Cách viết hóa đơn điều chỉnh thật chi tiết và chuẩn xác

Mục lục

Trong quá trình viết hóa đơn, tất cả các hóa đơn đã được tạo ra, viết thông tin và giao cho phía bên người mua hoặc là hàng hóa đã được giao đi, người bán hàng và người mua hàng đã kê khai thuế đối với loại hàng hóa đó.

Nếu như sau này có phát hiện sai sót thì phía người bán sẽ phải tiến hành lập ra hóa đơn điều chỉnh để khắc phục vấn đề sai xót đó. Khi lập hóa đơn về vấn đề sai xót và điều chỉnh chúng thì người lập cần phải có văn bản để ghi rõ những sai xót trong quá trình viết hóa đơn điều chỉnh.

Sau đây là những cách viết hóa đơn điều chỉnh cho từng trường hợp cần phải điều chỉnh lại thông tin trên hóa đơn. Hãy cùng theo dõi để nắm được những cách viết hóa đơn điều chỉnh nhé.

1. Cách viết hóa đơn điều chỉnh đối sai xót không ảnh hưởng tới số tiền trong hóa đơn

Đối với loại hóa đơn có sai xót nhưng không ảnh hưởng tới số tiền trong hóa đơn đó là hóa đơn điều chỉnh về mã số thuế, điều chỉnh về tên của loại hàng hóa trong hóa đơn, hóa đơn điều chỉnh về thời gian (ngày, tháng, năm), hóa đơn điều chỉnh về số được ghi thành chữ...

Cách ghi cụ thể như sau:

- Đầu tiên thì bạn cần phải tiến hành lập một biên bản nói rõ về việc điều chính thông tin trong hóa đơn về thuế giá trị gia tăng được viết sai, hoặc là bất cứ vấn đề sai xót nào được nêu ở trên không có ảnh hưởng tới giá trị số tiền trong hóa đơn.

- Tiếp theo, bạn cần tiến hành lập hóa đơn điều chỉnh, điều chỉnh về các vấn đề như mã số thuế, số ký hiệu, thời gian bị ghi sai bằng cách ghi lại vào ngày mà bạn chỉnh sửa hóa đơn điều chỉnh.

Khi điều chỉnh các hóa đơn kê khai thuế thì bạn cần phải kê khai thuế ra hóa đơn, và cách kê khai thuế như sau:

- Bạn hãy lưu lại phần hóa đơn điều chỉnh cùng với phần nội dung của biên bản về vấn đề điều chỉnh hóa đơn, việc lưu giữ lại các thông tin quan trọng này để sau này phục vụ cho việc giải trình.

Lưu ý khi điều chỉnh hóa đơn không có ảnh hưởng tới số tiền:

- Đối với những hóa đơn cần phải điều chỉnh vì ghi sai thông tin không có ảnh hưởng tới số tiền và số tiền thuế cần phải nộp. Các bạn cần phải chú ý kẹp lại những giấy tờ cần thiết, hóa đơn sai xót và hóa đơn đã điều chỉnh cùng nhau, cùng với đó là giấy biên bản về việc điều chỉnh những sai xót trong hóa đơn.

Việc các bạn lưu lại hóa đơn điều chỉnh này sẽ giúp cho bạn có thể dễ dàng giải trình khi được yêu cầu, tránh những trường hợp không mong muốn có thể xảy ra khi bạn viết hóa đơn điều chỉnh và truy trách nhiệm về tiền bạc.

2. Cách viết hóa đơn điều chỉnh có sự sai xót về số tiền trong hóa đơn

Trường hợp mà bạn trao đổi, mua bán hàng hóa mà gặp phải những sai xót trong hóa đơn bán hàng thì bạn cần phải nhanh chóng lập hóa đơn điều chỉnh để giải quyết hậu quả, tránh tình trạng để lâu khó giải quyết vấn đề.

Đối với hóa đơn bị sau về số tiền, tức là sai về mức tăng hoặc là mức giảm đối với tiền thuế cần phải đóng vào ngân sách Nhà nước, hoặc là tiền thuê suất, hoặc là về giá tiền, những sai xót này có sự ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc là ít nghiêm trọng tới số tiền chính xác so với số tiền được ghi trong hóa đơn.

Chính vì thế, các bạn cần phải tiến hành ghi hóa đơn điều chỉnh khi có sai xót về số tiền. Cách ghi hóa đơn như sau:

- Đầu tiền là bạn cần phải tiến hành lập biên bản để có thể tiến hành điều chỉnh hóa đơn, biên bản này có nêu rõ về vụ việc ghi sai xót số tiền trong hóa đơn một cách chi tiết để có thể làm căn cứ sau này cho việc giải trình khi cần thiết.

- Bước tiếp theo, bạn cần phải lập lại hóa đơn điểm chỉnh về tăng hoặc giảm số tiển, mã số thuế và số ký hiệu của thuế. Trong quá trình viết hóa đơn điều chỉnh số tiền thì bạn sẽ có khả năng gặp phải 2 trường hợp như sau:

+ Trường hợp  Phát sinh một hóa đơn về việc điều chỉnh và giảm các mức, không phát sinh thêm về những hóa đơn khác (hóa đơn mua vào và hóa đơn về hàng hóa được bán ra).

Cách xử lý đối với trường hợp này sẽ được thực hiện như sau: Đầu tiên, các bạn cần phải tiến hành lập và điều chỉnh đối với các hóa đơn có ghi sai xót thông tin số tiền, tiền thuế trên hóa đơn của các loại hàng hóa được bán ra và nhập vào. Sau khi đã điều chỉnh xong thì bạn cần phải tiến hành xuất các hóa đơn, thời gian xuất cần được thực hiện và ghi rõ vào đúng thời gian hiện tại (chỉ ghi tháng xuất hóa đơn).

Khi kê khai hóa đơn thì cả bên mua và bên bán cần phải kê khai theo mẫu tờ khai số 01 của thuế giá trị gia tăng.

3. Cách viết hóa đơn điều chỉnh đối với việc điều chỉnh về chiết khấu thương mại

Đối với các trường hợp về số tiền được chiết khấu, số tiền chiết khấu này sẽ được thiết lập và kết thúc đối với các chương trình, chiết khấu về quá trình bán hàng, các hóa đơn bán hàng sẽ được tiến hành lập chi tiết về vấn đề điều chỉnh và có đính kèm theo đối với các bảng thống kê về các hóa đơn, xác định các hóa đơn cần được điều chỉnh một cách chi tiết, các hóa đơn bị ghi sai về số tiền trên hóa đơn, các hóa đơn điều chỉnh về số tiền thuế.

Đối với trường hợp mà bạn lập hóa đơn điều chỉnh đối với việc giảm thuế, bạn cần phải tiến hành kê khai thuế để viết hóa đơn điều chỉnh như sau:

- Cả bên mua và bên bán cần phải tiến hành kê khai hóa đơn, các hóa đơn cần phải được tiến hành để kê khai và điều chỉnh đối với các kỳ kê khai trong hiện tại.

Như thế, các cách viết hóa đơn điều chỉnh trên đây đã được timviec24h.vn nêu rất rõ và hy vọng rằng các bạn sẽ nhanh chóng giải quyết được những trường hợp bị ghi sai hóa đơn, dù là trong trường hợp nào nhé.

Đăng ngày 20/11/2020, 46 lượt xem