Cập nhật mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp mới nhất

Mục lục

Sau rất nhiều nỗ lực gây dựng và phát triển doanh nghiệp, vì lý do nào đó mà phải đi đến quyết định giải thể doanh nghiệp là điều không một ai mong muốn. Thế nhưng nếu đem lên bàn cân, giữa giải thể doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh không hiệu quả, không giúp thu về lợi nhuận như kế hoạch thì chắc chắn rồi, giải thể doanh nghiệp là sự lựa chọn tốt hơn bao giờ hết. Vì sao lại thế và làm thế nào để giải thế doanh nghiệp hợp pháp, đúng quy định của pháp luật? Đọc bài viết dưới đây và bạn sẽ biết về chúng, đồng thời biết cách sử dụng các mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp đúng đắn.

1. Giải thể doanh nghiệp là gì? Vì sao cần giải thể doanh nghiệp?

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự hoạt động của doanh nghiệp trên phương diện pháp lý. Đó là khi các công ty, doanh nghiệp hoạt động không có hiệu quả, không đạt được những mục tiêu về kinh tế đã đặt ra và tình trạng đó kéo dài khiến doanh nghiệp phải gánh thêm cả những gánh nặng về thuế, giá nhân công trong khi không thu được lợi nhuận thì việc giải thể doanh nghiệp sẽ được tiến hành. Khi đó, người đứng đầu cần phải tuyên bố giải thể doanh nghiệp thông qua mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

Mẫu giấy quyết định giải thể doanh nghiệp chính là một trong những giấy tờ quan trọng cần có trong thủ tục tiến hành giải thể. Mẫu này có thể do doanh nghiệp tự soạn thảo để gửi lên các cơ quan chức năng nhưng do có rất nhiều vấn đề về pháp lý, điều khoản và thậm chí là cách thức trình bày khiến cho loại văn bản này trở nên khó soạn thảo. Bạn có thể đọc bài viết này để tìm hiểu về cách soạn thảo hoặc cũng có thể tải biểu mẫu quyết định đó nhanh chóng. Dù thực hiện cách nào đi chăng nữa, bài viết này cũng thực sự hữu ích đối với bạn.

Những thông tin được chia sẻ tiếp tục ngay sau đây sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin nền tằng đủ giúp bạn hiểu được về vấn đề giải thể và cách sử dụng quyết định giải thể đúng đắn. Tham khảo một mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp trước khi bắt đầu tìm hiểu:

MẪU QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP SỐ 1.docx

2. Trường hợp – Điều kiện giải thể doanh nghiệp

2.1. Những trường hợp doanh nghiệp nào sẽ bị giải thể?

Dựa trên căn cứ pháp lý của Luật doanh nghiệp tại Điều 201, số 68/2014/QH13 để xác định các trường hợp doanh nghiệp bị giải thể như sau:

- Doanh nghiệp đã kết thúc thời gian hoạt động và không có gia hạn thêm. Thời gian được phép hoạt động được ghi rất rõ trong bản Điều lệ công ty.

- Khi chủ doanh nghiệp đưa ra quyết định giải thể đối với doanh nghiệp tư nhân; quyết định của toàn bộ thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Đại hội đồng cổ đông quyết định với công ty cổ phần; của chủ sở hữu và hội đồng thành viên quyết định đối với công ty TNHH.

- Luật doanh nghiệp đã đưa ra quy định về số thành viên tối thiểu để đủ điều kiện thành lập công ty. nếu doanh nghiệp không còn đáp ứng được yêu cầu đó trong khoảng thời gian liên tục 6 tháng nhưng không tiến hành làm các thủ tục để chuyển đổi loại hình của doanh nghiệp theo đúng quy định thì sẽ bị giải thể bởi cơ quan pháp luật.

- Khi đơn vị bị thu hồi lại giấy đăng ký doanh nghiệp

2.2. Điều kiện doanh nghiệp tiến hành giải thể

Doanh nghiệp sẽ được chủ động giải thể nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, doanh nghiệp đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ, thực hiện hoàn thành mọi nghĩa vụ tài sản theo quy định pháp luật.

Thứ hai, doanh nghiệp không vướng vào bất cứ tranh chấp nào hoặc phải tham gia hầu Tòa để giải quyết tranh chấp trong thời gian giải thể.

