Các vấn đề về lương

Cách tính phụ cấp thu hút, thời gian phụ cấp thu hút như thế nào?

Phụ cấp là những khoản chính sách được chi trả đồng thời cùng với tiền lương của những người lao động, đây là khoản tiền được dành để hỗ trợ cho những người lao động làm việc ở những nơi đặc biệt khó khăn nhằm giúp cho người lao động cải thiện được chất lượng cuộc sống của mình. 

Hôm nay, hãy cùng timviec24h.vn đón xem cách cách tính phụ cấp thu hút như thế nào và thời gian nhận phụ cấp thu hút như thế nào bạn nhé!

1. Những đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút

Những đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút là những đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, những người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, các đơn vị của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, những người đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền ban hành, những người đang công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế khó khăn bao gồm:

- Các  cán bộ, công chức, viên chức, trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, và các tổ chức Chính trị- xã hội từ trung ương đến cấp xã;

Những đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút
Những đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút

- Những người làm việc theo chế độ hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, được quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP vào ngày 17/11/2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP vào ngày 29/11/2018 của Chính phủ đã sửa đổi và bổ sung;

- Những người làm việc trong chỉ tiêu, biên chế, trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để hoạt động được quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP vào ngày 21/4/2010 và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP vào ngày 13/4/2012 của Chính phủ đã sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP vào ngày 21/4/2010;

- Các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, những lao động hợp đồng được hưởng lương từ ngân sách của Nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

-  Các sĩ quan và hạ sĩ quan được hưởng lương, công an, công nhân và các lao động hợp đồng, những người được hưởng lương từ ngân sách của Nhà nước thuộc Công an nhân dân; 

- Những người làm việc trong tổ chức cơ yếu. 

2. Thời gian được hưởng phụ cấp thu hút

Những thời gian được tính hưởng những phụ cấp thu hút bao gồm các trường hợp sau:

- Những trường hợp đến và công tác tại những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn từ tháng 3/2011 trở về trước, hiện nay vẫn đang công tác tại những vùng đó sẽ được hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng 3/2011.

Thời gian được hưởng phụ cấp thu hút
Thời gian được hưởng phụ cấp thu hút

- Đối với những trường hợp đến công tác tại những nơi có điều kiện kinh tế, hoàn cảnh khó khăn sau tháng 3/2001 thì sẽ được hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng có quyết định tiếp nhận của các cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó thì quy định về thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn chính là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

- Thời gian làm việc trong các cơ quan và tổ chức, các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội;

Thời gian làm việc trong Bộ Công an, Quân đội, và cơ yếu.

Lưu ý rằng nếu trong trường hợp thời gian bị đứt quãng mà chưa được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì cá nhân đó sẽ được cộng dồn. 

Thời gian làm việc trong các cơ quan và tổ chức, các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội
Thời gian làm việc trong các cơ quan và tổ chức, các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội

Cách tính thời gian thực tế có thể được tính theo hai cách sau đây:

- Tính thời gian theo tháng: Nếu bạn có từ hơn nửa tháng làm việc tại tại các vùng có điều kiện kinh tế, xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì sẽ được tính theo cả tháng, và ngược lại thì sẽ không tính phụ cấp;

- Tính thời gian theo năm: Thời gian tính dưới 3 tháng thì sẽ không tính là làm việc tại nơi có điều kiện đặc biệt khó khăn, nếu từ đủ từ 3 đến 6 tháng thì sẽ được tính bằng nửa năm công tác, còn nếu 6 trở lên tháng thì sẽ được tính bằng 1 năm công tác. 

Bạn cần phải lưu ý rằng thời gian mà bạn làm việc, công tác hay học tập tại những vùng không có điều kiện cực kỳ khó khăn từ 1 tháng trở lên, thời gian bị tạm chỉ công tác, bị tạm giam, tạm giữ, hay thời gian nghỉ không lương liên tục từ 1 tháng trở lên,..Đối với những trường hợp như vậy thì sẽ không tính vào thời gian làm việc thực tế làm việc tại những vùng đặc biệt khó khăn. 

Tóm lại, cán bộ, công chức, viên chức, những người làm việc tại những nơi có điều kiện đặc biệt khó khăn sẽ có thời gian hưởng phụ cấp thu hút trong vòng 5 năm (đủ 60 tháng).

