Mô tả công việc giám đốc siêu thị - thông tin chi tiết từ A đến Z

Mục lục

1. Thông tin sơ lược về vị trí giám đốc siêu thị

Giám đốc siêu thị là vị trí quản lý cao nhất trong một siêu thị hoặc một hệ thống các siêu thị. Chính vị trí quan trọng như vậy mà giám đốc siêu thị có vai trò rất nặng nề, họ phải giám sát tất cả các khía cạnh của cửa hàng, bao gồm tất cả nhân sự, sản phẩm, bán hàng, các dịch vụ, chức năng, quy trình kinh doanh và kết quả cho cửa hàng, ... 

Đồng thời, họ quản lý cửa hàng phát triển, chỉ đạo, và thúc đẩy đội ngũ cửa hàng mang lại dịch vụ tuyệt vời cho tất cả khách hàng, nhằm đem lại doanh thu và lợi nhuận, giảm thiểu tổn thất và đảm bảo cửa hàng phát triển theo đúng định hướng đề ra. Ngoài ra, giám đốc siêu thị cũng tối đa hóa năng suất của nhân viên, đảm bảo sự nhất quán tuân thủ việc thực hiện tất cả chính sách và thủ tục của công ty và duy trì môi trường hướng đến kết quả theo định hướng đề ra. 

2. Mô tả công việc giám đốc siêu thị

2.1. Mô tả sơ lược công việc của giám đốc siêu thị

Giám đốc siêu thị là vị trí vô cùng quan trọng, bởi vậy mà trong quá trình làm việc, họ phải chịu trách nhiệm cũng như phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ và công việc khác nhau. Cụ thể, mô tả công việc của giám đốc siêu thị như sau:

- Cải thiện lợi nhuận và đạt được mục tiêu bán hàng của siêu thị

- Xử lý tất cả các khiếu nại, truy vấn và các vấn đề dịch vụ khách hàng liên quan khác

- Tuyển dụng và phỏng vấn nhân viên mới cho siêu thị

- Tổ chức đào tạo, định hướng và giám sát tất cả các giám đốc bộ phận. Tổ chức ngày lễ và hoạt động nghỉ dưỡng cho nhân viên trong siêu thị. 

- Giám sát việc nhận lệnh và kiểm soát chứng khoán của siêu thị trên các sàn chứng khoán. 

- Phân công và lên lịch các nhiệm vụ cho các nhân viên cụ thể và cũng theo dõi kết quả họ tạo ra

- Hoàn thành tất cả các yêu cầu hoạt động của cửa hàng

- Thẩm định, giám sát và lập kế hoạch nhiệm vụ được giao cho từng nhân viên

- Kỷ luật, tư vấn và huấn luyện nhân viên để duy trì kết quả tích cực

- Bắt đầu các hành động khắc phục, phân tích phương sai, lên lịch chi tiêu và chuẩn bị ngân sách hàng năm để đạt được các mục tiêu tài chính khác của tổ chức

- Nhận biết các yêu cầu trong tương lai và hiện tại của khách hàng

- Thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tiềm năng

- Phối hợp với các thành viên khác của đội ngũ nhân viên có hiểu biết tốt về các yêu cầu dịch vụ

- Duy trì hàng tồn kho và phê duyệt hợp đồng để đảm bảo có sẵn các dịch vụ và hàng hóa cần thiết

- Nghiên cứu xu hướng, ủy quyền bán hàng giải phóng mặt bằng và cũng xác định tất cả các chương trình khuyến mãi bán hàng cần thiết

- Xem xét việc bán hàng bằng cách xây dựng chính sách giá

- Xác định tỷ suất lợi nhuận bằng cách nghiên cứu báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động

- Nghiên cứu kế hoạch hiển thị, khuyến mại và quảng cáo hướng tới tiếp thị hàng hóa một cách có lợi. Quản lý cửa hàng siêu thị

Ngoài ra, họ cũng thực hiện những nhiệm vụ quan trọng khác như: 

- Quản lý bộ phận, bao gồm nhân sự và doanh thu, sản lượng theo cách phù hợp nhằm khuyến khích tăng trưởng, hiệu suất để đạt được các kế hoạch đề ra. 

