Chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước và những điều không thể bỏ qua

Mục lục

1. Khái quát về chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước

Chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước chính là một trong những loại giấy tờ chứng minh về việc cá nhân hay tổ chức, đơn vị nào đó có chức năng cấp thoát nước được phép hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước theo đúng với quy định của pháp luật.

Để có được chứng chỉ cấp thoát nước thì chúng ta cần phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện, những điều kiện này giúp cho các cá nhân có được chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước một cách hợp pháp, được công nhận..., không chỉ đảm bảo về mặt kiến thức chuyên môn mà còn cần đảm bảo nhiều khía cạnh khác nữa.

Hãy cùng timviec24h.vn tìm hiểu về những thông tin chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước.

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước

Những điều kiện cơ bản được đưa ra trong quy định rất rõ ràng, theo đó tại Điều số 45 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP cùng với Nghị định 42 /2017/NĐ-CP đã ban hành và buộc các cá nhân và các đơn vị cần phải tiến hành sử dụng các chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước sẽ phải thỏa mãn các điều kiện như sau:

- Các cá nhân cần phải có năng lực, đảm bảo các hành vi dân sự sẽ đúng với quy định Pháp luật đưa ra.

- Được đào tạo bài bản về chuyên môn cũng như là các nghiệp vụ hành nghề cấp thoát nước, đảm bảo về mặt thời gian đào tạo đúng với thời hạn yêu cầu.

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cấp thoát nước hoặc là những công việc tương đương.

- Có trình độ học vấn phù hợp như sau: Các bạn cần phải tốt nghiệp từ trình độ đại học trở lên trong lĩnh vực có liên quan tới cấp thoát nước.

- Đảm bảo có thể đạt được những yêu cầu, tiêu chuẩn trong quá trình sát hạch.

- ...

3. Những yếu tố quan trọng hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước

3.1. Đối với hồ sơ cấp chứng chỉ

Những ai bị mất chứng chỉ hay chứng chỉ bị hỏng thì cần phải tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ, cấp lại chứng chỉ hoặc là điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề đã được Nhà nước đưa ra quy định tại Điều số 14 và Điều số 17 nằm trong Thông tư số 17/2016/TT-BXD. Trong đó tại Điều số 1 thuộc Thông tư số 24/2016/TT-BXD sẽ bao gồm những thông tin quan trọng mà các bạn nhất định cần phải chú ý để giúp cho những ai đang có nhu cầu muốn được cấp lại chứng chỉ có thể thuận lợi hơn trong quá trình xin cấp chứng chỉ cấp thoát nước. Nội dung như sau:

- Thủ tục cấp chứng chỉ, cấp lại chứng chỉ (trường hợp chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước của các cá nhân đã bị hết hạn sử dụng), cấp chuyển đổi chứng chỉ, muốn thực hiện điều chỉnh bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề.

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề được soạn theo mẫu tại Phụ lục 01 thuộc Thông tư số 17/2016/TT-BXD kèm theo đó là 02 tấm ảnh thẻ được chụp màu yêu cầu cỡ ảnh là (4×6) cm, đồng thời các bạn cần phải thỏa mãn các ảnh màu đó được chụp trên nền ảnh có nền màu trắng. Một điều cần lưu ý nữa đó là bạn cần phải gửi đính kèm một tập ảnh gốc với cỡ ảnh là (4x6) và ảnh cần phải có đuôi là JPEG để bên cơ quan cấp chứng chỉ sẽ in ảnh vào chứng chỉ một cách thuận lợi khi bạn đã đủ điều kiện được cấp chứng chỉ.

- Tệp tin được gửi kèm theo có chứa ảnh màu sẽ được chụp từ bản chính của các văn bằng, chứng chỉ có liên quan tới chuyên môn được các cơ sở phụ trách đào tạo một cách hợp pháp cấp cho (trừ các trường hợp yêu cầu xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước của cá nhân đó bị hết hạn sử dụng).

- Bạn cần phải đính kèm mẫu tệp có chứa các ảnh màu mà trong đó các bức ảnh này được chụp từ bản chính của Tờ khai kinh nghiệm của bản thân mà bạn đã được đơn vị đang quản lý trực tiếp bạn tiến hành xác nhận 

- Với những trường hợp nào mà có yêu cầu để tiến hành chuyển đổi đối với chứng chỉ của mình thì ngoài những yếu tố trên đây thì còn cần phải bổ sung thêm một bản Thông tư số 24/2016/TT-BXD.

