Kỹ năng phỏng vấn

Những câu nhà tuyển dụng tuyệt đối không được hỏi bạn

1. Câu hỏi nào được chấp nhận và câu hỏi nào là không thể chấp nhận?

Nhà tuyển dụng việc làm có thể hỏi ứng viên: về khả năng của bạn để làm những gì công việc đòi hỏi chẳng hạn như ca làm việc ban đêm, đi du lịch hoặc nâng vật nặng, cho bất kỳ tên nào bạn đã sử dụng nếu thông tin là cần thiết để hoàn tất kiểm tra tham chiếu hoặc xác minh việc làm hoặc giáo dục trước đây của bạn. Nói chung bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để phân biệt đối xử với bạn hoặc hạn chế hoặc từ chối việc làm của bạn là không có giới hạn.

Những câu nhà tuyển dụng tuyệt đối không được hỏi bạn

  • Bạn nghĩ sao khi ngồi tại nhà cũng có thể tim được việc, hãy truy cập ngay vào viectimnguoi để chọn cho mình những công việc phù hợp với trình độ chuyên môn cũng như sở thích của mình.

1. Tuổi tác

Hợp lý: Đủ tuổi để làm việc hợp pháp ở Việt Nam?

Không phù hợp: Độ tuổi cụ thể của những người từ 18 tuổi trở lên, bao gồm cả thông tin về hưu.

2. Câu lạc bộ hoặc tổ chức

Phù hợp: Tư cách thành viên trong các hiệp hội, câu lạc bộ hoặc tổ chức chuyên nghiệp, sở thích hoặc sở thích, miễn là họ có liên quan đến công việc.

Không Phù hợp: Các yêu cầu cụ thể về câu lạc bộ và tổ chức thành viên có thể chỉ ra chủng tộc, màu da, tín ngưỡng tôn giáo, tổ tiên hoặc nơi xuất xứ.

3. Khuyết tật

Hợp lý: Cho biết đề nghị việc làm là tùy thuộc vào việc khám sức khỏe đi làm liên quan đến công việc thỏa đáng để xác định khả năng thực hiện các nhiệm vụ như đã nêu.

Không được khuyến cáo: Khuyết tật chung, giới hạn, hiện tại hoặc các vấn đề sức khỏe trước đó, Yêu cầu bồi thường của người lao động hoặc nghỉ ốm hoặc vắng mặt do căng thẳng hoặc bệnh tâm thần hoặc thể chất.

  • Tham khảo ngay: Những khó khăn nhà tuyển dụng thường phải đối mặt

4. Giáo dục

Hợp lý: Các cơ sở giáo dục đã tham dự; bản chất và trình độ học vấn đạt được.

Không Phù hợp: Các câu hỏi về liên kết tôn giáo hoặc chủng tộc của cơ sở giáo dục.

5. Giới tính, tình trạng hôn nhân, tình trạng gia đình

Phù hợp: Tính khả dụng cho công việc thay đổi, du lịch, v.v.

Không phù hợp: Kế hoạch kết hôn, gia đình, chăm sóc trẻ. Mọi yêu cầu cụ thể về giới tính hoặc tình trạng hôn nhân (bao gồm các mối quan hệ luật pháp chung) hoặc tình trạng gia đình.

6. Chiều cao và cân nặng

Phù hợp: Mô tả các công việc đòi hỏi phải nâng hạng nặng hoặc các yêu cầu công việc vật lý khác.

Không phù hợp: Yêu cầu/quy định về chiều cao/ chiều cao tối thiểu/tối đa.

Những câu nhà tuyển dụng tuyệt đối không được hỏi bạn

  • Tìm hiểu thêm: Những câu hỏi phỏng vấn giúp nhà tuyển dụng chiêu ngộ được nhân tài

7. Ngôn ngữ

Phù hợp: Khả năng giao tiếp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào do công việc yêu cầu cụ thể.

Không phù hợp: Các ngôn ngữ khác, khi không bắt buộc trong một công việc cụ thể.

8. Tên

Phù hợp: Tên trước đây, chỉ khi thông tin là cần thiết để xác minh việc làm hoặc giáo dục trước đây của người nộp đơn và thực hiện kiểm tra tham chiếu.

Không Phù hợp: Tên thời con gái, tên “Cơ đốc nhân”, ám chỉ đến nguồn gốc của tên, liên quan đến người khác bằng máu, hôn nhân hoặc nhận con nuôi.

9. Ảnh

Phù hợp: Trong những trường hợp hiếm hoi như mô hình hóa và giải trí.

Không Phù hợp: Yêu cầu ảnh (những ảnh này có thể tiết lộ chủng tộc, giới tính, v.v.).

10. Chủng tộc, màu sắc, tổ tiên hoặc địa điểm hoặc nguồn gốc

Phù hợp: Được phép làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Không Phù hợp: Nơi sinh, quốc tịch, nguồn gốc chủng tộc, bên cạnh thân nhân.

11. Tín ngưỡng tôn giáo

Phù hợp: Tính khả dụng cho công việc thay đổi, du lịch, v.v.

Không phù hợp: Các câu hỏi về ngày lễ tôn giáo cụ thể được người nộp đơn quan sát, phong tục quan sát, trang phục tôn giáo, vv; yêu cầu người nộp đơn cung cấp đề xuất từ ​​một nhà thờ hoặc lãnh đạo tôn giáo.

12. Hút thuốc

Hợp lý: Chỉ định người đăng ký thành công sẽ được yêu cầu làm việc trong môi trường không hút thuốc.

Không được khuyến cáo: Các điều kiện hô hấp hoặc hô hấp vĩnh viễn có thể bị ảnh hưởng bởi khói.

13. Nguồn thu nhập

Hợp lý: Thông tin liên quan đến công việc như việc làm cũ.

Không Phù hợp: Các câu hỏi không liên quan đến công việc cụ thể sẽ được thực hiện.

2. Cách xử lý các câu hỏi không phù hợp

Khi được hỏi một câu hỏi không thích hợp trên một mẫu ĐƠN XIN VIỆC LÀM hoặc trong một cuộc phỏng vấn, bạn có thể trả lời bằng nhiều cách. Bạn có thể: viết "không áp dụng" trên mẫu đơn hoặc lịch sự từ chối trả lời câu hỏi, khéo léo cho chủ nhân biết câu hỏi là không phù hợp, đối phó với mối quan tâm cơ bản đã khiến người chủ phải đặt câu hỏi. Ví dụ, một chủ nhân không thích hợp hỏi về kế hoạch gia đình của bạn hoặc số lượng trẻ em bạn có thể giả định không chính xác bạn có nhiều khả năng vắng mặt vì nghỉ phép của cha mẹ hoặc thời gian bị bệnh. Trong trường hợp này, bạn có thể giải quyết mối quan tâm cơ bản bằng cách nói về hồ sơ đi học tuyệt vời của bạn và khả năng của bạn để làm công việc. Tuy nhiên bạn chọn trả lời, chuyên nghiệp và khéo léo.

Đăng ngày 07/10/2022, 45 lượt xem