Operating margin là gì? Thuật ngữ chuyên dụng trong doanh nghiệp

Mục lục

1. Tìm hiểu về khái niệm operating margin là gì?

Operating margin được dịch sang tiếng Việt có nghĩa là biên lợi nhuận hoạt động, đây là một trong 3 chỉ số đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Chỉ số Operating margin này thể hiện lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được sau khi đã trừ hết tất cả các chi phí phát sinh có liên quan. Trong đó các khoản chi phí có liên quan  đến hoạt động sản xuất bao gồm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí quản lý chung,...

2. Chỉ số operating margin và ý nghĩa của nó

Operating margin là chỉ số cho thấy khả năng sinh lời sau khi đã loại bỏ hết các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Operating margin cho thấy một cái nhìn tổng thể hơn khi mà thể hiện được các nguồn chi phí vận hành để tạo ra được doanh thu, vì vậy mà chỉ số này có thể bao quát được nhiều khoản chi phí khác nhau.

Ví dụ: Để thu được 100 triệu đồng doanh thu bạn sẽ cần phải bỏ ra 40 triệu mua nguyên vật liệu sản xuất, 10 triệu chi phí bán hàng sau sản xuất, 10 triệu chi phí dùng vào việc trả lương cho các bộ phận văn phòng và 5 triệu phải trả tiền lãi do vay vốn. 

Tất cả những khoản chi phí ngoài giá vốn hàng bán thì còn có các chi phí liên quan cũng được phản ánh ở chỉ số này, vì vậy tất cả các khoản chi phí có liên quan đến hoạt động sản xuất đều có thể kiểm soát được.

3. Vai trò của operating margin trong doanh nghiệp

Lợi nhuận luôn là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong hầu hết tất cả các lĩnh vực của xã hội, vì vậy nó là chỉ số luôn được đặt lên hàng đầu với bất kỳ hoạt động sản xuất nào. Hãy theo dõi nội dung sau đây để biết được sự ảnh hưởng của nó tới các nhân tố liên quan như thế nào nhé. 

3.1. Lợi nhuận đối với doanh nghiệp

Bất cứ một doanh nghiệp nào khi hình thành và phát triển đều mong muốn thu lại được lợi nhuận thực sự từ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Đây cũng là một yếu tố phản ánh tình hình hoạt động và phát triển của một doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ chỉ duy trì hoạt động tốt trong khi thu được lợi nhuận thực sự, còn nếu như lợi nhuận thu về không đảm bảo được việc chi trả, bù lỗ cho các chi phí bỏ ra thì doanh nghiệp đó sẽ dẫn tới bờ vực phá sản và có thể bị đào thải bất cứ lúc nào. 

Lợi nhuận sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình tài chính của công ty, trong đó nó xác định khả năng thanh toán của doanh nghiệp mạnh hay yếu. 

Lợi nhuận sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp việc tái sản xuất và mở rộng quy mô. Sau khi thu lợi nhuận và đã phân bổ hết chi phí và các bộ phận có liên quan sẽ còn một khoản chưa phân phối và doanh nghiệp sẽ sử dụng nguồn vốn này để tái đầu tư hoặc là mở rộng quy mô cho công ty nhằm mục đích thu được lợi nhuận nhiều hơn. Nếu như lợi nhuận không đủ phân phối cho những khoản quy định thì đồng nghĩa với việc đầu tư không có cơ hội được mở rộng.

3.2. Lợi nhuận đối với người lao động

Đối với người lao động, tuy họ không phải là người được thu nguồn lợi nhuận này tuy nhiên thì họ vẫn luôn mong muốn công ty đạt được lợi cao nhất có thể bởi vì khi lợi nhuận cao thì doanh nghiệp sẽ có những đầu tư cho cơ sở hạ tầng, môi trường làm việc hay nói cách khác là sẽ quan tâm tới đời sống của công nhân viên hơn.

Ngoài ra, lợi nhuận cũng là chỉ số đánh giá năng lực làm việc của nhân viên toàn công ty. Mức lợi nhuận thu được cao thì có khả năng mức lương của người lao động cũng sẽ được tăng lên. 

3.3. Lợi nhuận đối với Nhà nước

Lợi nhuận của doanh nghiệp có liên quan gì đến Nhà nước? Rất nhiều người thắc mắc về vấn đề này. 

Như chúng ta đã biết Nhà nước sẽ có vai trò quản lý toàn bộ các cá nhân và tổ chức sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Doanh nghiệp muốn được thành lập sẽ phải đăng ký và được sự đồng ý của Nhà nước thì hoạt động sản xuất kinh doanh mới được cho là hợp pháp.

