Kinh phí công đoàn nộp ở đâu - Giải pháp cho người lao động

Mục lục

1. Kinh phí công đoàn nộp ở đâu?

Để nộp kinh phí công đoàn doanh nghiệp cần phải đến liên đoàn lao động tại các đơn vị hành chính cấp Quận/ huyện nơi có đặt trụ sở chính của doanh nghiệp để thực hiện việc nộp kinh phí công đoàn. 

Các đối tượng bao gồm cả cá nhân, tập thể có tham gia tổ chức công đoàn thì đều phải đóng kinh phí công đoàn. Để hiểu hơn về các đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn và mức phí cụ thể bạn có thể tham khảo tại quyết định số 1908 do Tổng liên đoàn Lao Động ban hành vào năm 2016. 

Ngoài ra, để có thêm kiến thức về tài chính công đoàn các bạn có thể tham khảo tại Nghị định số 191 năm 2013 của Niên Đoàn. Thông tin về việc dự toán tài chính Công đoàn được quy định đầy đủ tại quyết định và hướng dẫn số 1609 của Tổng Liên Đoàn ban hành năm 2019. Vậy các đối tượng và mức phí tương ứng để đóng kinh phí công đoàn là bao nhiêu? 

2. Mức phí và các đối tượng đóng kinh phí công đoàn là ai?

Đối với doanh nghiệp(có thành lập hay không thành lập tổ chức công đoàn) thì cũng vẫn phải đóng mức kinh phí công đoàn là 2% được tính trên tổng số tiền mà người lao động thuộc diện phải đóng bảo hiểm xã hội.

Kinh phí công đoàn được phân chia sử dụng theo tỷ lệ 70% và 30%. Trong đó, doanh nghiệp có quyền sử dụng số tiền để đóng kinh phí công đoàn đó, còn lại số tiền 30% là do Công đoàn cấp trên sẽ sử dụng số tiền này. 

Bên cạnh việc tham gia thành lập Công đoàn thì các doanh nghiệp còn có thể tham gia tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tương tự, mỗi cá nhân trong một doanh nghiệp cũng có thể tham gia Công đoàn Việt Nam và đóng đoàn phí theo đúng quy định. 

Theo đó, đoàn viên sẽ có mức đóng đoàn phí là: Đối với người lao động có tổ chức Công đoàn thì mức đoàn phí cần đóng dựa trên số tiền đóng bảo hiểm xã hội là 1% và mức lương cơ sở tối đa là 10%. Còn đối với người lao động không có tổ chức Công đoàn thì không cần phải đóng đoàn phí. Còn đối với các cá nhân không tham gia tổ chức công đoàn thì không cần phải đóng đoàn phí. 

Quỹ đoàn phí được sử dụng theo tỷ lệ 60% - 40%, trong đó doanh nghiệp sẽ được sử dụng 60% quỹ đoàn phí đã được nộp, phần còn lại sẽ được sử dụng bởi công đoàn cấp trên. 

3. Kinh phí công đoàn được sử dụng cho những mục đích gì?

Mục đích cho sự ra đời của tổ chức Công đoàn Việt Nam là để tuyên truyền, và thực hiện tổ chức các hoạt động để có thể đảm bảo về quyền lợi đối với người lao động. Chính vì vậy, để có thể duy trì và phát triển các tổ chức công đoàn thì cũng cần có một khoản tiền quỹ nhất định để chi trả cho nguồn nhân lực và việc tổ chức các hoạt động của công đoàn. Để có thể hiểu thêm về mục đích nộp và sử dụng các khoản kinh phí công đoàn như thế nào? Thì mời bạn cùng tham khảo về mục đích sử dụng kinh phí công đoàn ngay sau đây. 

- Người lao động hoạt động tham gia các hoạt động của công đoàn - ban chấp hành đoàn sẽ được chi trả các khoản tiền lương, các khoản tiền phụ cấp và tiền bổ sung khác. Bên cạnh đó họ còn được tham gia và đóng các khoản tiền có liên quan đến các loại bảo hiểm như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế và bảo hiểm thất nghiệp. 

- Các khoản tiền từ kinh phí công đoàn còn được sử dụng trong các cuộc họp hội nghị bao gồm các khoản tiền như sau: Tài liệu, đồ uống, các loại chi phí dùng để bồi dưỡng cho các vị đại biểu,...

- Mua các loại máy móc, thiết bị, dụng cụ để phục vụ cho cơ sở hoạt động bao gồm: Sửa chữa các loại máy móc, thiết bị, các loại đồ dùng và văn phòng phẩm, công tác phí, các loại đồ uống để tiếp khách. 

- Chi phí tổ chức cho các hoạt động nhằm bảo vệ lợi ích và quyền hạn của người lao động

- Chi phí phục vụ cho các buổi tuyên truyền và bảo vệ quyền lợi đối với người lao động thông qua các hình thức tuyên truyền bằng các ấn phẩm, sách, báo, tạp chí,....

- Chi phí phục vụ cho việc khen thưởng đối với các đoàn viên đã có công và thành tích hoạt động xuất sắc nhất đối với các công tác đoàn sở.

- Các loại chi phí phục vụ cho công tác đào tạo cán bộ và tổ chức các hoạt động liên quan đến văn hóa, du lịch và thể thao đến với các đoàn viên. 

- Chi phí phục vụ cho công tác tuyên truyền đến người lao động với các nội dung như bình đẳng giới và quan hệ lao động. 

- Chi phí cho việc tổ chức các ngày lễ như là Quốc tế Phụ nữ, Quốc tế hạnh phúc, ngày dân số,....

