[Định mức là gì?] Phương pháp xây dựng định mức như thế nào?

Mục lục

1. Giải thích “Định mức là gì?”

Định mức trong tiếng Anh được gọi là Norm, định mức trong lĩnh vực xây dựng sẽ được gọi là Construction Norm. Đây là thuật ngữ chỉ về các quy định và những mức chi phí cần thiết về các yếu tố như nguyên vật liệu, chi phí cho nhân công hay sử dụng cho việc đầu tư vào máy móc, thiết bị nhằm mục đích hoàn thành được một khối lượng công việc hay công trình, dự án nào đó.

Thực tế, định mức xây dựng được sử dụng hiện nay nhằm mục đích trở thành một công cụ dùng để thực hiện các chức năng của Nhà nước để công khai những thông tin cần thiết trong cơ chế thị trường. Điều này giúp các công ty xây dựng tăng tính cạnh tranh trong việc đầu tư xây dựng các công trình. Từ đó, giúp ích cho việc Nhà nước có thể thực hiện tốt các chức năng cũng như nâng cao hiệu quả quản lý của mình trong các công việc chung cũng như trong lĩnh vực xây dựng nói riêng. 

Có thể nói, định mức đóng vai trò quan trọng với lĩnh vực xây dựng. Qua việc xác định và xây dựng định mức, các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này có thể nắm bắt và dự trù được những khoản chi chí cần thiết phải bỏ về các yếu tố liên quan trong một dự án xây dựng bất kỳ.

Không chỉ có ý nghĩa với các công ty xây dựng mà định mức còn có ý nghĩa với các cơ quan quản lý Nhà nước khi việc quản lý các dự án xây dựng được hiệu quả hơn nhờ việc nắm bắt các dự toán liên quan trong định mức xây dựng đó.

2. Định mức trong lĩnh vực xây dựng gồm những loại nào?

Định mức sẽ gồm những loại nào? Hiện tại thì định mức trong lĩnh vực xây dựng sẽ bao gồm 2 loại là Định mức kinh tế - kỹ thuật và Định mức tỷ lệ.

2.1. Loại định mức kinh tế - kỹ thuật

Đây là loại định mức mà trong đó bao gồm các định mức dự toán cơ sở và định mức về việc dự toán trong việc xây dựng các công trình. Đây được coi là một căn cứ để thiết lập các đơn giá trong xây dựng công trình hoặc đơn giá xây dựng tổng hợp.

Với định mức cơ sở thì định mức này sẽ bao gồm các loại định mức và dự toán liên quan đến các yếu tố hoàn thiện một công trình như: Định mức về việc sử dụng các nguyên vật liệu, định mức về lao động, định mức về năng suất của máy móc và các thiết bị dùng trong việc thi công công trình,.... Dựa trên việc xác định các định mức cơ sở này thì nhà quản lý có thể xây dựng một cách hoàn chỉnh về các định mức dự toán trong việc xây dựng công trình.

Đối với loại định mức dự toán trong việc xây dựng các công trình thì đây là định mức chỉ ra các dự toán hao phí cần thiết phải tiêu tốn để hoàn thành được những công trình. Cụ thể thì những hao phí đó sẽ bao gồm các yếu tố như yếu tố về nhân công, yếu tố về máy móc, thiết bị, yếu tố về vật liệu,...đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, những điều kiện thi công và các biện pháp thi công được áp dụng nhằm mục đích hoàn thành một dự án, công trình cụ thể.

Thực tế thì định mức kinh tế - kỹ thuật trong xây dựng có ý nghĩa rất lớn. Đây chính là một căn cứ cơ sở để giúp đỡ cho việc thực hiện quản lý các chi phí về đầu tư trong các công trình xây dựng. Hơn hết, loại định mức này được xây dựng dựa trên những con số được thống kê một cách thực tế vì thế nó đảm bảo được tính khoa học cũng như phản ánh được đúng trình độ thực tế về công nghệ cũng như tổ chức sản xuất trong lĩnh vực xây dựng ở một giai đoạn nhất định nào đó.

