Mô tả công việc trưởng phòng hành chính nhân sự chi tiết

Mục lục

1. Hiểu đơn giản về vị trí việc làm trưởng phòng hành chính nhân sự

Trưởng phòng hành chính nhân sự chính là vị trí việc làm chỉ những người đảm đương trách nhiệm điều phối toàn mọi vấn đề có liên quan đến bộ phận nhân sự và công tác hành chính của một doanh nghiệp. Đây là những đánh giá chung nhất về vị trí này, tưởng như nhiệm vụ của họ sẽ không có gì nhiều nhưng thực chất có rất nhiều đầu việc phải thực hiện. Nếu như bạn đang chuẩn bị tinh thần để chinh phục vị trí hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển này thì nhất định phải tìm hiểu thật kỹ bản mô tả công việc trưởng phòng hành chính nhân sự.

Ngay sau đây, những thông tin chi tiết nhất về mô tả công việc trưởng phòng hành chính nhân sự sẽ giúp chúng ta hiểu về vị trí này, biết rõ hơn những khó khăn, thử thách cần phải đối diện khi theo đuổi vị trí trưởng phòng hành chính nhân sự để từ đó có sự chủ động trong việc chuẩn bị tinh thần để chinh phục vị trí này.

2. Mô tả công việc trưởng phòng hành chính nhân sự chi tiết nhất

Như những gì đã khẳng định, công việc của trưởng phòng hành chính nhân sự khá bận rộn bởi họ có quá nhiều đầu việc cần phải giải quyết. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn thì còn phải gánh vác cả trách nhiệm quản lý. Khi có ý định chinh phục việc làm này, nhất định bạn không thể bỏ qua bước tìm hiểu mô tả công việc trưởng phòng hành chính nhân sự. Những thông tin được  chia sẻ bên dưới đây sẽ giúp ích cho quá trình tìm hiểu của bạn nhanh chóng và chính xác hơn.

Về cơ bản, tất cả các đầu việc mà trưởng phòng hành chính nhân sự phải đảm đương sẽ được gọi tên với 3 nhiệm vụ chính dưới đây.

2.1. Trưởng phòng hành chính nhân sự xây dựng, phát triển đội ngũ nhân sự

2.1.1. Hoạch định chiến lược nhân sự cho công ty

Với vị trí cấp cao của mình trong bộ phận Hành chính nhân sự thì người trưởng phòng có thể dựa vào nhu cầu của doanh nghiệp để đưa ra những chiến lược về nhân sự đáp ứng công ty, qua đó xác định mức định biên phù hợp cho nhân sự. Đồng thời cũng là người trực tiếp thiết lập nên các KPIs chung cho nhân sực thực hiện, theo đó, trưởng phòng hành chính nhân sự sẽ theo dõi để đưa ra những nhận xét, đánh giá theo định kỳ về năng lực của nhân viên, các kỳ đánh giá có thể theo tháng, theo quý.

2.1.2. Phối hợp công tác với các phòng ban trong công ty

Sau khi đã đưa ra những hoạch định chiến lược nhân sự, trưởng phòng hành chính nhân sự sẽ tiến hành kết hợp với các phòng ban khác để triển khai công việc. Cụ thể hơn, họ bắt tay cùng các trưởng bộ phận để xây dựng chi tiết mô tả công việc cho mọi vị trí việc làm và các phòng ban. Ngoài ra, sự hợp tác này còn mang đến kết quả là những bản thảo, quyết định hoàn hảo về tiêu chí, quy trình để các phòng ban dễ dàng đánh giá mức độ thực hiện KPI của nhân viên.

2.1.3. Thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng, tạo nguồn

Trưởng phòng Hành chính nhân sự sẽ tham gia trực tiếp vào các hoạt động liên quan tới tuyển dụng, trong đó cụ thể là công việc lập kế hoạch tuyển dụng phổ biến cho phòng tuyển dụng, xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự sau tuyển dụng và nhân viên nội bộ để thực thi chủ trương phát triển nguồn nhân lực. Công tác hoạt động này được tiến hành theo định kỳ quý, tháng, năm.

