Phân loại các hình thức đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Mục lục

1. Các hình thức đào tạo theo định hướng nội dung

Dựa trên tiêu chí về định hướng nội dung đào tạo hiện nay thì có thể chia các hình thức đào tạo thành hai, đó là: Đào tạo định hướng doanh nghiệp và đào tạo định hướng công việc, cụ thể như sau:

- Đối với đào tạo định hướng doanh nghiệp là một hình thức đào tạo thiên về các kỹ năng, phương pháp và cách thức làm việc điển hình trong các doanh nghiệp hiện nay. Đặc biệt khi đào tạo nguồn nhân lực theo hình thức này, chỉ có thể áp dụng được với công việc tại công ty, khi nhân viên chuyển sang doanh nghiệp khác, các kỹ năng đào tạo đó thường không áp dụng được vào công việc.

- Đối với đào tạo định hướng công việc là hình thức đào tạo về kỹ năng chuyên môn, thực hiện cho một loại công việc cụ thể hoặc nhận định nào đó. Điều này khiến nhân viên có thể vận dụng vào công việc ở cùng một vị trí tại các công ty khác nhau một cách hiệu quả nhất!

Tùy thuộc vào từng doanh nghiệp và thực tế của họ mà sẽ đưa ra hình thức đào tạo nội dung hướng doanh nghiệp hay hướng công việc nhiều hơn, thường thì các doanh nghiệp sẽ có sự kết hợp cả hai hình thức đào tạo này để đạt được hiệu quả chất lượng tốt nhất, giúp nhân viên không chỉ phát triển được tại công ty, mà sau khi rơi khỏi doanh nghiệp vẫn có rất nhiều kinh nghiệm để phục vụ cho công việc tại vị trí tương đương ở các công ty khác hiện nay.

2. Các hình thức đào tạo theo mục đích của nội dung đào tạo

Trong doanh nghiệp khi lựa chọn hình thức đào tạo theo nội dung đào tạo sẽ được phân loại thành rất nhiều các hình thức khác nhau như đào tạo công việc cho nhân viên, hướng dẫn công việc cho nhân viên, huấn luyện các kỹ năng, đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn – kỹ thuật, đào tạo về kỹ thuật an toàn lao động, đào tạo và phát triển năng lực quản trị,… Cụ thể các hình thức đào tạo hướng theo mục đích nội dung đào tạo như sau:

- Đào tạo, hướng dẫn hoặc có sự định hướng về công việc cho nhân viên là hình thức nhằm cung cấp các thông tin và các kiến thức mới về công việc và doanh nghiệp cho nhân viên, đưa ra các chỉ dẫn để nhân viên có thể thực hiện công việc một cách chính xác và đảm bảo nhân viên nhanh chóng thích nghi được với văn hóa, các quy định, cách thức làm việc và điều kiện làm việc của doanh nghiệp mới.

- Đào tạo và thực hiện huấn luyện các kỹ năng cần thiết giúp nhân viên có trình độ chuyên môn cao, lành nghề và đảm bảo các kỹ năng phù hợp nhất để thực hiện công việc theo yêu cầu đảm bảo chất lượng, tiến độ kế hoạch và đạt chuẩn theo quy định của công ty.

- Đào tạo về kỹ thuật an toàn lao động là thực hiện việc hướng dẫn nhân viên các cách thực hiện công việc tại doanh nghiệp một cách an toàn, thông qua đó ngăn ngừa hiệu quả đối với các trường hợp tai nạn lao động có thể xảy ra. Đặc biệt với các công việc có nhiều rủi ro và nguy hiểm trong quá trình làm việc như thợ lặn, thợ hàn, thợ điện, thợ xây, thợ mở,… hay các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực nhiều rủi ro như luyện kim, xây dựng, khai thác quặng cần thực hiện việc đào tạo kỹ thuật an toàn lao động  cho nhân viên bằng các khóa học cụ thể để đảm bảo an toàn và các kỹ năng cần thiết khi làm việc nhé!

- Đào tạo nâng cao về trình độ chuyên môn – kỹ thuật cho nhân viên thường được các doanh nghiệp tổ chức định kỳ và thường xuyên. Với hình thức đào tạo này, các doanh nghiệp hướng đến một đội ngũ nhân viên, cán bộ chuyên môn kỹ thuật được cải thiện và nâng cao, cập nhật các kiến thức và kỹ năng mới để phục vụ cho công việc một cách hiệu quả nhất.

