Hạch toán thuế nhà thầu - Chi tiết cách hạch toán và lưu ý

Mục lục

1. Cách hạch toán thuế nhà thầu nước ngoài chi tiết và đầy đủ nhất

Kế toán bên cạnh việc phải làm việc với các hóa đơn và thu chi, thống kê hằng ngày trong đối với các khoản thu - chi của một doanh nghiệp thì việc làm việc với các loại thuế - thuế nhà thầu nước ngoài đòi hỏi kế toán không chỉ có hiểu biết và nắm chắc được nghiệp vụ kế toán mà còn đòi hỏi họ phải có kiến thức sâu rộng về luật pháp, và các quy định về thuế theo luật Việt Nam. 

Căn cứ vào thông tư 103 có quy định rất rõ ràng về việc các thông tin hướng dẫn về nghĩa vụ đối với các cá nhân, tổ chức nước ngoài trong việc nộp thuế: Trong thông tư có các quy định rất rõ ràng về các quy định chung về các đối tượng áp dụng, phương pháp tính thuế và các nộp thuế được chia ra thành các trường hợp khác nhau.

1.1. Quy trình thực hiện hạch toán thuế nhà thầu nước ngoài

Cũng giống như bất kỳ công việc nào, hạch toán thuế nhà thầu nước ngoài cũng cần phải được thực hiện theo đúng quy trình làm việc để có thể đem lại kết quả cao nhất trong công việc. Cụ thể quy trình làm việc của kế toán đối với công việc hạch toán thuế nhà thầu bao gồm các bước như sau: 

Bước 1: Xác định các đối tượng cần được áp dụng trong việc hạch toán thuế nhà thầu nước ngoài.

Bước 2: Xác định các phương pháp tính thuế và các cách tính thuế đối với từng loại hợp đồng giữa cá nhân/doanh nghiệp nước ngoài với cá nhân/doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. 

Bước 3: Tiến hành hạch toán thuế nhà thầu nước ngoài dựa trên các thông tin về các đối tượng áp dụng, phương pháp và các công thức/cách tính thuế nhà thầu nước ngoài. 

1.2. Hạch toán thuế nhà thầu nước ngoài trong sổ chi tiết kế toán của kế toán

Nhà thầu nước ngoài có thể hạch toán số thuế dựa theo 3 loại hợp đồng khác nhau đó là: Thứ nhất là hợp đồng NET là loại hợp đồng chưa bao gồm thuế; Thứ hai là hợp đồng Gross là loại hợp đồng đã được tính bao gồm có thuế; Và cuối cùng là cách hạch toán nhà thầu nước ngoài theo hợp đồng chưa bao gồm việc tính thuế giá trị gia tăng. 

1.2.1. Cách hạch toán nhà thầu đối với trường hợp giá trị hợp đồng NET

Trường hợp nhà thầu nước ngoài tính theo giá trị hợp đồng chưa bao gồm thuế - NET được chia ra làm ba phần nội dung chính đó là việc hạch toán số công nợ cần phải trả cho nhà thầu nước ngoài, hạch toán về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp/ thuế doanh nghiệp hay còn gọi là thuế công ty và cuối cùng là nộp thuế. 

Việc hạch toán công nợ cần phải trả cho nhà thầu nước ngoài cần ghi các nội dung như sau: Tăng tài khoản bên nợ, giảm tài khoản bên có. Trong đó các loại tài khoản ghi bên nợ đó là: tài khoản 627 - thuộc nhóm chi phí sản xuất chung, 642 - nhóm tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp. Tài khoản Bên có ghi tài khoản 331 - Thuộc nhóm tài khoản cần trả cho người bán. 

Hướng dẫn cách hạch toán thuế giá trị gia tăng và thuế doanh nghiệp nội dung cần ghi như sau: Tăng tài khoản bên nợ và ghi giảm tài khoản bên có. Cụ thể, các thông tin về bên nợ ghi tài khoản 133 - Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ; Nợ tài khoản 627 - Nhóm tài tài khoản chi phí sản xuất chung; Nợ tài khoản 642 - Nhóm tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp. Trong đó các nhóm chi phí này được tính luôn vào chi phí về thu nhập của doanh nghiệp. 