Mọi doanh nghiệp hoạt động đều phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan Nhà nước, và để thực hiện được nghĩa vụ này thì doanh nghiệp cần phải có nguồn lợi nhuận ổn định.

Từ các khoản thuế thu được từ doanh nghiệp, Nhà nước sẽ có một khoản ngân sách dùng để đầu tư vào các lĩnh vực khác nhằm mục đích phát triển nền kinh tế của quốc gia.

4. Operating margin đạt được ở mức bao nhiêu thì doanh nghiệp có lợi?

Để biết được chỉ số Operating margin này ở mức bao nhiêu thì doanh nghiệp mới có lợi thì trước tiên hãy so sánh chỉ số này với những đối thủ cạnh tranh cùng ngành để kết quả chính xác nhất.

Doanh nghiệp nào có chỉ số Operating margin càng cao so với mặt bằng chung của ngành thì đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có tính cạnh tranh cao trên thị trường hay nói cách khác đó là doanh nghiệp có nguồn tài chính mạnh do lợi nhuận thu được từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh của họ cao.

Sẽ không có mức nào cụ thể để quy định xem doanh nghiệp đạt mức nào là tốt mà chúng ta chỉ có thể so sánh ngầm các doanh nghiệp với nhau cùng cạnh tranh về một lĩnh vực để biết được kết quả mà thôi.

5. Cách tính operating margin bạn có muốn biết?

Chỉ số Operating margin sẽ được tính theo công thức sau đây:

Operating margin = ( Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất/ Doanh thu thuần )* 100%

Đó là công thức chung để tính ra kết quả chỉ số lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên thì cách xác định được chỉ số này không hề đơn giản như công thức của nó bởi vì trong đây còn tồn tại một số khoản chi phí mà khiến nhiều người hiểu lầm, không biết nên hạch toán những chi phí đó vào hoạt động sản xuất nào cho chuẩn xác nhất.

Mỗi một tiêu chuẩn kế toán khác nhau sẽ có những cách ghi nhận đối với những  khoản chi phí này vào các hoạt động sản xuất khác nhau vì vậy mà người dùng sẽ gặp khó khăn trong việc phân loại những chi phí này để tính ra được chỉ số Operating margin chuẩn xác nhất.

Cách hạch toán chi phí của một số tiêu chuẩn kế toán điển hình như sau:

+) Theo tiêu chuẩn kế toán của Mỹ: 

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất = Doanh thu thuần - ( Giá vốn hàng bán + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý chung )

+) Theo tiêu chuẩn kế toán Quốc tế: 

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất = Doanh thu thuần - ( Giá vốn hàng bán + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý chung + Kết quả từ hoạt động khác )

+) Theo tiêu chuẩn kế toán Việt Nam: 

Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất = Doanh thu thuần - ( Giá vốn hàng bán + Chi phái bán hàng + Chi phí quản lý chung + Kết quả từ hoạt động tài chính )

Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã loại bỏ nguồn chi phí từ hoạt động khác trong khi chuẩn mực kế toán Quốc tế lại trừ cả khoản này để tính ra lợi nhuận từ hoạt động sản xuất. Với mỗi quốc gia sẽ có những quy định và tiêu chuẩn riêng cho việc hạch toán kết quả kinh doanh cụ thể là lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, vì vậy bạn sẽ phải tuân thủ theo quy định kế toán hiện hành tại nơi bạn đang sinh sống và làm việc.

6. Lợi nhuận và doanh thu được phân biệt như thế nào?

Nếu như không phải được học hay là những chuyên gia kinh tế thì bạn sẽ thường hiểu lầm thu nhập và lợi nhuận là giống nhau. Nhưng thực chất lợi nhuận sẽ có một số điểm chủ yếu khác với doanh thu, vậy hãy xem điểm khác nhau ở đây là gì nhé:

- Lợi nhuận của hoạt động sản xuất sẽ là khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được sau khi đã trừ hết tất cả các chi phí do hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Doanh thu ở đây được hiểu là tổng khoản tiền thu được từ việc sản xuất kinh doanh mà chưa được trừ đi các khoản chi cho các hoạt động đó.

Vì vậy chúng ta thấy rằng doanh thu thực chất chưa hẳn là lợi nhuận cuối cùng mà doanh nghiệp thu được, và chỉ dựa vào doanh thu thì không thể đánh giá được kết quả hoạt động của doanh nghiệp có khả quan hay không.

