[Nắm bắt ngay] Những tiêu chuẩn lấy mẫu thí nghiệm mới nhất 2020

Mục lục

1. Tiêu chuẩn lấy mẫu thí nghiệm một số vật liệu xây dựng cơ bản

Trong xây dựng sẽ cần sử dụng đến rất nhiều vật liệu khác nhau, đảm bảo tạo nên được những công trình chắc chắn, vững chãi theo thời gian. Và cụ thể, tiêu chuẩn để lấy mẫu thí nghiệm cho các vật liệu này sẽ như sau:

1.1. Xi măng

Tiêu chuẩn để áp dụng cho việc lấy mẫu thí nghiệm xi măng sẽ dựa vào qut định tại TCVN số 6260 – 1995, 6282 – 2009 và 6260 – 2009.

Theo đó, việc lấy mẫu thí nghiệm cho xi măng sẽ phải tuân thủ theo tiêu chuẩn sau:

- Mỗi lô xi măng sẽ phải nhỏ hơn 40 tấn và đều phải lấy 2 mẫu, mỗi mẫu sẽ là 20kg để làm thí nghiệm.

- Các mẫu xi măng sẽ phải lấy rải rác ở từng bao trong kho, mỗi bao sẽ lấy 1kg.

- Việc làm thí nghiệm sẽ chỉ sử dụng 1 mẫu và 1 mẫu dùng để lưu lại, đối chứng trong trường hợp cần thiết.

- Trong khoảng thời gian là 60 ngày, nếu như không xảy ra bất kỳ khiếu nại nào giữa bên mua và bên bán xi măng liên quan đến kết quả thí nghiệm thì phí phòng thí nghiệm sẽ làm thủ tục để hủy bỏ mẫu xi măng đã lưu.

- Khi tiến hành nhập xi măng về kho, công trường thì đại diện 2 bên A và B sẽ phải cùng nhau lấy các mẫu đóng gói, niêm phong lại, lập biên bản để lấy mẫu và gửi lên phòng thí nghiệm để thực hiện làm thí nghiệm vật liệu xây dựng.

- Các mẫu xi măng khi được đưa đi làm thí nghiệm sẽ cần phải được bọc kín, tránh dính nước hay các hóa chất khác, không để ở nhiệt độ cao.

1.2. Cát đổ bê tông

Cát sử dụng trong xây dựng được phân chia thành 4 loại là cát to, vừa, nhỏ và mịn. Tiêu chuẩn để lấy mẫu thí nghiệm cho cát sử dụng trong đổ bê tông đó là áp dụng theo quy định tại TCVN số 7570 – 2006 và TCXD số 127 – 1985, cụ thể như sau:

- Cứ 100m3 cát thì sẽ thực hiện lấy 1 mẫu thử làm thí nghiệm với khối lượng không được nhỏ hơn 50kg.

- Trong công tác lấy mẫu cát đi làm thí nghiệm thì sẽ cần phải thực hiện lấy riêng biệt ở các vị trí khác nhau trong các đống cát cùng loại, trộn lại và đóng gói cẩn thận, lập biên bản để mang đi làm thí nghiệm.

- Kết quả thí nghiệm cho ra chính là cơ sở để nghiệm thu toàn bộ các vật liệu cát, đồng thời cũng chính là căn cứ để thiết kế các thành phần cấp phối bê tông.

1.3. Sỏi các loại đổ bê tông

Sỏi sử dụng trong xây dựng nhằm mục đích là đổ bê tông khi lấy mẫu làm thí nghiệm sẽ cần đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn tại TCVN số 7572 – 2006. Với khối lượng từ hơn 200m3 đã thì sxe lấy 1 mẫu để làm thí nghiệm với khối lượng từ 150 – 200kg tùy thuộc theo kích cỡ của hạt. Đá sẽ phải lấy rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trong các đống cùng loại và được trộn đều để đóng gói, mang đi làm mẫu thử. Cụ thể, tiêu chuẩn lấy đã làm thí nghiệm theo kích cỡ như sau:

- Với đá có kích cỡ 0,5x1 thì cỡ hạt sẽ từ 5 – 10mm

- Với đá có kích cỡ là 1x2 thì cỡ hạt sẽ từ 10 – 20mm

- Đá có kích cỡ là 2x4 thì cỡ hạt sẽ từ 20 – 40mm

- Còn với đã có kích cỡ là 4x7 thì cỡ hạt sẽ từ 40- 70mm

1.4. Thép xây dựng

Thép là vật liệu không thể thiếu trong xây dựng, góp phần tạo nên các bộ khung chắc chắn cho công trình của các dự án. Và tiêu chuẩn để áp dụng việc lấy mẫu thép làm thí nghiệm sẽ cần đảm bảo theo quy định tại TCVN số 1651 – 1985 và TCVN số 6285 – 1997. Theo đó, mỗi lô thép mà có khối lượng dưới 50 tấn sẽ lấy 1 mẫu thử, đồng thời yêu cầu các mẫu kiểm tra sẽ phải bao gồm tất cả các chủng loại thép trong lô xây dựng, mỗi loại sẽ lấy 3 thanh dài từ 0,3 – 0,8m.

Hiện nay, có rất nhiều loại thép khác nhau như là thép tròn trơn, tròn đốt cán nóng, thép hình, thép cán nguội, thép tấm, thép lá,… Việc kiểm tra đường kính cốt thép thông qua cách cân trọng lượng sẽ được thực hiện như sau:

- Khi đưa thép vào để sử dụng thì cần phải tiến hành kiểm tra đường kính cốt thép bằng cách cắt 1 đoạn khoảng 1m để cân kiểm tra trọng lượng Q (gram).

- Tiếp đó, đường kính thực của các cây thép sẽ được tính toán theo công thức là D thực = 0,43* căn bậc 2 (Q) (mm).

Các chỉ tiêu cơ lý để tiến hành lấy mẫu làm thí nghiệm thép xây dựng đó chính là dựa vào giới hạn chảy – giới hạn bền, độ giãn dài, đường kính thực đo và uốn nguội.

1.5. Thép hình kết cấu trong xây dựng

Tiêu chuẩn để lấy thép hình kết cấu làm thí nghiệm trong xây dựng sẽ dựa vào quy định tại TCVN số 1651 – 2009, trong đó bao gồm các vấn đề sau:

- Cứ mỗi lô thép hình kết cấu có khối lượng nhỏ hơn hoặc bằng 50 tấn thì cần lấy 1 mẫu để làm thí nghiệm.

- Việc lấy mẫu thép hình kết cấu này sẽ bao gồm toàn bộ các chủng loại cốt thép có trong lô.

- Mỗi loại thép sẽ tiến hành lấy 3 thanh dài từ 0,5 – 0,8m.

- Các chỉ tiêu cơ lý để lấy mẫu thép hình kết cấu làm thí nghiệm chính là giới hạn chảy, giới hạn bền và độ giãn dài.

1.6. Gạch để xây dựng

Hiện nay, gạch để sử dụng cho các công trình xây dựng bao gồm rất nhiều loại khác nhau như là gạch rỗng đất sét nung, gạch đặc đất sét nung, gạch silicat, gạch xi măng,… Và tiêu chuẩn để lấy mẫu thí nghiệm gạch xây dựng sẽ cần đảm bảo theo các quy định tại TCVN số 1450 – 2009 và TCVN số 1451 – 1998 như sau:

- Cứ mỗi lô 50.000 viên gạch thì sẽ cần lấy 1 mẫu thử (gồm có 30 viên gạch).

- Các chỉ tiêu cơ lý để lấy mẫu thí nghiệm sẽ dựa vào cường độ nén, cường độ uốn, hình dạng thể tích, khối lượng của thể tích, hình dạng – kích thước và các khuyết tật ngoại quan khác.