Không chỉ lên kế hoạch tuyển dụng mà trưởng phòng còn chỉ đạo hoạt động tuyển dụng, đưa ra những hoạch định về nguồn nhân lực để phục vụ mọi chiến lược và sản xuất kinh doanh của công ty. Trách nhiệm của họ là đảm bảo làm sao cho công tác tuyển dụng này có thể đáp ứng được định hướng phát triển doanh nghiệp của Ban lãnh đạo.

2.1.4. Giải quyết các vấn đề liên quan tới nhân sự

Trưởng phòng nhân sự là người xây dựng nên quy chế về lương thưởng và các chế độ phúc lợi, các chính sách, biện pháp khuyến khích tinh thần làm việc của người lao động. Nói một cách cụ thể hơn, đó là các chính sách thay đổi nhân sự, thăng tiến trong công việc, chương trình phát triển nghề nghiệp cho nhân lực. Thêm nữa, các dự thảo về ngân sách nhân sự cũng sẽ do chính tay trưởng phòng nhân sự soạn thảo nên.

2.2. Nhiệm vụ quản trị công tác hành chính nhân sự

Với công tác quản trị này, người trưởng phòng hành chính nhân sự sẽ thực hiện các đầu viên sau đây:

- Thứ nhất, dựa trên sự chỉ đạo chung của Ban lãnh đạo công ty, người Trưởng phòng hành chính nhân sự sẽ tổ chức thực hiện những công tác thuộc về hành chính đúng với từng nhiệm vụ, từng chức năng của các phòng ban.

- Thứ hai, ai trong công ty cũng sẽ phải thực hiện theo những nguyên tắc thống nhất trong các bản nội quy. Những nội quy này do chính trưởng phòng hành chính nhân sự xây dựng nên và đồng thời họ cũng đảm đương chỉ đạo, theo dõi việc chấp hành nội quy của nội bộ nhân sự, bao gồm nội quy lao động, các quy định quy chế công ty. Kèm theo đó không quên đưa ra nhiều giải pháp tham mưu cho ban lãnh đạo để duy trì thực thi quy định đó.

- Thứ ba, có thể trưởng phòng hành chính nhân sự không đảm đương công việc này ở một số ít doanh nghiệp thế nhưng đại đa số các doanh nghiệp trên toàn cả nước đều giao chức trách này cho trưởng phòng hành chính nhân sự thực hiện chủ trì. Đó là tổ chức mọi hoạt động về hành chính, lập ra các kế hoạch về sử dụng tài nguyên công ty như quy định sử dụng tài sản công ty, chỉ đạo quản lý các vấn đề về y tế, quản lý hoạt động trông giữ xe và giữ gìn an ninh công ty của tổ bảo vệ; phổ biến và quản lý việc lưu tài liệu; tham gia vào hoạt động tổ chức các chương trình ngoại khóa doanh nghiệp như hội thảo, tiệc tùng,…

- Thứ tư, trưởng phòng nhân sự còn là người ban hành nhiều chính sách, quy định giúp công ty đảm bảo các yếu tố về mặt hoạt động, trong đó:

+ Đưa ra đề xuất tổ chức cơ cấu bộ máy công ty

+ Xây dựng chính sách nhân sự như chính sách thử việc, chế độ lương thưởng, quy tắc nghỉ phép hàng tháng/ năm, chế độ hợp đồng làm việc cho nhân viên, chế độ bảo hiểm,… Bên cạnh các cơ chế thưởng thì trưởng phòng hành chính nhân sự cũng sẽ xây dựng rõ các quy chế xử phạt đối với các vi phạm trong quá trình làm việc và tuân thủ nội quy công ty của cán bộ nhân viên, giải quyết mọi thắc mắc của người lao động nếu có.

- Thứ tư, người trưởng phòng còn tham gia cùng các bộ phận khác để quản lý nhân sự. Bất cứ khi nào có quy định, nội quy mới sẽ gửi xuống từng phòng ban để thông báo và hướng dẫn thực hiện.

2.3. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Đây là nhiệm vụ thứ ba khá quan trọng của trưởng phòng hành chính nhân sự. Trong hầu hết các bản mô tả công việc trưởng phòng hành chính nhân sự đều sẽ có đưa thông tin nhiệm vụ này. Vậy họ sẽ tiến hành những đầu việc nào để có thể xây dựng văn hóa doanh nghiệp?