3. Trình tự giải thể doanh nghiệp và các thủ tục cần thiết

Dựa trên cơ sở pháp lý của điều 202 số 68 Luật doanh nghiệp, Điều 59 Nghị định 78 ban hành năm 2015 và Công văn số 4211, chúng ta có thể xác định các trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp cụ thể như sau:

Thứ nhất, giải thể doanh nghiệp cần phải thông qua văn bản pháp lý là Quyết định giải thể doanh nghiệp. Thông tin về loại giấy tờ này sẽ được trình bày chi tiết, cụ thể ở nội dung bên dưới.

Thứ hai, cần phải thực hiện thanh lý tài sản của doanh nghiệp một cách trực tiếp. Việc này được thực hiện bởi một trong những đối tượng sau: chủ sở hữu của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên. Nếu như công ty đã có điều lệ về việc thanh lý tài sản sẽ được tổ chức riêng thì không cần thực hiện điều này.

Thứ ba, cần phải đăng tải quyết định đối với việc giải thể doanh nghiệp trong thời hạn 7 ngày kể từ thời điểm quyết định giải thể được thông qua. Biên bản cuộc hợp tuyên bố giải thể cần gửi đến cho những đơn vị cơ quan có thẩm quyền sau: Cơ quan nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, đến Cơ quan thuế để làm căn cứ chấm dứt nghĩa vụ đóng thuế và người lao động đang làm việc ở trong doanh nghiệp. Đồng thời, quyết định giải thể phải được niêm yết ngay tại doanh nghiệp và các văn phòng, chi nhánh thuộc doanh nghiệp.

MẪU QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP SỐ 2.docx

Thứ tư, sau khi nhận được thông báo quyết định giải thể của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh cũng phải thực hiện nhiệm vụ thông báo về tình trạng của doanh nghiệp đó trên Cổng thông tin Quốc gia. Kèm theo thông báo phải có mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp giải thể chưa thực hiện xong các khoản nợ thì phải đính kèm cả phương án tiến hành giải quyết nợ doanh nghiệp.

TÓM LẠI, trình tự kèm thủ tục giải thể doanh nghiệp sẽ được tiến hành như sau:

Nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu đánh dấu mốc của việc giải thể đó là Doanh nghiệp cần phải có mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp, Phương án giải quyết các khoản nợ còn tồn tại, Biên bản cuộc hợp về việc giải thể,… Sau đó, thông báo quyết định giải thể sẽ phải được đem niêm yết để thông báo rộng rãi cho toàn bộ công nhân viên của doanh nghiệp được biết. Ngoài ra phải thông báo đến các đơn vị, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến thủ tục giải quyết việc giải thể doanh nghiệp như Cơ quan thuế, Cơ quan đăng ký kinh doanh,…

Tiếp theo, chủ doanh nghiệp cần phải thực hiện tiếp các nhiệm vụ bao gồm: làm công văn, đóng mã số thuế, làm hồ sơ giải thể doanh nghiệp để gửi lên cơ quan thuế.

Nguyên tắc để giải thể công ty đó chính là phải giải quyết xong hết mọi khoản nợ, được cơ quan thuế xác nhận đã đóng mã số thuế, thanh lý hoàn tất các loại hợp đồng, các giấy tờ trả con dấu,… trong tất cả các thủ tục trên thì dường như thủ tục liên quan đến thuế là phức tạp nhất nhưng nếu như quá trình hoạt động của công ty, mọi yếu tố, thủ tục trình tự liên quan đến thuế đều được thực hiện bài bản, nghiêm túc thì sẽ không có vấn đề gì đang lo ngại.

4. Hồ sơ, giấy tờ phục vụ giải thể doanh nghiệp gồm những gì?

Trong luật doanh nghiệp cũng có đưa ra những quy định rõ ràng về việc chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp. Trong đó tại Điều số 204 số 68 của Luật này nêu chi tiết các loại văn bản, giấy tờ cần có trong hồ sơ giải thể bao gồm:

- Bản thông báo về quyết định doanh nghiệp sẽ giải thể

- Bản báo cáo rõ ràng về việc thanh lý tài sản

- Giấy phép đăng ký kinh doanh

- Con dấu, giấy xác nhận thu hồi dấu, mẫu dấu. Nếu doanh nghiệp không có con dấu thì cần gửi thay thế vào mục này giấy xác nhận điều đó được cấp bởi cơ quan công an.

