Hạch toán doanh thu chưa thực hiện và cách tính trong kế toán

Mục lục

1. Khái quát về hạch toán doanh thu chưa thực hiện

Hạch toán doanh thu chưa thực hiện chính là việc thực hiện hạch toán đối với khoản doanh thu mà doanh nghiệp có thể thu được tiền của khoản doanh thu đó trong tương lai gần. Khoản doanh thu chưa thực hiện chính là khoản doanh thu mà doanh nghiệp có phát sinh khi mà doanh nghiệp đó thực hiện bán hàng với tính chất trả chậm hoặc là doanh nghiệp cho thuê tài chính.

Trên đây là những thông tin cơ bản giúp các bạn có thể hạch toán doanh thu chưa thực hiện, dưới đây sẽ là những thông tin tiếp theo giúp bạn nắm rõ được những cách để hạch toán doanh thu chưa thực hiện và những lưu ý khi bạn hạch toán doanh thu chưa thực hiện.

2. Hướng dẫn bạn cách để hạch toán doanh thu chưa thực hiện

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách để hạch toán doanh thu chưa thực hiện đối với tài khoản 3387.

2.1. Khái quát về tài khoản 3387

Tài khoản 3387 là tài khoản kế toán có thể phản ánh được những con số hiện đang có và thể hiện được các tình hình đang tăng hoặc giảm đối với các doanh thu mà chưa được thực hiện trong các doanh nghiệp của kỳ kế toán đó. Các khoản doanh thu chưa thực hiện sẽ gồm:

- Số tiền mà khách hàng trả cho doanh nghiệp trước đó trong 1 kỳ hoặc là trả trong nhiều kỳ đối với việc cho thuê các tài sản.

- Các khoản tiền lãi mà doanh nghiệp được nhận có thể sử dụng vào việc cho khách hàng vay hoặc là dùng số tiền đó để mua các công cụ hỗ trợ cho công việc của công ty.

- Các khoản tiền chênh giữa các giá bán hàng theo phương án trả chậm hoặc là phương án trả góp đã được thực hiện cam kết từ trước đó.

Bạn cần lưu ý rằng: Đối với tài khoản 3387 sẽ không ghi vào các thông tin:

- Số tiền mà khách hàng sử dụng để mua công cụ trước khi doanh nghiệp cung cấp công cụ, sản phẩm cho khách hàng đó.

- Số tiền doanh thu mà doanh nghiệp cho thuê các loại tài sản mà chưa thu được qua nhiều kỳ.

2.2. Các cách hạch toán doanh thu chưa thực hiện

2.2.1. Hạch toán đối với khoản tiền chưa được chiết khấu hoặc giảm giá

- Trong quá trình bán hàng, doanh nghiệp sẽ cung cấp các dịch vụ hàng hóa đang nằm trong chương trình bán cho các khách hàng.  Lúc này, các kế toán viên sẽ phỉ ghi lại doanh số dựa vào tổng số tiền mà doanh nghiệp thu được trừ cho doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ nợ những tài khoản 112 và tài khoản 131, có tài khoản 511, 3387, 333.

- Khi chương trình hết thời hạn: Các kế toán kết chuyển của doanh nghiệp sẽ tiến hành chuyển các doanh thu chưa thực hiện để biến thành doanh thu bán hàng (khi khách hàng không thể đáp ứng được những điều kiện của chương trình ưu đãi, khi đó doanh nghiệp sẽ không có nghĩa vụ thanh toán bất cứ khoản nào cho các khách hàng). Lúc này, doanh nghiệp sẽ nợ tài khoản 3387 và sẽ có tài khoản 511.

2.2.2. Tiến hành hạch toán doanh thu chưa thực hiện khi cho thuê tài sản cố định và bất động sản

Lúc này, kế toán sử dụng tổng số tiền mà doanh nghiệp đã thu được để chia cho tổng số kỳ kế toán chưa thu tiền (Không áp dụng công thức này đối với trường hợp mà doanh nghiệp đã được ghi nhận doanh thu một lần):

- Khi mà doanh nghiệp nhận tiền mà khách hàng trả trước để thuê tài sản cố định và thuê bất động sản trong thời gian dài.

- Doanh nghiệp sẽ tính toán từng kỳ và sẽ tiến hành để ghi nhận doanh thu đối với mỗi kỳ kế toán.

- Nếu trường hợp mà doanh nghiệp không tiếp tục hợp đồng thuê tài sản thì sẽ cần phải tiến hành thủ tục trả lại số tiền cho khách hàng.

2.2.3. Hạch toán doanh thu chưa thực hiện theo phương thức trả chậm, trả góp đối với hàng bán ra

Các khách hàng sẽ được trả chậm tiền hoặc là trả góp tiền khi mua sản phẩm tại doanh nghiệp, lúc này doanh nghiệp sẽ ghi nhận những khoản tiền doanh thu mà kỳ kế toán đó được trả theo đúng với giá bán mà khách hàng trả tiền luôn, đối với phần mà có sự chênh lệch thì sẽ được ghi rõ trong tài khoản 3387.

3. Một số lưu ý khi hạch toán doanh thu chưa thực hiện

Trong quá trình hạch toán, các kế toán viên cần phải tuân thủ các quy định:

- Trong quá trình bán hàng hóa, hoặc là quá trình cung cấp các dịch vụ có hình thức trả chậm hoặc là trả góp thì các doanh thu sẽ được tiến hành ghi vào tài khoản 3387 theo đúng với giá trả ngay của khách hàng và tại thời điểm mà doanh nghiệp ghi nhận số doanh thu này.

- Bên cạnh đó, giá bán mà doanh nghiệp xác định là giá bán trả ngay thì sẽ được tiếp nhận bằng hình thức doanh nghiệp quy đổi ra các giá trị trên danh nghĩa dựa vào những khoản thu trong tương lai, Đối với các khoản lãi thì quá trình trả chậm sẽ có sự chênh lệch giữa các giá để bán và giá bán cho khách hàng khi khách hàng tiến hành trả chậm.

Khi mà doanh nghiệp nhận được số tiền mà cho thuê các loại hình dịch vụ hoặc tài sản cố định trong vòng nhiều năm thì sẽ phải ghi là doanh thu chưa thực hiện. Tùy vào mỗi năm thì khoản thu này sẽ được ghi nhận dựa vào tình hình tài chính của năm đó.

Trên đây là những thông tin về việc hạch toán doanh thu chưa thực hiện giúp bạn phần nào hiểu rõ hơn về doanh thu chưa thực hiện và cách để hạch toán doanh thu chưa thực hiện. Hy vọng bài viết sẽ giúp cho các bạn dễ dàng nắm bắt được thông tin bổ ích mang đến những cơ hội việc làm kế toán hấp dẫn cho bạn tại timviec24h.vn.

Đăng ngày 20/11/2020, 72 lượt xem