Đó là nhiệm vụ lên kế hoạch và tổ chức những hoạt động có giá trị, ý nghĩa gắn kết thành viên của công ty. Đi cùng các hoạt động kết nối thành viên, trưởng phòng còn xây dựng cả những chương trình hoạt động vì cộng đồng trong chính doanh nghiệp. Phổ biến cho toàn bộ nhân sự nội bộ về việc thực hiện nét đẹp văn hóa công ty bao gồm văn hóa ứng xử và văn hóa làm việc.

2.4. Trưởng phòng hành chính nhân sự thực hiện nhiệm vụ quản trị nhân lực

Đi kèm với tuyển dụng và điều phối các công tác hành chính, người trưởng phòng hành chính nhân sự còn phụ trách quản lý nhân sự của công ty. Sẽ có khá nhiều nhiệm vụ cần thực hiện để quản trị nhân tài cho doanh nghiệp. Vậy đó là những nhiệm vụ gì?

- Cùng với các trưởng phòng chuyên môn khác đưa ra hệ thống varen để đánh giá chính xác, hiệu quả nhân lực

- Lên khung chương trình đào tạo nhân sự, bao gồm cả hoạt động đào tạo nội bộ và bên ngoài để phục vụ đưa chất lượng nguồn nhân lực đủ khả năng hội nhập.

- Tham mưu với Ban lãnh đạo về chính sách thu hút và giữ chân nhân tài, vạch ra lộ trình thăng tiến rõ ràng cho nhân viên.

3. Những yêu cầu nào được đưa ra trong bản mô tả công việc trưởng phòng hành chính nhân sự?

Hầu hết để đứng vào vị trí trưởng phòng Hành chính nhân sự thì ứng viên sẽ phải đáp ứng một lý lịch đẹp về bằng cấp, tất nhiên điều đó không hoàn toàn được áp dụng đối với toàn bộ doanh nghiệp nhưng những người có trình độ học vấn, bằng cấp từ bậc Đại học trở lên, tốt nghiệp ra từ những chuyên ngành có liên quan đến mảng nhân sự, hành chính, ngành kinh doanh hay luật thì sẽ được ưu tiên hơn.

Cùng với đó không thể thiếu yêu cầu về số năm kinh nghiệm. Một ứng cử viên sáng giá cho chức vụ trưởng phòng hành chính nhân sự thì không thể có xuất phát điểm giống với một nhân viên hành chính nhân sự bình thường về kinh nghiệm, bạn cần có từ 3 đến 5 năm kinh nghiệm để đảm bảo với nhà tuyển dụng rằng, bạn có thể hiểu công việc và đủ sức gánh vác nó.

Ngoài những đòi hỏi nghề nghiệp cơ bản của vị trí này, các doanh nghiệp còn mong muốn ở ứng viên phải có khả năng quyết đoán, khéo léo trong giao tiếp và luôn nắm bắt thấu đáo tâm lý người khác để phục vụ công việc hiệu quả nhất.

4. Mức lương cơ bản của vị trí trưởng phòng hành chính nhân sự

Dựa trên những đánh giá so sánh lương tại timviec24h.vn thì mức lương cơ bản của vị trí trưởng phòng hành chính nhân sự dao động từ khoảng 15 đến 20 triệu. Nhưng ở những công ty lớn, vị trí này có thể còn được trả lương cao hơn nữa nhưng chắc chắn khả năng của bạn sẽ phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe của nhà tuyển dụng.

Như vậy, những mô tả công việc trưởng phòng hành chính nhân sự trên đây đã dược tổng hợp và đưa ra chi tiết để bạn có nhu cầu có thể dễ dàng hình dung, nắm bắt được. Mong rằng, bài viết sẽ trở thành tư liệu quan trọng giúp bạn ứng tuyển việc làm thành công.

Để nắm rõ ràng nhất bản mô tả công việc vị trí này, bạn đọc quan tâm có thể tải về mẫu mô tả công việc dưới đây:

MẪU MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ.docx

Đăng ngày 20/11/2020, 8 lượt xem