Tài khoản bên có ghi 3338 - Tài khoản về thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác. 

Cuối cùng là phần thông tin về nộp thuế bao gồm các thông tin như sau: Tài khoản ghi bên nợ ghi 3338 - tài khoản thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác. Tài khoản ghi bên có ghi tài khoản 112 - tài khoản thuộc nhóm tiền gửi ngân hàng. 

1.2.2. Cách hạch toán thuế nhà thầu theo giá trị hợp đồng GROSS - đã bao gồm thuế

Đối với hạch toán thuế nhà thầu theo giá trị hợp đồng đã bao gồm thuế thì việc hạch toán sẽ được chia ra làm 2 bước thực hiện chính đó là: 

Bước 1: Hạch toán công nợ và hạch toán thuế cần ghi các loại tài sản bên nợ và bên có như sau: Tài khoản bên nợ ghi tài khoản 627 - tài khoản thuộc nhóm chi phí sản xuất chung; Tài khoản 642 - Nhóm tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp; Tài khoản 811 - Nhóm tài khoản thuộc các chi phí khác; Tài khoản 133 - Nhóm tài khoản thuế giá trị gia tăng đã được khấu trừ. 

Tài khoản ghi bên có bao gồm các nhóm tài khoản sau: 331 - nhóm tài khoản phải trả cho người bán và 3338 - Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác. 

Bước 2: Nộp thuế bao gồm các thông  tin cần ghi như sau: Tài khoản ghi bên nợ là 3338; tài khoản ghi bên có là 112 - Nhóm tài khoản gửi ngân hàng. 

1.2.3. Cách hạch toán trong trường hợp hợp đồng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng

Khi hạch toán trong trường hợp hợp động chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng thì các bước thực hiện trong việc hạch toán bao gồm hai bước thực hiện như sau: 

Bước 1: Hạch toán về công nợ và thuế cần ghi các loại tài khoản bên nợ và bên có như sau:  Ghi tăng bên nợ, giảm bên có cụ thể: 

Tài khoản ghi bên nợ là: 627; tài khoản 642 lần lượt là nhóm tài khoản chi phí sản xuất chung và nhóm tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp; Tài khoản 811 - nhóm tài khoản chi phí khác; Tài khoản 133; Tài khoản bên có ghi: Tài khoản 331 và 3338. 

Bước 2: Nộp thuế - tài khoản bên nợ ghi 3338 và tài khoản bên có ghi 112. 

2. Hướng dẫn cách hạch toán thuế nhà thầu đối với nhân công thuê ngoài

2.1. Hồ sơ đầy đủ khi thuê nhân công ngoài của các cá nhân/ doanh nghiệp nước ngoài

Trong trường hợp cá nhân doanh nghiệp nước ngoài có thuê nhân công ngoài doanh nghiệp đó thì hồ sơ để nộp theo quy định của luật doanh nghiệp bao gồm các thông tin như sau: 

- Hợp đồng với nội dung giao khoán công việc được thực hiện theo mẫu số 08 - bảng thanh toán tiền lương theo thông tư số 200 năm 2014. 

- Cá nhân/ doanh nghiệp nước ngoài cần phải có đầy đủ các loại giấy phép và chứng chỉ hành nghề. Bên cạnh các loại giấy tờ như giấy phép đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh, kèm theo đó là là  biên bản công việc đã hoàn thành. 

- Bảng kê với nội dung thông tin về các loại hàng hóa hoặc dịch vụ mua vào được thực hiện theo mẫu số 01 về thu nhập doanh nghiệp. 

- Chứng từ với nội dung về thuế thu nhập cá nhân đã được khấu trừ trước khi cá nhân nhận được mức thu nhập đó. 

