Tin tức tổng hợp

Những nguyên tắc và vai trò của chính sách văn hóa là gì?

1. Khái niệm chính sách văn hóa

Chính sách văn hóa (Cultural policy) là những điều lệ, nghị quyết, nguyên tắc… được chỉ đạo xuống nhằm vạch ra những hướng đi cơ bản để phát triển văn hóa một dân tộc, cộng đồng, quốc gia trong phạm vi quốc tế. Văn hóa là một nét đẹp mà các quốc gia đều muốn giữ gìn và phát triển chúng.

Khái niệm chính sách văn hóa
Khái niệm chính sách văn hóa

Chính sách phát triển kinh tế - xã hội là một bộ phận bao trùm cả chính sách văn hóa. Chính sách văn hóa đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển đất nước vì nó đã phát huy được khả năng tận dụng được mọi nguồn lực để cùng phát triển.

2. Vai trò và nguyên tắc của chính sách văn hóa

2.1. Nguyên tắc chính sách văn hóa

Văn hóa là những giá trị vật chất, tinh thần lưu truyền và là cả những gì đẹp đẽ, có ích mà con người nhận thấy trong quá trình tìm hiểu về đời sống cho thấy được tính sáng tạo khác hẳn với những lĩnh vực kinh tế hay chính trị. Dưới đây là một số điều luật trong lĩnh vực văn hóa được xây dựng và phát triển để đáp ứng những yêu cầu tất yếu của cuộc sống và những đòi hỏi của người dân:

Những giá trị tinh thần của văn hóa
Những giá trị tinh thần của văn hóa

- Về di sản văn hóa: đây là tài sản được dân tộc Việt Nam tạo ra từ thời dựng nước, giữ nước đến nay, là cơ sở để phát huy cũng như tạo ra những giá trị mới, và là cầu nối giúp các dân tộc trở nên gần gũi, gắn bó hơn. Để nâng tầm quan trọng những chính sách về di sản văn hóa này thì vào ngày 23/11/1945 Chủ tịch Chính phủ lâm thời đã ra sắc lệnh số 65 về việc giữ gìn và bảo vệ cổ tích. Trong sắc lệnh có ghi “ Cấm phá hủy những đình chùa, đền, miếu hoặc những nơi thờ tự khác, những cung điện, thành, quách cùng lăng mộ chưa được bảo tồn. Cấm phá hủy những bi ký, đồ vật, chiểu sắc, văn bằng, giấy má, sách vở có tính sách tôn giáo hay không, nhưng có ích cho lịch sử mà chưa được bảo tồn”. Tất cả cách chính sách, sắc lệnh được đặt ra yêu cầu phải thực hiện đầy đủ ví dụ như:

Truyền bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế
Truyền bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế

+ Luôn có sự gắn kết giữa chính trị - kinh tê - văn hóa trong đời sống xã hội và nằm dưới dự chỉ đạo của Đảng.

+ Công bằng, dân chủ, tự do, văn minh phải của mọi công dân phải được bảo vệ. Luôn trọng dụng người tài đồng thời phải lên án những kẻ có ý đồ xấu và có hành vi phá hoại xã hội.

+ Loại bỏ những tư tưởng sai trái, những lối sống không lành mạnh. Trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giáo dục thì phải luôn nâng cao tính chiến đấu trong đó.

2.2. Vai trò của chính sách văn hóa

- Xã hội ổn định hơn nhờ văn hóa, vì văn hóa đã xuất hiện từ lâu, nó tồn tại và phát triển trong mỗi người dân Việt Nam nên những gì mà con người bộc lộ cũng như những hành động… đều toát lên những giá trị về văn hóa đã in hằn trong họ.

- Những mối quan hệ trong xã hội tốt lên là bởi vì văn hóa, từ đó mà con người càng ngày càng yêu thương đùm bọc lẫn nhau, cùng nhau góp phần nhỏ của mình để xây dựng quê hương đất.

Những mối quan hệ tốt lên nhờ chính sách văn hóa
Những mối quan hệ tốt lên nhờ chính sách văn hóa

- Văn hóa mang lại giá trị về tinh thần hình thành vẻ đẹp truyền thống đậm chất dân tộc.

- Nhờ có văn hóa yêu nước, giữ nước luôn sôi trong máu con người Việt Nam  “Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước đó là truyền thống quý báu của ta” đã giúp đất nước ta chiến thắng giặc ngoại xâm một cách hào hùng, gìn giữ được lãnh thổ, hòa bình dân tộc.

