Các vấn đề về lương

Phụ cấp hạ sĩ quan quân đội bao gồm những gì? Phụ cấp có cao không?

Trong Điều Luật Công an nhân dân 2018, Hạ sĩ quan được cho là những chiến sĩ nghĩa vụ là công dân Việt Nam, họ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, được phong cấp bậc làm như Thượng sĩ, Trung sĩ, Hạ sĩ, Binh nhất và Binh nhì.

Ngày hôm nay, hãy cùng nhau xem qua một số những vấn đề liên quan đến Hạ sĩ quan, từ cấp bậc, quyền lợi, nghĩa vụ, và phụ cấp của phụ cấp hạ sĩ quan quân đội là gì bạn nhé!

1. Thông tin chung về hạ sĩ quan quân đội

Hạ sĩ quan quân đội là bộ phận thuộc lực lượng vũ trang nhân dân như cảnh sát, công an, quân đội, của một quốc gia có chủ quyền, vậy hạ sĩ quan có quân hàm như thế nào, hãy cùng xem nhé!

Thông tin chung về hạ sĩ quan quân đội
Thông tin chung về hạ sĩ quan quân đội

1.1. Hạ sĩ quan là gì, quân hàm của hạ sĩ quan 

Quân hàm và chức vụ của Hạ sĩ quan sẽ có những quân hàm như sau:

- Đối với những chiến sĩ: Binh nhất, Binh nhì;

- Đối với phó tiểu đội trưởng: Hạ sĩ, Binh nhất;

- Đối với Tiểu đội trưởng: Trung sĩ, hạ sĩ 

- Đối với Phó Trung đội trưởng, tiểu đội trưởng: Thượng sĩ, Trung sĩ.

Như vậy, đối với những vị trí trong quân đội như phó tiểu đội trưởng, tiểu đội trưởng, thì sẽ được phong quân hàm là Hạ sĩ.  Bên cạnh đó, việc phong chức, giáng chức, thăng chức và tước cấp bậc quân hàm, bổ nhiệm các chức vụ, giáng chức hay cách chức của hạ sĩ quan, binh sĩ là do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

1.2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của hạ sĩ quan quân đội

1.2.1. Về phần trách nhiệm của Hạ sĩ quan quân đội

Không chỉ đối với hạ sĩ quan quân đội, khi đã trở thành một Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp dưới trực thuộc quyền lợi và mệnh lệnh mà mình đã đưa ra hay thực hiện những nhiệm vụ cấp trên khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về phần trách nhiệm của Hạ sĩ quan quân đội
 Về phần trách nhiệm của Hạ sĩ quan quân đội

Ngoài ra, hạ sĩ quan quân đội cần làm nhiệm vụ chỉ huy, quản lý, và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ mà đơn vị đã giao cho theo chức trách của mình. 

1.2.2. Về phần nghĩa vụ của Hạ sĩ quan quân đội

- Đối với tất cả những chiến sĩ, sĩ quan trong quân đội nói chung và hạ sĩ quan trong quân đội nói riêng sẽ có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, đứng lên để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, bảo vệ nhân dân và tham gia vào công cuộc xây dựng Đất nước

- Luôn luôn gương mẫu chấp hành những quy định của Đảng và Nhà nước giao cho, đồng thời vận động mọi người cùng làm theo những chỉ thị, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước.

Về phần nghĩa vụ của Hạ sĩ quan quân đội
 Về phần nghĩa vụ của Hạ sĩ quan quân đội

- Luôn luôn sẵn sàng trong tư thế chiến đấu và hy sinh, đứng lên để giữ vững nền độc lập và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ Chủ nghĩa xã hội, bảo vệ nhân dân và tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển Đất nước giàu mạnh và phát triển.

- Tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước, cố gắng học tập và rèn luyện theo tư tưởng và đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nêu gương sáng trong các hoạt động của Cơ quan và đoàn thể. Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định, điều lệnh, và giữ gìn những bí mật quốc gia, quân sự.

- Cố gắng trau dồi và giữ gìn những đạo đức cách mạng, cố gắng học tập và rèn luyện theo đường lối tổ chức, nâng cao vốn kiến thức của bản thân để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

2. Những quyền lợi của một hạ sĩ quan quân đội có

2.1. Chế độ chính sách với Hạ sĩ quan tại ngũ

2.1.1. Chế độ nghỉ phép đối với Hạ sĩ quan tại ngũ

Đối với những Binh sĩ, hạ sĩ quan, những người đã nhập ngũ từ tháng 13 trở đi đều sẽ được nghỉ phép hàng năm, thời gian nghỉ phép sẽ là 10 ngày, không tính ngày đi và ngày về. Các cán bộ chiến sĩ sẽ được thanh toán tiền tàu tiền xe, và tiền phụ cấp đi đường khi trở về quê. 

Chế độ chính sách với Hạ sĩ quan tại ngũ
Chế độ chính sách với Hạ sĩ quan tại ngũ

Đối với những hạ sĩ quan và Binh sĩ là học viên của các học viện và nhà trường trong và ngoài Quân đội, thời gian học là một năm trở lên sẽ có thời gian nghỉ hè để về quê với gia đình. Đối với thời gian nghỉ hè giữa hai năm học sẽ được tính là thời gian nghỉ phép và học viên sẽ được trả tiền tàu, tiền xe và phụ cấp đi đường khi về quê.

