Những điều cần biết về chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình

Mục lục

1. Những điều hay ho xoay quanh công việc chỉ huy trưởng công trình

1.1. Chỉ huy trưởng công trình là gì?

Trong tiếng Anh từ chỉ huy trưởng công trình được gọi là “commander works”. Đây là một từ được dùng cho ngành xây dựng, một chức vụ của một người có thể xem là tổng quản của công trình, người chỉ huy trưởng công trình sẽ là người đảm nhận hết những vai trò từ thu chi kinh phí cho dự án xây dựng, cũng như điều phối giải quyết và xử lí những vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng. Hiện nay do những thay đổi trong bộ Luật Xây dựng mà yêu cầu đối với chức vụ này cũng có những thay đổi tích cực. Để có thể trở thành người chỉ huy trưởng công trình người tham gia chỉ đăng kí chỉ cần chuẩn bị giấy chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hay từ hiểu theo nghĩa thông dụng với tên gọi khác thì chỉ cần “chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình”. Bên cạnh loại chứng chỉ chuyên ngành trên, người thực hiện đăng kí cũng cần có kinh nghiệm như đã từng giữ chức vụ làm chỉ huy trưởng công trình.

1.2. Những việc người chỉ huy trưởng công trình đảm nhiệm

Đối với công việc chỉ huy trưởng công trình, một công việc có ảnh hưởng hay đôi khi quyết định được giá trị cũng như chất lượng của công trình xây dựng. Với vai trò vô cùng to lớn như vậy, nhưng công việc cụ thể và những yêu cầu để có thể thực hiện công việc này như thế nào thì bạn đã rõ? Nếu chưa hãy cũng mình tìm hiểu thêm nhé!

Thoạt đầu khi vừa nghe từ “chỉ huy trưởng công trình” hẳn đã gợi cho ta hiểu sơ về công việc mà người chỉ huy trưởng công trình đảm nhận, sau đây là những điều cụ thể hơn đối với yêu cầu khi đảm nhiệm công việc này.

1.2.1. Tổng quản lí và kiểm tra đối với mọi việc thi công tại công trình

Công việc của người chỉ huy trưởng công trình trong việc quản lí và kiểm soát sẽ đảm nhiệm những việc cụ thể như: đốc thúc tiến độ thi công của trong trình trong phạm vi được cấp quyền quản lí; đưa ra những yêu cầu về tiến độ thi công đối với cấp dưới theo tiến độ thực thi hàng tuần hay hàng tháng; Kiểm soát các nhà thầu phụ (nếu có) để nắm bắt được tiến độ thi công của công trình; Giám soát công việc của các cán bộ kỹ thuật thực thi thông qua các cuộc họp nội bộ, nếu có bất thường cần lên phương án giải quyết triệt để.

1.2.2. Đầu mối liên hệ giữa các cấp liên quan đến công trình

Người chỉ huy trưởng công trình sẽ cần đảm nhiệm những vai trò liên lạc với chính quyền, an ninh địa phương, công tác dân vận trong quá trình thi công tại địa bàn; báo cáo với cấp trên về tiến độ thi công theo quy định (tổng hợp nội dung báo cáo nhận được từ báo cáo của cấp dưới). Là đầu mối liên lạc giữa địa phương và cấp trên là công việc tối thiểu mà người chỉ huy cần thực hiện trong quá trình thực thi dự án công trình. 

1.2.3. Tổ chức các cuộc họp để quản lí nắm bắt tình hình nhanh chóng

Việc tổ chức các cuộc họp là vô cùng quan trọng, những cuộc họp được tổ chức có thể kể đến như sau. Họp với chủ đầu tư dự án, tư vấn giám sát với các bên cung cấp liên quan đến công trình; họp với các tổ đội và cán bộ kỹ thuật được giao nhiệm vụ thi công công trình vào thời gian được lên lịch từ trước; họp với cán bộ toàn công trường khi cần thông báo thông tin mới.

1.2.4. Kiểm tra và tổ chức về vấn đề nhu cầu của công nhân trong quá trình thực hiện dự án

Ngoài việc quản lí và đôn đốc công việc thì người chỉ huy trưởng cũng cần quan tâm đến đời sống của người công nhân lao động. Việc kiểm tra, ký khối lượng thanh toán cho công nhân và thanh toán với nhà đầu tư cũng là việc cần có đối với người chỉ huy trưởng công trình. Bên cạnh đó cũng cần thực hiện tổ chức và sinh hoạt cho toàn bộ cán bộ trên công trường.

