Các vấn đề về lương

Ngạch lương là gì? Những thông tin ngạch lương mà bạn nên biết

1. Tìm hiểu khái niệm ngạch lương là gì?

Tìm hiểu khái niệm ngạch lương là gì?
Tìm hiểu khái niệm ngạch lương là gì?

Để xây dựng một bảng tính lương để áp dụng cho toàn bộ cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp một cách công bằng, công khai, mình bạch và đúng pháp luật thì người làm kế toán viên cần có những hiểu biết nhất định về ngạch lương, không chỉ kế toán cần nắm những kiến thức về ngạch lương mà những nhân viên để đảm bảo quyền lợi của bản thân cũng cân biết rõ về ngạch lương. Vậy chính xác khái niệm ngạch lương là gì?

Ngạch lương là khái niệm được xử dụng trong ngành kế toán - tài chính, là cơ sở để phân biệt trình độ và vị trí làm việc của mỗi nhân viên cán bộ trong doanh nghiệp, công ty hay tổ chức nào đó có hình thức trả lương cho nhân viên. Ngạch lương của mỗi cán bộ công nhân viên, mỗi cá nhân trong doanh nghiệp sẽ có sự khác nhau, và từ việc ngạch lương khác nhau nên khi trả lương mỗi người sẽ có mức lương khác khác nhau.

Kế toán viên sẽ căn cứ vào chức danh, nhóm chức danh, công việc của từng cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp để xây dựng ngạch lương sao cho phù hợp, dựa vào việc nhân viên đang ở mức ngạch lương nào để quyết định mức lương cho nhân viên, cán bộ. Trong bảng lương có thể có một hoặc nhiều ngạch lương, trong ngạch lương se có quy định riêng về các mức hưởng như lương chuẩn, và có một số bậc lương thâm niên, dựa vào lương chuẩn và mức thâm niên mà kế toán sẽ tính được mức lương của công nhân viên. Một nhân viên có thể tăng lương dưới nhiều hình thức như tăng thưởng, hưởng thêm trợ cấp và một trong những cách khác đó là tăng nạch lương của mình lên, việc tăng ngạch lương thông thường sẽ trải qua kỳ thi tăng ngạch được diện ra nội bộ doanh nghiệp đang làm việc tổ chức.

2. Ngạch lương có tác dụng gì trong doanh nghiệp

Ngạch lương có tác dụng gì trong doanh nghiệp
Ngạch lương có tác dụng gì trong doanh nghiệp

Ngạch lương có tác dụng không nhỏ doanh nghiệp, nó không chỉ là cơ sở cơ bản để kế toán tính lương cho cán bộ công nhân viên mà còn có nhiều tác dụng hiện hữu trong doanh nghiệp. Tìm hiểu một số tác dụng của ngạch lương trong doanh nghiệp mà các doanh nghiệp nên biết để xây dựng ngạch lương cho doanh nghiệp mình. Một số tác dụng ta có thể thấy gồm:

- Đầu tiên phải kể đến tác dụng không nhỏ trong việc giúp kế toán tính lương, đây là cơ sở cơ bản để các kế toán tính hệ số lương, tính các trợ cấp, mức lương cơ bản, lương thâm niên, thưởng cũng như các mức hỗ trợ cho nhân viên, cán bộ trong doanh nghiệp.

- Ngạch lương còn có tác dụng giúp nhìn nhận, đánh giá được phần nào trình độ chyên môn cũng như xác định được khối lượng công việc hoàn thành, xác định vị trí làm việc của cán bộ công nhân viên, mức thâm niên gắn bó với công ty, doan nghiệp bao lâu.

- Tạo đánh giá khách quan hơn về công việc, thành quả lao động của nhân viên. Ví dụ giữa cùng một vị trí, có 2 người làm việc nhưng ngạch lương họ khác nhau bởi người có mức ngạch lương cao là một người hoàn thành tốt công việc, tốc độ giải quyết nhanh và khả năng giả quyết cao, còn người còn lại ngạch lương không cao vì mức độ làm việc không bằng người kia.

- Tạo động lực cho cán bộ, công nhân viên cố gắng làm việc, phát huy khả năng làm việc để nâng ngạch lương cho bản thân. Từ đó tạo hiểu quả cao trong công việc.

