Mục tiêu kiểm toán và những thông tin quan trọng không thể bỏ qua

Mục lục

Cùng tìm hiểu ngay những thông tin quan trọng về mục tiêu kiểm toán qua bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về những vấn đề xoay quanh mục tiêu kiểm toán.

1. Khái quát về mục tiêu kiểm toán

Mục tiêu kiểm toán chính là cái đích mà những kiểm toán viên cần thực hiện các công việc, nhiệm vụ và định hướng để có thể đạt được và mục tiêu kiểm toán sẽ là thước đo cho kết quả của kiểm toán đối với mỗi lần kiểm toán.

Thông qua mục tiêu kiểm toán mà người kiểm toán viên hoặc những người có liên quan tới kiểm toán có thể biết được công việc đã đạt được tới mức độ nào để có hướng điều chỉnh sao cho đạt được đúng mục tiêu đã đề ra như mong đợi.

2. Mục tiêu kiểm toán tổng thể của báo cáo tài chính

Mục tiêu kiểm toán của báo cáo tài chính là để đạt được:

- Sự hợp lý về việc đảm bảo trong báo cáo tài tính không còn những sai sót, những nhầm lẫn hay gian lận trong báo cáo.

- Giúp cho những kiểm toán viên có thể dễ dàng đưa ra được các ý kiến cá nhân mình về quá trình lập báo cáo tài chính một cách phù hợp, có quy luật và tuân thủ đúng với quy định về báo cáo tài chính. Từ đó, các kiểm toán viên sẽ dễ dàng lập báo cáo về tài chính, có sự trao đổi dựa vào thông tin chuẩn xác đã được xác định, đúng với những quy định của kiểm toán.  

Để xét các vấn đề một cách kỹ càng hơn thì timviec24h.vn sẽ phân tích từng khía cạnh của mục tiêu kiểm toán, giúp cho các kiểm toán viên dễ dàng nắm bắt và thực hiện tốt những mục tiêu kiểm toán đã đề ra:

+ Xét về khía cạnh tổng quát thì mục tiêu kiểm toán sẽ được xem như những bằng chứng đanh thép trong kiểm toán, giúp cho các kiểm toán viên có thể nhanh chóng đưa ra được các ý kiến về sự trung thực, tính hợp lý của các thông tin, có thể kê khai tài chính một cách dễ dàng hơn.

+ Xét về khía cạnh chung chung thì mục tiêu kiểm toán sẽ để xem xét cũng như là để đánh giá về mặt tổng thể đối với số tiền được ghi rõ trong các chu trình của kiểm toán.

3. Vai trò của mục tiêu kiểm toán tài chính

Khi thực hiện kiểm toán tài chính, Doanh nghiệp và các kiểm toán viên sẽ cần thực hiện tuân thủ các mục tiêu kiểm toán đã được đề ra để khi cần thiết, các kiểm toán viên có thể xác nhận về tính chuẩn mực và chính xác, không có sự sai phạm trong các báo cáo tài chính.

Thông qua mục tiêu kiểm toán, các kiểm toán viên và doanh nghiệp sẽ dễ dàng đánh giá được một cách khách quan về việc các báo cáo tài chính được lập ra đã tuân thủ đúng với quy định về kiểm toán mà pháp luật đưa ra hay không, báo cáo đó có phản ảnh một cách trung thực, chính xác đối với những khía cạnh chủ yếu hay chưa?

Khi có mục tiêu kiểm toán rõ ràng, các kiểm toán viên sẽ không gặp khó khăn trong quá trình làm các báo cáo kiểm toán đối với các báo cáo về tài chính cũng như là việc tiến hành trao đổi các thông tin theo các quy định của kiểm toán.

4. Hướng dẫn xác định mục tiêu kiểm toán chi tiết

Xác định mục tiêu kiểm toán là quá trình rất quan trọng, các bạn nhất định phải xác định được mục tiêu kiểm toán một cách chính xác và đúng với vấn đề tài chính mà doanh nghiệp đang cần phải báo cáo. Mục tiêu kiểm toán chung sẽ cần phải có sự gắn bó chặt chẽ đối với các yếu tố về mục tiêu cũng như là các yêu cầu của cấp trên đề ra.

Do đó, khi xác định mục tiêu kiểm toán thì người kiểm toán viên cần phải tiến hành xác định mối quan hệ giữa hai yếu tố đó là của chủ thể kiểm toán và khách thể kiểm toán. Bên cạnh đó thì mục tiêu kiểm toán cũng sẽ phụ thuộc vào các loại hình của kiểm toán.

Cụ thể, đối với mối quan hệ của chủ thể cũng như khách thể được xét trên khía cạnh, người kiểm toán viên sẽ tiến hành dựa vào bộ máy kiểm toán để tìm hiểu và xác định bộ máy kiểm toán chính là đại diện cho yếu tố chủ thể của kiểm toán.

Những chủ thể của kiểm toán bao gồm: Kiểm toán của Nhà nước, kiểm toán mang tính chất độc lập riêng biệt và kiểm toán trong nội bộ của đơn vị sự nghiệp.

Các kiểm toán viên cần phải nắm rõ được rằng, tất cả các mục tiêu kiểm toán là khác nhau, cho dù mục tiêu đó có đang thực hiện trên cùng một đối tượng khách thể thì cũng sẽ không thể giống nhau được. Bởi vì mỗi một bộ máy, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp sẽ có những yếu tố về: Lĩnh vực khác nhau, phạm vi hoạt động của doanh nghiệp là khác nhau, những yêu cầu về mặt pháp lý của các đơn vị sự nghiệp cũng có sự khác nhau.

Khi xét về khía cạnh các chủ thể kiểm toán giống nhau thì cũng tương tự, khi mà các mối quan hệ giữa chủ thể kiểm toán và khách thể kiểm toán khác nhau thì sẽ có sự khác nhau về mục tiêu kiểm toán. Một số yếu tố để xét về mối quan hệ có thể kể tới như là: Mối quan hệ với khách thể đó là trực tiếp hay là gián tiếp? Hình thức kiểm toán là bắt buộc hay là tự nguyện? Tính chất kiểm toán là cũ hay là mới?...

Trên đây là những thông tin quan trọng về mục tiêu kiểm toán giúp các bạn hiểu rõ hơn về mục tiêu của kiểm toán và những vấn đê xoay quanh mục tiêu kiểm toán. Hãy truy cập timviec24h.vn để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích khác nhé.

Đăng ngày 20/11/2020, 58 lượt xem