[Cập nhật] Danh mục ngành nghề độc hại theo quy định pháp luật

Mục lục

1. Vậy đâu là các căn cứ quy định về danh mục ngành nghề độc hại bạn cần biết

Hiện nay thì danh mục về nghề hay các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cũng như việc làm đặc biệt về sự nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm sẽ được cập nhật và tổng hợp theo các văn bản ban hành bổ sung theo thứ tự chi tiết như sau: 

- Quy định bởi thông tư 15/2016/ TT - BLĐTBXH ban hành ngày 28/6/2016.

- Quy định bởi thông tư số 36/2012/ TT - BLĐTBXH ban hành ngày 28/12/2012.

- Quy định bởi quyết định số 1152/2003/ QĐ - BLĐTBXH ban hành ngày 18/9/2003. 

- Quy định bởi quyết định số 1580/2000/ QĐ - BLĐTBXH ban hành ngày 26/12/2000.

- Quy định bởi quyết định số 190/1999/ QĐ - BLĐTBXH ban hành ngày 3/3/1999.

- Quy định bởi  quyết định số 1629/ LĐTBXH - QĐ ban hành ngày 26/12/1996.

- Quy định bởi  quyết định số 915/ LĐTBXH - QĐ ban hành ngày 30/7/1996.

- Quy định bởi  quyết định số 1453/ LĐTBXH - QĐ ban hành ngày 13/10/1995.

2. Các tiêu chuẩn cho việc xác định công việc thuộc danh mục ngành nghề độc hại

Đối với hàng năm các cơ quan quản lý về lao động đều có sự chủ động cho việc rà soát các danh mục liên quan về danh mục ngành nghề độc hại từ đó đưa ra các đề xuất cho việc sửa đổi hay như bổ sung. Tạo nên sự phù hợp nhất với nền kinh tế thay đổi hay quản tham gia quản lý về lao động. 

Tuy nhiên, để xét duyệt các danh mục đó thì chúng ta không phải ai cũng nắm rõ, và các tiêu chuẩn để xác định cụ thể sẽ bao gồm nhu sau. 

- Thứ nhất, dựa trên tiêu chuẩn ngành nghề kinh doanh của tổ chức và doanh nghiệp 

Về ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp sẽ cần khớp với các ngành nghề được quy định về công việc độc hại. Như việc một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh về giày da thì đâu thể xét về danh mục phân loại xử lý rác thải hay như bốc xếp thủ công mà cần xét vào danh mục mài nhẵn mặt da hay lạng da, phết keo đế và mũ giày,...

- Thứ hai, tiêu chuẩn về chức danh cùng công việc

Về chức danh công việc của những người lao động nặng nhọc cũng cần trùng khớp theo danh mục ngành nghề. Hiển nhiên là người lao động đảm nhận công việc thư ký, văn thư hay kế toán sẽ không xem là công việc độc hại. Còn với các người lao động đảm nhận về việc pha chế mực viết tiếp xúc với Asen nhiều sẽ độc hại và thuộc vào danh mục ngành nghề độc hại theo đúng với quy định. Từ đó mà người lao động thuộc danh mục này sẽ được cơ quan bảo hiểm chấp nhận hưởng về các quyền lợi làm việc phù hợp có lợi. 

- Thứ ba, căn cứ thông qua tiêu chuẩn đặc điểm điều kiện làm việc 

Điều kiện lao động được căn cứ cũng cần tuân thủ đúng với các quy định về pháp luật về ngành nghề độc hại. Ví dụ giúp bạn nhận thấy dễ dàng như công việc về thủ kho vật liệu nổ công nghiệp điều kiện sẽ là làm việc ngoài lò sẽ không được coi là điều kiện phù hợp. Còn đối với công việc như công nhân quản lý đường thủy nội địa với môi trường ngoài trời có sức ảnh hưởng của sóng thì mới đủ điều kiện về thuộc danh mục độc hại nguy hiểm. 

Thực hiện việc xác định cho các tiêu chuẩn khí hậu, về bụi hay như các nhân tố môi trường khác sẽ cần tuân thủ các tiêu chuẩn cụ thể hơn là tiêu chuẩn về nồng độ bụi trong không khí, chỉ số chất độc hại trong không khí, tiêu chuẩn rung cho phép, tiêu chuẩn khí hậu cho phép, tiếng ồn cho phép. Đặc biệt là sự chú ý về giới hạn tiếp xúc của các yếu tố đố đối với sức khỏe của người lao động xác định chính xác hơn.