Tóm lại, cán bộ, công chức, viên chức, những người làm việc tại những nơi có điều kiện đặc biệt khó khăn sẽ có thời gian hưởng phụ cấp thu hút trong vòng 5 năm (đủ 60 tháng)
Tóm lại, cán bộ, công chức, viên chức, những người làm việc tại những nơi có điều kiện đặc biệt khó khăn sẽ có thời gian hưởng phụ cấp thu hút trong vòng 5 năm (đủ 60 tháng)

Đối với những cán bộ, công chức, viên chức, những người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân dân, được hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân đang công tác ở các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, sẽ không được hưởng các khoản phụ cấp chi phí trong những trường hợp, thời gian sau đây: 

- Đang trong thời gian đi công tác, làm việc và học tập không có ở những vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó từ 1 tháng trở lên;

- Những người đang trong thời gian nghỉ việc, được hưởng trợ cấp Bảo hiểm xã hội chiếu theo Quy định của pháp luật về BHXH;

-  Đang trong thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên;

- Trường hợp bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, giam giữ, tạm giam cũng sẽ không nhận được phụ cấp thu hút trong thời gian đó. 

Lưu ý đối với những trường hợp nghỉ việc, nghỉ hưu, hoặc di chuyển đến công tác những vùng không có điều kiện, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, xã hội thì sẽ thôi hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp, kể từ ngày nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi những vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

3. Cách tính phụ cấp thu hút như thế nào?

Phụ cấp thu hút được chiếu theo Nghị định 76/2019/2019/NĐ-CP về mức phụ cấp thu hút được quy định với các tính như sau:

Mức hưởng phụ cấp thu hút = 70% mức lương + Phụ cấp chức vụ lãnh đạo + Phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

 Trong đó thì:

- Mức lương mà người lao động hiện đang được hưởng sẽ được tính theo công thức: Mức lương = Hệ số x Mức lương cơ sở

- Mức lương cơ sở: Vào thời điểm hiện tại, mức lương cơ sở đang ở mức là 1,49 triệu đồng/ tháng chiếu theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, còn từ ngày 1/7/2020 trở về sau, thì mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,6 triệu đồng/ tháng chiếu theo Nghị quyết 86/2019/QH14.

Cách tính phụ cấp thu hút như thế nào?
Cách tính phụ cấp thu hút như thế nào?

- Hệ số: Phần hệ số được căn cứ vào các ngạch công chức cụ thể, sẽ được hưởng những hệ số khác nhau, hệ số cụ thể của từng ngạch sẽ được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP. 

Phụ cấp đối với chức vụ lãnh đạo, được chiếu theo quy định tại Thông tư 02/2005/TT-BNV thì phụ cấp chức vụ lãnh đạo sẽ được tính toán theo công thức sau đây:

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo = Mức lương cơ sở x Hệ số

Cũng tương tự với mức lương hiện hưởng thì hệ số của phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũng sẽ căn cứ vào từng chức vụ cụ thể và được ban hành kèm Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Đối với phụ cấp thâm niên vượt khung, theo Thông tư 04/2005/TT-BNV thì mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ được tính theo công thức như sau:

Mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung = 5% mức lương của bậc lương cuối cùng.

Từ năm 4 trở đi thì mỗi năm đủ hai tiêu chuẩn để có thể hưởng phụ cấp thâm niên thì sẽ được tính hưởng thêm 1%.

Như vậy những đối tượng công tác tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn chỉ được hưởng phụ cấp thu hút với thời gian thực tế làm việc tại nơi này không quá 05 năm (60 tháng).

Mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung = 5% mức lương của bậc lương cuối cùng.
Mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung = 5% mức lương của bậc lương cuối cùng.

Để có thể tính lương một cách chuẩn xác và hiệu quả, hiện nay phần mềm tính lương đã ra đời cho phép người sử dụng tự định nghĩa được các tham số, thiết lập công thức, nhập các hệ số, mức thưởng, mức lương vào trong phần mềm một cách linh hoạt và hiệu quả.

Bên cạnh đó, phần mềm tính lương còn có thể tính toán chi tiết các loại lương trong danh mục các loại lương tương tự, cung cấp các chức năng tiện ích như làm lệnh chuyển khoản, gửi phiếu lương qua email, in phiếu cho người lao động và rất nhiều những tính năng khác nhau mà phần mềm tính lương hiện có. 

Vậy là hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về một vấn đề mà rất nhiều người làm việc lại những khu vực có điều kiện và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn muốn biết đó là cách tính phụ cấp thu hút. Hy vọng bài viết sẽ giải đáp được những vấn đề mà bạn đang gặp phải.

Đăng ngày 14/10/2022, 265 lượt xem