Các vấn đề về lương

Cách xây dựng thang bảng lương mới nhất cho kế toán năm 2022

1. Thang bảng lương là gì

Khái niệm thang bảng lương là một khái niệm khá quen thuộc đối với các doanh nghiệp. Thang bảng lương chính là hệ thống nội dung gồm có ngạch lương, các nhóm lương và những bậc lương được sắp xếp và thiết kế nhằm trả lương cho các vị trí nhân viên trong doanh nghiệp.

Định nghĩa thang bảng lương
Định nghĩa thang bảng lương

Mỗi nhân viên sẽ có năng lực và khả năng khác nhau cũng như có chức vị khác nhau chính bởi vậy mà doanh nghiệp sẽ sắp xếp những mức lương khác nhau để trả cho từng nhân viên. Nhờ vào thang bảng lương được xây dựng mà mỗi doanh nghiệp sẽ có thể dựa vào đó mà có thể trả lương cho các nhân viên dễ dàng hơn. Thang bảng lương do kế toán tiền lương đảm nhận, ngoài tính lương cho nhân viên họ còn phải cân đối chi phí ho tổ chức.

2. Tại sao doanh nghiệp cần xây dựng thang bảng lương?

Vậy bạn có biết vì sao mà doanh nghiệp cần phải xây dựng thang bảng lương hay không? Bởi vì doanh nghiệp có nghĩa vụ bắt buộc phải nộp thang bảng lương cho phòng lao động thương binh xã hội vào các năm. Khi doanh nghiệp trình báo được thang bảng lương điều đó thể hiện rằng công ty và doanh nghiệp đang minh bạch trong việc trả lương cho các nhân viên theo đúng năng lực mà nhân viên thể hiện.

Vì sao thang bảng lương quan trọng?
Vì sao thang bảng lương  quan trọng?

Những lãnh đạo trong doanh nghiệp cũng dễ dàng trong việc thương lượng với các nhân viên về mức lương bởi vì theo đúng năng lực thì nhân viên sẽ được trả lương theo đúng năng lực mà nhân viên đó được hưởng lương. Từ bảng lương đó sẽ hình thành nên động lực cho nhân viên và người lao động có mục tiêu phấn đấu đạt được mức lương cao hơn và do vậy hiệu quả công việc, năng suất lao động bởi vậy cũng tăng lên theo. 

Hơn thế nữa, thang bảng lương cũng thể hiện trình độ chuyên nghiệp trong hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản lý nguồn nhân sự giúp nhà quản lý lãnh đạo doanh nghiệp quản lý tốt chi phí lương thưởng cho nhân viên. 

Dựa vào bảng lương của từng nhân viên mà xem xét việc đóng thuế thu nhập cá nhân theo chính sách thuế. Vấn đề tiền lương luôn là vấn đề muôn thủa của tất cả các nhân viên dù ngành nghề nào.

3. Hồ sơ đăng ký thang bảng lương

Khi đăng ký thang bảng lương doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ cần thiết, vậy thì trong hồ sơ đăng ký thang bảng lương bao gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký
Hồ sơ đăng ký

Trong bộ hồ sơ doanh nghiệp cần có công văn, văn bản đăng ký thang bảng lương gửi tới cho Phòng lao động - Thương binh - Xã hội, quyết định ban hành hệ thống của thang bảng lương, biên bản về việc thông qua hệ thống thang bảng lương, hệ thống thang lương bảng lương, bảng quy định của các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng về tiền lương đúng quy định của Pháp luật. 

Vậy là bạn đã rõ về hồ sơ đăng ký thang bảng lương, các doanh nghiệp nhìn vào đó có thể chuẩn bị sẵn hồ sơ để đăng ký. 

4. Mức lương tối thiểu của từng vùng mới nhất năm 2022

Mỗi một vùng sẽ có mức lương tối thiểu mà doanh nghiệp bắt buộc phải tuân theo, mức lương tối thiểu của vùng mới nhất năm 2022 sẽ gồm có các nội dung sau đây. Theo như quy định tại điều 7 của  Nghị định 49 thì khi doanh nghiệp xây dựng thang bảng lương cần phải tuân thủ theo những quy định:

Mức lương tối thiểu của từng vùng
Mức lương tối thiểu của từng vùng

+ Số bậc và chức vụ, vai trò vị trí công việc của thang lương, bảng lương sẽ phụ thuộc vào những đặc điểm, đặc thù trong lĩnh vực kinh doanh để cho doanh nghiệp có thể quyết định và xây dựng được các chức danh, vai trò vị trí trong công việc cho riêng doanh nghiệp của mình.