Mục đích chính của việc xác định loại định mức này đó là có thể xác định và xây dựng được một hệ thống các định mức nhằm đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cũng như trình độ ở thời điểm hiện tại. Điều này nếu muốn thực hiện được thì việc thỏa mãn các yêu cầu sau là yếu tố bắt buộc.

- Thỏa mãn các luận cứ khoa học - kỹ thuật liên quan, bảo đảm được tính đúng đắn về các kết quả đạt được về việc dự toán các chi phí cần thiết.

- Tính đến các kinh nghiệm trong quá trình định mức cũng như các thành tựu, khoa học kỹ thuật trong xây dựng và khả năng trong thực tế của các đơn vị thực hiện việc lắp đặt, xây dựng tại điều kiện bình thường nhất. 

- Việc xác định các định mức cần phải được thực hiện cho việc xây dựng công tác kế hoạch hay xây lắp các kết cấu một cách hoàn chỉnh ở mức tương đối và có sự phù hợp nhất định với nội dung xây dựng. Những tiêu chuẩn, các quy trình, quy phạm kỹ thuật trong xây dựng tạo nên sự thuận lợi và giảm nhẹ được thời gian cũng như công sức cần bỏ ra để có thể xác định được giá các sản phẩm cần thiết cho từng giai đoạn thiết kế, thi công cụ thể.

- Việc xác định các công tác thực hiện cũng như kết cấu xây lắp trong quá trình định mức cụ thể phải có sự phù hợp và thống nhất với các yêu cầu kỹ thuật của công trình, các điều kiện thi công trong trạng thái bình thường, và những biện pháp sử dụng trong quá trình thi công. Sự phù hợp với trình độ khoa học kỹ thuật ở thời điểm hiện tại cũng như sự trang bị các thiết bị cơ giới khác của ngành xây dựng nói chung.

Có thể nói loại định mức này có ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng. Chỉ một sai sót nhỏ trong việc xác định và xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thôi cũng đủ để khiến công trình của bạn tạo ra những sự lãng phí một cách đáng kể.

2.2. Loại định mức tỷ lệ

Định mức tỷ lệ hay còn gọi là định mức chi phí. Đây là loại định mức được sử dụng nhằm xác định một số chi phí cần thiết của một số công việc trong một dự án công trình xây dựng nào đó. Có thể là các chi phí trong việc quản lý dự án, chi phí trong việc tư vấn các công trình đầu tư xây dựng, các loại chi phí chung, chi phí liên quan đến thuế,....

Với định mức chi phí hay định mức tỷ lệ này sẽ bao gồm loại định mức được tính bằng tỷ lệ phần trăm và loại định mức được tính thông qua các giá trị.

Định mức tỷ lệ này có ý nghĩa trong việc giúp các nhà quản lý xây dựng có thể dự trù được các khoản chi phí cần thiết phải bỏ ra để việc triển khai thi công xây dựng được tiến hành một cách tốt nhất, đảm bảo được tiến độ cũng như chất lượng công việc.

3. Thực hiện lập và quản lý các định mức trong xây dựng

Việc lập và quản lý các định mức trong lĩnh vực xây dựng được thực hiện dựa trên các hướng dẫn cụ thể của Bộ Xây dựng, các cơ quan, ban ngành đoàn thể trong tổ chức lĩnh vực xây dựng. Điều này nhằm mục đích quá trình lập các định mức trong các dự án công trình cụ thể có được sự phù hợp nhất định với địa điểm xây dựng cũng như các yếu tố bên ngoài liên quan khác như con người, môi trường, xã hội,... 

Những cơ quan này cũng sẽ thực hiện việc công bố các định mức xây dựng cho các công trình chung nhằm tạo sự phù hợp với các đặc thù riêng của địa phương diễn ra hoạt động xây dựng. các cơ quan địa phương khi xây dựng xong định mức xây dựng tại địa phương mình cần phải tiến hành nộp vè Bộ Xây dựng để Bộ có thể tiến hành việc theo dõi và quản lý hoạt động một cách toàn diện nhất.