Đây chỉ là một vài tác dụng điển hình của ngạch lương trong doanh nghiệp, các doanh nghiệp cần nắm được để có mức xây dựng ngạch lương chi tiết, công bằng và phù hợp với cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp.

3. Phân loại ngạch lương và mã ngạch tương ứng cho nhân viên theo quy định

Phân loại ngạch lương và mã ngạch tương ứng cho nhân viên theo quy định
Phân loại ngạch lương và mã ngạch tương ứng cho nhân viên theo quy định

Ngạch lương là là cơ sở để phân biệt trình độ và vị trí làm việc của mỗi nhân viên cán bộ trong doanh nghiệp, công ty hay tổ chức nào đó có hình thức trả lương cho nhân viên. Ngạch lương của mỗi cán bộ công nhân viên, mỗi cá nhân trong doanh nghiệp sẽ có sự khác nhau, và từ việc ngạch lương khác nhau nên khi trả lương mỗi người sẽ có mức lương khác khác nhau và ngạch lương sẽ có những phân loại rõ ràng dựa vào trình độ và vị trí làm việc của mỗi nhân viên cán bộ trong doanh nghiệp, công ty hay tổ chức nào đó.

Ngạch lương trong các cơ quan nhà nước được phân loại rõ ràng, khác nhau và theo quy định theo thông tư số 11/2014/TT-BNV mà có sự phân biệt ra các loại ngạch và mã ngạch tương ứng như: 

- Ngạch chuyên viên cao cấp ứng với mã số ngạch là 01.001

- Ngạch chuyên viên chính ứng với mã số ngạch là 01.002

- Ngạch chuyên viên ứng với mã số ngạch là 01.003

- Ngạch cán sự ứng với mã số ngạch là 01.004

- Ngạch nhân viên ứng với mã số ngạch là 01.005

- Ngạch Kế toán viên cao cấp ứng với mã số ngạch là 06.029

- Ngạch Kiểm toán viên cao cấp thuế ứng với mã số ngạch là 06.036

- Ngạch Kiểm toán viên cao cấp  ứng với mã số ngạch là 06.041

- Ngạch Kiểm tra viên cao cấp hải quan  ứng với mã số ngạch là 08.049

- Ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng ứng với mã số ngạch là 07.044

- Ngạch Kiểm dịch viên cao cấp động thực vật ứng với mã số ngạch là 09.066

- Ngạch Kiểm soát viên cao cấp thị trường ứng với mã số ngạch là 21.187

- Ngạch Thẩm kế viên cao cấp ứng với mã số ngạch là 12.084

- Ngạch Chấp hành viên cao cấp ứng với mã số ngạch là 03.299

- Ngạch Thanh tra viên cao cấp ứng với mã số ngạch là 04.023

Đây là một số ngạch công chức được quy định rõ ràng trong thông tư và mã nạch tương ứng, các ngạch được phân ra rõ dàng dựa vào chức trách, nhiệm vụ, quy định tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ của từng ngạch. Đối với mỗi ngạch khác nhau thì chức trách, nhiệm vụ, quy định tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ của từng ngạch sẽ khác nhau. Còn trong các công ty, doanh nghiệp tư nhân việc phân loại ngạch lương và mã ngạch sẽ cón tùy thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô, số lượng nhân viên, vị trí tuyển dụng,..., và mỗi ngạch lương ở đây sẽ thường tương ứng với trình độ chuyên môn đào bậc đào tạo nhất định.

4. Một số thông tin về ngạch lương mà bạn cần biết

Một số thông tin về ngạch lương mà bạn cần biết
Một số thông tin về ngạch lương mà bạn cần biết

4.1. Cách tính ngạch lương đối với doanh nghiệp, công ty tư nhân

Cách tính ngạch lương trong mỗi doanh nghiệp, công ty nhân sẽ có những cách tính khác nhau, thông thường mỗi doanh nghiệp, công ty nhân sẽ dựa vào năng lực, kinh nghiệm, vị trí ứng tuyển, áp lực công việc và nhiều yếu tố để xây dựng ngạch lương khác nhau cho từng nhân viên.