- Nhằm hỗ trợ người lao động gặp phải các tình huống khó khăn, tai nạn giao thông, mắc các căn bệnh về nghề nghiệp, hoặc mắc các căn bệnh nặng,....cũng sẽ được hỗ trợ bởi nguồn kinh phí được trích ra từ kinh phí công đoàn. 

Người lao động và cả các tổ chức doanh nghiệp nên tham gia và lập các tổ chức công đoàn để có thể được hưởng các quyền lợi nhất định. Kinh phí công đoàn ra đời như một loại quỹ phục vụ cho mục đích hoạt động chung và nhằm hướng đến các quyền lợi chung của người lao động trong một tập thể lao động. 

Người lao động và doanh nghiệp cần được đóng theo tháng và được đóng chung với các khoản liên quan đến bảo hiểm xã hội. Để không mắc phải các trường hợp bị nộp phạt hành chính thì các đối tượng là các cá nhân, doanh nghiệp cần đóng kinh phí công đoàn đúng thời hạn, đúng số lượng và đúng hạn mức cần đóng. 

4. Kinh phí đoàn đã đóng rồi có lấy lại được không?

Một số trường hợp mà các doanh nghiệp có thể gặp phải đó chính là việc lấy lại kinh phí công đoàn đã đóng 70%. Để lấy lại được số tiền này cho người lao động thì doanh nghiệp cần thực hiện các bước làm như sau: 

- Chuẩn bị các loại hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ như sau: Mức kinh phí công đoàn cần đóng

- Danh sách có ghi tên đầy đủ các nhân viên trong doanh nghiệp tham gia công đoàn

- Bảng kê khai chi tiết về các khoản chi công đoàn có kèm theo các phiếu chi

- Bảng tổng hợp các loại kinh phí bào gồm các loại kinh phí đã nộp và phải nộp

Yêu cầu đối với người trực tiếp nộp hồ sơ thì cần mang theo các loại giấy tờ quan trọng như: Chứng minh thư nhân dân và giấy giới thiệu của doanh nghiệp có tham gia Công Đoàn Việt Nam. Trước khi tham gia các tổ chức Công Đoàn bạn nên tìm hiểu thêm các thông tin về các thông tư, nghị định, quyết định có liên quan đến Công Đoàn để có thể nắm được tình hình hoạt động thực tế đối với các vấn đề có liên quan. 

Bạn có biết nếu vi phạm các quy định về nộp kinh phí công đoàn thì sẽ phải chịu những hình phạt như thế nào không? Cùng tìm hiểm trong phần nội dung tiếp theo ngay sau đây. 

5. Các mức phạt nếu vi phạm quy định về nộp kinh phí công đoàn

Trong trường hợp người sử dụng lao động vi phạm các điều sau: Đóng kinh phí công đoàn chậm hơn so với thời hạn quy định và không đủ mức kinh phí kinh đoàn cần đóng, đóng kinh phí công đoàn không đủ số lượng người cần phải đóng kinh phí công đoàn thì người sử dụng lao động đó sẽ phải chịu các mức phạt hành chính bao gồm các mức như sau: 

- Số tiền phạt tối đa nếu vi phạm về một trong số các quy định về việc nộp kinh phí công đoàn

- Phạt hành chính từ 12% đến 15% dựa trên tổng số kinh phí cần phải đóng khi người sử dụng lao động bị lập biên bản phạt hành chính. 

Mức độ phạt sẽ tăng lên từ 18% đến 20% dựa trên tổng số kinh phí công đoàn cần phải nộp. Người sử dụng lao động sẽ bị phạt hành chính và lập biên bản vi phạm, số tiền phạt không vượt quá mức 75 triệu đồng. 

Để không mắc phải, hoặc giảm thiểu nguy cơ nộp phạt hành chính về việc nộp kinh phí công đoàn thì người sử dụng lao động cần lưu ý một số vấn đề cụ thể như sau: Trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày có quyết định bà biên bản xử phạt hành chính thì người sử dụng lao động cần hoàn thiện nốt tất cả các khoản kinh phí Công đoàn chưa đóng hoặc số tiền đóng chưa đủ, và các khoản tiền lãi suất đối với các khoản tiền chưa đóng đủ hoặc đóng. Trong đó, mức tiền lãi suất cần đóng dựa trên mức lãi suất của vô thời hạn cao nhất được công bố bởi các ngân hàng thương mại nhà nước. 

Toàn bộ thông tin về hình thức xử phạt và các mức phạt hành chính được quy định trong nghị định số 28 của Chính phủ được ban hành từ ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021.

Cá nhân bạn có đang tham gia các hoạt động công đoàn? Hay bạn đang là người lao động trong một doanh nghiệp? Ngoài việc đóng các khoản bảo hiểm xã hội ra thì bạn có thể tham gia vào các tổ chức công đoàn của doanh nghiệp hoặc các tổ chức công đoàn của Công đoàn Việt Nam để được hưởng những quyền lợi nhất định như: 

- Tham gia tích cực vào các hoạt động về quyền lợi của người lao động

- Được hưởng các quyền lợi trong suốt quá trình làm việc như

Và còn thêm nhiều các quyền lợi hữu ích khác khi các cá nhân, và cả các tổ chức doanh nghiệp có tham gia các tổ chức Công Đoàn.

Như vậy, từ những thông tin trong bài viết kinh phí công đoàn nộp ở đâu? Hy vọng các bạn đã có thêm các thông tin hữu ích nhất về việc đóng kinh phí công đoàn và để không bị vi phạm các quy định về việc nộp kinh phí công đoàn.

Đăng ngày 07/01/2021, 66 lượt xem