Định mức xây dựng được công bố có ý nghĩa khá quan trọng khi đây được xem là căn cứ để các nhà thầu cũng như chủ đầu tư có thể vận dụng để xác định và quản lý tất cả các phi chí dự trù liên quan sát với thực tế tình hình nhất.

Trong trường hợp là các công tác xây dựng được thiết lập đã có trong hệ thống các định mức xây dựng được công bố trước đó nhưng lại chưa có sự phù hợp với các yếu tố như biện pháp thi công, yêu cầu thi công hay các kỹ thuật được sử dụng thì đơn vị thi công hay chủ đầu tư có thể thực hiện việc điều chỉnh những định mức này sao cho phù hợp với tính chất của dự án nhất có thể.

Còn đối với trường hợp các công tác thiết kế xây dựng trên chưa có trong hệ thống các định mức được công bố thì các chủ đầu tư, nhà thầu có thể thực hiện việc dựa trên các yếu tố nền tảng như yêu cầu kỹ thuật, các điều kiện thi công hay phương pháp thi công được Bộ Xây dựng hướng dẫn để tiến hành xây dựng định mức cụ thể hoặc có thể áp dụng các định mức của những dự án có ý nghĩa tương tự.

Hiện nay, các chủ đầu tư, nhà thầu tìm tới và sử dụng các dịch vụ tư vấn, xây dựng định mức cho mình. Tuy nhiên cần phải lựa chọn các cơ sở uy tín và có kinh nghiệm để thực hiện công tác quan trọng này. Chính các tổ chức này sẽ phải chịu trách nhiệm về các định mức mà mình xây dựng, bao gồm tính hợp lý và tính chính xác của các dự toán đó.

Với các định mức được xây dựng mới hoặc mới được chỉnh sửa để sử dụng cho việc thanh toán các khoản chi phí dựa trên nguồn ngân sách Nhà nước thì cần phải được tiến hành kiểm tra bởi các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để thỏa thuận và quyết định việc có áp dụng hay không.

4. Các phương pháp xây dựng định mức là gì?

Có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng và thi công công trình thì việc xây dựng định mức thông qua các phương pháp cụ thể nào?

Để có thể thực hiện việc xây dựng định mức một cách hiệu quả thì dưới đây sẽ là một số biện pháp cụ thể các bạn có thể tham khảo:

- Sử dụng phương pháp thống kê: Phương pháp này là một phương pháp được xây dựng và thực hiện dựa trên các thông tin thu thập từ các tài liệu về sự hao phí thời gian trong thực tế. Điều này nhằm biết được khoảng thời gian cụ thể để có thể hoàn thành được công việc trong một giai đoạn hay thời điểm cụ thể nào đó.

- Sử dụng phương pháp phân tích: Với phương pháp này thì nhà quản lý có thể phân chia và thực hiện việc nghiên cứu một cách tỉ mỉ, chi tiết nhất về các  quá trình quan trắc hay các điều kiện môi trường khác. Bên cạnh đó là việc dự tính cũng như định mức tới các yếu tố khác ảnh hưởng đến các quy trình kỹ thuật cụ thể liên quan. 

- Sử dụng phương pháp phân tích và khảo sát: Sử dụng các phiếu điều tra và tiến hành các khảo sát thực tế để có thể thu thập các thông tin, dữ liệu cần thiết nhất phục vụ cho quá trình định mức được xây dựng một cách phù hợp nhất.

Trên đây là những thông tin chi tiết về định mức trong lĩnh vực xây dựng. Hy vọng rằng, với những thông tin này thì các bạn đã hiểu được định mức là gì và phương pháp xây dựng định mức ra sao.

Đăng ngày 20/11/2020, 50 lượt xem