Đừng bỏ qua những thông tin, cách tính thưởng thâm niên chi tiết

Mục lục

Tìm hiểu về những thông tin xoay quanh khoản tiền thưởng thâm niên rất đặc biệt này.

1. Tìm hiểu về thưởng thâm niên

Cách tính thưởng thâm niên như thế nào? Tìm hiểu thông tin bên dưới:

Có phải cứ làm lâu năm tại một doanh nghiệp thì người lao động sẽ được hưởng khoản tiền phụ cấp thâm niên? Điều kiện nào để nhận được tiền thưởng thâm niên? Mức tính khoản phụ cấp thâm niên là bao nhiêu?... là vô vàn những câu hỏi về khoản tiền thưởng thâm niên của người lao động.

Việc tìm hiểu về khoản tiền thưởng thâm niên là điều cần thiết để giúp cho người lao động có thể đảm bảo được những quyền lợi của mình khi cống hiến sức lực và thời gian cho doanh nghiệp. Theo đó, chúng ta có thể hiểu được rằng, tiền thưởng thâm niên hay khoản phụ cấp thâm niên chính là một trong những chế độ của khoản phụ cấp lao động được liệt kê trong hợp đồng.

Mục đích của khoản tiền thưởng phụ cấp thâm niên chính là để động viên, khuyến khích tinh thần làm việc của người lao động, giúp cho người lao động có thể gắn bó với doanh nghiệp lâu bền. Bên cạnh đó, khoản tiền thưởng thâm niên cũng là đòn bẩy để giúp cho người lao động tích cực, hăng say làm việc để có thể làm việc một cách có hiệu quả theo từng giai đoạn phát triển và định hướng chung của công ty.

Những người gắn bó với nghề lâu năm, gắn bó bền vững với doanh nghiệp thì chứng tỏ họ có nhiều kinh nghiệm và có tính kiên định với con đường sự nghiệp của mình, không phải cứ làm nhiều công ty khác nhau thì mới đọc cho là có nhiều kinh nghiệm đâu nhé.

Khoản tiền thưởng thâm niên dành cho những người gắn bó lâu dài với công ty cũng thể hiện được sự tri ân của doanh nghiệp với người lao động, bởi những người gắn bó lâu dài với công ty, vì công ty, cống hiến hết lòng cho công ty thì quả thực rất đáng trân trọng.

2. Những đối tượng được hưởng tiền thưởng thâm niên

Rất nhiều câu hỏi đặt ra xoay quanh vấn đề những người lao động phổ thông, dân tri thức, cán bộ công chức Nhà nước... có được hưởng tiền thưởng phụ cấp thâm niên hay không?

Để giải đáp cho những thắc mắc này thì chúng ta cần phải dựa vào các thông tin trong luật định của Nhà nước đã đề ra về vấn đề tiền lương, quyền lợi của người lao động. Theo như Nghị định số 204/2004/NĐ-CP cùng với thông tư liên tịch số 68 được ban hành năm 2011 của Bộ giáo dục đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì đã đưa ra quy định rất rõ ràng về các đối tượng được hưởng phụ cấp/tiền thưởng thâm niên:

- Các Sĩ quan và Quân nhân (Quân đội nhân dân Việt Nam).

- Các Hạ sĩ quan (hưởng mức lương của Công An).

- Những cán bộ đã có bậc lương theo ngạch và chức danh.

- Các giáo viên giảng dạy trong những trường công lập.

Như vậy, đó là chế độ đối với những cán bộ công chức Nhà nước về khoản tiền thưởng phụ cấp, còn đối với trường hợp người lao động phổ thông, người dân làm nghề tự do thì có được hưởng khoản tiền thưởng thâm niên này hay không?

Đối với người lao động thì họ cũng sẽ có những điều khoản, điều kiện và quy định về tiền lương, tiền phụ cấp, bên cạnh đó có những chức danh, vị trí công việc được yêu cầu về thâm niên làm việc. Do đó, khoản tiền thưởng thâm niên đối với người lao động là có, tuy nhiên không phải ai cũng nhận được khoản tiền thưởng thân niên này.

3. Hướng dẫn cách tính tiền thưởng thân niên

Tiền thưởng thâm niên sẽ được tính cụ thể theo từng lĩnh vực, mỗi lĩnh vực sẽ có cách tính tiền thưởng thâm niên khác nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính tiền thưởng thân niên.

3.1. Cách tính tiền thưởng thâm niên của nhà giáo

Đối với ngành giáo dục thì các nhà giáo sẽ được tính tiền thưởng thâm niên như sau:

Tại Khoản 3, Điều 2 của trong Thông tư số 68 được ban hành vào năm 2011 và một số văn bản pháp luật khác đã quy định về khoản tiền phụ cấp thâm niên của giáo viên.

