Đơn xin ứng tiền và pha cứu cánh cho những lần cháy túi

Mục lục

1. Đơn xin ứng tiền được quy định như thế nào?

Căn cứ theo thông tin về luật lao động căn cứ theo điều số 100 và số 129 có quy định rõ về việc nộp đơn xin ứng tiền. Tuy nhiên để có thể được ứng tiền được thì người lao động cần đáp ứng được các điều kiện cần thực hiện khi ứng tiền. 

Căn cứ theo điều 100 của bộ luật lao động thì điều kiện để có thể tạm ứng lương sẽ phụ thuộc vào sự thỏa thuận từ cả hai bên người lao động và người sử dụng lao động. Đối với người lao động phải thực hiện nghĩa vụ quân sự thì khi làm đơn ứng tiền họ sẽ được ứng với số tiền từ 1 tuần cho đến 1 tháng lương. Người lao động phải trả lại số tiền đã tạm ứng đó trừ các đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

Điều này có nghĩa đối với những người đi thực hiện nghĩa vụ quân sự người sử dụng lao động không thể tạm ứng cho người lao động tương ứng với số ngày mà họ tạm thời nghỉ được. Bởi thực tế họ sẽ nghỉ trong một thời gian dài và hơn nữa trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự, người lao động cũng sẽ được đảm bảo về nguồn tài chính bởi sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. 

Trường hợp thứ hai đó chính là đối với người lao động bị đình chỉ công việc tạm thời thì họ vẫn có thể được tạm ứng 50% số tiền lương trước thời gian mà họ bị yêu cầu bị đình chỉ công việc. Còn đối với trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật thì số tiền tạm ứng đó người lao động không cần phải trả lại số tiền tạm ứng. Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật nhưng lại bị tạm đình chỉ công việc thì người lao động cần trả lại đầy đủ số tiền tương ứng với số thời gian mà người lao động bị tạm đình chỉ công việc đó. 

Người lao động còn có thể sử dụng đơn xin ứng tiền trong trường hợp họ đang đi công tác. Nếu người lao động đi công tác theo nhiệm vụ được giao từ phía công ty thì họ cũng sẽ được hỗ trợ tài chính từ phía công ty. Để có được số tiền hỗ trợ đó người lao động cũng cần phải làm đơn xin ứng tiền theo mẫu của bộ tài chính hay theo mẫu của công ty.

2. Các đối tượng có liên quan đến quá trình tạm ứng tiền

Người xin ứng tiền ở đây được hiểu là người lao động làm việc tại các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị nghề nghiệp; Người sử dụng lao động và các bộ phận có liên quan trực tiếp đến quá trình xin tạm ứng tiền lương đó chính là bộ phận kế toán và ban lãnh đạo công ty. 

Sau khi người lao động hoàn tất các thủ tục giấy tờ, đáp ứng đầy đủ điều kiện để tạm ứng tiền lương thì toàn bộ các loại giấy tờ đó cần được gửi lên kế toán xét duyệt, kế toán sẽ gửi lại ban lãnh đạo để lấy ý kiến và quyết định. Sau đó, họ cũng sẽ thực hiện theo các yêu cầu từ phía ban lãnh đạo để hoàn tất quá trình tạm ứng tiền lương đối với người lao động. 

Đối với trường hợp người lao động đang trong quá trình công tác tại nước ngoài và cần hỗ trợ thêm chi phí từ phía công ty thì mọi giấy tờ, thủ tục cần được thực hiện một cách rõ ràng bằng cách dịch các ngôn ngữ nước ngoài sang ngôn ngữ Tiếng Việt. 

Chính vì vậy, kế toán chính là bộ phận cung cấp số tiền tạm ứng cho bạn. Tuy nhiên để được xét duyệt đơn tạm ứng tiền lương thì ban lãnh đạo công ty - ban giám đốc công ty sẽ quyết định đến việc bạn có nhận được số tiền bạn cần tạm ứng hay không? Nếu có được các lý do hợp lý được trình bày theo mẫu đơn xin ứng tiền.

3. Khi nào người lao động được ứng tiền lương

Căn cứ theo bộ luật Lao động năm 2019 về việc xin ứng tiền lương thì ngoài các trường hợp được ứng lương khi đi nghĩa vụ để thực hiện nghĩa vụ công dân và bị tạm đình chỉ công tác ra thì còn có thêm các trường hợp sau, người lao động  cũng có thể thực hiện mẫu đơn xin ứng tiền lương. 

- Theo khoản 3 tại điều 97 của bộ luật lao động năm 2019 thì người lao động có thể nộp đơn xin ứng tiền dựa trên hiệu quả công việc đạt được cho mỗi tháng. 

- Tại khoản 1 điều 101 của bộ luật lao động 2019 cũng có quy định đơn xin ứng tiền được thực hiện dựa trên sự thỏa thuận và thống nhất giữa người sử dụng lao động và người lao động. Theo đó người lao động sẽ không bị tính lãi đối với số tiền xin tạm ứng đó khi hoàn lại cho công ty. 

- Trường hợp người lao động được nghỉ theo quy định hằng năm căn cứ theo khoản 3 điều 101 của bộ luật lao động 2019. 

