Mẫu báo cáo tuần của tư vấn giám sát đầy đủ và chi tiết nhất

Mục lục

1. Mẫu báo cáo tuần của tư vấn giám sát được thực hiện theo thông tư 04 của BXD

Theo thông tư 04 của Bộ Xây Dựng ban hành từ năm 2019 bao gồm các thông tin sửa đổi và bổ sung thêm thông tin đối với thông tư số 26 năm 2016 về việc quản lý chất lượng và bảo trì đối với các công trình xây dựng. Nội dung của tư vấn giám sát bao gồm các nội dung chính như sau: 

1.1. Báo cáo của tư vấn giám sát được thực hiện trong những trường hợp nào?

Căn cứ theo thông tin được sửa đổi tại điều 4, tư vấn giám sát công trình xây dựng chính là người phải thực hiện việc lập báo cáo và đảm bảo các nội dung được trình bày trong mẫu báo cáo mang tính chính xác cao đến chủ đầu tư công trình xây dựng. Mẫu báo cáo của tư vấn giám sát được thực hiện trong các trường hợp như sau: 

Căn cứ theo khoản a, tại điều 4 của thông tư 04 thì mẫu báo cáo của tư vấn giám sát được quy phân chia ra làm hai loại đó là báo cáo theo định kỳ hoặc báo cáo theo giai đoạn. Trong đó, chủ đầu tư có quyền quyết định đến loại hình và thời điểm lập báo cáo. Nội dung của mẫu báo cáo được thực hiện theo đúng quy định tại phụ lục 5, theo mẫu số 04 của thông tư 04. 

Mẫu báo cáo giám sát công trình xây dựng còn được lập trong trường hợp khi cần nghiệm thu kết quả công trình xây dựng đối với từng giai đoạn, nghiệm thu gói thầu và các hạng mục của các công trình xây dựng. Nội dung của mẫu báo cáo này được thực hiện theo mẫu báo cáo số 05 tại phụ lục V, thông tư số 04. 

1.2. Giám sát trưởng có nghĩa vụ và quyền hạn gì trong việc thực hiện báo cáo giám sát tuần?

Trong các mẫu báo cáo giám sát công trình xây dựng giám sát trưởng chính là người chịu trách nhiệm trực tiếp đối với chủ đầu tư để thực hiện các công việc quản lý, điều hành việc thực hiện giám sát các công trình thi công xây dựng theo đúng quy định của pháp luật với các nội dung được quy định rõ trong điều 26, khoản 1, nghị định số 46 năm 2015 của chính Phủ. 

Bên cạnh đó giám sát trưởng còn thực hiện các công việc có liên quan đến nguồn nhân lực với công việc chính là phân công nhiệm vụ, theo dõi và thúc đẩy các giám sát viên thực hiện theo đúng khối lượng công việc đã được giao. 

Khi trực tiếp giám sát các công trình xây dựng giám sát trưởng cần thực hiện việc giám sát và đồng thời ký duyệt các biên bản nghiệm thu đối với các công trình xây dựng. Kiểm tra các bản vẽ và thực tế khi thi công các công trình xây dựng đối với công việc của nhà thi công xây dựng. 

Ngoài ra, họ còn chịu trách nhiệm trong việc nghiệm thu hoặc từ chối nghiệm thu đối với các công trình xây dựng và các giai đoạn hoàn thành. Và gửi thông báo bằng văn bản đến chủ đầu tư về lý do không nghiệm thu công trình, hạng mục công trình xây dựng đó. 

Trong quá trình thực hiện thi công xây dựng công trình xây dựng không thể tránh khỏi những rắc rối và vướng mắc có thể xảy ra. Chính vì vậy, giám sát trưởng chính là người đứng ra giải quyết các vấn đề có liên quan để giúp cho quá trình thực hiện, thi công công trình xây dựng trở nên thuận tiện hơn. 

Giám sát trưởng cũng chính là người có quyền tiếp tục hoặc từ chối giám sát khi các bên tham gia không tuân thủ theo đúng quy định hoặc không làm đúng theo như hợp đồng đưa ra trước đó. 

2. Nội dung chính của mẫu báo cáo tuần tư vấn giám sát bao gồm những gì?

Trước khi tìm hiểu về cách viết mẫu báo cáo tư vấn giám sát công trình xây dựng thì nội dung chính trong mẫu báo cáo định kỳ, báo cáo tuần tư vấn giám sát sau đây chính là một trong những nội dung đáng quan tâm hơn cả. Vậy nội dung chính của mẫu báo cáo tư vấn giám sát bao gồm những nội dung như thế nào? 

2.1. Đánh giá về quy mô và công năng của công trình xây dựng

Đánh giá về sự phù hợp của công trình xây dựng đối với sự tương quan giữa quy mô và công năng đối với giấy phép của công trình xây dựng. Bên cạnh đó, các yếu tố như thiết kế  công trình xây dựng, các chỉ dẫn về kỹ thuật, các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn và thi công công trình xây dựng, các quy chuẩn và tiêu chuẩn cần đạt được đối với một công trình cũng sẽ được đánh giá trong mẫu báo cáo giám sát công trình xây dựng. 

2.2. Các đối tượng liên quan trực tiếp đến công trình xây dựng có trong hồ sơ cà hợp đồng xây dựng

Đánh giá về mối tương quan giữa các nhà thầu thi công công trình xây dựng đối với nội dung có trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng. Mục nội dung này lại được chia nhỏ thành các khía cạnh như sau: 

- Đánh giá chung về chất lượng nguồn nhân lực thực chịu trách nhiệm chính trong việc thi công các công trình xây dựng theo như các điều khoản, quy định trong hợp đồng và căn cứ theo các quy định của pháp luật. Theo đó người chịu trách nhiệm chính bao gồm chỉ huy trưởng và các cán bộ chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật đối với các công trình xây dựng. 