+ Khoảng cách chênh lệch so sánh giữa hai bậc lương cạnh nhau: Nhằm mục đích đảm bảo rằng khuyến khích người lao động nâng cao được chuyên môn và tay nghề chuyên môn vững vàng kỹ năng thành thạo hơn, luôn tích lũy được kinh nghiệm và phát triển tài năng của bản thân nhưng ít nhất là 5%. 

Cách tính lương
Cách tính lương

+ Mức lương thấp nhất (mức lương khởi điểm của mỗi nhân viên) khi xây dựng thang bảng lương (bậc 1). Đối với những công việc đơn giản nhất trong điều kiện phổ thông (lao động bình thường) sẽ không  được phép thấp hơn mức lương tối thiểu của vùng hiện hành. 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, mức lương tối thiểu của từng vùng được đưa vào áp dụng hiện nay trong năm 2021. Ở vùng I, mức lương thấp nhất là 4.420.000 đồng mỗi tháng. Ở vùng II, mức lương thấp nhất là 3.920.000 đồng mỗi tháng. Ở vùng III, mức lương thấp nhất là 3.430.000 đồng mỗi tháng. Ở vùng IV, mức lương thấp nhất là 3.070.000 đồng mỗi tháng.

Công việc tính lương
Công việc tính lương

Đối với những công việc nào đòi hỏi người lao động phải qua đào tạo, huấn luyện, học nghề kể cả trong những trường hợp thử việc và công ty doanh nghiệp phải bỏ thời gian ra huấn luyện nhân sự từ đầu thì vẫn được coi là nhân sự qua đào tạo, thì mức lương tối thiểu cũng phải cao hơn ít nhất là 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Ở những địa bàn thuộc vùng I  thì mức lương đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu dành cho người lao động đã trải qua học nghề và đào tạo huấn luyện kỹ năng là 4.420.000 + (4.420.000 x 7%)= 4.729.400 đồng mỗi tháng. Ở những địa bàn thuộc vùng II thì mức lương đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu dành cho người lao động đã trải qua học nghề và đào tạo huấn luyện kỹ năng là 3.920.000 + (3.920.000 x 7%) = 4.194.000 đồng mỗi tháng. Ở những địa bàn thuộc vùng III thì mức lương đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu dành cho người lao động đã trải qua học nghề và đào tạo huấn luyện kỹ năng là 3.430.000 + (3.430.000 x 7%) = 3.670.100 đồng mỗi tháng.

Những quy định về tính lương
Những quy định về tính lương

Ở những địa bàn thuộc vùng IV thì mức lương đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu dành cho người lao động đã trải qua học nghề và đào tạo huấn luyện kỹ năng là 3.070.000 x (3.070.000 x 7%) = 3.284.900  đồng mỗi tháng.

5. Các nguyên tắc khi xây dựng thang bảng lương

Xây dựng thang bảng lương sẽ căn cứ vào tổ  chức sản xuất, tổ chức về lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định về thang lương và bảng lương đối với những quản lý lao động, lao động về chuyên môn kỹ thuật, về nghiệp vụ chuyên môn cũng như là những công nhân trực tiếp tham gia vào lao động, sản xuất, kinh doanh.

Khoảng cách chênh lệch mức lương giữa hai trình độ cần phải đảm bảo được yếu tố khuyến khích động viên được  người lao động phấn đấu nâng cao tay nghề để chinh phục được mức lương cao hơn nhưng ít nhất là 5%.

Những nguyên tắc xây dựng thang bảng lương
Những nguyên tắc xây dựng thang bảng lương

Mức lương khởi điểm của một công việc hoặc là những chức danh của thang lương, bảng lương do công ty tính toán và quyết định trên cơ sở dựa vào độ khó khăn của nhiệm vụ hoặc các chức danh công ty tương ứng với các hạng mục trình độ, tích lũy kinh nghiệm, để thực hiện  được công việc đó. Mức lương thấp nhất hoặc công việc đòi hỏi việc  thông qua đào tạo huấn luyện học nghề kể cả trong trường hợp doanh nghiệp đào tạo huấn luyện trực tiếp cho nhân sự đó đủ khả năng trình độ làm việc sẽ phải cao hơn ít nhất là 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Quy tắc chung trong xây dựng
Quy tắc chung trong xây dựng

Mức lương của công việc hoặc những chức vị trong công việc có điều kiện hoàn cảnh lao động mệt nhọc cực khổ nguy hiểm và độc hại phải có mức lương cao hơn ít nhất là 7% so với mức lương của những công việc mà có mức độ phức tạp tương đương nhưng lại được làm việc trong điều kiện môi trường làm việc bình thường, không độc hại, không nguy hiểm. 

