Quản trị sản xuất

Khám phá mô tả chi tiết công việc kỹ sư kiểm soát chất lượng

1. Hiểu về vị trí kỹ sư kiểm soát chất lượng

Kỹ sư kiểm soát chất lượng - Quality Control Engineer được hiểu là vị trí công việc liên quan tới việc kiểm tra, giám sát và quản lý về chất lượng của sản phẩm. Họ là những người thực hiện trực tiếp các công việc kiểm tra chất lượng sản phẩm với vai trò phát hiện các sai sót có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm từ đó tìm ra các giải pháp xử lý, khắc phục, sửa chữa.

Khái quát công việc của kỹ sư kiểm soát chất lượng
Khái quát công việc của kỹ sư kiểm soát chất lượng

Thông thường vị trí kỹ sư kiểm soát chất lượng sản phẩm sẽ thực hiện những công việc có đặc tính liên quan tới kiểm định máy móc, thiết bị, giám sát quy trình sản xuất cũng như kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và chất lượng các sản phẩm đầu ra. Thông qua các phần mềm quản lý sản phẩm họ có thể phân loại và ghi chú rõ ràng về chất lượng các loại sản phẩm được sản xuất ra tại doanh nghiệp. 

Không những thế kỹ sư kiểm soát chất lượng sản phẩm, sẽ quản lý và kiểm tra các máy móc thiết bị tham gia vào quy trình sản xuất sản phẩm. Họ cần phải xác định khả năng hoạt động của dây chuyền sản xuất, nhận diện được các vấn đề phát sinh đối với các thiết bị sản xuất để kịp thời đề xuất ra các phương án sửa chữa, thay thế đảm bảo cho mục đích nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Để doanh nghiệp có thể xây dựng và phát triển sản phẩm bền vững thì chất lượng của các sản phẩm đầu ra phải đảm bảo được các tiêu chuẩn cần thiết phục vụ cho mục đích của người tiêu dùng vì thế công việc của kỹ sư kiểm soát chất lượng đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

2. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư kiểm soát chất lượng

2.1. Điều hành và quản lý hoạt động kiểm soát chất lượng

Kỹ sư kiểm soát chất lượng thực hiện lập kế hoạch kiểm tra và nghiệm thu chất lượng sản phẩm theo định kỳ hoặc thực hiện thường xuyên trong tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất sản phẩm.

Giám sát và quản lý các tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật của sản phẩm
Giám sát và quản lý các tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật của sản phẩm

Việc xây dựng các kế hoạch chi tiết, cụ thể trong hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm sẽ giúp kỹ sư kiểm soát chất lượng chủ động hơn trong việc giám sát và quản lý chất lượng sản phẩm, dễ dàng giám sát quá trình sản xuất.

Đảm bảo việc phòng tránh sự cố rủi ro chất lượng sản phẩm cũng như nhanh chóng phát hiện các vấn đề phát sinh có thể gây ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm.

2.2. Lập báo cáo đánh giá kết quả kế hoạch kiểm soát chất lượng

Kỹ sư kiểm soát chất lượng sẽ thực hiện tổng hợp các kết quả của các kế hoạch được đề ra trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm. Thiết lập báo cáo, phân tích, đánh giá và đề trình lên ban lãnh đạo.

Thực hiện quản lý quy trình sản xuất sản phẩm đảm bảo chất lượng
Thực hiện quản lý quy trình sản xuất sản phẩm đảm bảo chất lượng

Thông qua các bản báo cáo thì ban lãnh đạo sẽ nắm bắt được tình hình hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm trong doanh nghiệp, cũng như đánh giá được hiệu quả công việc của kỹ sư kiểm soát chất lượng.

2.3. Thực hiện kiểm tra giám sát các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng

2.3.1. Theo dõi chất lượng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra

Kỹ sư kiểm soát chất lượng tiến hành lấy mẫu để kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu đầu vào ngay từ khâu nhập nguyên liệu nhằm đảm bảo các nguồn nguyên liệu cấu thành nên sản phẩm đạt được tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng đã đặt ra.

Việc kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào là yếu tố quan trọng giúp kỹ sư kiểm soát chất lượng nắm bắt và kiểm soát một cách chặt chẽ các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm.

Kỹ sư kiểm soát chất lượng kiểm nghiệm sản phẩm kỹ thuật đầu ra
Kỹ sư kiểm soát chất lượng kiểm nghiệm sản phẩm kỹ thuật đầu ra

Do đó, trong quá trình sản xuất kỹ sư kiểm soát chất lượng cũng thực hiện lấy mẫu, kiểm tra chất lượng của các bán thành phẩm để có thể nhận diện những vấn đề phát sinh về chất lượng để kịp thời rà soát và xử lý.

Kỹ sư kiểm soát chất lượng cần đảm bảo các lô thành phẩm được xuất kho đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng đề ra. Vì thế trước khi xuất kho họ tiến hành thử nghiệm, lấy mẫu kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra.

2.3.2. Kiểm soát quy trình sản xuất

Kỹ sư kiểm soát chất lượng sẽ giám sát và quản lý quá trình sản xuất sản phẩm đảm bảo hệ thống vận hành theo các bước nhất định đảm bảo được chất lượng của máy móc, thiết bị vận hành đáp ứng được tiêu chuẩn và năng suất nhất định để có thể tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất và năng suất tạo ra sản phẩm là cao nhất.

