Tâm sự Nghề nghiệp

Corporate affairs là gì? Những điều cần biết về corporate affairs

Các nhà lãnh đạo công ty ngày càng phải đối mặt với những quyết định dường như bất khả thi, cân bằng lợi ích của nhà đầu tư, khách hàng, xã hội dân sự và đồng nghiệp.

Các doanh nghiệp chưa bao giờ có nhiều lựa chọn hơn hoặc phải đối mặt với một môi trường phân tán hơn, ít tha thứ hơn. Trong thế giới này, thiết lập và xây dựng lại danh tiếng cũng như niềm tin vào tổ chức và thương hiệu của họ hiện là công việc số một đối với các CEO, cho dù họ có nhận ra điều đó hay không. Quá trình thực hiện công việc này chạm đến mọi khía cạnh của hoạt động công ty, đặc biệt là cách thức mà công ty quản lý điều hành các mối quan hệ của các bên liên quan để đáp ứng với các sự kiện thay đổi. Chúng tôi giúp các tổ chức và các nhà quản lý doanh nghiệp hành động một cách chắc chắn khi họ đối mặt với những thách thức quan trọng này.

1. Corporate affairs là gì?

Corporate affairs là những công việc, chịu trách nhiệm quản lý doanh nghiệp bối cảnh các bên liên quan của doanh nghiệp hay một công ty. 

Corporate affairs
Corporate affairs

2. Hoạt động Corporate affairs

2.1. Bối cảng doanh nghiệp, từ cổ đông đến nhân viên

Với việc dân chủ hóa thông tin được thúc đẩy bởi sự thay đổi công nghệ, các doanh nghiệp có trách nhiệm giải trình với các bên liên quan hơn bao giờ hết. Các tổ chức khai sáng đã hiểu sự phát triển này như một cơ hội để định hướng lại từ chủ nghĩa ngắn hạn, tập trung vào cổ đông, sang một phương pháp tiếp cận đa bên liên quan bền vững hơn, dài hạn hơn. Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty đều có thể thực hiện bước này.

Hoạt động Corporate affairs
Hoạt động Corporate affairs

2.2. Lãnh đạo, văn hóa, chí tuệ

Trọng tâm của việc thích ứng với môi trường mới là cần có sự lãnh đạo, văn hóa và trí tuệ phù hợp để làm việc với các bên liên quan này. Trong bài báo này, chúng tôi cho rằng không có vai trò nào khác ngày nay được trang bị tốt hơn để dẫn đầu trong việc cung cấp ba thành phần liên kết này hơn bộ phận Các vấn đề doanh nghiệp.

2.3. Người lãnh đạo kết nối

Trong giai đoạn thay đổi và thách thức này, các nhà lãnh đạo Bộ phận Doanh nghiệp sẽ ngày càng được kêu gọi đưa “quan điểm bên ngoài” vào việc phát triển chiến lược công ty và điều hướng các ưu tiên phức tạp và cạnh tranh của các bên liên quan khác nhau. Đây là một cơ hội to lớn để Bộ phận Doanh nghiệp vượt qua những thách thức do môi trường mới này đưa ra và đảm nhận vị trí của họ trong vai trò lãnh đạo tổ chức.

Người lãnh đạo kết nối
Người lãnh đạo kết nối

2.4. Một bối cảnh mở rộng, từ cổ đông đến các bên liên quan

Không thể phủ nhận rằng bối cảnh kinh doanh đã thay đổi đáng kể trong mười lăm năm qua. Trong khi chủ nghĩa ngắn hạn nhằm làm hài lòng cổ đông vẫn phổ biến ở nhiều công ty, ngày càng có nhiều công ty thực hiện cách tiếp cận tập trung vào các bên liên quan đối với kinh doanh và lợi nhuận, xem xét các hành động trong dài hạn.

Trong giai đoạn này, sự thay đổi đã được thúc đẩy bởi các sự kiện kinh tế xã hội ấn tượng và sự xuất hiện của công nghệ mang lại tiếng nói cho các bên liên quan, cho phép họ giám sát chặt chẽ các hành động của công ty. Trong bối cảnh mới này, các quy tắc cũ về kiểm soát và “quay tin nhắn” đơn phương không còn được áp dụng nữa.

bối cảnh mở rộng
Bối cảnh mở rộng

Quyền sở hữu thông điệp mới khiến các công ty không thể kiểm soát luồng thông tin hình thành nhận thức của các bên liên quan như khách hàng, cơ quan quản lý, nhà đầu tư, nhân viên, giới truyền thông, cộng đồng và nhiều nhóm khác có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp .

Cốt lõi của sự thay đổi này là sự thay đổi cán cân quyền lực khỏi các tác nhân và thể chế truyền thống đối với cá nhân. Tác động của Internet và sự phát triển tiếp theo của nó đối với truyền thông xã hội đã dân chủ hóa quá trình xuất bản bằng cách tạo ra hàng triệu tiếng nói của công chúng.

Mức độ thông tin sẵn có này đương nhiên có thể được coi là một mối đe dọa đối với các doanh nghiệp, nhưng thay vào đó, nó nên được coi là một cơ hội. Cách các công ty sử dụng công nghệ và thông tin xác định cách họ tương tác với các bên liên quan. Tài sản có giá trị này (công nghệ và thông tin) phải được các công ty sử dụng như một tác nhân kết nối và cộng hưởng với các bên liên quan.

Liên kết trong một môi trường
Liên kết trong một môi trường 

Những điều trên chỉ có thể đạt được khi công ty có sự lãnh đạo phù hợp, văn hóa và trí tuệ để làm việc với các bên liên quan, thay vì bỏ qua những nhóm này hoặc thậm chí tệ hơn, chống lại họ.

Ba thành phần được kết nối với nhau này (lãnh đạo, văn hóa và trí tuệ) được yêu cầu để tạo ra loại hình doanh nghiệp có thể tham gia thành công với các bên liên quan và đạt được giá trị lâu dài và bền vững. Do vị trí quan trọng của nó như là một giao diện giữa bối cảnh bên ngoài và các hoạt động nội bộ, các vấn đề của Công ty được đặt duy nhất để dẫn đầu mỗi bộ phận trong số ba thành phần này.

3. Giải pháp hỗ trợ Corporate affairs hiệu quả

3.1. Các vấn đề doanh nghiệp - thay bạn

Để thực hiện được điều này, các nhà lãnh đạo ở chức năng này phải hiểu biết sâu sắc về chiến lược và mục tiêu kinh doanh. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng cho thấy rằng rất ít công ty đã thực hiện một cách tiếp cận tích cực để thu hút các bên liên quan và nhiều công ty phải vật lộn để đạt được thành công trong các nỗ lực đối ngoại của họ.

Bối cảnh kinh doanh hiện tại đòi hỏi các nhà lãnh đạo bộ phận Công ty phải thay thế vị trí của họ và tham gia cùng phần còn lại của nhóm lãnh đạo để chia sẻ trí tuệ các bên liên quan có giá trị và quan trọng mà họ sở hữu.

Người lãnh đạo
Người lãnh đạo 

3.2. Kỹ năng của người lãnh đạo

Người lãnh đạo này được yêu cầu thể hiện sự kết hợp của các kỹ năng để đạt được sự tôn trọng của các nhà lãnh đạo chức năng khác, bao gồm 6 yếu tố:

- Sự hiểu biết về kinh doanh và hiểu biết về tài chính - đây là chìa khóa để tạo niềm tin giữa các đối tác kinh doanh và để chứng minh rằng sự đóng góp của Bộ phận Doanh nghiệp vượt ra ngoài trách nhiệm của bộ phận, trong toàn bộ doanh nghiệp.

- Dũng cảm và độc lập - đưa quan điểm bên ngoài vào và nhìn vấn đề qua lăng kính của các bên liên quan đòi hỏi sự can đảm để nêu ra những quan điểm có khả năng thách thức.

- Phán đoán - khả năng cân bằng nhu cầu thương mại của doanh nghiệp với rủi ro danh tiếng và tác động của việc đưa ra các quyết định nhất định.

- Lãnh đạo - các kỹ năng để xây dựng một nhóm hiệu suất cao, phù hợp với mục đích mang lại giá trị tương đương với các đồng nghiệp điều hành khác.

- Đo lường - khả năng cung cấp các phân tích và số liệu nghiêm ngặt về rủi ro và cơ hội của các bên liên quan được hỗ trợ bởi dữ liệu/ phân tích được sử dụng ở cấp hội đồng quản trị, thoát khỏi “bản năng được thể chế hóa” truyền thống.

- Thông minh mạnh mẽ và đáng tin cậy để nâng cao hiểu biết của họ về các vấn đề ảnh hưởng đến doanh nghiệp, điều này cũng cung cấp cho họ bằng chứng độc lập cần thiết để tự tin chia sẻ đánh giá của họ ở cấp hội đồng quản trị.

Đăng ngày 06/10/2022, 47 lượt xem