- Đánh giá về sự phù hợp đối với các loại máy móc thiết bị tại công trường thi công xây dựng với hợp đồng xây dựng đã được ký kết trước đó. 

2.3. Đánh giá về khối lượng và tiến độ công việc của công trình xây dựng và mức độ hoàn thành

Mẫu báo cáo cần thực hiện được các nội dung là sự đánh giá về tiến độ thực hiện công việc trong quá trình thi công xây dựng và các công việc đã hoàn thành. Mẫu báo cáo định kỳ, cụ thể là mẫu báo cáo tuần ra đời nhằm mục đích theo sát tiến độ làm việc để có thể thấy được sự thay đổi và thấy được kết quả công việc đã được hoàn thành, sự tiến bộ theo đúng tiến trình đã được đặt ra trước đó. 

Khối lượng công việc đã được thực hiện và nghiệm thu cần được trình bày trong báo cáo để lấy đó làm căn cứ so sánh đối với tiến độ công việc chung cho cả công trình. Từ đó tìm ra được các nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm tiến độ làm việc. 

Bên cạnh đó, ở mục này báo cáo cũng cần thể hiện được cách thức tổ chức và biện pháp thi công cùng những thay đổi của các biện pháp thi công đó. 

Các thông tin về an toàn lao động từ việc đảm bảo việc về chất lượng đối với các loại máy móc, thiết bị phục vụ cho các công trình xây dựng. Bên cạnh đó các thông tin như các khóa huấn luyện - kiểm tra về an toàn lao động cùng các thông tin về vi phạm và các vụ tai nạn lao động cũng sẽ được thống kê chi tiết về nội dung và số lượng cụ thể. 

Công tác thí nghiệm với các thông tin về số lượng và kết quả thí nghiệm cũng sẽ được thống kê một cách cụ thể trong các báo cáo. Công tác thí nghiệm phục vụ cho việc kiểm tra về chất lượng đối với các sản phẩm và vật liệu xây dựng. 

Báo cáo cần thể hiện rõ các công việc đã được nghiệm thu trong báo cáo tuần. Mọi thay đổi về thiết kế trong quá trình thực hiện công trình, những vấn đề còn tồn tại, các nguyên nhân gây chậm tiến trình, các sự cố gặp phải và cách khắc phục, và các biện pháp, giải pháp giải quyết các vấn đề còn tồn tại như trên. Và cuối cùng đó là các thông tin về đề xuất về các vấn đề như thiết kế, kỹ thuật, nguồn nhân lực,...để việc thực hiện thi công công trình xây dựng trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. 

3. Cách trình bày mẫu báo cáo tuần tư vấn giám sát như thế nào?

Tương tự như các mẫu báo cáo khác, về bố cục trình bày mẫu báo cáo tuần của tư vấn giám sát có thể được chia ra làm ba phần đó là mở, thân và kết. Căn cứ theo mẫu báo cáo số 04 - mẫu báo cáo về việc giám sát định kỳ các công trình xây dựng thì phần mở đầu bao gồm các nội dung thông tin như sau: 

- Tên đơn vị hoặc các tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện giám sát công trình xây dựng được trình bày ở phí bên tay trái. 

- Quốc hiệu - Tiêu ngữ được trình bày ở phía bên tay phải

- Ngày tháng, năm - thời gian thực hiện mẫu báo cáo của tư vấn giám sát được trình bày ngay dưới phần Quốc hiệu - Tiêu ngữ. 

- Tên báo cáo: “ Báo cáo định kỳ về giám sát thi công công trình xây dựng và hạng mục công trình” 

- Kính gửi: Ghi rõ tên chủ đầu tư 

Đối với phần nội dung chính trong mẫu báo cáo của tư vấn giám sát công trình xây dựng bao gồm các mục nội dung đầy đủ và chi tiết như sau: 

Lời mở đầu trong mẫu báo cáo được trình bày như sau: Tên đơn vị thực hiện mẫu báo cáo + tên báo cáo + tên công trình/ hạng mục công trình thi công xây dựng + thời gian bắt đầu và kết thúc của tuần báo cáo. 

Nội dung chính trong mẫu báo cáo được thực hiện theo trình tự như trong mẫu báo cáo 04 tại phụ lục căn cứ theo thông tư 04 năm 2019 bao gồm 8 mục nội dung chính. Các phần nội dung chính cần được báo cáo trong mẫu báo cáo của tư vấn giám sát đã được trình bày chi tiết trong phần 2 của bài viết bạn có thể đọc lại phần nội dung này. 

Và phần kết - phần cuối cùng trong mẫu báo cáo đó chính là tên và chữ ký của giám sát trưởng để khẳng định độ xác thực về các nội dung trong mẫu báo cáo. 

Đó là toàn bộ nội dung trong mẫu báo cáo tuần của tư vấn giám sát với các mục nội dung chính và cách trình bày cùng những lưu ý trong quá trình trình bày mẫu báo cáo hy vọng đã cung cấp đầy đủ thông tin đến các bạn, giúp cho việc thực hiện các mẫu báo cáo giám sát công trình xây dựng trở nên thuận tiện hơn.

Bạn có thể tải mẫu báo cáo của tư vấn giám sát tại liên kết ngay sau đây.
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2.docx

BÁO CÁO TUẦN CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁT vs1.docx

Mẫu số 05.docx

Đăng ngày 04/12/2020, 107 lượt xem