Hé lộ bản mô tả công việc trưởng phòng đấu thầu chi tiết cho bạn

Mục lục

1. Mô tả công việc trưởng phòng đấu thầu

Vị trí trưởng phòng đấu thầu chính là người chịu trách nhiệm toàn bộ công việc liên quan đến đấu thầu của toàn bộ công ty theo trách nhiệm được giao. Trưởng phòng đấu thầu sẽ là người quản lý một đội nhóm nhất định và triển khai, thực hiện các công việc đấu thầu dự án, mang lại những dự án quan trọng và có lợi nhuận cao cho công ty.

Vị trí này có vai trò rất quan trọng với các công ty, doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là với lĩnh vực xây dựng. Vậy, vị trí trưởng phòng đầu tư sẽ thực hiện những công việc nào? Dưới đây sẽ là bản mô tả công việc trưởng phòng đầu tư gửi tới bạn đọc.

mo-ta-cong-viec-truong-phong-dau-thau.doc

1.1. Trực tiếp quản lý, tổ chức và điều phối nhân sự trong phòng

Được coi là một vị trí quản lý trong công ty, trưởng phòng đấu thầu có trách nhiệm quản lý và tổ chức hoạt động của toàn bộ nhân viên trong phòng ban của mình. Thực hiện việc điều phối, phân chia công việc cho nhân viên để thực hiện tốt chức năng công việc của phòng như tổ chức và triển khai công tác đấu thầu hay quản lý hợp đồng và các hồ sơ đấu thầu của công ty, doanh nghiệp.

Việc đấu thầu, thực hiện đấu thầu và quản lý hồ sơ đấu thầu là rất quan trọng. Vì vậy, trưởng phòng đấu thầu cần phải tổ chức quản lý nhân viên của mình thật tốt để chắc chắn rằng họ thực hiện đúng công việc của mình và không gây ra nhầm lẫn hay sự cố đặc biệt gì. 

Việc quản lý nhân sự trong phòng rất quan trọng bởi nó sẽ có ảnh hưởng tới kết quả công việc chung cũng như uy tín của trưởng phòng đầu tư. Do đó, các trưởng phòng đầu tư cũng phải thực hiện một số công việc như một nhà nhân sự tài ba.

1.2. Thực hiện chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của phòng

Là người đứng đầu của phòng đấu thầu, trưởng phòng đấu thầu sẽ là người chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, thành tích hay các vấn đề xảy ra trong phòng trước ban lãnh đạo.

Bất cứ có vấn đề, sự kiện hay hoạt động nào thì trưởng phòng đấu thầu sẽ chịu trách nhiệm một cách toàn diện về công tác của phòng mình. Vì thế, có thể nói trưởng phòng đấu thầu sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm đầu tiên và cũng là người đầu tiên hứng mũi sào, nhận sự khiển trách nếu có từ ban giám đốc.

1.3. Chịu trách nhiệm tham mưu với ban lãnh đạo về công việc

Là người có trách nhiệm và kinh nghiệm đảm nhận việc đấu thầu nên các trưởng phòng đấu thầu có nhiệm vụ tham mưu về các dự án đấu thầu các công việc liên quan đến đấu thầu với ban lãnh đạo.

Các trưởng phòng đấu thầu là người hiểu và nắm rõ tình hình về các dự án đấu thầu tiềm năng cũng như sự phù hợp với tính chất, quy mô của công ty, doanh nghiệp mình. Vì vậy, họ sẽ tham mưu, đưa ra ý kiến của bản thân với ban lãnh đạo về các dự án tiềm năng có thể thực hiện đấu thầu hay các dự án không nên triển khai thực hiện. Những ý kiến của họ sẽ rất quan trọng và có sự ảnh hưởng nhất định đến quyết định của ban giám đốc về việc thực hiện triển khai các dự án đấu thầu nào đó để thúc đẩy hoạt động của công ty, doanh nghiệp. 

Đây vừa được coi là nhiệm vụ, vừa là công việc của một trưởng phòng đấu thầu trong công tác của mình.

1.4. Thực hiện việc giải quyết, xử lý các vấn đề công việc

Trước khi Ban quản lý các dự án đưa ra các quyết định về vấn đề, công việc nào đó thì trưởng phòng đấu thầu sẽ có nhiệm vụ giải quyết, xử lý các vấn đề xảy ra đối với các dự án, công việc liên quan tới nó. 