3. Danh mục ngành nghề độc hại phân biệt cụ thể theo quy định ra sao?

Dựa theo quyết định số 1453/ LĐTBXH ban hành ngày 13/10/1995 về danh mục đặc biệt nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm với mức VI và V sẽ bao gồm cụ thể theo công việc và lĩnh vực được xét duyệt dưới đây.

3.1. Lĩnh vực khai khoáng

+ Điều kiện lao động loại VI có ngành nghề khoan đá bằng búa máy cầm tay trong hầm lò. Điều kiện lao động là nơi làm việc chật hẹp, thiếu ánh ánh và thiếu dưỡng khí cùng với công việc tính chất nặng có sự nguy hiểm ảnh hưởng bụi bẩn, ồn cùng rung vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần.

+ Điều kiện lao động loại V có ngành nghề khai thác đá bằng búa máy cầm tay có điều kiện làm việc trên sườn núi đá với tính chất nặng nhọc, nguy hiểm và có sự ảnh hưởng của bụi và rung lớn. Cùng đó là ngành nghề vận hành khoan xoay cầu, khoan búa ép hơi tham gia làm việc tại điều kiện ngoài trời có sự nguy hiểm thường xuyên tiếp xúc với ồn cao và bụi vượt mức cho phép nhiều lần. 

3.2. Lĩnh vực luyện kim

+ Điều kiện lao động loại VI sẽ có làm việc trên đỉnh lò cốc rất nóng và công việc nặng nhọc nguy hiểm.

+ Điều kiện lao động loại V sẽ bao gồm các ngành nghề, công việc là: 

 • Lái xe chặn than cốc nóng
 • Sửa chữa nóng lò cốc
 • Điều nhiệt độ lò cốc
 • Lái xe tống cốc và đập cốc
 • Lái xe rót than trên đỉnh lò cốc
 • Luyện Fero
 • Đúc thỏi thép
 • Phá đầm tường và xây lò luyện thép
 • Sản xuất hồ cực điện
 • Cán thép nóng
 • Luyện thép lò điện và lò bằng 1 tấn
 • Đúc nhôm và cán nhôm nóng

3.3. Lĩnh vực cơ khí

Điều kiện về lao động thuộc loại V sẽ gồm các ngành nghề, công việc là:

+ Hàn điện trong hầm tàu và hầm xà lan

+ Hàn trong nồi hơi xi téc

+ Gõ rỉ trong hầm tàu và hầm xà lan

+ Phun cát tẩy rỉ vỏ tàu

+ Tẩy bavia bằng hơi ép

+ Nấu hợp kim chì với thiếu đúc cut - xi - nê và các chi tiết về đầu máy xe lửa

+ Sơn chống gỉ trong hầm tàu và hầm xà lan

+ Nung đá mài,

+ Luyện Corindon sản xuất đá mài

3.4. Lĩnh vực hóa chất

+ Điều kiện loại VI sẽ có công việc điều chế Supe lân làm việc trên các sàn cao, trực tiếp tiếp xúc với hóa chất độ HF cùng SO3 nồng độ cao gây nhiễm độc và nguy hiểm. 

+ Điều kiện lao động loại V sẽ gồm các ngành nghề, công việc là:

 • Sản xuất và đóng bao Na2SiFE
 • Nghiền quặng Apatit, pirit và đóng bao bột Apatit
 • Vận hành lò và thực hiện cấp quặng py rít vào lò tầng sôi sản xuất axit H2SO4
 • Vận hành bơm cùng việc đóng bình axit H2SO4
 • Lọc bụi điện sản xuất axit H2SO4
 • Sản xuất về ác quy, luyện chì tái sinh, nghiền bột chì, thực hiện đúc chì, trộn trát cao chì, cắt mà hay như sấy tấm cực chì, hàn chùm cực, cấu tiếp và hóa thành tấm cực chì, lắp ráp ắc quy
 • Nghiền bột Puzolan
 • Luyện đất đèn
 • Luyện cao su

3.5. Lĩnh vực vận tải

Điều kiện làm việc loại V sẽ gồm các ngành nghề, công việc là:

+ Sĩ quan, thuyền viên, kỹ thuật viên hay các thời máu các tàu trình

Lái đầu máy xe lửa 

Lái xe vận tải với trọng lượng tải là 20 tấn trở lên

Lái máy xúc dung tích gầu đạt từ 4m3 trở lên

3.6. Lĩnh vực về xây dựng giao thông và kho tàng bến bãi

+ Điều kiện lao động loại VI có quy định công việc ngâm tẩm và bảo quản tà veth của phòng múc bán tự động vì phải tiếp xúc với hóa chất mạnh phenol ở nồng độ cao.