1.7. Gạch bê tông tự chèn và gạch bê tông lát

Gạch bê tông tự chèn hay gạch bê tông lát cũng cần phải lấy mẫu thử đi làm thí nghiệm và cần đảm bảo theo tiêu chuẩn tại TCVN số 6476 – 1999 như sau:

- Cứ một lô gồm 15.000 viên gạch thì sẽ phải tiến hành lấy 1 tổ mẫu (20 viên).

- Các yếu tố kiểm tra chỉ tiêu cơ lý để lấy mẫu làm thí nghiệm sẽ dựa vào TCVN số 6576 – 1999.

1.8. Bê tông

Đối với bê tông – hỗn hợp của nhiều loại vật liệu xây dựng như là cát, đá, sỏi, chất kết dính xi măng, nước được trộn theo tỉ lệ nhất định để tạo ra được một khối bê tông chắc chắn, bền vững. Và việc lấy mẫu thí nghiệm cho bê tông sẽ cần tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn tại TCVN số 4453 – 1995 cùng với một số nội dung cụ thể như sau:

- Mỗi kiện bê tông sẽ phải lấy ra 1 tổ mẫu bao gồm có tất cả 3 viên mẫu, yêu cầu phải được lấy cùng 1 lúc và ở cùng 1 chỗ. Kích thước của các mẫu thông thường sẽ là 10x10x10cm hoặc cũng có thể là 15x15x15cm.

- Với các bê tông khối lớn thì cứ 500m3 sẽ phải lấy 1 mẫu sử dụng để làm thí nghiệm khi mà khối lượng bê tông ở trong khối lớn đó lớn hơn 1000m3 và cứ 250m3 sẽ lấy 1 tổ mẫu nếu như khối lượng bê tông ở trong khối lớn đó ít hơn 1000m3.

- Đối với các khối có kết cấu chung 1 cột, dầm hay sàn thì cứ 10m3 sẽ thực hiện lấy 1 tổ mẫu.

- Với các bê tông có kết cấu đơn và khối lượng ít hơn thì sẽ cần phải lấy được 1 tổ mẫu.

- Còn với các bê tông là nền hay mặt đường thì cứ 200m3 sẽ thực hiện lấy 1 mẫu làm xét nghiệm.

Và một điều cần lưu ý khi lấy bê tông làm thí nghiệm đó chính là cần sử dụng súng bắn bê tông hoặc là phương pháp siêu âm, khoan cắt bê tông ngày tại hiện trường công trường xây dựng để đảm bảo mang đến kết quả xét nghiệm chính xác, đúng chuẩn nhất.

1.9. Vữa xây, trát trong xây dựng

Đối với việc lấy vữa xây, trát xây dựng để làm thí nghiệm sẽ cần tuân thủ theo tiêu chuẩn tại TCVN số 3121 – 1993. Cụ thể quy định đó là mỗi hạng mục của công trình xây dựng và công việc xây trát vữa thì sẽ lấy 1 nhóm mẫu có kích thước là 3x4x16cm hoặc cũng có thể là 7,07x7,07x7,07cm để mang đi làm thí nghiệm.

2. Tần suất lấy mẫu thí nghiệm vật liệu xây dựng

Việc lấy mẫu thí nghiệm vật liệu xây dựng cũng được quy định cụ thể về tần suất thực hiện sao cho đảm bảo và mang đến chất lượng tốt nhất đối với các công trình xây dựng. Cụ thể, quy định về vấn đề này sẽ được phân chia thành 2 dạng vật liệu xây dựng thô và hoàn thiện dưới đây:

2.1. Tần suất lấy mẫu thí nghiệm vật liệu xây dựng phần thô

- Với đầm nền bằng đất sét, đất pha cát, đất không lẫn cuội, sỏi đá, đất cát pha thì sẽ thực hiện lấy mẫu là 100 – 200m3/tổ.