Với trưởng phòng đấu thầu, họ sẽ có nhiệm vụ thực hiện đảm nhận và xử lý tất cả các vấn đề, công việc xoay quanh các dự án, tổ chức thực hiện và quản lý hồ sơ. Do vậy, các công việc, vấn đề hay sự cố xảy ra thì họ sẽ phải giải quyết tất cả những phát sinh này trước khi Ban quản lý đưa ra các quyết định xử lý hay thực thi nhiệm vụ của mình.

Việc kiểm soát tình hình cũng là công việc của trưởng phòng nhân sự và là công việc quan trọng. Các trưởng phòng đấu thầu cần kiểm soát, nắm bắt được tình hình cũng như tiến độ công việc để có những điều chỉnh, giải pháp kịp thời được đưa ra. Điều này nhằm mục đích công việc cũng như cá dự án được đảm bảo thực hiện hoàn chỉnh, đúng tiến độ và không xảy ra sai sót gì ảnh hưởng đến chất lượng dự án hay hình ảnh và tài chính của công ty, doanh nghiệp mình.

1.5. Thực hiện việc quản lý hồ sơ dự án

Việc quản lý hồ sơ, tài liệu các hợp đồng đấu thầu, dự án đấu thầu rất quan trọng. Bởi đây là những giấy tờ, chứng từ thể hiện sự cam kết ít nhất là giữa hai bên với nhau trong việc hợp tác thực hiện một dự án hay công việc bất kỳ trong dự án đấu thầu đó. 

Các hồ sơ, tài liệu cần phải chắc chắn được soạn thảo một cách cẩn thận, lưu trữ đúng mục và bảo quản tốt, tránh thất lạc, hỏng hóc. Hầu hết sẽ có những dự án mang tính quan trọng với toàn bộ công ty, doanh nghiệp vì thế công tác quản lý thực hiện việc bảo quản lưu trữ thường có tính cấp thiết. Đôi khi nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của công ty, doanh nghiệp khi có bất cứ tranh chấp nào có thể xảy ra.

1.6. Thực hiện việc lên kế hoạch và quản lý đấu thầu

Trưởng phòng đấu thầu sẽ chịu trách nhiệm tìm hiểu, phân tích các dự án đấu thầu tiềm năng. Thông qua đó, họ sẽ là người lập các kế hoạch về việc triển khai công tác đấu thầu của công ty, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, khi các dự án, kế hoạch đấu thầu được duyệt thì các trưởng phòng đấu thầu sẽ có nhiệm vụ quản lý việc thực hiện triển khai công tác đấu thầu. Đây là công việc rất quan trọng bởi nó sẽ quyết định công ty, doanh nghiệp bạn có nắm bắt được cơ hội thực hiện dự án đó hay không. Hay khi đã có được dự án nhưng nếu không quản ls nghiêm túc việc thực hiện triển khai thì dự án cũng sẽ rất dễ gặp các vấn đề phát sinh khác và nguy cơ “toang” cũng sẽ khá cao.

Công việc lên kế hoạch và quản lý việc thực hiện các dự án đấu thầu là nhiệm vụ quan trọng của trưởng phòng đấu thầu hay đây cũng là công việc chính của họ. Đem lại các dự án đấu thầu lớn và tổ chức thực hiện triển khai các dự án đó đạt được hiệu quả tốt nhất là điều rất quan trọng với trưởng phòng đấu thầu.

1.7. Chịu trách nhiệm thực hiện chức năng của Ban thường trực dự án đấu thầu

Các trưởng phòng đấu thầu sẽ có nhiệm vụ thực hiện công tác, chức năng của một ban thường trực các dự án giúp việc cho Hội đồng đấu thầu. Là người trong nghề và có sự hiểu biết nhất định về công việc, vị trí này nên các trưởng phòng nhân sự sẽ có nhiệm vụ giúp giải quyết, xử lý các công việc của Hội đồng đấu thầu. 

Họ sẽ được coi như một người trong Hội đồng đấu thầu và thực hiện công việc giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh cho Hội đồng. 

1.8. Trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến đấu thầu

Chủ trì và là đầu mối tổ chức, điều phối các hoạt động đấu thầu là nhiệm vụ của các trưởng phòng đấu thầu. Họ sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc như phân tích khối lượng và chi phí của các dự án để lập các hồ sơ mời thầu. Trực tiếp xây dựng các kế hoạch đấu thầu, quản lý và theo dõi các nghiệp vụ chuyên môn trong việc thực hiện triển khai các dự án. Đảm bảo được các nhân viên làm đúng nhiệm vụ đã phân công và toàn bộ quá trình trong hệ thống công việc được thực hiện trơn tru và không xảy ra sai sót mất kiểm soát nào trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, trưởng phòng đấu thầu sẽ có nhiệm vụ chủ trì việc tổ chức phát hành các hồ sơ mời thầu dự án, thực hiện công tác tiếp nhận và quản lý các hồ sơ dự thầu. Ngoài ra, họ còn chịu trách nhiệm tổ chức việc thực hiện liên hệ và trao đổi các thông tin về các dự án hay các gói thầu với nhà thầu. 

