Chứng chỉ đấu thầu và những kinh nghiệm thi chứng chỉ đấu thầu

Mục lục

1. Khái  quát thông tin về Chứng chỉ hành nghề đấu thầu

1.1. Hiểu về chứng chỉ đấu thầu

Chứng chỉ hành nghề đấu thầu chính là một bản chứng nhận/giấy tờ chứng nhận được sử dụng để chứng nhận về năng lực, về khả năng được phép trong các hoạt động đấu thầu của các cá nhân và các tổ chức trong xây dựng và các lĩnh vực có liên quan.

Trong đấu thầu, các bên tham gia đấu thầu được đấu thầu với hai hình thức chính đó là đấu thầu online và đấu thầu trực tiếp. Đối với các tổ chức thực hiện đấu thầu trực tiếp thì cần phải đảm bảo chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết, đảm bảo tư cách đấu thầu hợp lệ.

Trong đó không thể thiếu chứng chỉ hành nghề đấu thầu. Chứng chỉ đấu thầu lúc này có mặt như một minh chứng cho khả năng, năng lực của các cá nhân và tổ chức để thẩm định về việc đấu thầu, có đầy đủ các tư cách pháp nhân để tham gia vào quá trình đấu thầu.

1.2. Các lĩnh vực được cấp chứng chỉ đấu thầu

Chứng chỉ đấu thầu được cấp phép cho những tổ chức, cá nhân có liên quan tới đấu thầu để đảm bảo về tính chất chuyên nghiệp trong cuộc đấu thầu và để phục vụ cho tính chất công việc, tính chất của các dự án chuyên được sử dụng để đấu thầu.

Theo đó, chúng ta cùng điểm danh các lĩnh vực mà được phép cấp chứng chỉ để hành nghề đấu thầu như sau:

- Các cá nhân mà thuộc các tổ chức có chức năng đấu thầu chuyên nghiệp.

- Các doanh nghiệp, các đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực tư vấn về đấu thầu chuyên nghiệp.

- Các ban quản lý của các dự án chuyên nghiệp, có quy mô lớn.

- Các đơn vị thực hiện việc mua sắm một cách tập trung cùng với những cá nhân có nhu cầu được cấp chứng chỉ đấu thầu để tiến hành tham gia vào đấu thấu một cách trực tiếp.

1.3. Phân loại các chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Chứng chỉ hành nghề đấu thầu cũng được phân chia rõ ràng thành nhiều loại khác nhau, nhằm phục vụ cho quá trình đấu thầu chuyên nghiệp đối với từng lĩnh vực:

- Chứng chỉ đấu thầu đối với các hoạt động tư vấn đấu thầu.

- Chứng chỉ đấu thầu đối với các hoạt động xây lắp, hoạt động phi tư vấn và hoạt động mua sắm các loại hàng hóa.

Đó là hai loại chứng chỉ đấu thầu chủ yếu, các loại chứng chỉ hành nghề đấu thầu sẽ có hạn sử dụng trong vòng 5 năm kể từ ngày chứng chỉ đó được cấp cho các cơ quan, các đơn vị và cá nhân hành nghề đấu thầu.

Điều kiện và hướng dẫn xin cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu: Các cá nhân trực tiếp thẩm định các hồ sơ mời thầu, các hồ sơ yêu cầu mời thầu và đánh giá hồ sơ dự tuyển... của những tổ chức thầu, các doanh nghiệp và các đơn vị chuyên nghiệp, các đơn vị tư vấn đấu thầu và các ban quản lý đối với những dự án chuyên nghiệp, các đơn vị đấu thầu... cần phải có chứng chỉ đấu thầu.

2. Đối tượng cần phải có chứng chỉ đấu thầu

Tại Khoản 6, Điều 2 của Luật Đấu thầu và TT03 tại Điều số 35 của Khoản 7 quy định các đối tượng sau cần phải có chứng chỉ đấu thầu.

- Thứ nhất, các cá nhân nằm trong Ban quản lý Dự án gồm các lĩnh vực: chuyên ngành, khu vực... sẽ được thành lập để có thể tiến hành thực hiện tất cả những công tác về Quản lý Dự án chuyên nghiệp, các cá nhân làm công tác Quản lý Dự án mà không có tính kiêm nhiệm thuộc Ban quản lý Dự án...

- Thứ hai, các cá nhân làm việc trong các doanh nghiệp tư vấn về đấu thầu, các đơn vị có liên quan tới lĩnh vực đấu thầu...

- Thứ ba, các cá nhân mua sắm tập trung như các cơ quan, các tổ chức, các đơn vị mua sắm tập chung chuyên trách tiến hành thực hiện đối với việc mua sắm cho các cơ quan và các tổ chức, đó là các hoạt động mang tính chất thường xuyên.

3. Tìm hiểu về trình tự để có được chứng chỉ đấu thầu

Tìm hiểu những thông tin bên dưới để viết được trình tự xin cấp chứng chỉ đấu thầu và hồ sơ chuẩn bị đấu thầu.