2. Điều kiện cần có để được cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình

Chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình đối với mỗi người kỹ sư không chỉ là chứng nhận nói lên năng lực mà còn là loại giấy khẳng định chất lượng và vị trí của người đó trong ngành. Vì vậy việc được cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình là vô cùng quan trọng, giúp nhiều kỹ sư công trình giành được những dự án như ý. Nhưng việc có thể nhận được chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình cũng đòi hỏi nhiều yêu cầu, phù hợp với quy mô công trình và bản thân của người kiến trúc sư công trình trong quá trình công tác. Những điều này đã được pháp luật và được thể hiện rõ nội dung trong mục yêu cầu về chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình trong bộ luật Xây dựng mới nhất năm 2014.

Chiếu theo bộ luật được quy định hiện nay, có trong điều 53. Luật Xây dựng, điều kiện đối với chỉ huy trưởng công trình cần có những điều cần áp dụng cụ thể. Trong đó chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình cũng cần có những mức hạng cụ thể, người kỹ sư cũng cần đạt được những điều kiện tối thiểu mới có thể đăng kí cấp chứng chỉ.

Tùy thuộc vào hạng mục của công trình mà mức độ cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình cũng sẽ có những mức khác nhau, điều này còn tùy thuộc và nhiều yếu tố, nhưng yếu tố ở bất cứ hạng mục nào cũng cần có chính là kinh nghiệm giám sát công trình và trình độ đào tạo của người kiến trúc sư dự án.

2.1. Công việc tương ứng đối với việc sử dụng chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình được cấp

2.1.1. Những hạng mục phân cấp đối với cấp loại chứng chỉ

Hạng I: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng I; người tham gia ở hạng I đã từng làm chỉ huy trưởng công trường thi công xây dựng có ít nhất 1 công trình cấp 1 hoặc 2 công trình cấp 2 cấp II cùng loại

Hạng II: có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng II; đã làm chỉ huy trưởng công trình thi công xây dựng ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại 

Hạng III: Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động hạng III; đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 1 công trình cấp III hoặc 2 công trình cấp IV cùng loại.

2.1.2. Phạm vi giới hạn của chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình

Tùy vào mức độ cũng như kinh nghiệm mà người kỹ sư đăng kí được nói ở trên, mà hạng mục của công trình cũng sẽ có những giá trị được áp dụng để phù hợp với từng loại chứng chỉ.

Hạng I: Được làm chỉ huy trưởng công trường mọi cấp công trình cùng loại

Hạng II: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp II cùng loại trở xuống

Hạng III: Được làm chỉ huy trưởng công trường trong đó có công trình cấp II và cấp IV cùng loại

Theo như quy định trên, Luật Xây dựng đã chỉ ra một điểm quan trọng chính là những người đủ tiêu chuẩn đảm nhận chức chỉ huy trưởng ở các công trường hạng I, II và đều đều có thể thực hiện công việc chỉ huy trưởng ở tiếp những hạng mục IV. Không chỉ vậy theo quy định tại điều 49 Nghị định 59/2015/NĐ-CP thì người chỉ huy trưởng công trình mọi cấp phải có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng hoặc chứng chỉ hành nghề an toàn lao động theo điều 51 Nghị định 59/2015/NĐ-CP theo từng hạng và kinh nghiệm làm chỉ huy trưởng công trình theo từng hạng tương ứng.

2.2. Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công trình

Theo điều 49 Nghị quyết 59/2015/NĐ-CP điều kiện để có thể được cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng đối với từng loại cấp bậc phải phụ thuộc vào những phạm vi cụ thể và hoạt động dựa vào quy mô của công trình.

2.2.1. Quy mô giám sát công trình

Giám sát thi công hạng I: Được làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề

Giám sát thi công hạng II: làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp II trở xuống, tham gia giám sát một số phần ở công trình cấp I cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề

Giám sát thi công hạng III: làm giám sát trưởng, trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình từ cấp III trở xuống, tham gia giám sát một số việc của công trình cấp II cùng loại được ghi trong chứng chỉ hành nghề

2.2.2. Điều kiện để được cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình xây dựng

Giám sát thi công công trình hạng I: Đã làm giám sát trưởng hoặc đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 công trình cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại với công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

Giám sát thi công công trình hạng II: đã làm giám sát trưởng hoặc đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của ít nhất 1 công trình cấp phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại với công trình được cấp chứng chỉ hành nghề

Giám sát thi công công trình hạng III: đã làm giám sát trưởng hoặc đã trực tiếp giám sát thi công phần việc liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề ít nhất 1 công trình cấp III hoặc 2 công trình cấp IV cùng loại với công trình được cấp chứng chỉ hành nghề

Trên đây là tất cả những gì mà timviec24h.vn muốn chia sẻ đến bạn, nếu bạn muốn tìm những thông tin bổ ích như thế hãy theo dõi thêm các bài viết trên trang nhé

Đăng ngày 20/11/2020, 72 lượt xem