Công việc này cần đảm bảo thực hiện cẩn thận, đầy đủ, hệ thống vận hành triển khai các công việc cần được đảm bảo thực hiện một cách đầy đủ. Điều này nhằm mục đích công tác tổ chức cũng như triển khai các dự án đấu thầu hay chuẩn bị cá buổi đấu thầu được thực hiện hiệu quả. Việc liên hệ, trao đổi thông tin chi tiết với các nhà thầu nhằm đảm bảo được việc đấu thầu có khả năng tiến triển, giúp cho các công ty đấu thầu hiểu hơn về dự án và đem đến những sự hợp tác bền chặt hơn.

Trên đây là các công việc, nhiệm vụ của một trưởng phòng đấu thầu. Các công việc chủ yếu liên quan đến việc tìm hiểu và phân tích các dự án khả thi cho công ty, doanh nghiệp. Hơn hết, các công việc của trưởng phòng cũng khá đa dạng và khối lượng công việc cũng khá nhiều. Họ vừa đảm nhận công việc của mình, vừa đóng vai trò của một người làm nhân sự hay một nhà phân tích, dự đoán các trường hợp có thể xảy ra.

2. Trưởng phòng đấu thầu có yêu cầu công việc ra sao?

Để có thể đảm nhận được vị trí trưởng phòng đấu thầu thì các ứng viên cần thỏa mãn được các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của công việc vị trí này. 

Đầu tiên, ứng viên cần tốt nghiệp cử nhân đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, kỹ thuật xây dựng hay các chuyên ngành liên quan khác của các trường như trường Đại học Xây dựng, Đại học Thủy Lợi,... Điều này nhằm đảm bảo bạn được đào tạo một cách chuyên nghiệp về lĩnh vực cũng như nghề nghiệp này. là một cơ sở để quyết định và có khả năng chắc chắn được việc bạn có khả năng đảm nhận vai trò trưởng phòng đấu thầu.

Tiếp đó, các ứng viên cần phải có kiến thức một cách chi tiết và có thể bao quát được nhiều vấn đề liên quan đến quản lý các hợp đồng thi công và việc tổ chức triển khai đấu thầu. Am hiểu về luật xây dựng cũng như luật được áp dụng trong việc đấu thầu hiện hành. Nếu trưởng phòng đấu thầu mà không có những kiến thức về vấn đề này thì sẽ rất khó để quản lý được nhân viên cũng như thực hiện được công việc một cách hiệu quả.

Thêm vào đó, ứng viên cũng cần phải có kinh nghiệm trong quản lý các dự án đấu thầu cũng như có ít nhất 5 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương. Kinh nghiệm làm việc chính là yếu tố quan trọng với các ứng viên để có khả năng cao nắm bắt được các cơ hội việc làm ở vị trí trưởng phòng đấu thầu. 

Ngoài ra, có khả năng lập kế hoạch, phân tích và xử lý vấn đề, tình huống tốt cũng là yêu cầu của vị trí trưởng phòng đấu thầu. Bởi những kỹ năng này sẽ giúp cho họ đạt được kết quả công việc tốt hơn, thực hiện công việc hiệu quả hơn. Một điều quan trọng nữa chính là khả năng chịu được áp lực công việc cao. Đấu thầu gồm nhiều giai đoạn và công việc khác nhau, thêm vào đó là sự cạnh tranh giữa các công ty với nhau cũng rất lớn vì thế các trưởng phòng đấu thầu khi bước vào quá trình “tranh giành” này sẽ có rất nhiều áp lực đề ra. Nếu không chịu đựng được tốt thì việc xảy ra sai sót của các trưởng phòng đấu thầu là rất lớn.

3. Quyền lợi và các đãi ngộ mà trưởng phòng đấu thầu nhận được

Trở thành một trưởng phòng đấu thầu, bạn sẽ nhận được các quyền lợi và mức đãi ngộ hấp dẫn. 