- Các quyết định giải thể doanh nghiệp

- Các loại giấy tờ liên quan đến nợ của công ty như danh sách các chủ nợ, giấy xác nhận đã thanh toán nợ. Nếu chưa hoàn thiện việc trả nợ thì doanh nghiệp đưa kèm theo văn bản Phương án trả nợ.

Ngoài các nội dung này, có thể trong Hồ sơ giải thể còn được yêu cầu bổ sung một số loại văn bản sau:

- Giấy xác nhận về việc hoàn tất các tài khoản Ngân hàng

- Giấy chứng minh việc doanh nghiệp đã bố cáo giải thể

- Thông báo đóng mã số thuế do Cơ quan thuế cấp

- Nếu có chi nhánh, văn phòng đại diện thì gửi kèm cả thông báo chấm dứt hoạt động, giải thể đối với các chi nhánh, văn phòng đó.

Như vậy có thể thấy, hồ sơ thủ tục cần chuẩn bị để giải thể doanh nghiệp khá phức tạp với rất nhiều loại giấy tờ cần chuẩn bị, lại có sự liên đới giải quyết các thủ tục hành chính với nhiều cơ quan khác nhau cho nên khi thực hiện, tốt hơn hết bạn hãy đọc tài liệu hướng dẫn hoặc gọi tới cơ quan thuế và nơi bạn đăng ký kinh doanh để nhận hỗ trợ. Bài viết này cũng được coi như một dạng tài liệu giúp cho bạn hình dung rõ ràng hơn về quy trình, thủ tục và quan trọng hơn cả là có được mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp hợp pháp.

Đối với các thủ tục, giấy tờ vừa nêu, hầu hết đều được gửi từ các cơ quan hành chính có liên quan do đó bạn có thể chuẩn bị dễ dàng hơn, tuy nhiên với riêng quyết định giải thể thì doanh nghiệp sẽ phải tự chuẩn bị. Để đảm bảo loại giấy tờ này không làm cản trở quá trình hoàn tất thủ tục giải thể sau khi đã phải tiến hành và trải qua rất nhiều quy trình rắc rối, mất nhiều thời gian thì tốt hơn hết, chúng ta hãy tìm kiếm và sử dụng ngay mẫu quyết định giải thể được đăng tải sẵn tại đây để vừa đảm bảo về mặt pháp lý, vừa giúp quá trình hoàn tất hồ sơ giải thể diễn ra nhanh chóng hơn.

Cùng Phượng tìm hiểu kỹ hơn về mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp qua thông tin bên dưới. Bạn có thể tải về để tham khảo trước mẫu quyết định này:

5. Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể đối với doanh nghiệp, công ty cần đảm bảo các nội dung dưới đây:

- Tên của doanh nghiệp (nếu có chi nhánh, văn phòng đại diện thì chỉ nêu tên trụ sở chính), địa chỉ của doanh nghiệp

- Lý do vì sao doanh nghiệp giải thể

- Thủ tục và thời hạn cụ thể để tiến hành việc thanh toán nợ và thanh lý hợp đồng. Lưu ý thời hạn này không được vượt quá 6 tháng

- Phương án giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thanh lý hợp đồng

- Họ và tên đầy đủ, chữ ký của người đại diện doanh nghiệp trên giấy tờ theo pháp luật

Mẫu Quyết định giải thể doanh nghiệp mới nhất để bạn tham khảo có thể tải tại đây:

MẪU QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP SỐ 3.doc

Như vậy có thể nói, liên quan đến mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp và các thủ tục liên quan không hề đơn giản. Chúng ta sẽ phải trải qua rất nhiều khâu, làm rất nhiều thủ tục để đảm bảo tính chất hợp pháp của việc giải thể. Điều duy nhất Phượng có thể khuyên bạn đó chính là tìm hiểu tài liệu thật kỹ, tham khảo và tải đúng mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp mới nhất tại timviec24h.vn để không có bất cứ rắc rối nào xảy ra nhé. Hy vọng, sau lần giải thể này, bạn sẽ tiếp tục phát triển bản thân hơn để gây dựng sự nghiệp thành công hơn nữa.

Đăng ngày 21/11/2020, 67 lượt xem