+ Điều kiện lao động loại V sẽ gồm các ngành nghề, công việc là:

 • Làm mới và đại tư đường sắt
 • Vận hành máy chèn đường sắt
 • Bốc xếp thủ công ở các cảng

3.7. Lĩnh vực điện

Về điều kiện lao động loại V sẽ bao gồm công việc ngành nghề là: 

+ Vận hành về lò máy nhiệt điện 

+ Sửa chữa và bảo tồn về lò máy nhiệt điện

+ Vận hành băng tải than dưới nhà hầm cùng nhà máy nhiệt điện

+ Vận hành điện cùng với việc vận hành máy trong hầm nhà máy thủy điện

+ Sửa chữa về các thiết bị thủy lực cùng thiết bị chính máy điện nhà máy điện

+ Sửa chữa cáp thông tin cùng cáp lực trong hang hầm

+ Cạo rỉ và sơn trong thùng kín trong hầm

+ Phun cát tẩy rỉ và sơn trong hang hầm 

+ Khoan phun bê tông trong các hang hầm 

3.8. Lĩnh vực thông tin liên lạc

+ Điều kiện lao động loại VI có công việc về xây lắp, sửa chữa và bảo dưỡng các cột cao ăng ten từ 50m trở lên với việc chịu tác động lớn của điện cao tần cùng siêu cao tần. 

+ Điều kiện lao động loại V sẽ gồm các danh mục ngành, công việc là: 

 • Vận hành, bảo dưỡng cũng như sửa chữa thiết bị thông tin vệ tinh đài hoa sen
 • Xây lắp, bảo dưỡng và sửa chữa về cáp ngầm
 • Giao thông viên cùng cao
 • Vận hành, bảo dưỡng cùng như sửa chữa các thiết bị viba ở các trạm trên núi cao và rừng sâu

3.9. Lĩnh vực sản xuất xi măng

+ Điều kiện loại VI sẽ có đóng bao xi măng bằng 4 vòi bán tự động

+ Điều kiện lao động loại V sẽ có danh mục gồm:

 • Đóng bao xi măng bằng máy tròn tự động
 • Vận hành máy đập hàm và máy đập búa
 • Xúc clinkez gầm của lò nung
 • Quay van nóc lò

3.10. Lĩnh vực sành sức, về thủy tinh cùng nhựa tập phẩm, giấy gỗ

Điều kiện loại V sẽ bao gồm các danh mục ngành nghề công việc cụ thể: 

+ Pha trộn về hóa chất làm mút xốp PU bằng thủ công hay như bán thủ công

+ Vận hành về máy nghiền thạch anh

+ Mạ ruột phích

+ Thổi thủy tinh bằng miệng

3.11. Lĩnh vực trồng trọt với khai thác, chế biến nông lâm sản

Điều kiện lao động loại V sẽ gồm có sang chai, đóng gói thuốc vải vệ thực vật và ngành vận chuyển bốc vác hóa chất bảo vệ thực vật 

3.12. Lĩnh vực chăn nuôi, chế biến về gia súc và gia cầm

Điều kiện lao động loại V về cấp lông vũ vào máy thường xuyên tiếp xúc với bụi có nhiều nấm cùng với vi sinh vật gây bệnh. 

Ngoài ra chính bạn cũng cần nắm bắt với các ngành nghề, lĩnh vực được quy định theo loại IV hay như các thông tư liên quan bổ sung, hỗ trợ khác đầy đủ nhất. Qua đó giúp bạn có thể nắm bắt chi tiết hơn về danh mục ngành nghề độc hại và chủ động đảm bảo về quyền lợi công việc và nắm cơ hội việc làm dành cho mình. Còn với bài viết trên đây của timviec24h.vn sẽ là tổng hợp khái quát căn bản về danh mục ngành nghề độc hại theo  quyết định số 1453/ LĐTBXH.

Đăng ngày 04/12/2020, 103 lượt xem