3.1. Trình tự các bước xin cấp chứng chỉ đấu thầu

Khi muốn có được chứng chỉ đấu thầu thì trước tiên người xin cấp chứng chỉ đấu thầu cần phải tiến hành đăng ký cũng như là tham gia vào kỳ thi sát hạch trong đấu thầu được tổ chức bởi Bộ kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian kể từ ngày đăng ký cho tới khi nhận được hồ sơ đăng ký thi là 5 ngày, nếu như đơn vị/cá nhân hay tổ chức nào chưa cung cấp đầy đủ các giấy tờ cần có trong bộ hồ sơ hoặc các thông tin không được cung cấp một cách rõ ràng thì cá nhân tổ chức đó sẽ nhận được văn bản thông báo do Bộ kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Sau khi đã vượt qua vòng hồ sơ và vòng thi sát hạch, các cá nhân/tổ chức đạt tiêu chuẩn nhận chứng chỉ hành nghề sẽ nhận được chứng chỉ hành nghề do Bộ kế hoạch và Đầu tư cấp.

3.2. Hồ sơ cần chuẩn bị khi thi cấp chứng chỉ đấu thầu

- Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị mẫu Đơn đăng ký thi sát hạch cấp chứng chỉ đấu thầu.

- Tiếp theo, trong hồ sơ không thể thiếu ảnh cỡ (3x4) được chụp trong thời gian không quá 6 tháng (số lượng là 2 ảnh), bạn chuẩn bị sẵn 2 phong bì dán tem sẵn, được ghi tên địa chỉ.

- Ảnh chụp đối với thẻ Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu.

- Tờ khai về kinh nghiệm công tác, kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu thầu.

- Bản cam kết các quy tắc về đạo đức, đấu thầu.

- Bằng tốt nghiệp hoặc là chứng chỉ có liên quan tới đấu thầu.

3.3. Điều kiện để thực hiện các thủ tục xin cấp chứng chỉ

Tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP, Điều 111, Khoản 2 và Điều số 13 của TT 03/2016/TT-BKĐT thì điều kiện để được cấp chứng chỉ đấu thầu mà các bạn cần phải đảm bảo bao gồm:

- Bạn cần phải có chứng chỉ đối với việc đào tạo các nghiệp vụ đấu thầu.

- Bạn cần phải tốt nghiệp các trường Đại học trở lên.

- Bạn không có tiền án tiền sự, không thuộc dạng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Có ít nhất là 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan trực tiếp những hoạt động đấu thầu không có tính chất liên tục, có kinh nghiệm thẩm định các hồ sơ (quan tâm, sơ tuyển, mời thầu. yêu cầu…) và có kinh nghiệm đánh giá các hồ sơ này.

Bên cạnh đó, người ứng tuyển cần phải có kinh nghiệm trong việc thẩm định các kết quả của các hồ sơ nói trên.

- Ứng viên đó cần phải vượt qua kỳ thi sát hạch xin cấp chứng chỉ đấu thầu được tổ chức bởi Bộ KHĐT.

4. Kinh nghiệm thi chứng chỉ đấu thầu

Để dễ dàng vượt qua được kỳ thu sát hạch xin cấp chứng chỉ đấu thầu thì các bạn cần phải tìm hiểu về các kinh nghiệm thi chứng chỉ đấu thầu:

- Các cá nhân cần phải tiến hành đăng ký thi tại Hệ thống đấu thầu của Quốc gia.

- Trong quá trình đăng ký và tạo hồ sơ thi ứng viên sẽ được hỗ trợ và hướng dẫn bởi Cục quản lý đấu thầu.

- Các cá nhân tham gia thi chứng chỉ đấu thầu sau khi đã hoàn thiện thủ tục đăng ký và nộp phí thi thì sẽ được tham gia thi sát hạch.

- Nếu cùng kỳ thi sát hạch đó mà điểm của các thí sinh được điểm đạt 1 trong hai môn, còn môn còn lại thì không đạt sẽ được bảo lưu để cho đợt thi sau.

- Trong quá trình thi sát hạch, các bạn cũng cần phải tìm hiểu về các dạng câu hỏi mà các thí sinh sẽ phải tiến hành thi. Việc tìm hiểu trước các câu hỏi sẽ giúp cho các ứng viên có thể chuẩn bị trước về mặt kiến thức và tinh thần.

Những bài thi sát hạch này đều được chọn lọc một cách rõ ràng và nghiêm túc, đảm bảo cho quá trình làm bài diễn ra thuận lợi, công bằng và hiệu quả.

Theo đó, các nội dung thi trong kỳ thi sát hạch gồm: Kiến thức pháp luật đấu thầu, kiến thức về các quy định đấu thầu, kiến thức cũng như các bài tập tình huống trong lĩnh vực đấu thầu, các kiến thức có liên quan tới đấu thầu.

Những nội dung câu hỏi và kiến thức này mang tính chất khó, vì thế mà các ứng viên cần phải chuẩn bị thật tốt cho mình về mọi mặt.

Trên đây là những thông tin về chứng chỉ đấu thầu mà các bạn cần nắm được để giúp cho các bạn dễ dàng đạt được những điều mong muốn, đạt được ước mơ của mình trong các hoạt động đấu thầu. Để có nhiều hiểu biết hơn về các lĩnh vực hay khía cạnh khác trong thị trường tuyển dụng thì các bạn hãy nhanh chóng đến với timviec24h.vn để không bỏ lỡ bất cứ thông tin thú vị nào.

Đăng ngày 20/11/2020, 33 lượt xem