Mỗi nhân viên sẽ có những mức ngạch lương tương ứng với mức lương dành cho bản thân khác nhau và mức ngạch lương ban đầu này thường sẽ tương ứng với trình độ chuyên môn đào tạo của ứng viên, sau đó dựa vào khả năng làm việc cũng như những yếu tố trong công việc mà ngạch lương thay đổi có thể tăng lên hoặc giảm đi dựa vào quá trình trước đó bạn làm việc, giải quyết công việc tại doanh nghiệp.

4.2. Xác định người trúng tuyển đạt kết quả trong kỳ thi nâng ngạch

Xác định người trúng tuyển đạt kết quả trong kỳ thi nâng ngạch
Xác định người trúng tuyển đạt kết quả trong kỳ thi nâng ngạch 

Để xác định được người dự thi có đạt yêu cầu và trung tuyển hay không thì cần phải dựa vào quy định, theo quyết đinh, người dự thi cần phải đạt các yêu cầu như:

- Thí sinh phải thực hiện tham gia đầy đủ các bài thi theo yêu cầu trong kỳ thi nâng ngạch mà luật đã quy định theo từng ngành, vị trí theo yêu cầu.

- Điểm tối thiểu của mỗi loại bài thi phải đạt trên 50 điểm trên thang điểm 100, tức để được xét nâng ngạch thì thí sinh phải có số điểm làm bài tối thiểu đúng 50% để có cơ hội được xét ngâng ngạch. 

- Mỗi lần nâng ngạch sẽ có chỉ tiêu nâng ngạch nhất định và số điểm không có quy định cụ thể mà dựa theo chỉ tiêu nâng ngạch mỗi năm. Dựa vào chỉ tiêu lấy bao người thì sẽ lấy số điểm của người cao nhất rồi lấy xuống dưới dần cho đến khi đủ chỉ tiêu nâng ngạch, có nghã là người có tổng số điểm của các bài thi càng cao thì cơ hội nâng ngạch càng cao.

- Kết quả thi sẽ không được bảo lưu mỗi năm, nếu năm nay bạn thi trượt thì sang năm bạn cần thi lại vào các kỳ thi sau.

4.3. Tiêu chuẩn để nâng ngạch lương

Tiêu chuẩn để nâng ngạch lương
Tiêu chuẩn để nâng ngạch lương

Người cán bộ công nhân viên muốn nâng ngạch lương ngoài việc phải tham gia các kỳ thi để nâng ngạch lương của mình thì bản thân cán bộ công nhân viên phải đạt được một số yêu cầu nhất định để được tham gia kỳ thi nâng ngạch. Một số yêu cầu đối với cán bộ, công nhân viên cần đạt được để tham gia kỳ thi nâng ngạch gồm:

- Trong thời gian công tác 3 năm gần nhất tại doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước thì cán bộ công nhân viên cần phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không bị kỷ luật hay thông báo xem xét kỷ luật, có có vết đen trong công tác như gian dối thương mại, ý thức kém trong công tác,...

- Để đủ điều kiện tham gia kỳ thi nâng ngạch, người tham gia đăng kí cần có năng lực, trình độ chuyên môn để đảm bảo công việc ở ngạch mới, có trình độ nghiệp vụ cao để hoàn thiện công việc và đáp ứng nhu cầu của ngạch mới ứng tuyển thi.

- Để được đăng ký tham gia kỳ thi nâng ngạch, người ứng viên cần trình bày và nộp các chứng chỉ, giấy tờ liên quan đến ngạch mới chuẩn bị thi theo yêu cầu về tiêu chuẩn cần có của ngạch chuẩn bị thi nâng cao.

Bài viết đã cung cấp những thông tin mà doanh nghiệp cũng như cán bộ, công nhân cần biết về ngạch lương. Chắc hẳn bạn đã hiểu được ngạch lương là gì? Mong rằng những thông tin về ngạch lương, khái niệm, phân loại ngạch lương và mã ngạch tương ứng, cách tính ngạch lương, tiêu chuẩn để nâng ngạch lương, cách xác định người trúng tuyển khi tham gia kỳ thi nâng ngạch cùng những tác dụng của ngạch lương mà chúng tôi cung cấp trong bào viết sẽ hữu ích với bạn đọc. Thân ái!

Đăng ngày 14/10/2022, 36 lượt xem