo tài chính hay các cuộc đánh giá nội bộ của các công ty đối tác. Hay trường hợp các công ty đang gặp khó khăn khi nhìn vào được tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đó mà công có thể tìm hướng giải quyết hoặc các dự án mới để thay đổi hay chuyển hướng kinh doanh.

4. Chỉ số ROS nên ở mức nào để duy trì một công ty vững mạnh?

Một công ty có thể duy trì và phát triển mạnh mẽ trường kỳ được hay không? Trong thực tế chính là nhờ vào lợi nhuận. Lợi nhuận hay số tiền lại đó cơ thể được sử dụng để duy trì trong kinh doanh nhưng để phát triển hơn thì tất nhiên cần có sự đầu tư nhiều hơn về vốn trong kinh doanh. Vậy nên để có được một ROS tốt thì tất nhiên doanh nghiệp đó phải duy trì tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu này dương một cách đồng đều qua các năm.

Cụ thể để công ty được vững mạnh và có thêm được nhiều lợi nhuận  thì một điều hiển nhiên tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu phải được duy trì ít nhất từ 3 đến 5 năm theo cấp độ dương, hoặc theo một cấp số nhân tăng dần.

Thông thường tỷ số ROS được so sánh với ROS trung bình ngành bởi mỗi ngành sẽ có các tỷ suất lợi nhuận trên doanh th là khác nhau. Vậy để có thể đáp ứng được tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu bạn phải đi tìm số ROS trung bình ngành trước rồi dựa vào con số đó để có thể tính ra được tỷ suất lợi nhuận của công ty mình là bao nhiêu thì sẽ phù hợp. điều này ta có thể suy ra được một kết luận là: ROS doanh nghiệp mạnh > ROS trung bình ngành. Và con số đó có thể lớn hơn từ 10 -20% là doanh nghiệp đó có thể đi vào con đường cực thịnh và phát triển tốt.

5. Các yếu tố tác động đến tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

- Các yếu tố liên quan đến xu hướng thị trường có ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh. Bởi xu hướng chỉ có thể tồn tại trong một thời gian ngắn trong khi đó doanh nghiệp cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư một cách an toàn, để có thể tránh được rủi, và điều quan trọng hơn cả là phải tạo ra được lợi nhuận – bản chất trong kinh doanh. Chính vì vậy, một doanh nghiệp phải đảm bảo được vừa có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường qua các xu hướng lại vừa có thể đảm bảo được nguồn lợi nhuận từ việc đầu tư đó. Đây quả là bài toán khó nhưng khi vượt rào thành công cũng chính là lúc doanh nghiệp có được đà để đi lên tiếp tục.

- Chiến lược kinh doanh của công ty phải được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, xoay chuyển một cách linh hoạt nhất có thể và luôn luôn trong một tâm thế chủ động thay vì bị bỏ lại phía sau một cách thụ động.

- Sự biến động của thị trường đôi khi cũng có thể làm thay đổi cục diện kinh doanh trong ngành. Cụ thể lấy một ví dụ gần đây là tình trạng COVID đã tràn lan ra khắp thế giới. Rất nhiều ngành đã bị ảnh hưởng một cách tiêu cực, thậm chí phải đóng cửa. Chính vì vậy một doanh nghiệp mà không đủ mạnh sẽ không  thể đứng trước được các biến động của thị trường như ví dụ trên. Vậy, điều doanh nghiệp cần làm đó chính là luôn có các phương án, chiến lược, và đặc biệt là vốn dự phòng để có thể đảm bảo được sự sống còn, duy trì và phát triển công ty qua cac giai đoạn khó khăn.

6. ROS và các công thức có liên quan - ảnh hưởng lẫn nhau

ROS – tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đánh giá hoạt động chung của hoạt động kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó các chỉ số ROA và ROE cũng phản ánh được được về độ tương quan và xu hướng phát triển của doanh nghiệp thông qua sự so sánh

ROA = Return on Asset  = tỷ số lợi nhuận trên tài sản  - ROA phản ánh được doanh nghiệp sử dụng tài sản có hiệu quả hay không?và sự hiểu quả đó được phản ánh qua các tỷ lệ% trong chính công thức được tính dưới đây:

với công thức được tính như sau: ROA = lợi nhuận sau thuế hay lợi nhuận ròng/ tổng tài sản

Trong đó:

Tổng tài sản  = nguồn vốn chủ sở hữu + nợ phải trả

ROE = Return On Equity = lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu với các công thức như sau:

ROE= lợi nhuận sau thuế hay lợi nhuận ròng/ vốn chủ sở hữu

Trong đó vốn chủ sở hữu được tính bằng công thức sau:

Vốn chủ sở hữu(thuộc sở hữu của các cổ đông trong công ty) = tổng tài sản – nợ phải trả

Vì vậy mối quan hệ giữa các tỷ suất này đánh giá được toàn bộ hoạt động chung của công ty mà còn đánh giá được mức độ sử dụng hiệu quả về tài sản cũng như số vốn đã bỏ ra của các cổ đông trong một công ty cổ phần.

Quy lại với khái niệm ban đầu về ROS điều này có nghĩa toàn bộ các công thức trên có sự liên quan chặt chẽ đến nhau. và đó cũng là các cơ sở để có thể đánh giá được sự sử dụng có hiệu quả hay không của nguồn vốn và tài sản của công ty, đồng thời bên cạnh đó nó cũng phản ánh được hoạt động công ty dựa trên sự so sánh đối chiếu đó liệu có sự phát triển hay tỷ lệ thuận với nhau hay không?

Từ sự so sánh trên giữa các khái niệm và các công thức trên ta có thêm được một cơ sở để có thể so sánh được mức độ phù hợp hay tính hiệu quả trong việc sử dụng tài sản của doanh nghiệp được thể hiện qua công thức sau đây:

Vòng quay tài sản = doanh thu thuần/ tổng tài sản

Nếu kết quả của ROS có mức độ dương, tức sự phát triển của công ty đó đang theo chiều hướng tích cực. Điều này có nghĩa tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và vòng quay tài sản sẽ là hai con số trái chiều với nhau. Đây là  lý do tại sao ta phải đi phân tích về các công thức và các khái niệm như trên.

Đó là toàn bộ các thông tin liên quan đến ROS, vậy sau khi đọc xong bài viết ROS là gì? Bạn đã hiểu vị trí và vai trò của ROS như thế nào trong ngành tài chính nói chung và trong một doanh nghiệp nói riêng chưa? Nếu bạn bất kỳ thắc mắc nào thì có thể đọc lại bài viết để có được các thông tin chính xác nhất nhé. Hy vọng các công thức và các khái niệm trên không còn là một trở ngại đối với bạn nữa. Tôi mong rằng các con số dương cực thịnh của ROS sẽ là kết quả của tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của công ty bạn, và nó được duy trì phát triển ngày một cao hơn.

Đăng ngày 20/11/2020, 89 lượt xem