+ Giữa thế hệ trước với thế hệ sau văn hóa cũng có vai trò là sợi dây kết nối và kết nối tất cả cả dân tộc trên đất nước Việt Nam để tránh tình trạng kỳ thị dân tộc, kỳ thị vùng miền.

Chính sách văn hóa là sợi dây nối kết các vùng miền
Chính sách văn hóa là sợi dây nối kết các vùng miền

+ Văn hóa đưa những người trẻ bây giờ trở về thời lịch sử hào hùng và tình yêu chân quý đất nước chiến đấu hết mình vì đất nước, để thế hệ trẻ biết chân trọng mà cố gắng gìn giữ và phát huy.

+ Văn hóa luôn là biểu trưng cho vẻ đẹp mỗi quốc gia. Đất nước có đẹp, con người có thân thiện và yêu nước thì mới thu hút được nhiều các khách du lịch nước ngoài, từ đó thúc đẩy nền kinh tế đất nước. 

3. Giải pháp để nâng cao chất lượng việc ban hành chính sách văn hóa

- Đây là vấn đề thuộc về các cấp, các ngành phải nâng cao vai trò của hệ thống chính sách, văn bản pháp luật để đảm bảo quyền con người trong vấn đề tiếp nhận những giá trị của văn hóa. Những quy định, điều lệ nó không chỉ có ý nghĩa gói trong việc bảo đảm trật tự phát triển văn hóa mà còn có ý nghĩa lớn hơn chính là xây dựng tư tưởng, thói quen, phẩm chất theo Hiến pháp để giúp mỗi cá nhân phát triển một cách toàn vẹn hơn. Đối với các cấp, lãnh đạo và nhân dân việc nâng cao nhận thức về vai trò của những điều luật tạo nếp sống văn minh.

Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ
Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ

- Các cán bộ lãnh đạo cần phải nâng cao cả nhận thức lẫn trình độ quản lý đội ngũ văn hóa. Luôn tuân thủ theo người đứng đầu, khám phá, tìm tòi phát triển văn hóa. Bên cạnh đó, nghiên cứu các chính sách văn hóa so với thực tiễn giúp, nhất là với những vùng sâu vùng xa. Đặc biệt ở những vùng này phải có sự phân luồng, chiếu cố về văn hóa để dẫn dắt họ từng bước đạt đến những văn hóa cao hơn. Việc phân tích thực tiễn như thế giúp có cái nhìn khách quan nhất để có thể đưa ra những ý kiến đóng góp xây dựng chính sách văn hóa phù hợp. Cho nên, để làm được những mục tiêu về văn hóa một cách có hiệu quả thì đội ngũ cán bộ phải trau dồi không ngừng về văn hóa vùng miền cũng như tiếp thu những văn hóa nhân loại có chọn lọc nhé!

- Những chính sách văn hóa đưa ra phải phù hợp, phù hợp với thời cuộc, phù hợp với văn hóa vùng miền.... Nội dung chính sách ngắn gọn, dễ hiểu. Đưa ra những lời động viên, khen thưởng để các cá nhân, tổ chức.. phát huy từng ngày. Song hành cũng phải có các biện pháp phạt đối với những đối tượng chống đối, bôi xấu văn hóa… để làm gương cho tất cả mọi người noi theo.

Thông sâu những nguyên tắc và vai trò của chính sách văn hóa ta càng thấy được tầm quan trọng của nó đối với con người và những vấn đề xã hội. Từ đó càng phải lên án những thái độ, việc làm xấu ảnh hưởng đến chính sách văn hóa phải có những biện pháp phạt mạnh tay để không còn tồn tại những hành vi nguy hại, như thế đất nước mới ngày một phát triển và văn minh hơn được.

Trên đây là bài viết mà timviec24h.vn nói các vấn đề liên quan đến chính sách văn hóa và trả lời cho câu hỏi chính sách văn hóa là gì? Hi vọng thông qua bài viết này bạn sẽ hiểu hơn về chính sách văn hóa, tìm tòi nghiên cứu về các chính sách văn hóa của nước Việt Nam đồng thời làm theo để giúp đất nước mình không chỉ phát triển kinh tế - chính trị mà còn giúp cho đất nước càng ngày càng văn minh, con người ngày càng có cái nhìn rộng lớn hơn bạn nhé.

Đăng ngày 06/10/2022, 30 lượt xem