- Xem xét và phát triển chiến lược mua cổ phiếu, chiến dịch tiếp thị và bán hàng phù hợp chương trình khuyến mãi để tăng doanh thu cao và tăng doanh thu bán hàng

- Làm việc với các nhà cung cấp độc lập để tìm nguồn, thiết kế và đặt hàng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn và phù hợp

- Đào tạo nhân viên bán hàng, quản lý kho, hàng tồn kho, dịch vụ khách hàng, thu ngân, bán vé và các kỹ năng liên quan khác

- Quản lý nhân viên, đảm bảo rằng họ đại diện cho Hull FC theo cách tích cực và duy trì thái độ tích cực. Giao nhiệm vụ cho nhân viên

- Phỏng vấn nhân viên bán lẻ mới tiềm năng. Lên lịch cho nhân viên để phù hợp với giờ làm việc hàng tuần của họ trong khi duy trì mức lương của câu lạc bộ ngân sách

- Duy trì cửa hàng với năng suất bán hàng tối ưu bằng cách đảm bảo tất cả các mặt hàng đều có trong kho và kệ nhằm sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của khách hàng nhanh nhất. 

- Giao tiếp với nhân viên, khách hàng và các bộ phận khác của câu lạc bộ, qua điện thoại và qua email. Duy trì hàng trong kho và đặt hàng chứng khoán mới khi cần thiết trong khi làm việc với ngân sách hàng năm

- Giải quyết các khiếu nại của khách hàng kịp thời và hiệu quả để duy trì danh tiếng của siêu thị

- Báo cáo hàng tuần và hàng tháng về năng suất của trang web bán lẻ, đảm bảo rằng trang web đang đáp ứng mục tiêu tài chính hàng tháng

- Truyền cảm hứng cho đội ngũ bán lẻ với một thái độ tích cực và nhiệt tình

- Có đủ kiến ​​thức sản phẩm và kỹ năng dịch vụ khách hàng để giúp khách hàng nâng cao câu hỏi về sản phẩm của siêu thị. 

- Thể hiện kỹ năng dịch vụ khách hàng đặc biệt với cả bên trong và bên ngoài đối tác.

- Khả năng đào tạo, phát triển và thực hiện S.G.M. và kỹ năng dịch vụ khách hàng TH

- Duy trì văn hóa dịch vụ khách hàng cao cấp được xác nhận thông qua kết quả dịch. Quản lý hiệu quả các khiếu nại của khách hàng một cách kịp thời và hiệu quả

Tải ngay mẫu mô tả công việc giám đốc siêu thị giúp gia tăng khả khả năng tuyển dụng cho doanh nghiệp mình: 1.2.2 Mô tả công việc Giám đốc bán hàng.doc

2.2. Cụ thể hóa các nhiệm vụ và công việc của giám đốc siêu thị

Quản lý hàng hóa:

- Khả năng đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên các chiến lược bán hàng hiện tại

- Duy trì trình bày cửa hàng trên cao bằng cách đào tạo và giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn như được định nghĩa trong hướng dẫn và video giới thiệu thương hiệu ABC cũng như chỉ thị của công ty với một mắt để biết chi tiết.

- Hiểu nhu cầu sản phẩm và hướng dẫn nhóm cách đánh giá thông tin báo cáo.

Quản lý vận hành cửa hàng:

- Kiến thức đặc biệt và tuân thủ tất cả các chính sách và quy trình của công ty.

- Đảm bảo quản lý hàng ngày về bán hàng, bảng lương, chi phí có thể kiểm soát, mục tiêu và sáng kiến ​​của công ty.

- Tham dự các cuộc họp của công ty và đóng góp cho sự phát triển chung của công ty và chiến lược.

- Đảm bảo rằng nhóm thực hiện hiệu quả tất cả các chương trình của công ty.

- Liên kết các nhóm để đảm bảo kế hoạch kinh doanh định ra.

- Cửa hàng Đảm bảo có tất cả các công cụ cần thiết ví dụ: Vật tư, tài nguyên, …).

