[Giải đáp] Thông tin về chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

Mục lục

1. Quy định về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

1.1. Điều kiện để được cấp chứng chỉ

Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán là loại chứng chỉ đặc thù, chỉ được sử dụng cho các mục đích nhất định cho các lĩnh vực có liên quan đến tài chính, đầu tư hay chứng khoán. Do đó, để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán, các cá nhân cần phải đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu cơ bản sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc bất kỳ trường hợp nào đang phải chấp hành các hình phạt tù hay đang bị tòa án cấm hoạt động các nghề kinh doanh.

- Cần phải có trình độ từ bậc đại học trở lên thì mới được phép cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán.

- Có các chứng chỉ chuyên môn liên quan đến lĩnh vực chứng khoán như là pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán, những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, phân tích và đầu tư chứng khoán,...

- Cá nhân cần phải đạt được yêu cầu trong kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán phù hợp thì mới được xem xét về đề nghị cấp chứng chỉ.

Đó là những yêu cầu bắt buộc cần phải có đối với những ai có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định thì nhà nước sẽ miễn chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán, cụ thể như sau:

- Các cá nhân đã có chứng chỉ quốc tế CIIA – Certified International Investment Analyst hoặc là đã có giấy xác nhận về việc vượt qua kỳ thi CFA bậc II quốc tế - Chartered Financial Analyst level II trở lên thì sẽ được phép miễn chứng chỉ những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp và chứng chỉ phân tích và đầu tư chứng khoán.

- Các cá nhân đã có chứng chỉ quốc tế ACCA, chứng chỉ CPA hoặc là chứng chỉ dành cho kiểm toán viên, hành nghề kế toán do Bộ Tài chính đã cấp, có giấy xác nhận về việc đã vượt qua kỳ thi quốc tế CFA cấp bậc I, kỳ thi CIIA bậc I trở lên thì sẽ được phép miễn chứng chỉ phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

- Một trường hợp nữa cũng được phép miễn chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán đó chính là các cá nhân đã có chứng chỉ hành nghề chứng khoán ở nước ngoài hợp pháp hoặc là các tài liệu tương đương có thể chứng minh được các cá nhân đó đang được phép hành nghề chứng khoán tại nước ngoài.

1.2. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ cần những gì?

Một bộ hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán sẽ cần phải đảm bảo có đầy đủ các giấy tờ, tài liệu dưới đây:

- Giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán theo đúng chuẩn quy định.

- Bản kê khai thông tin cá nhân của người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán và đã được xác nhận bởi tổ chức, cơ quan mà cá nhân đó làm việc, học tập hoặc có chữ ký chứng thực bởi các tổ chức có thẩm quyền (thời gian quy định là 6 tháng tính đến thời điểm hồ sơ được nhận).

- Cần có phiếu lý lịch tư pháp và đã được cơ quan có thẩm quyền cấp (thời hạn là 6 tháng tính đến thời điểm hồ sơ được nhận), kèm theo đó là bản sao chứng minh thư/căn cước công dân hoặc hộ chiếu (còn giá trị sử dụng).

- Yêu cầu cần có bản sao bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên.

- Có bản sao chứng chỉ hành nghề về môi giới chứng khoán hợp pháp được cấp ở nước ngoài hoặc là tài liệu tương đương có thể chứng minh được cá nhân đang hành nghề môi giới chứng khoán ở nước ngoài.

- Cần chuẩn bị 2 ảnh 4x6 được chụp trong thời gian 6 tháng trở lại.

- Ngoài ra, hồ sơ còn cần có các bản sao của chứng chỉ chuyên môn liên quan đến chứng khoán bao gồm: chứng chỉ những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, chứng chỉ phân tích và đầu tư chứng khoán, chứng chỉ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

1.3. Trình tự thực hiện cấp chứng chỉ

Quy trình thực hiện việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán hiện nay sẽ bao gồm có 5 bước chính như sau:

- Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán sẽ nộp hồ sơ tại ủy bản chứng khoán nhà nước.

- Bước 2: Bộ phận một cửa trong ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ tiếp nhận hồ sơ, tiến hành kiểm tra các mục trong hồ sơ, đánh giá các tài liệu, giấy tờ và nếu trường hợp nào chưa đủ điều kiện thì sẽ yêu cầu, hướng dẫn bổ sung theo đúng quy định của nhà nước.

- Bước 3: Tiếp đó, ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ bắt đầu thẩm định để xem xét về tính hợp lệ, đầy đủ, chính xác của các nội dung trong hồ sơ được gửi đến, Nếu như nội dung chưa đảm bảo được sự rõ ràng, còn thiết sót thì ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ yêu cầu các cá nhân bổ sung hoặc giải trình về các vấn đề còn khúc mắc.