Nếu như giáo viên có thời gian công tác tại các trường công lập trong thời gian đủ 5 năm trở lên thì có đủ điều kiện để nhận tiền thưởng thâm niên giáo viên. Phụ cấp tiền thưởng thâm niên giáo viên có thời gian công tác ít nhất là 5 năm thì có mức thưởng thâm niên là 5% so với mức lương tổng.

Kể từ năm thứ sáu thì mức tiền thưởng thâm niên của mỗi người sẽ được tính thêm 1% nữa nếu như năm đó làm việc đủ 12 tháng.

3.2. Cách tính tiền thưởng thâm niên đối với thanh tra

Bộ Nội vụ và Tài chính đã đưa ra Thông tư về việc hướng dẫn các doanh nghiệp và người lao động tính chế độ phụ cấp thâm niên, trong đó có cách tính tiền thưởng thâm niên đối với cán bộ thành tra đang được hưởng mức lương theo ngạch hoặc là theo các chức danh trong tòa án và các lĩnh vực có liên quan.

Đối với các thanh tra thì mức tính tiền thưởng thâm niên cũng sẽ căn cứ vào thời gian làm việc của họ trong ngành, tức là khi họ làm việc đủ thời gian là 5 năm, kể từ năm thứ 6 thì mức tiền thưởng sẽ được tính thêm 1% cho mỗi năm.

Đối với các thanh tra mà có khoảng thời gian làm việc bị gián đoạn mà chưa hưởng bảo hiểm xã hội hay trợ cấp 1 lần thì khoản tiền thưởng thâm niên cũng sẽ được cộng dồn lại.

3.3. Cách tính tiền thưởng thâm niên chung

Đối với cách tính tiền thưởng phụ cấp chung thì chúng ta sẽ có thể tính theo công thức tính như sau:

- Tiền thưởng thâm niên = Hệ số lương được tính theo ngạch hoặc là bậc hệ số lương phụ cấp chức vụ của lãnh đạo (nhân với) mức lương tối thiểu cơ bản chung được quy định theo từng thời kỳ (nhân với) Mức % tiền phụ cấp thâm niên mà người đó được hưởng.

Trên đây chính là công thức để tính chung cho các khoản tiền thưởng thâm niên của mỗi cá nhân người lao động, công nhân viên chức Nhà nước.

4. Lưu ý đối với tiền thưởng trợ cấp tăng lương

Nhà nước không có quy định chung tất cả các doanh nghiệp cần phải có khoản tiền trợ cấp/thưởng thâm niên cho người lao động, tuy nhiên mức thưởng trợ cấp còn tùy thuộc vào điều kiên của từng doanh nghiệp, phụ thuộc vào quy mô, sự phát triển và tính chất hoạt động của từng doanh nghiệp đó.

Có những doanh nghiệp đã đưa ra quy định riêng về khoản tiền phụ cấp tăng lương cho nhân viên của mình, tùy thuộc vào khả năng, năng lực làm việc, trình độ sản xuất của từng người lao động và đựa vào bảng đánh giá năng lực công việc, năng xuất làm việc cũng như là kết quả làm việc để có thể xác định được mức tiền thưởng thâm niên.

Chính vì thế mà mức tiền thưởng thâm niên sẽ không cố định, khoản tiền thưởng này sẽ được thay đổi theo từng tháng, đồng thời khoản tiền thưởng này sẽ được cập nhật thường xuyên để các cá nhân có sự phấn đấu và định hình rõ về mức tiền thưởng thâm niên của mình.

Dựa vào những căn cứ đa dạng như vậy để quyết định khoản tiền thưởng thâm niên của nhân viên trong doanh nghiệp thì câu hỏi đặt ra rằng, khoản tiền thưởng thâm niên này có phải là khoản tiền bắt buộc cá nhân người lao động phải đóng Bảo hiểm xã hội hay không?

Đối với các khoản tiền lương, phụ cấp trong diện bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... là các khoản tiền được quy định rõ ràng tại điểm 2.2 thuộc khoản 2 của điều 6 thuộc Nội dung của Quyết định số 595/QĐ-BHXH.

Theo đó, đối với các khoản tiền thưởng hay phụ cấp khác trong doanh nghiệp cần phải đóng Bảo hiểm xã hội khi và chỉ khi các khoản này xác định rõ được mức đóng cụ thể, nếu như khoản thưởng thâm niên diễn ra với tính chất thường xuyên, định kỳ và có mức thưởng ngang nhau trong doanh nghiệp thì mức tiền thưởng này sẽ nằm trong khoản tiền phải đóng bảo hiểm xã hội, còn trường hợp ngược lại thì không.

Như thế, thưởng thâm niên là một trong những yếu tố quyền lợi của người lao động, những cán bộ công chức Nhà nước... Do đó, lực lượng lao động cần tìm hiểu kỹ về mức tiền thưởng thâm niên của mình để không bỏ qua những quyền lợi mà mình được hưởng.

Đăng ngày 07/01/2021, 85 lượt xem