Bậc lương và ngạch lương
Bậc lương và ngạch lương

Trong quá trình xây dựng bảng lương, thang lương và áp dụng bảng thang lương đó, doanh nghiệp cần đảm bảo tính công bằng bình đẳng không có sự thiên vị hay phân biệt coi trọng giới tính, dân tộc, màu sắc da, tầng lớp xã hội, tình trạng kết hôn hay chưa kết hôn, tín ngưỡng lòng tin, tôn giáo bản thân, có mắc bệnh HIV hay không, có là người khuyết tật hay không.

Thang lương, bảng lương cũng có thể sẽ cần chỉnh sửa bổ sung tùy theo từng thời kỳ. Cần phải rà soát và sửa đổi nhiều để có thể trở nên hoàn chỉnh và phù hợp với các bối cảnh thực tế đổi mới trong công nghệ, mặt bằng tiền lương, hiệu quả công việc và đảm bảo theo quy định của Luật lao động. 

Hướng dẫn cách xây dựng
Hướng dẫn cách xây dựng

Trước khi chỉnh sửa, sửa đổi những nội dung trong thang lương bảng lương thì doanh nghiệp cần phải tham khảo ý kiến của các bên tổ chức đại diện và công bố công khai ở doanh nghiệp, nơi làm việc trước khi quyết định áp dụng vào thực hiện trong môi trường thật. 

6. Hướng dẫn bạn cách xây dựng thang bảng lương mới nhất năm 2022

Vậy thì làm cách nào để có thể xây dựng được thang bảng lương hoàn chỉnh và chuyên nghiệp, bạn có thể theo dõi tiếp ở dưới và có những mẫu thang bảng lương mới nhất và chuẩn nhất cho bạn.

 

6.1. Bước 1 công ty rà soát và liệt kê được những chức danh 

Ở công đoạn đầu tiên này công ty sẽ tổng hợp và lên một danh sách các chức vụ làm việc của đội ngũ nhân viên ở trong công ty doanh nghiệp ví dụ như những công việc chuyên môn, những kỹ thuật, nghiệp vụ trong công việc. 

Tải xuống ngay

6.2. Bước 2 Phân các nhóm chức danh trong công ty

Công ty sau  khi có đủ những chức danh rồi sẽ phân bổ những chức danh đó theo những nhóm khác nhau. Số lượng của các nhóm chức danh trong công ty sẽ phụ thuộc vào việc sắp xếp những công việc có trình độ đào tạo ngang nhau vào cùng một nhóm. Trong một nhóm chức danh sẽ bao gồm những chức danh trình độ đào tạo bằng nhau, ngoài ra nhà lãnh đạo có thể xem xét thêm về những yếu tố khác nữa như là kinh nghiệm số năm làm việc, mức độ huấn luyện bồi dưỡng thêm về mặt chuyên môn nghiệp vụ và những bằng cấp trình độ học vấn và yếu tố về thể chất sức khỏe, điều kiện môi trường làm việc, những chứng chỉ việc làm khác mà bạn có thể dựa vào để căn cứ xếp vào các nhóm chức danh khác nhau.

Tải xuống ngay

Phân nhóm chức danh
Phân nhóm chức danh

Việc xếp nhóm này giúp cho các  người lao động sẽ có động lực phấn đấu hơn, khích lệ tinh thần cố  gắng để nâng cao mức lương cho mình. 

6.3. Bước 3 Thiết kế mức lương phù hợp với các bậc lương ngạch lương

Số lượng những bậc lương và các mức lương tương ứng sẽ tùy theo các điều kiện làm việc, những yêu cầu về chuyên môn trình độ , tính chất phức tạp của công việc nhiệm vụ được giao để có  thể xây dựng theo những nguyên tắc được đề cập ra  ở trên.

Tải xuống ngay

Thiết kế phù hợp
Thiết kế phù hợp

Giờ thì bạn đã hiểu về cách xây dựng thang bảng lương là như thế nào rồi phải không, bạn có thể truy cập vào web timviec24h.vn để có thể tìm hiểu thêm những vấn đề về lương khác nhé!

Đăng ngày 14/10/2022, 35 lượt xem