Đối với những trường hợp do trường hợp đặc biệt, đo yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu hay đang chiến đấu ở những nơi có địa hình khó khăn không thể giải quyết việc nghỉ phép, sẽ được thanh toán chế độ nghỉ phép bằng mức tiền thanh toán cho một ngày không nghỉ phép sẽ bằng mức tiền ăn cơ bản một ngày của hạ sĩ quan, binh sĩ ấy tại thời điểm không nghỉ phép.

Số ngày tối đa được thanh toán cho mỗi binh sĩ, hạ sĩ quan sẽ là 10 ngày. Binh sĩ và hạ sĩ quan sẽ không được thanh toán những khoản khác như: tiền xe, tiền tàu, phụ cấp đi đường, thời gian đó được tính là ngày đi đường.

Những bộ phận chịu trách nhiệm chính thức trong việc xem xét, quyết định các trường hợp thanh toán chế độ nghỉ phép tại đơn vị sẽ được Thủ trưởng cấp Trung đoàn và tương đương trở lên chịu trách nhiệm. 

2.1.2. Những quyền lợi cơ bản khác 

Đối với Binh sĩ, Hạ sĩ quan quân đội sẽ được hưởng những quyền lợi cơ bản chính sau đây:

- Thứ nhất, được đảm bảo và cung cấp kịp thời, đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng về nguồn lương thực, thực phẩm, thuốc phòng bệnh, quân trang, tất cả được đảm bảo về chỗ ở, phụ cấp hàng tháng và các nhu cầu về tinh thần, văn hóa, tất cả đều phù hợp với tính chất của quân đội theo chế độ và tiêu chuẩn mà Chính phủ đã quy định.

Những quyền lợi cơ bản khác
Những quyền lợi cơ bản khác

- Thứ hai, Đối với các binh sĩ, hạ sĩ quan đến từ tháng thứ 19 trở đi sẽ được hưởng thêm 200% phụ cấp quân hàm hiện đang thưởng hàng tháng, và từ tháng thứ 25 trở đi, tất cả sẽ được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện đang được thưởng hàng tháng.

- Thứ ba, được tính nhân khẩu trong gia đình khi gia đình được cấp hoặc điều chỉnh nhà ở, đất xây dựng hay đất canh tác.

- Thứ tư, được ưu tiên mua vé khi đi lại bằng các phương tiện giao thông thuộc về các thành phần kinh tế.

- Thứ năm, từ năm hai trở đi sẽ được nghỉ phép theo Quy định của Chính phủ, bên cạnh đó, Hạ sĩ quan cũng sẽ được tính thời gian phục vụ tại ngũ vào thời gian công tác.

- Cuối cùng, sẽ được ưu đãi về bưu phí theo đúng như Quy định của Nhà nước đã đặt ra.

2.2. Phụ cấp hạ sĩ quan quân đội

Theo Thông tư số 79/ 2019/ TT-BQP, đối với mức phụ cấp mà quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ sẽ được tính theo công thức như sau: 

Phụ cấp quân hàm = Mức lương cơ sở x Hệ số phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

Trong năm 2021 đến ngày 1/7/2022, Nhà nước vẫn sẽ giữ nguyên mức tiền lương, phụ cấp hiện hành. Chính vì vậy, khoảng thời gian này, mức lương sẽ vẫn được áp dụng là 1,49 triệu đồng/ tháng chiếu theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP.

Phụ cấp hạ sĩ quan quân đội
 Phụ cấp hạ sĩ quan quân đội

Đối với hệ số phụ quân hàm, bảng phụ cấp quân hàm của hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc quân đội được ban hành theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Mức phụ cấp quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ trong quân đội vào ngày 1/7/2022 như sau: 

- Đối với Thượng sĩ: Mức phụ cấp là: 1.043.000 VNĐ (Hệ số: 0,7)

- Đối với Trung sĩ: Mức phụ cấp là: 894.000 VNĐ (Hệ số 0,6)

- Đối với Hạ sĩ: Mức phụ cấp là: 745.000 VNĐ (Hệ số 0,5)

- Đối với Binh nhất: Mức phụ cấp: 670.000 VNĐ ( Hệ số: 0,45)

- Đối với Binh Nhì: Mức phụ cấp: 596.000 VNĐ (Hệ số: 0,4)

Hiện nay, đang có rất nhiều những tổ chức và Doanh nghiệp đang thực hiện đang thực hiện những phương pháp tính lương tự động hóa giúp tiết kiệm thời gian, công sức và đồng thời đảm bảo tính chính xác trong công việc. 

Phần mềm tính lương online là một trong những giải quyết vấn đề đó. Hiện nay, có rất nhiều phần mềm tính lương online trên thị trường, bạn có thể tham khảo thêm để giúp cho Doanh Nghiệp, Tổ chức và Công ty của mình hoàn tất việc tự động hóa, mang lại hiệu quả lâu bền cho Doanh nghiệp.

Vậy là hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những thông tin liên quan đến Hạ sĩ quan tại ngũ, những quyền lợi và nghĩa vụ của một Hạ sĩ quan. Đồng thời là những phụ cấp hạ sĩ quan quân đội được hưởng. Hy vọng bài viết đã đem đến cho bạn những thông tin vô cùng bổ ích ngày hôm nay.

Đăng ngày 14/10/2022, 305 lượt xem