- Đào tạo và phát triển về các năng lực quản trị, đây là hình thức đào tạo nhằm giúp cho các nhà quản trị trong doanh nghiệp được tiếp xúc và làm quen với các phương pháp làm việc khác nhau, phương pháp làm việc mới, nâng cao các kỹ năng trong thực hiện quản trị doanh nghiệp, nâng cao về kinh nghiệm tổ chức quản lý và cũng khuyến khích nhân viên của doanh nghiệp gắn bó lâu dài với công ty. Các doanh nghiệp đào tạo theo hình thức này thường chú trọng đến các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thủ lĩnh và đào tạo nâng cao kỹ năng phân tích và ra quyết định khi nằm trong đội ngũ quản trị của công ty, doanh nghiệp hiện nay.

Tùy thuộc từng vị trí công việc mà các doanh nghiệp sẽ đưa ra những hình thức đào tại theo mục đích nội dung đào tạo phù hợp nhất để phát triển nguồn nhân lực, từ đó đưa hoạt động của doanh nghiệp phát triển vượt bậc và hiệu quả.

3. Các hình thức đào tạo theo cách thức tổ chức

Khi dựa vào cách thực tốt chức thì các doanh nghiệp thường có các hình thức đào tạo như đào tạo tại chức, đào tạo chính quy, kèm cặp tại chỗ hoặc lớp cạnh xí nghiệp. Cùng tìm hiểu cụ thể về cách hình thức đào tạo theo cách thức tổ chức như sau:

- Hình thức đào tạo chính quy, đây là hình thức đào tạo mà học viên được thoát ly khỏi công việc hàng ngày của mình tại doanh nghiệp. Tức là bạn sẽ dành một khoảng thời gian nhất định để gác lại công việc và thực hiện đào tạo chính quy trong khoản thời gian ngắn. Đào tạo theo hình thức này thường cho nguồn nhân lực có chất lượng tốt hơn so với các hình thức đào tạo khác. Tuy nhiên các doanh nghiệp thường sẽ hạn chế về số lượng nhân viên được tham gia vào các khóa học đào tạo chính quy này bởi nếu đưa số lượng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp.

- Hình thức đào tạo tại chức, đây thường là hình thức được áp dụng cho các nhân viên và các cán bộ vừa đi làm vừa tham gia vào khóa đào tạo. Thường thì thời gian đào tạo được sắp xếp ngoài giờ làm việc với các hình thức hoạt động lớp học vào buổi tối hoặc ngày nghỉ hoặc 1 phần thời gian làm việc của bạn. Tùy thuộc vào từng doanh nghiệp và công ty, sẽ tiến hành đào tạo theo hình thức này hoặc cử số lượng nhất định tham gia đào tạo tại chức.

- Hình thức đào tạo nhân viên mới bằng các lớp cạnh xí nghiệp hiện nay thường được các doanh nghiệp lớn sử dụng. Các doanh nghiệp này có cơ sở đào tạo riêng về nguồn nhân lực, thực hiện việc tuyển sinh, đào tạo nghề phổ biến và lựa chọn những sinh viên xuất sắc của khóa đào tạo được tổ chức đó tuyển thực vào làm việc tại doanh nghiệp. Các lớp học được tổ chức cạnh xí nghiệp sẽ đào tạo lý thuyết cho học viên tại lớp và đưa các bạn tham gia thực hành ngay tại các phân xưởng trong doanh nghiệp. 

Các lớp học tổ thức đào tạo theo hình thức này thường rất hiệu quả, kiến thức sau khi được dạy sẽ được thực hành và làm quen luôn với thực tế, làm việc trong điều kiện thực và thực hành ngay tại doanh nghiệp. Thường đào tại theo hình thức lớp cạnh xí nghiệp có thời gian ngắn, với mức chi phí đào tạo thấp. Đây là hình thức đào tạo thường được tổ chức bởi các doanh nghiệp lớn và họ mới có khả năng để tổ chức đào tạo theo hình thức này.