Trong trường hợp này, nếu như các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán không hoàn thiện các hồ sơ trong thời hạn là 60 ngày kể từ ngày yêu cầu thì hồ sơ đề nghị trước đó sẽ không còn giá trị nữa.

- Bước 4: Sau khi đã thẩm định hồ sơ thì ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có đồng ý cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán hay không và thông báo đến các cá nhân về việc nộp lệ phí. Còn đối với trường hợp từ chối cấp chứng chỉ thì sẽ phải được thông báo bằng văn bản, nêu rõ ràng lý do từ chối để cá nhân biết.

- Bước 5: Cuối cùng, sau khi các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán đã được thông báo là đồng ý thì sẽ tiến hành thực hiện theo yêu cầu nộp lệ phí để nhận chứng chỉ.

Lưu ý là nếu như cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán không thực hiện nộp lệ phí và làm các thủ tục nhận chứng chỉ trong vòng 3 năm (kể từ thời điểm được thông báo) thì quyết định cấp chứng chỉ sẽ bị hủy bỏ.

1.4. Cách thức thực hiện cấp chứng chỉ

Quá trình thực hiện việc đề nghị cũng như cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán sẽ được tiến hành theo các cách thức như sau:

- Đối với việc nộp hồ sơ đề nghị thì các cá nhân sẽ phải đến trực tiếp ủy ban chứng khoán nhà nước để nộp hoặc là gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ mà họ đã cung cấp.

- Còn đối với việc trả kết quả cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán thì ủy ban chứng khoán nhà nước sẽ trả trực tiếp tại cơ quan và các cá nhân sẽ phải đến lấy. Hoặc nếu như cá nhân ở quá xa hay có công việc nào đó mà không thể đến trực tiếp thì có thể nhờ họ gửi qua đường bưu điện.

Các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán nếu như đã cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ, tài liệu cần thiết theo yêu cầu thì sẽ nhận được thông báo kết quả trong thời gian là 7 ngày.

2. Các loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán hiện nay

Hiện nay, theo thông tư đã quy định rõ ràng và chi tiết về chứng chỉ hành nghề về chứng khoán bao gồm có 3 loại như sau:

- Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

- Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ

- Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính

Các chứng chỉ hành nghề chứng khoán sẽ chỉ có giá trị sử dụng khi mà người được cấp làm việc ở một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán đầu tư, quản lý quỹ và được doanh nghiệp đó thông báo với ủy ban chứng khoán nhà nước. Và chứng chỉ hành nghề chứng khoán sẽ được cấp, áp dụng không thời hạn, trừ trường hợp bị thu hồi lại.

Đối với nguyên tắc hành nghề về chứng khoán thì những người có chứng chỉ về hành nghề môi giới chứng khoán sẽ được thực hiện các nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động môi giới chứng khoán hay tư vấn, đầu tư.

Những quy định khác về chứng chỉ hành nghề chứng khoán cũng đã được quy định chi tiết, đầy đủ tại thông tư số 197 năm 2015 do Bộ Tài Chính ban hành. Do đó, nếu bạn đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin về các chứng chỉ chứng khoán này thì có thể tham khảo trong thông tư để nắm bắt chính xác về những quy định này và thực hiện thật chính xác theo quy định nhé.

3. Cơ sở đào tạo chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán chất lượng

Để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán, chắc chắn nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng không viết mình học gì, thi gì để được cấp hay cơ sở nào đào tạo, cấp chứng chỉ?

Bởi thực tế, chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán không giống với một số loại chứng chỉ tiếng Anh khác, bạn có thể học bất kỳ trung tâm hay thậm chí chỉ cần học tại trường là có thể thi được. Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán mang tính chất đặc thù riêng biệt và bạn sẽ phải tham gia các lớp học tại trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán. Đây cũng là địa chỉ uy tín, chất lượng nhất được ủy ban chứng khoán nhà nước chấp nhận và cho phép cấp chứng chỉ.

Tham gia học tại đây, bạn sẽ được trang bị các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao theo đúng chuẩn quốc tế cũng như thị trường chứng khoán trong nước. Điều này sẽ giúp bạn có thể hòa nhập vào thị trường một cách dễ dàng hơn.

Riêng đối với những ai muốn cấp chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán thì sẽ cần phải học thêm một số môn như là pháp luật chứng khoán, thị trường chứng khoán; môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán; phân tích chứng khoán.

Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán dành cho độc giả quan tâm. Hy vọng những chia sẻ của timviec24h.vn sẽ hữu ích và giúp các bạn có thể làm việc trong lĩnh vực mình yêu thích nhé!

Đăng ngày 20/11/2020, 83 lượt xem