- Đối với các chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước cũ đối với trường hợp cá nhân/tổ chức có nhu cầu điều chỉnh hoặc là tiến hành bổ sung vào đó đối với những nội dung hành nghề cấp thoát nước hoặc là chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước của cá nhân đó đã hết hạn sử dụng.

3.2. Đối với hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ cấp thoát nước

Trường hợp cần phải xin cấp lại do chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước bị rách hoặc là cá nhân/tổ chức làm thất lạc thì cần phải đảm bảo cung cấp các thông tin trong hồ sơ như sau:

- Mẫu tờ đơn đề nghị lên cơ quan có thẩm quyền cấp lại các chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước theo quy định mà pháp luật đã đề ra một cách rõ ràng, đồng thời các bạn cần phải gửi đính kèm theo 02 ảnh màu với cỡ ảnh là (4×6) cm, hai ảnh thẻ này sẽ được chụp trên nền ảnh có màu trắng.

- Bạn cũng cần phải cung cấp bản chứng chỉ cấp thoát nước trước đó của bạn (đối với trường hợp chứng chỉ cũđã bị rách nát).

- Chú ý tới thời gian được xét cấp lại chứng chỉ cấp thoát nước hoặc là bổ sung nội dung chứng chỉ thiết kế cấp thoát nước thì các bạn cần phải tiến hành thực hiện giống như đối với các trường hợp được cấp mới về chứng chỉ.

- Về mặt nội dung cũng như là mặt thời hạn mà cá nhân hay tổ chức được cấp chứng chỉ cấp thoát nước như sau:

+ Ghi đúng với nội dung cũng như là thời hạn của chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị mất hoặc rách nát.

+ Ghi bổ sung vào trong hồ sơ các nội dung về thời gian hành nghề, thông tin về thời hạn này được lấy trên chứng chỉ cũ đối với những trường hợp có yêu cầu xin cấp lại và bổ sung nội dung làm nghề cấp thoát nước.

+ Đối với trường hợp chứng chỉ đã bị hết hạn thì các thông tin về nội dung và thời hạn được ghi trong chứng chỉ sẽ được thực hiện đúng như quy định đối với trường hợp yêu cầu cấp mới chứng chỉ.

4. Trình tự được cấp chứng chỉ cấp thoát nước

- Đầu tiên bạn cần phải gửi một bộ hồ sơ một cách trực tiếp để cấp chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước. 

- Bộ hồ sơ mà cá nhân/tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước có thể được gửi qua địa chỉ email hoặc là gửi qua đường bưu điện. 

- Bạn sẽ đủ điều kiện để tham dự các cuộc sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước như sau:

+ Bạn cần phải có tên trong các danh sách tham dự sát hạch được tổ chức cho những người đăng ký.

+ Bạn cần phải tiến hành đóng các loại chi phí được yêu cầu trong cuộc sát hạch. 

+ Đối với các trường hợp mà các cá nhân đã đưng ký thi mà trước khi đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề thì các bạn cần phải tiến hành nộp hồ sơ theo mẫu đơn được quy định rõ ràng theo quy định của Nhà nước.

Trong đó các bạn cần phải đính kèm theo hồ sơ của bạn các tập có chứa các ảnh màu và được chụp từ bản chính của CMND/Căn cước và 2 bức ảnh màu thuộc cỡ (4×6), lưu ý rằng ảnh thẻ được chụp trên nền màu trắng sau đó những yếu tố này được gửi tới để sát hạch.

+ Ngoài ra, bạn cần phải tuân thủ yêu cầu trong quá trình thi sát hạch cấp chứng chỉ thi sát hạch của ngành nghề đó là phải có mặt khi được gọi lên để cấp chứng chỉ, nếu trường hợp nào mà vắng mặt thì kết quả thi sát hạch sẽ được loại bỏ và cá nhân/tổ chức đó sẽ phải tiến hành thi lại chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước. 

+ Những cá nhân nào mà không đạt kết quả tốt và đủ tiêu chuẩn để được cấp chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước thì cá nhân đó sẽ được thi lại ở đợt thi sát hạch tiếp theo.

Ngoài những thông tin trên đây thì còn rất nhiều thông tin về chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước mà các bạn cần phải biết được. Nếu bạn đang có nhu cầu muốn được cấp chứng chỉ đối với lĩnh vực cấp thoát nước thì các bạn hãy nhanh tay tìm hiểu ngay về cơ hội được cấp chứng chỉ hành nghề cấp thoát nước. 

Đăng ngày 20/11/2020, 21 lượt xem