7. Một số lưu ý khi sử dụng operating margin

Operating margin là chỉ số phản ánh khá đầy đủ bức tranh tài chính của doanh nghiệp, tuy nhiên khi sử dụng nó cũng cần phải lưu ý tới một số điều sau đây:

7.1. Operating margin bị ảnh hưởng bởi kết quả của hoạt động tài chính

Kết quả Operating margin thể hiện lợi nhuận của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuy nhiên trong đó có tính cả kết quả của hoạt động tài chính vì vậy nó cũng chưa hoàn toàn phản ánh được nguồn lợi nhuận có được là do hoạt động sản xuất kinh doanh, đó có thể là lợi nhuận từ các hoạt động tài chính đem lại. 

Vì vậy nếu như chỉ số này của doanh nghiệp bạn ở mức cao thì cũng đừng vội vui mừng và hãy xem xét thật kỹ xem đó có phải lợi nhuận thu được trực tiếp từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hay không.

7.2. Operating margin là chỉ số không đề cập tới cơ cấu nguồn vốn

Đây là một chỉ tiêu không thể hiện được cơ cấu nguồn vốn vì vậy doanh nghiệp nên áp dụng thêm vài chỉ số khác để tính lợi nhuận để có được kết quả chính xác hơn.

8. Bí quyết giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận bạn đã biết chưa?

Lợi nhuận chính là yếu tố quan trọng không chỉ góp phần phát triển doanh nghiệp mà còn góp phần làm tăng nguồn thu của ngân sách Nhà nước, nó giải quyết được rất nhiều vấn đề của xã hội. Doanh thu và chi phí là hai yếu tố cực kỳ quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận thực tế của doanh nghiệp, cụ thể hãy xem doanh nghiệp cần và nên làm gì để tăng lợi nhuận một cách tốt nhất qua nội dung sau đây:

8.1. Tăng doanh thu góp phần tăng lợi nhuận

Doanh nghiệp cần chú trọng vào việc làm sao để tăng được doanh thu từ các hoạt động sản xuất, có thể áp dụng tăng số lượng, chất lượng sản phẩm và thị trường tiêu thụ, cải tiến mẫu mã phù hợp với xu hướng và thị hiếu của người tiêu dùng, bên cạnh đó tăng cường chính sách tiếp thị, quảng cáo để quảng bá sản phẩm tới nhiều khách hàng hơn. 

Trong quá trình tham gia hoạt động sản xuất không vì chạy theo lợi nhuận mà bỏ qua giai đoạn, luôn tuân thủ thực hiện đúng tiến trình sản xuất để đảm bảo được chất lượng và sự an toàn cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm. Sản phẩm có chất lượng đồng nghĩa với việc uy tín của doanh nghiệp cũng tăng lên. Khi chiếm được lòng tin của khách hàng có nghĩa là doanh nghiệp sẽ bán được nhiều hàng và đương nhiên doanh thu sẽ tăng lên.

8.2. Giảm các khoản chi phí không cần thiết để tăng chỉ số Operating margin

Ngoài việc tăng doanh thu thì doanh nghiệp cần phải áp dụng cùng lúc việc giảm các khoản chi phí liên quan thì mới cho ra được chỉ số Operating margin cao. 

Bằng cách tìm kiếm những nhà cung cấp có nguồn hàng chất lượng và giá cả phải chăng để làm đối tác cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp mình. Chi phí nguyên vật liệu đầu vào giảm đồng nghĩa với việc giá vốn hàng bán sẽ giảm, như vậy sự cạnh tranh về giá sẽ khả quan hơn trên thị trường.

Các khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất khác như là nhân công, chi phí nhà xưởng, thiết bị, máy móc,... cần hạn chế tối đa nhất những khoản phát sinh không cần thiết. Bởi vì những khoản chi phí này cũng sẽ được hạch toán để tính ra giá thành của sản phẩm. 

Trên đây là toàn bộ những chia sẻ về Operating margin, hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích dành cho các bạn. Sau khi dành thời gian quý báu của mình để đọc bài viết của tôi, chắc hẳn các bạn cũng đã hiểu được thuật ngữ Operating margin là gì và nó có ý nghĩa như thế nào đối với doanh nghiệp đúng không. hãy truy cập timviec24h.vn thường xuyên để cập nhật những thông tin hữu ích khác nữa nhé, bởi vì đây sẽ là một kho tàng kiến thức để bạn sẵn sàng khai thác và sử dụng tuỳ ý. Với tính năng đem lại những thông tin có giá trị mà lại không phải trả bất kỳ khoản phí nào thì đây chính xác là công cụ tìm kiếm thông tin tuyệt vời được nhiều người sử dụng nhất hiện nay. 

Cảm ơn các bạn đã đón đọc bài viết này và hẹn gặp lại ở nhưn xg bài viết chia sẻ sau.

Đăng ngày 20/11/2020, 46 lượt xem