- Quản lý quy trình định hướng tại cửa hàng.

- Truyền thông: Đảm bảo luồng thông tin trong cửa hàng.

Quản lý nhân sự:

- Tích cực đào tạo, huấn luyện viên và cung cấp phản hồi cho quản lý và cộng sự

- Phát triển đội ngũ quản lý mạnh, cho phép họ đảm nhận trách nhiệm của lưu trữ tối thiểu 1 tuần

Kỹ năng tuyển dụng và tuyển dụng

- Nhân viên liên tục với sức mạnh băng ghế

- Thoải mái với việc đào tạo lặp đi lặp lại, hiểu rằng nó có thể trông khác nhau dựa trên cách mỗi người học hiểu được đào tạo

- Quản lý hiệu quả hiệu quả của đội ngũ cửa hàng - bao gồm đào tạo, huấn luyện và

Phản hồi:

- Đạt hiệu quả dẫn dắt các cuộc họp quản lý hàng tuần và các cuộc họp nhân viên hàng quý

- Khả năng chẩn đoán, phát triển và xem xét hiệu suất của nhân viên: tiến hành đánh giá hiệu suất hàng năm

- Khả năng thiết lập các mục tiêu rõ ràng, có thể hành động cho bản thân và nhóm

3. Yêu cầu về kỹ năng, kiến ​​thức và năng lực đối với vị trí giám đốc siêu thị

Để ứng tuyển vị trí giám đốc siêu thị cũng như làm tốt công việc, vai trò và nhiệm vụ của mình bạn sẽ cần trang bị những kỹ năng, kinh nghiệm và trình độ như sau: 

- Trình độ học vấn: Bằng cấp về Quản lý bán lẻ, kinh doanh bán lẻ, … 

- Có kỹ năng giao tiếp bằng nhiều hình thức khác nhau. 

- Khả năng liên hệ thân mật với khách hàng.

- Có khả năng lập kế hoạch và thực hiện các quy trình bán hàng chiến lược.

- Có khả năng quản lý nhân viên khác.

- Có kiến ​​thức thị trường cụ thể tuyệt vời.

- Có trình độ CNTT và kế toán thành thạo

- Khả năng làm việc dưới áp lực

- Khả năng lãnh đạo một nhóm.

- Khả năng thực hiện nhiều việc.

Kỹ năng và trình độ quản lý bán lẻ:

- Kinh nghiệm đã được chứng minh là quản lý bán lẻ hoặc ở vị trí quản lý khác.

- Trình độ phù hợp là một lợi thế, nhưng không cần thiết.

- Thành thạo Microsoft Office và các kỹ năng CNTT cơ bản rất quan trọng, cộng với kiến ​​thức về bán lẻ ưu tiên phần mềm quản lý.

- Có khả năng sử dụng cho đến các hệ thống, hệ thống kiểm soát chứng khoán và CMS thương mại điện tử là một lợi thế mạnh mẽ.

- Kỹ năng tổ chức tuyệt vời.

- Kỹ năng đa nhiệm và quản lý thời gian, với khả năng ưu tiên các nhiệm vụ.

- Có kinh nghiệm về báo cáo tài chính và hiểu biết về kế toán cơ bản.

- Nhận thức kinh doanh và thương mại mạnh mẽ để cải thiện hiệu quả hoạt động của một siêu thị bán lẻ hay hệ thống siêu thị.

Giám đốc siêu thị là một vị trí việc làm hấp dẫn với mức lương trung bình ít nhất 30 triệu đồng. Ngoài ra họ còn được hưởng rất nhiều các chế độ đãi ngộ thu hút khác. Cụ thể hóa mức lương, chế độ, yêu cầu công việc cụ thể và đặc biệt là doanh nghiệp tuyển dụng như thế nào? Hãy truy cập timviec24h.vn để lựa chọn công việc phù hợp cho mình bạn nhé.

Hy vọng rằng, bài viết trên đã giúp bạn những thông tin bổ ích về mô tả công việc giám đốc siêu thị cùng những thông tin hữu ích khác. 

Đăng ngày 21/11/2020, 48 lượt xem