[Mẫu thông báo] Mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế chuẩn

Mục lục

1. Khi nào dùng mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế?

Mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế hay chính là mẫu thông báo về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế đối với cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Mẫu thông báo này được sử dụng khi 1 trong hai 2 bên có hợp tác kinh tế với nhau nhưng muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì cần tiến hành làm mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế gửi đến bên công ty con lại và cơ quan có thẩm quyền.

Vậy bạn có biết trong mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế dưới dạng mẫu thông báo có nội dung như thế nào hay không? Cùng tìm câu trả lời chuẩn nhất và chính xác nhất cho bản thân qua phần thông tin chia sẻ tiếp theo của bài viết này nhé!

2. Mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế có nội dung gì?

Một mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế đúng chuẩn mẫu thông bao cần đảm bảo về nội dung trong khi viết và cách trình bày. Nội dung của mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế hiện nay nhất định phải đầy đủ các nội dung như sau:

Thứ nhất, thông tin về quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm và thông tin về tên mẫu thông báo. Têm mẫu thông báo này cũng cần phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin về việc chấm dứt hợp đồng kinh tế và bao quát được nội dung chính của mẫu thông báo này.

Thứ hai, thông tin về họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, mã số thuế, đại diện theo pháp luật, fax,.. của công ty nơi nhận mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế của bạn. Cần ghi chính xác, chi tiết và cụ thể.

Thứ ba, tiếp đó cần đề cập đến căn cứ để viết thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế này. Căn cứ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết, căn cứ theo quy định của pháp luật tại điều mấy khoản mấy của bộ luật nào. Tất các các căn cư cần được đưa đầy đủ và chính xác nội dung để đảm bảo thông tin trong mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế khi gửi đến đơn vị, doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế nào đó.

Thứ tư, đề cập đến nội dung về lý do viết thông báo đơn phương chấm dứt đồng kinh tế này. Phần lý do này rất quan trọng để đánh giá về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế của một bên có đảm bảo đúng pháp quy định của pháp luật và giao ước mà hai bên đã thỏa thuận trọng hợp đồng kinh tế trước đó đã ký kết hay không.

Thứ năm, đề cập đến lý do đưa ra để làm căn cứ đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế. Trong phần thông tin này, phía đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế cần nêu rõ những hành vi mà bên vi phạm đã có ý thực hiện hoặc làm trái để vi phạm hợp đồng kinh tế đã ký kết trước đó, đề cập đến vấn đề bên vi phạm không có thiện chí trong việc giải quyết vấn đề đang gặp phải một cách triệt để,….

Thứ sáu, tiếp đó trong mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế phải có phần thông tin đề cập đến mong muốn của phía muốn chấm dứt hợp đồng: Bên A yêu cầu bên B phải phối hợp thực hiện về các công việc sau để giải quyết toàn bộ các hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế,….

Thứ bảy, cuối cùng trong mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế phải ký và ghi rõ họ tên của người lập thông báo, có thể kèm theo con dấu pháp lý.

Trên đây là toàn bộ 7 nội dung cần thiết và cực kỳ quan trọng, không thể thiếu trong một mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế được. Vậy khi viết mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế thì bạn sẽ cần phải lưu ý đến những vấn đề gì? Để biết những vấn đề cần lưu ý đó là gì, hãy đọc ngay phần thông tin tiếp theo của bài viết này nhé!

3. Viết mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế cần lưu ý gì?

Theo quy định tại bộ luật dân sự ban hành năm 2015 có đề cập và đưa ra một số quy định khi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng để đảm bảo về giá trị pháp lý của nó như sau:

Thứ nhất, một bên hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt việc thực hiện hợp đồng kinh tế đã ký kết trước đó và không phải thực hiện việc bồi thường thiệt hại cho bên kia khi bên kia vi phạm nghiệm trọng đối với nghĩa vụ trong hợp đồng kinh tế đã ký kết hoặc các điều khoản được 2 bên thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ hai, bên tiến hành đơn phương chấm dứt hợp đồng nói chung và hợp đồng kinh tế nói riêng cần phải tiến hành thông báo ngay cho bên còn lại được biết về việc chấm dứt hợp đồng của mình. Trong trường hợp bên muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế không thống báo mà khiến bên còn lại bị thiệt hại sẽ phải tiến hành bồi thường cho bên còn lại.

