Hợp đồng gia công là gì? Cách hướng dẫn viết theo mẫu mới nhất 2020

Mục lục

1. Tìm hiểu về hợp đồng gia công tại các đơn vị sản xuất

Gia công chính xác là một hoạt động mang tính thương mại, trong đó bên gia công sẽ sử dụng những nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất hay lắp ghép ra bán thành phẩm hoặc là thành phẩm tùy theo yêu cầu của bên yêu cầu gia công với mong muốn nhận được thù lao của việc gia công này.

Hợp đồng gia công là sự thoả thuận giữa hai bên, trong đó có ghi rõ những nhiệm vụ mà các bên đều phải thực hiện. Đây cũng được coi là minh chứng để đảm bảo quyền lợi của các bên nếu có tranh chấp xảy ra.

2. Hợp đồng gia công có đặc điểm gì hãy tìm hiểu ngay nhé

Hợp đồng gia công sẽ có một số những đặc điểm đáng chú ý sau đây:

+) Đây thực chất là một hợp đồng song vụ: Người yêu cầu gia công và người thực hiện yêu cầu gia công đều có quyền và nghĩa vụ riêng và được ghi rõ trong bản hợp đồng này. trong đó quyền của bên này sẽ là nghĩa vụ của bên kia phải làm và ngược lại.

+) Đây còn là một bản hợp đồng mang tính chất ưng thuận: Hợp đồng gia công sẽ có hiệu lực kể từ khi hai bên đã thỏa thuận và ký kết với nhau trong bản hợp đồng với đầy đủ chữ  kỹ của người liên quan. Tuy nhiên thời hạn kết thúc và chấm dứt hợp đồng này sẽ là khi các bên đã nhận được quyền lợi của nhau trong bản hợp đồng. Nghĩa là bên yêu cầu gia công sẽ nhận được đầy đủ số lượng hàng hoá mình yêu cầu còn bên thực hiện gia công thì sẽ nhận được khoản thù lao xứng đáng theo đúng thỏa thuận ban đầu.

+) Là hợp đồng có sự đền bù: Nếu một trong hai bên không thực hiện theo đúng yêu cầu  được ghi trong điều khoản của hợp đồng thi sẽ phải bồi thường thiệt hại cho bên còn lại. Đây là điều tất yếu thường có trong tất cả các loại hợp đồng khác nhau.

3. Quyền và nghĩa vụ giữa các bên được quy định như thế nào?

Tiếp theo hãy cùng tôi đi tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của hai bên khi ký kết hợp đồng gia công này nhé:

3.1. Quyền và nghĩa vụ bên yêu cầu gia công

Bên yêu cầu gia công sẽ giao một phần hoặc là toàn bộ nguyên vật liệu để tạo nên sản phẩm cho bên gia công, có thể cho bên gia công mượn một số máy móc thiết bị để hỗ trợ trực tiếp trong quá trình gia công và sẽ thỏa thuận về mức giá khi gia công là bao nhiêu.

Trong quá trình thi công, bên yêu cầu sẽ cho đại diện của mình thường xuyên sang bên gia công để giám sát quá trình gia công xem có đạt tiêu chuẩn như đã thoả thuận hay không và kiểm tra chất lượng sản phẩm gia công để tránh tình trạng gia công lỗi nhiều gây lãng phí nguyên vật liệu.

Sau khi kết thúc quá trình gia công, bên yêu cầu sẽ nhận lại toàn bộ những máy móc thiết bị đã cho mượn.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận gia công

Bên nhận gia công cũng sẽ cung ứng một phần hoặc toàn bộ nguyên vật liệu theo thoả thuận của hai bên về số lượng, chất lượng sản phẩm gia công và đơn giá gia công.

Nhận thù lao gia công của bên yêu cầu gia công và các khoản chi phí khác phát sinh.

Bên gia công sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp lý về các hoạt động gia công của doanh nghiệp mình.

Đó là một số quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia hợp đồng gia công, dựa vào bản hợp đồng này các bên có thể xác định rõ quyền và trách nhiệm để theo đó thực hiện đúng nghĩa vụ của mình.

4. Hướng dẫn cách viết mẫu hợp đồng gia công đầy đủ theo mẫu mới nhất hiện nay

Một bản hợp đồng gia công sẽ gồm nhiều phần khác nhau, mỗi phần sẽ có những vai trò nhất định của nó. Để có được bản hợp đồng đầy đủ nội dung nhất thì các bạn hãy đón xem phần nội dung bên dưới này nhé:

4.1. Phần giới thiệu về các bên liên quan trong hợp đồng

Ở phần này các bạn cần ghi rõ các bên tham gia hợp đồng bao gồm những ai. Cần phải ghi rõ các mục như Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Quê quán; Đơn vị làm việc ở đâu và đang giữ chức vụ gi?... Những thông tin cá nhân này càng chi tiết, càng cụ thể càng tốt. Tất cả những thông tin này đều phải được ghi chép giống với chứng minh nhân dân của mỗi người để làm chứng cớ xác thực nhất khi có tranh chấp xảy ra.

4.2. Các điều khoản được thỏa thuận trong hợp đồng

Phần này là phần có nội dung quan trọng và sẽ chiếm hầu hết nội dung của bản hợp đồng gia công này. Ở đây các bạn sẽ nêu rõ từng yêu cầu thành từng điều khoản quy định trong hợp đồng để chúng được rõ ràng. Thường thì các khoản được quy định trong hợp sẽ có nội dung như sau:

+) Điều một: Đối tượng của hợp đồng: Phần này các bạn sẽ ghi rõ tên sản phẩm cần gia công hoặc sản xuất và ghi rõ về phần quy cách đóng gói để tránh việc làm sai quy cách sản phẩm.