- Với đầm nền bằng sỏi, cuội hay đất cát có pha lẫn sỏi và cuội thì sẽ lấy mẫu là 200 – 400m3/tổ.

- Xi măng các loại sẽ lấy mẫu là 10kg/lô.

- Cát để cho vào bê tông và vữa sẽ lấy mẫu là 1 mẫu/lô.

- Đá, sỏi để cho vào bê tông sẽ lấy mẫu là 1 mẫu /lô.

- Thép cốt để đóng bê tông, thép hình sẽ lấy 1 mẫu/lô/loại.

- Bê tông đóng bằng xi măng thì tần suất sẽ phân chia theo từng mức độ khác nhau đó là:

+ Bê tông khối lớn và nhiều hơn 100m3 sẽ lấy 500m3/tổ.

+ Bê tông khối lớn ít hơn 1000m3 sẽ lấy 250m3/tổ.

+ Bê tông móng lớn sẽ lấy 100m3/tổ.

+ Bê tông móng bệ máy sẽ lấy 50m3/tổ.

+ Bê tông kết cấu khung cột, sàn, dầm,… sẽ lấy 20m3/tổ.

+ Bê tông mặt đường, nền sẽ lấy 200m3/tổ.

- Băng cản nước PVC sẽ lấy 1 tổ mẫu/lô.

- Vật liệu chống thấm gốc xi măng polyme sẽ lấy 1 mẫu/lô.

- Gạch đất sét nung sẽ lấy 1 tổ mẫu/lô.

- Gạch bê tông sẽ lấy 1 tổ mẫu/lô.

- Bê tông nhẹ cùng các loại gạch nhẹ khác sẽ lấy 1 tổ mẫu/lô.

2.2. Tần suất lấy mẫu thí nghiệm vật liệu xây dựng phần hoàn thiện

- Kính các loại sẽ có tần suất lấy mẫu theo từng mức độ và loại kính như sau:

+ Lấy 3 mẫu/lô áp dụng cho tất cả các loại kính.

+ Lấy 3 mẫu/lô cho các mẫu thêm với kính phủ phản quang.

+ Lấy 6 mẫu/lô hoặc 4 mẫu/lô đối với các mẫu kính thêm, kính phẳng tôi nhiệt – kính temper, kính dán nhiều lớp,…

+ Lấy 6 mẫu/lô đối với các mẫu thêm và kính dán nhiều lớp, kính dán an toàn nhiều lớp.

- Lấy 1 tổ mẫu/lô đối với nhôm, hợp kim nhôm định hình.

- Lấy 1 tổ mẫu/lô đối với cửa nhựa, cửa gỗ.

- Lấy 1 tổ mẫu/lô đối với cửa kim loại, tấm thạch cao.

- Lấy 1 mẫu/lô đối với bột bả tường gốc xi măng.

- Lấy 1 tổ mẫu/lô đối với ván MDF, ván dăm, ván sàn gỗ nhân tạo.

- Lấy 1 mẫu/lô đối với sơn các loại cho xây dựng.

- Lấy 1 tổ mẫu/lô đối với silicon trám các khe cho kết cấu xây dựng.

- Lấy 1 tổ mẫu/lô đối với gạch gốm ốp lát nội thất, gạch ngoại thất mosaic, gạch terrazzo, gạch lát granito.

- Lấy 2 tổ mẫu/lô đối với đá ốp lát nhân tạo dựa trên cơ sở chất kết dính hữu cơ.

- Lấy 1 tổ mẫu/lô đối với ống PVC – U.

- Lấy 1 mẫu/lô đối với sứ vệ sinh.

Trên đây là những thông tin về tiêu chuẩn lấy mẫu thí nghiệm vật liệu xây dựng mới nhất 2020. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích và là cơ sở để hoàn thành tốt công việc, theo đúng quy định của Bộ Xây dựng đã đưa ra, nhất là đối với những ai đã, đang hay sẽ theo đuổi ngành xây dựng.

Đăng ngày 20/11/2020, 85 lượt xem