- Chứng từ với nội dung về các loại tiền chi của người cung cấp dịch vụ. Trong đó ghi rõ về số lượng các loại tiền chi, ngày tháng, địa chỉ, giá trị và số chứng minh nhân dân của người đã cung cấp dịch vụ, cuối cùng hai bên cần có chữ ký xác nhận. 

2.2. Chi phí nhân công được hạch toán như thế nào?

Tài khoản bên nợ ghi: Tài khoản 642 - tài khoản thuộc nhóm chi phí quản lý doanh nghiệp; Tài khoản 154 - tài khoản thuộc nhóm chi phí sản xuất và chi phí kinh doanh dở dang và cuối cùng là tài khoản 627 - tài khoản thuộc nhóm chi phí sản xuất chung. 

Tiếp đến, tài khoản bên nợ ghi gồm có tài khoản 111 và tài khoản 112 thuộc loại tài sản ngân hàng và thuộc các nhóm tài khoản tiền mặt và tài khoản tiền gửi ngân hàng. 

Như vậy, bài viết hạch toán thuế nhà thầu với các thông tin hướng dẫn chi tiết hạch toán như trên hy vọng các bạn đã có thêm thông tin về cách hạch toán và áp dụng vào công việc kế toán của mình. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào về cách hạch toán nhà thầu nước ngoài thì hãy đọc lại bài viết để tìm kiếm câu trả lời bạn nhé. Chúc các bạn có tuần làm việc đầy niềm hứng khởi và tràn đầy năng lượng.

3. Một số thuật ngữ trong quá trình hạch toán thuế nhà thầu

Căn cứ theo chương 1, điều 3 trong thông tư số 103 của bộ tài chính được ban hành vào ngày 6/8/2014 về nội dung hướng dẫn các cá nhân/ doanh nghiệp nước ngoài trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế khi kinh doanh hoặc có thu nhập tại Việt Nam về một số thuật ngữ chuyên ngành được giải thích như sau: 

- Khái niệm hợp đồng nhà thầu được hiểu là sự cam kết và đồng thời cũng là sự thỏa thuận, thống nhất giữa hai bên đó là bên phía nhà thầu nước ngoài và Việt Nam. 

- Thuật ngữ “hợp đồng nhà thầu phụ” được hiểu là sự thỏa thuận giữa bên nhà thầu phụ và nhà thầu nước ngoài. Trong đó có sự phân biệt rõ ràng giữa nhà thầu phụ nước ngoài và nhà thầu phụ tại Việt Nam

4. Các loại thuế mà nhà thầu nước ngoài phải nộp

Căn cứ theo các mục nội dung được quy định theo thông tư 103 nhà thầu nước ngoài thuộc các đối tượng là nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài cần phải thực hiện các nghĩa vụ nộp các loại thuế như: Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng. 

Nhà thầu - nhà thầu phụ nước ngoài là các cá nhân đang kinh doanh tại Việt Nam cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế bao gồm thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra các nhà thầu - nhà thầu phụ nước ngoài còn cần thực hiện nghĩa vụ nộp các khoản phí, lệ phí và các khoản thuế khác theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Đó là toàn bộ các thông tin về hạch toán thuế nhà thầu mà các bạn có thể tham khảo, chọn lọc các nguồn thông tin và áp dụng vào trong quá trình làm việc. Nếu bạn đang làm công việc như kế toán doanh nghiệp thì đây quả là một trong những thông tin hữu ích dành cho bạn, và mang đến cho bạn thêm một kiến thức mới trong nghiệp vụ kế toán. 

Qua đó, có thể kết luận được một điều rằng để có thể thực hiện hạch toán thuế nhà thầu kế toán cần phải có kiến thức về nghiệp vụ kế toán và luật quy định về thuế nhà thầu, đặc biệt là theo thông tư 103. Kế toán cần thực hiện các công việc trên một cách thường xuyên và nhuần nhuyễn để có thể áp dụng vào việc hạch toán thuế nhà thầu một cách tốt nhất.

Đăng ngày 20/11/2020, 70 lượt xem