Là một vị trí quản lý nên trưởng phòng đấu thầu có thể nhận được một mức thu nhập hấp dẫn. Trung bình, vị trí này có thể nhận được mức lương là 25 triệu đồng, khoảng lương trung bình của vị trí này rơi vào khoảng từ 20 - 30 triệu đồng. Nếu bạn là một người có kinh nghiệm và đem lại được các hiệu quả cao trong công việc thì mức thu nhập cũng tăng theo. Do đây là vị trí  mà mức lương của họ sẽ được tính bằng cách cộng lương cứng và thưởng theo kết quả công việc của cá nhân vào thời gian giữa năm hoặc cuối năm nên mức thu nhập sẽ khá hấp dẫn và là sự mong muốn của nhiều ứng viên.

Bên cạnh dó, trưởng phòng đấu thầu cũng sẽ được đóng bảo hiểm ý tế, bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm thất nghiệp theo quy định khi đã ký kết hợp đồng chính thức với công ty, doanh nghiệp nơi mình làm việc. Ngoài ra, họ cũng sẽ nhận được các mức thưởng phúc lợi vào các ngày lễ lớn hay thưởng lương tháng 13,.... Các chuyến du lịch trong nước và quốc tế hàng năm, các gói chăm sóc sức khỏe,... cũng là những đãi ngộ mà các trưởng phòng đấu thầu nhận được.

Thêm vào đó, trở thành trưởng phòng sẽ giúp cho các bạn có nhiều cơ hội trải nghiệm cũng như tạo được các mối quan hệ lớn hơn trong công việc và đời sống. Hơn hết, họ cũng sẽ có những cơ hội được đào tạo, giao lưu với các đối tác nước ngoài để có thể phát triển hơn được năng lực nghề nghiệp của mình. 

4. Tìm kiếm công việc trưởng phòng đấu thầu ra sao?

Trưởng phòng đấu thầu hiện nay đang có thu hút rất nhiều với các ứng viên. Vì vậy, việc nắm bắt các thông tin tuyển dụng là điều rất cần thiết. Tuy nhiên, hiện nay có quá nhiều nguồn thông tin tiếp cận với chúng ta mỗi ngày, do đó, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để có thể nắm bắt được những thông tin chính xác và đầy đủ nhất.

Một gợi ý dành cho các bạn lúc này chính là Timviec365.vn. Đây là một trang web chuyên cung cấp đầy đủ các thông tin về việc làm, ngành nghề cũng như tuyển dụng. Với việc cập nhật thường xuyên các thông tin tuyển dụng việc làm Timviec365.vn hứa hẹn sẽ mang đến những cơ hội mới nhất, hấp dẫn nhất dành cho các ứng viên hiện nay.

Chỉ vài thao tác đơn giản đăng ký tài khoản dành cho ứng viên là bạn có thể sử dụng timviec24h.vn để tìm kiếm các cơ hội việc làm hấp dẫn. Ở đây, các bạn sẽ chỉ việc gõ tên công việc và địa điểm làm việc vào thanh công cụ tìm kiếm là bạn có thể tra cứu được các công việc mà mình mong muốn. Rất đơn giản và thuận tiện đúng không.

Ngoài ra, Timviec365.vn hiện nay còn cung cấp một kho chứa hàng ngàn mẫu CV hấp dẫn và chuyên nghiệp dành cho các ứng viên. Với tính năng này, việc tạo lập CV đã không còn khó khăn nữa, thêm vào đó, ứng tuyển online cũng sẽ trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều cho ứng viên.

Không chỉ với ứng viên mà các nhà tuyển dụng cũng có thể sử dụng Timviec365.vn một cách thuận tiện. Với việc đăng ký tài khoản cho nhà tuyển dụng, các công ty, doanh nghiệp có thể đăng tải các thông tin tuyển dụng lên trên website Timviec365.vn. Thêm vào đó, với số lượng ứng viên đăng ký khá nhiều thì các nhà tuyển dụng cũng sẽ có thể lựa chọn được các ứng viên phù hợp với mong muốn và tiêu chuẩn của công ty mình.

Nhìn chung, trưởng phòng đấu thầu là một vị trí rất hấp dẫn cũng như có nhiều tiềm năng phát triển. Đây sẽ là một vị trí hứa hẹn cho các ứng viên có thể tạo dựng và nắm bắt được những cơ hội mới cho mình. Mong rằng bài viết này đã mô tả công việc trưởng phòng đấu thầu chi tiết gửi tới bạn đọc. Nếu bạn muốn ứng tuyển vị trí này thì Timviec365.vn sẽ là một cánh cửa đem đến cho bạn những hướng đi mới và phù hợp nhất với bản thân.

Đăng ngày 21/11/2020, 96 lượt xem