- Kèm tại chỗ là một hình thức hướng dẫn theo kiểu vừa học vừa làm, thường những người có kinh nghiệm, trình độ lành nghề cao hơn trong doanh nghiệp sẽ đóng vai trò là người hướng dẫn và giúp nhân viên mới vào nghề hoặc giúp những người có trình độ kém hơn hiểu biết về công việc, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của mình. Quá trình đào tạo này thường được diễn ra song song với công việc hàng ngay và thực hiện ngay tại nơi làm việc.

Cùng tùy thuộc vào từng doanh nghiệp mà sẽ lựa chọn và có hình thức đào tạo nguồn nhân lực cho công ty, doanh nghiệp của mình khác nhau và phù hợp với thức tế của công ty. Hai hình thức đầu thường được áp dụng tại các doanh nghiệp nhà nước hoặc các doanh nghiệp kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, còn đối với hai hình thức đào tại sau thường được áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, xí nghiệp sản xuất là phổ biến.

4. Các hình thức đào tạo theo địa điểm hoặc nơi đào tạo

Khi thực hiện việc phân loại các hình thức đào tạo dựa vào nơi hoặc địa điểm đào tạo sẽ chia thành đào tạo tại nơi làm việc và đào tạo ngoài nơi làm việc. Cụ thể như sau:

- Đào tạo tại nơi làm việc có thể nhân viên của doanh nghiệp sau khi vào làm việc sẽ được hưởng dẫn, đào tại ngay tại công ty thông qua đồng nghiệp có kinh nghiệm hơn hoặc thông qua các quản lý cấp cao của công ty. Đây cũng là hình thức đào tạo thường được sử dụng với người lao động vừa học vừa làm hiện nay đó nhé!

- Đào tạo ngoài nơi làm việc là một hình thức phổ biến hiện nay được rất nhiều các doanh nghiệp đưa ra để áp dụng, người lao động sẽ có khoảng thời gian học tập, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ hoặc nâng cao tay nghề bằng các khóa học ngoài công ty.

Tùy thuộc theo chương trình đào tạo của doanh nghiệp với từng vị trí khác nhau mà nhân viên của công ty có thể lựa chọn hình thức đào tạo tại doanh nghiệp hoặc ngoài doanh nghiệp phù hợp nhất cho bản thân để đáp ứng được tốt nhất những yêu cầu công việc đưa ra và đạt được hiệu suất công việc tốt nhất nhé!

5. Các hình thức đào tạo theo đối tượng học viên

Khi dựa vào tiêu chí là đối tượng học viên có thể chia cách hình thức đào tạo thành đào tạo mới và đào tạo lại, cụ thể như sau:

- Đào tạo mới được áp dụng và thực hiện với các đối tượng là lao động phổ thông hoặc người lao động chưa có trình độ chuyên môn, lành nghề. Người lao động đào tạo mới có thể mới lần đầu đi làm hoặc đã đi là những chưa qua đào tạo nên chưa có các kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc. Người lao động sẽ được đào tạo từ đầu, từ những vấn đề cơ bản nhất để những kỹ năng cần thiết để hiểu công việc và vận dụng vào công việc một cách hiệu quả nhất.

- Đào tạo lại là hình thức thường được áp dụng với các lao động đã có trình độ, kỹ năng lành nghề những cần đổi nghề, hoặc đổi các vị trí làm việc khác do yêu cầu của công  việc. Chình vì vậy họ cần được đào tạo lại từ đầu để có thể bắt đầu với vị trí công việc mới và thực hiện công việc đó một cách tốt nhất.

Việc đào tạo lao động mới và đào tạo lại thường được quyết định bởi người quản trị doanh nghiệp khi dựa vào thực tế phát triển của doanh nghiệp đó.

Qua những thông tin chia sẻ trong bài viết trên giúp bạn hiểu, nắm bắt những kiến thức chi tiết về cách hình thức đào tạo trong doanh nghiệp hiện nay. Tùy thuộc vào yêu cầu về mức độ phức tạp của công việc, quy mô đào tạo, nội dung cần đào tạo, điều kiện về tài chính, kỹ thuật,… của từng doanh nghiệp mà có được lựa chọn hình thức đào tạo phù hợp nhất và mang lại hiệu quả cao nhất cho nguồn nhân lực của doanh nghiệp, thông qua đó để phát triển doanh nghiệp bền vững.

Đăng ngày 04/12/2020, 171 lượt xem