Đà Lạt

Những Khách Sạn Tốt Gần XQ Sử Quán Đà Lạt

Địa điểm du lịch XQ Sử Quán Đà Lạt là địa điểm du lịch bạn đang có kế hoạch đi du lịch trải nghiệm, tham quan và đang có nhu cầu tìm khách sạn tốt gần XQ Sử Quán Đà Lạt để làm nơi nghỉ ngơi cư trú. Vậy bài viết này của mình chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm chọn khách sạn có chất lượng dịch vụ tốt, giá rẻ và liệt kê một số khách sạn tốt gần XQ Sử Quán Đà Lạt để giúp bạn thuê được khách sạn phù hợp.

Chia sẻ kinh nghiệm chọn khách sạn tốt gần XQ Sử Quán Đà Lạt

Trước khi mình liệt kê một số khách sạn có chất lượng dịch vụ tốt, giá rẻ gần XQ Sử Quán Đà Lạt thì mình muốn chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm chọn khách sạn chất lượng tốt gần XQ Sử Quán Đà Lạt để giúp bạn thuê được khách sạn phù hợp với nhu cầu. Để chọn và thuê được khách sạn chất lượng tốt gần XQ Sử Quán Đà Lạt thì bạn cần tìm hiểu một số thông tin sau trước khi thuê khách sạn.

Trên đây là những chia sẻ kinh nghiệm chọn khách sạn chất lượng tốt, giá rẻ gần XQ Sử Quán Đà Lạt, với những thông tin này giúp bạn thuê được khách sạn phù hợp. Tiếp theo là đến phần liệt kê một số khách sạn tốt gần XQ Sử Quán Đà Lạt.

1.Khách sạn Le Jardin Homestay

  • Địa chỉ: 68 Đường Trần Đại Nghĩa, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
  • Giá thuê phòng: 500K VND/1 đêm.

những khách sạn tốt gần xq sử quán đà lạt

Khách sạn Le Jardin Homestay

Khách sạn thứ nhất gần XQ Sử Quán Đà Lạt đó là khách sạn Le Jardin Homestay, địa chỉ khách sạn là 68 Đường Trần Đại Nghĩa, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Giá thuê phòng là 500K VND cho 1 đêm.

2.Khách sạn Merci Dalat Boutique Hotel

  • Địa chỉ: Merci Dalat Boutique Hotel, 131 Đường Trần Đại Nghĩa, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
  • Giá thuê phòng: 384K VND cho 1 đêm.

những khách sạn tốt gần xq sử quán đà lạt

Khách sạn Merci Dalat Boutique Hotel

Khách sạn thứ 2 gần XQ Sử Quán đó là khách sạn Merci Dalat Boutique Hotel, địa chỉ khách sạn là Merci Dalat Boutique Hotel, 131 Đường Trần Đại Nghĩa, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Giá thuê phòng là 384K VND cho 1 đêm.

3.Khách sạn Phương Nguyên Hotel

  • Địa chỉ: 269 Đường Mai Anh Đào, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
  • Giá thuê phòng: 226K VND/1 đêm.

những khách sạn tốt gần xq sử quán đà lạt

Khách sạn Phương Nguyên Hotel

Khách sạn thứ 3 gần XQ Sử Quán đó là khách sạn Phương Nguyên Hotel, địa chỉ khách sạn là 269 Đường Mai Anh Đào, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. Giá thuê phòng là 226K VND cho 1 đêm.

Tổng kết

Đăng ngày 12/07/2022, 59 lượt xem