Đó là 2 điều các bạn cần lưu ý khi tiến hành viết mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế để thông báo cho bên còn lại được biết và nắm rõ thông tin, đồng thời đảm bảo về mặt pháp lý khi thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế mang lại hậu quả pháp lý gì?

Bạn có biết mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế sẽ có hậu quả pháp lý như thế nào hay không? Cùng bỏ túi những thông tin hữu ích cho bản thân để nắm rõ về hậu quả pháp lý khi tiến hành lập mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế như sau:

Thứ nhất, khi hợp đồng kinh tế bị đơn phương chấm dứt việc thực hiện thì hợp động sẽ chấm dứt ngay khi phía công ty nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng kinh tế của bên muốn chấm dứt gửi đến.

Thứ hai, các bên vẫn phải đảm bảo tiếp tục thực hiện đối với các nghĩa vụ trừ với các thỏa thuận về bồi thường thiệt hại, giải quyết tranh chấp và các vấn đề về phạt khi vi phạm điều khoản hai bên đã ký kết.

Thứ ba, bên đã thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng kinh tế đã ký kết trước đó có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện của mình.

Thứ tư, bên bị thiệt hại do hành vi của bên kia khi không thực hiện đúng các điều khoản về nghĩa vụ trong hợp đồng sẽ được bồi thường theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đó là những hậu quả pháp lý kéo theo khi tiến hành thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế hiện nay mà các doanh nghiệp cần nắm được để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

5. Thủ tục thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế

Khi tiến hành lập mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế cần thực hiện theo đúng thủ tục pháp lý như sau:

Thứ nhất, khi có một bên không thực hiện các nghĩa cụ đã ký kết trong hợp đồng kinh tế theo thỏa thuận trước đó của hai bên thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế đã ký kết. Theo đó, khi tiến hành chấm dứt hợp đồng kinh tế phải thông báo đến bên còn lại để nắm được thông tin về sự việc này.

Thứ hai, khi nhận được thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế từ bên muốn chấm dứt thì hợp đồng sẽ coi là chấm dứt ngay tại thời điểm đó theo đúng quy định của pháp luật ban hành.

Thứ ba, sau khi thực hiện việc thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế theo đúng quy định, các bên trong hợp đồng kinh tế đã ký kết trước đó không còn bị ràng buộc về trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ cần thiết theo thỏa thuận của hợp đồng kinh tế trước đó.

6. Có thể tải mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế ở đâu?

Bạn đang muốn tìm kiếm các mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế dạng mẫu thông báo để thực hiện đúng quy định và đảm bảo về tính pháp lý của văn bản này?

Hiện nay có rất nhiều các địa chỉ khác nhau, các website cung cấp mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế để bạn có thể tải về sử dụng và làm mẫu. Tuy nhiên, tốt nhất và chuẩn xác nhất để tải mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế đúng chuẩn là bạn nên tìm đến timviec24h.vn để tải ngay nhé!

Tại timviec24h.vn bạn không chỉ tìm thấy mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế đúng chuẩn mà còn có thể tìm kiếm được rất nhiều các mẫu biên bản, biểu mẫu phục vụ công việc khác cho bản thân nữa đó nhé!

Cách tốt nhất mà bạn có thể bỏ túi mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế đó là chọn ngay một trong số các file bên dưới để tải về và tham khảo cho bản thân dưới đây:

mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà.docx

mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế.pdf

mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế.doc

Như vậy, toàn bộ thông tin chia sẻ trong bài viết trên cho bạn những kiến thức hữu ích về mẫu đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế dạng mẫu thông báo đúng chuẩn. Hy vọng từ kiến thức trong bài viết này giúp các bạn lập được mẫu thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng thành công và hoàn hảo nhất, đảm bảo đúng pháp lý và quyền lợi khi đơn phương chấm dứt hợp đồng kinh tế đã ký kết trước đó. Chúc các bạn thành công với mẫu thông báo đúng chuẩn được tạo ra nhé!

Đăng ngày 07/01/2021, 106 lượt xem