+) Điều hai: Quy định về nguyên vật liệu chính và nguyên vật liệu phụ: Trong phần này, các bạn hãy ghi đầy đủ tên, số lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm và trách nhiệm bảo quản đối với hàng hoá đó của từng bên trong hợp đồng.

+) Điều ba: Thời gian sản xuất và giao sản phẩm của bên gia công: Hãy ghi rõ ngày sản xuất và thời gian giao nhận sản phẩm theo yêu cầu của bên yêu cầu gia công.

+) Điều thứ tư: Các biện pháp đảm bảo hợp đồng của hai bên: Các bên sẽ cần có các biện pháp đảm bảo quyền lợi của mình và được quy định vào bản hợp đồng gia công này.

+) Điều thứ năm: Thỏa thuận thanh toán: Cần phải thỏa thuận trước những cách thanh toán tiền gia công và được quy định sẵn thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hay là tiền mặt.

+) Điều thứ sáu: Trách nhiệm khi vi phạm hợp đồng: Tất cả các vi phạm về chất lượng, số lượng, nghĩa vụ hay là không thực hiện hợp đồng sẽ có cách xử lý và bồi thường theo hình thức quy định sẵn. 

+) Điều thứ bảy: Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

+) Điều thứ tám: Một số các thoả thuận khác nếu có sẽ được ghi tại mục này do hai bên thỏa thuận với nhau.

+) Điều thứ chín: Hiệu lực của hợp đồng: Đây cũng coi như là phần cuối của bản hợp đồng thể hiện rõ thời gian hợp đồng có hiệu lực và thời gian kết thúc hợp đồng là khi nào. Sau khoảng thời gian quy định này thì hợp đồng sẽ không còn giá trị về mặt pháp lý nữa.

4.3. Phần chữ ký của các bên liên quan

Phần cuối cùng đó là chữ kỹ của các bên liên quan, trong đó sẽ có phần chữ ký của người đại diện bên yêu cầu gia công và chữ ký của người đại diện của bên gia công.

Những người tham gia ký vào bản hợp đồng này sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh và tranh chấp xảy ra.

5. Lưu ý để có được bản hợp đồng đầy đủ nhất bạn cần biết

Nếu như bạn là người được giao nhiệm vụ soạn thảo bản hợp đồng gia công này thì bạn cần phải lưu ý một số điều sau đây để có được mẫu hợp đồng chuẩn nhất:

5.1. Lưu ý về nội dung và các điều khoản trong hợp đồng

- Để có được bản nội dung đầy đủ nhất thì bạn có thể trình bày lần lượt theo các mục nêu trên, nếu có thêm điều khoản nào khác thì có thể liệt kê tiếp theo ở bên dưới. 

- Các điều khoản được quy định trong hợp đồng cần được rõ ràng, có bố cục mạch lạc tránh trường hợp trình bày rối ren, gộp ý lại như một đoạn văn. Đây là một văn bản cần có tính nghiêm túc không nên diễn giải dài dòng.

5.2. Lưu ý về hình thức trình bày

- Cách trình bày của một bản hợp đồng gia công khác hoàn toàn so với việc bạn đang viết một bài văn. Về mặt hình thức bạn cần phải trình bày ngắn gọn, xúc tích mf vẫn đầy đủ ý.

- Tránh các lỗi như sai chính tả, sai font chữ và căn lề chưa chuẩn sẽ làm giảm sự chuyên nghiệp của bản hợp đồng gia công này.

- Còn trường hợp cần phải lưu ý nữa đó là không viết các từ ngữ địa phương vào bản hợp đồng gia công này sẽ làm người đọc không hiểu hoặc có thể gây tranh cãi, hiểu lầm cho quá trình làm việc sau này.

6. Bạn đã biết cách tham khảo mẫu và tải hợp đồng gia công này ở đâu uy tín nhất chưa?

Hiện nay, tại website của timviec24h.vn đang có rất nhiều các mẫu hợp đồng gia công được chuẩn bị sẵn với thiết kế đẹp mắt và đầy đủ nội dung nhất. Nếu như bạn chưa nghĩ ra cho mình một nội dung hoàn chỉnh thì có thể truy cập vào đây để tham khảo hoặc có thể tải về để sử dụng luôn. Đây chính là cách nhanh chóng nhất để có được một mẫu hợp đồng gia công đầy đủ nếu như bạn alf người không có nhiều thời gian. 

Trên đây là toàn bộ những thông tin về bản hợp đồng gia công mà tôi muốn chia sẻ để các bạn có thể nắm được nội dung cũng như là cách trình bày đối với loại văn bản này. Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ biết được cách soạn thảo những mẫu hợp đồng gia công đầy đủ nội dung nhất và biết được một số lưu ý khi trình bày mẫu văn bản này để tránh gặp phải những sai sót đáng tiếc xảy ra. Bên cạnh đó bạn có thể tìm hiểu các nội dung liên quan đến hợp đồng gia công chẳng hạn như thanh khoản hợp đồng gia công là gì hay thanh lý hợp đồng gia công là gì tại timviec24h.vn còn có rất nhiều các mẫu hợp đồng khác có hình thức trình bày đẹp và bắt mắt các bạn hãy truy cập để tham khảo và tải về để sử dụng nhé. Mong rằng bài viết này sẽ hữu ích đối với tất cả mọi người.

Dưới đây là mẫu để cho các bạn tham khảo và có thể tải về sử dụng:

Hop_Dong_Gia_Cong_Hang_Hoa.pdf

 

 

Đăng ngày 21/11/2020, 68 lượt xem