Nắm bắt các thông số vận hành của hệ thống sản xuất
Nắm bắt các thông số vận hành của hệ thống sản xuất

Kỹ sư kiểm soát chất lượng sản phẩm cũng thông qua việc theo dõi và kiểm soát các nhân viên sản xuất, đảm bảo những nhân viên này có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và trang bị cần thiết để tham gia vào quy trình sản xuất nhằm mục đích nâng cao năng suất đem đến nhiều sản phẩm có chất lượng vượt trội.

2.4. Lập kế hoạch và đề xuất chiến lược kiểm soát chất lượng

Kỹ sư kiểm soát chất lượng cần tiến hành nghiên cứu và tạo ra những đề xuất các biện pháp kiểm soát và cải thiện chất lượng sản phẩm. Họ dựa trên các thông số tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm có trên phần mềm quản lý sản phẩm để tiến hành lập các kế hoạch, chiến lược kiểm soát chất lượng sản phẩm cụ thể.

Các kế hoạch, chiến lược này cần phải phù hợp với điều kiện sản xuất của doanh nghiệp và phù hợp với quy trình vận hành cũng như đáp ứng được các tiêu chí cụ thể đối với từng sản phẩm. 

Khi kỹ sư kiểm soát chất lượng sản phẩm phát hiện các vấn đề phát sinh gây ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm đầu ra thì có thể đề xuất ý kiến lên cấp trên để đề nghị các bộ phận liên quan khắc phục và giải quyết. 

Xây dựng các kế hoạch biện pháp quản lý và kiểm soát chất lượng
Xây dựng các kế hoạch biện pháp quản lý và kiểm soát chất lượng

3. Những yêu cầu đối với kỹ sư kiểm soát chất lượng

Để có thể thực hiện tốt công việc của một kỹ sư kiểm soát chất lượng bạn cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản như có kiến thức chuyên ngành về kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, tốt nghiệp đại học/ cao đẳng các chuyên ngành kiểm định liên quan.

Kỹ sư kiểm soát chất lượng cần có những kỹ năng chuyên ngành, hiểu về các quy trình thử nghiệm, kiểm định chất lượng và phát triển sản phẩm. Thành thạo các ngôn ngữ lập trình hay mô hình kiểm tra kỹ thuật cũng là một yếu tố cần thiết để có thể làm việc hiệu quả. Bên cạnh đó bạn cũng phải biết cách sử dụng các phần mềm quản lý sản phẩm cũng như sử dụng các thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra, kỹ sư kiểm soát chất lượng cần có khả năng xem xét, phân tích, định hướng đánh giá để cải thiện quy trình và thực hiện các kế hoạch thử nghiệm kiểm soát chất lượng sản phẩm. Các kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc, kỹ năng làm việc nhóm và độc lập đều rất cần có đối với vị trí kỹ sư kiểm soát chất lượng.

4. Quyền lợi việc làm kỹ sư kiểm soát chất lượng

Kỹ sư kiểm soát chất lượng sẽ nhận được quyền lợi tương xứng với những công việc mà họ thực hiện. Ngoài mức lượng cạnh tranh thì họ có được môi trường để học hỏi và phát triển các kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc một cách hiệu quả.

Yêu cầu và quyền lợi của vị trí kiểm soát chất lượng
Yêu cầu và quyền lợi của vị trí kiểm soát chất lượng

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng tạo điều kiện cho các kỹ sư kiểm soát chất lượng tham gia các khóa đào tạo, các chuyến công tác ở nước ngoài. Qua đó, họ có được nhiều cơ hội tiếp xúc với các quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm tiên tiến tạo động lực thúc đẩy tính sáng tạo và tính chuyên môn hóa khi thực hiện công việc của mình.

5. Tìm việc làm kỹ sư kiểm soát chất lượng ở đâu?

Nếu bạn đang có mong muốn tìm việc làm vị trí kỹ sư kiểm soát chất lượng thì cách thức tìm việc hiệu quả cho bạn đó là tìm kiếm thông tin việc làm tại trang timviec24h.vn. Trên website timviec24h.vn có rất nhiều thông tin tuyển dụng kỹ sư kiểm soát chất lượng uy tín với nhiều vị trí khác nhau.

Sau khi truy cập trang web bạn có thể chọn tìm kiếm công việc kiểm soát chất lượng sản phẩm hay kỹ sư kiểm soát chất lượng để chọn lọc vị trí công việc đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm của bạn.

Bạn có thể gửi nhanh thông tin của bản thân cho nhà tuyển dụng tiềm năng ngay trên trang web. Bạn cũng có thể tạo CV xin việc kỹ sư kiểm soát chất lượng trên timviec24h.vn và tải miễn phí CV để bổ sung vào bộ hồ sơ xin việc của mình. Cách thức tìm kiếm việc làm này sẽ giúp bạn tiếp cận được nhiều cơ hội ứng tuyển vào các vị trí công việc kỹ sư kiểm soát chất lượng đáp ứng được mong muốn của bản thân.

Cách thức tìm kiếm việc làm kỹ sư kiểm soát chất lượng hiệu quả
Cách thức tìm kiếm việc làm kỹ sư kiểm soát chất lượng hiệu quả

Nội dung bài viết trên về kỹ sư kiểm soát chất lượng đã cung cấp cho bạn đọc mô tả chi tiết và đặc điểm tính chất các công việc của vị trí kỹ sư kiểm soát chất lượng. Mong rằng, qua những chia sẻ trên đây bạn đã có được định hướng rõ ràng hơn về việc làm kiểm soát chất lượng cũng như hiểu thêm về vai trò của phần mềm quản lý sản phẩm trong quản lý chất lượng.

Đăng ngày 18/02/2023, 160 lượt xem