Cũng theo bộ luật lao động này, người lao động sẽ được tạm ứng với các số tiền tạm ứng được quy định như sau: 

- Số lượng và khối lượng công việc mà người lao động sẽ phải thực hiện trong tháng đó - áp dụng trong trường hợp xin ứng tiền theo hiệu quả công việc. 

- Người lao động có thể được tạm ứng số tiền tương ứng với số ngày nghỉ hằng năm theo quy định của luật lao động bao gồm các trường hợp như sau: Theo điều 113 của bộ luật lao động 2019, người lao động cần làm việc đủ 12 tháng thì số ngày được nghỉ hằng năm theo quy định đó là 12 ngày - đối với người lao động trong điều kiện bình thường, 14 ngày đối với các trường hợp đặc biệt là những người lao động làm việc trong điều kiện độc hại, người khuyết tật và chưa qua độ tuổi vị thành niên và 16 ngày đối với người làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại đến sức khỏe. 

- Trong trường hợp thỏa thuận về mức tiền tạm ứng giữa người sử dụng và người lao động thì mức tiền là không giới hạn.

4. Thủ tục cần có cho mẫu đơn xin tạm ứng cho quá trình công tác

Đối với các trường hợp đi công tác ngoài mẫu đơn xin ứng tiền ra bạn còn cần đến các mẫu giấy tờ có liên quan như sau để đáp ứng đầy đủ các điều kiện ứng tiền: 

- Hồ sơ tạm ứng tiền lương được trình bày theo mẫu có sẵn 

- Báo cáo chi tiết về đề xuất công tác và các dự toán về các khoản chi phí cho quá trình công tác, liệt kê đầy đủ các loại chi phí có thể phát sinh trong quá trình đi công tác.

- Phiếu báo giá đối với các loại phương tiện phục vụ cho quá trình công tác

Sau khi thực hiện tổng hợp đầy đủ các loại giấy tờ trên, người lao động cần gửi lại cho bộ phận kế toán để chờ xét duyệt và nhận lại số tiền tạm ứng đó tại đây. Tùy vào thủ tục và quy định của mỗi công ty cho việc đề xuất xin ứng tiền sẽ có sự khác nhau nhất định. 

5. Cách trình bày mẫu đơn xin ứng tiền đầy đủ và chi tiết nhất

Để có thể trình bày mẫu đơn xin ứng tiền một cách chính xác nhất, bạn nên tìm hiểu các mẫu đơn xin ứng tiền phù hợp với mục đích và nhu cầu của bạn và trường hợp mà bạn đang gặp phải. 

Đối với mẫu đơn tạm ứng lương căn cứ theo quyết định số 48 của bộ trưởng Bộ Tài Chính năm 2006 thì nội dung chính của mẫu đơn xin tạm ứng tiền lương bao gồm các nội dung như sau: 

- Đơn vị công ty: Tên công ty - nơi mà bạn làm việc

- Bộ phận: Ghi rõ bộ phận mà bạn làm việc

- Tên đơn đề nghị tạm ứng lương cùng thời gian ngày, tháng, năm cụ thể. 

- Số đơn xin tạm ứng tiền lương

- Kính gửi: Bộ phận/ phòng ban có quyền hạn mà bạn cần nộp đơn xin ứng tiền

- Tên và địa chỉ của người làm đơn

- Số tiền mà bạn muốn tạm ứng là bao nhiêu? Ghi rõ số và chữ số tiền đó

- Lý do tạm ứng tiền lương là gì?

- Thời gian thanh toán ghi rõ thời gian ngày, tháng, năm 

- Chữ ký của các bộ phận như giám đốc, kế toán trưởng, phụ trách bộ phận/trưởng bộ phận nơi bạn làm việc và cuối cùng là người đề nghị thanh toán ký và ghi rõ họ và tên. 

Đó chính là các thông tin chính cần được trình bày trong một mẫu đơn xin tạm ứng tiền lương mà bạn cần ghi một cách đầy đủ và rõ ràng. Nếu các lý do xin tạm ứng tiền của bạn hợp lý thì việc được chấp nhận và phê duyệt là điều không quá khó khăn đối với bạn. 

Nếu bạn đang làm việc trong công ty/ doanh nghiệp nhưng vì một lý do khách quan hay chủ quan nào đó mà bạn bị hết tiền thì việc sử dụng đến mẫu đơn xin ứng tiền là điều cần thiết và cần phải biết đối với người lao động. Đây chính là một trong những phao cứu sinh đối với những ai đang trong tình trạng “tiền khô cháy túi” mà không biết trông ngóng vào ai. 

Hãy tự đề ra cho mình một kế hoạch chi tiêu hợp lý để không trở thành con nợ từ ngày này qua tháng nọ bạn nhé! Hy vọng các bạn đã có thêm cho mình những bài học kinh nghiệm làm việc và bài toán về tài chính. Bài viết đơn xin ứng tiền đã giải đáp được những thắc mắc của bạn rồi chứ?

Bạn có thể tham khảo các mẫu đơn xin ứng tiền ngay sau đây!

Đăng ngày 16/12/2020, 87 lượt xem