Các vấn đề về lương

Hướng dẫn cách tính phụ cấp thâm niên vượt khung chuẩn chỉnh nhất

1. Những điều bạn cần biết về phụ cấp thâm niên vượt khung

1.1. Định nghĩa phụ cấp thâm niên vượt khung

Phụ cấp thâm niên vượt khung là chế độ do Nhà nước ban hàng, dành riêng cho các cán bộ, công nhân viên chức tại địa phương, đơn vị công tác để khuyến khích và khích lệ tinh thần cho họ.

Khái niệm về phụ cấp thâm niên vượt khung
Khái niệm về phụ cấp thâm niên vượt khung

Chế độ này giúp cho nhân viên yên tâm làm việc cũng như cố gắng phát huy được hết tất cả những khả năng và ưu điểm của mình trong công việc.

Đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung khi số lương cấp bậc đã đạt đến mức cao chất về chức vụ và cấp bậc. Phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ được căn cứ theo bảng lương nghiệp vụ, chuyên môn, phục vụ và làm việc cho các cơ quan trong Nhà nước từ cấp Trung ương đến cấp xã, phường, thị trấn hoặc trong một số đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Những đối tượng như chuyên gia cao cấp, cán bộ lãnh đạo thuộc vào điện hưởng lương theo bảng lương chức vụ đã được xếp lương theo định kỳ sẽ không được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên.

1.2. Đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung là ai?

Theo Điều 1 Mục I Thông tư 04/2005/TT-BNV đã quy định đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ gồm có:

- Công chức, viên chức, cán bộ đã được xếp lương theo các bảng lương nghiệp vụ, chuyên môn, thừa hành, đang phục vụ cho cơ quan Nhà nước từ cấp Trung ương đến xã, phường, thị trấn và trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước như:

+ Các cán bộ bầu cử trong cơ quan Nhà nước theo cấp bậc từ Trung ương đến quận, huyện, thành phố thuộc vào tỉnh thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và được hưởng phụ cấp chức vụ của lãnh đạo.

Những đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung
Những đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung

+ Công chức, viên chức, cán bộ xếp lương theo bảng lương chuyên môn và nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ và làm việc trong cơ quan Nhà nước và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (bao gồm cả các chức danh nghiệp vụ, chuyên môn trong ngành Tòa án, Kiểm sát và các chức danh lãnh đạo bổ nhiệm).

+ Công chức làm việc ở cấp xã, phường, thị trấn.

- Công chức, viên chức, cán bộ thuộc vào biên chế của Nhà nước và xếp lương theo bảng lương chuyên môn, thừa hành, nghiệp vụ, phục vụ được Nhà nước quy định cử đến làm việc tại các hội, các tổ chức phi chính phủ, dự án và cơ quan, tổ chức của quốc tế tại Việt Nam.

Các đối tượng không được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung gồm những chuyên gia cao cấp và cán bộ giữ chức lãnh đạo thuộc vào diện hưởng lương theo bảng lương chức vụ được xếp lương theo các nhiệm kỳ.

1.3. Cần những điều kiện nào để được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung

Để được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, các cán bộ, công chức, viên chức theo quy định trên được xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, viên chức có nghĩa là đã đạt được đến mức cao nhất của khung lương cấp bậc hoặc chức vụ thì sẽ được xét hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung khi có đủ điều kiện, thời gian giữ bậc lương cuối cùng ở trong ngạch hoặc trong các chức danh và đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.

Để được hưởng phụ cấp thâm niên cần có điều kiện nhất định
Để được hưởng phụ cấp thâm niên cần có điều kiện nhất định

1.3.1. Điều kiện để giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh

Để giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh hiện giữ, cần có điều kiện về thời gian giữ bậc lương như sau:

- Các cán bộ, công chức, viên chức đã làm đủ 3 năm (36 tháng) và xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức với viên chức từ loại A đến A3 của bảng thứ 2, bảng thứ 3 quy định trong Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 do Chính phủ đưa ra và trong các chức danh, chuyên môn, nghiệp vụ của Tòa án, ngành Kiểm sát quy định trong Nghị số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Cần có những điều kiện để được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung
Cần có những điều kiện để được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung

- Các cán bộ, công chức, viên chức đã được 2 năm (24 tháng) xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch của công chức, viên chức loại B và loại C trong bảng 2, bảng 3 và trong ngạch nhân viên thừa hành, phục vụ xếp l­ương theo bảng 4 quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ ban hành.

1.3.2. Tiêu chuẩn để có thể được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung

Để đạt được tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, cán bộ, công chức, viên chức đó cần hoàn thành được nhiệm vụ được giao hàng năm và không vi phạm kỷ luật các hình thức như: Cảnh cáo, khiển trách, cách chức hay không được bị bãi nhiệm trong khoảng thời gian giữ chức vụ bầu cử.

Tiêu chuẩn hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung
Tiêu chuẩn hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung

1.4. Căn cứ để có thể tính thời gian phụ cấp thâm niên vượt khung

Để có thể được tính thời gian phụ cấp thâm niên vượt khung, bạn cần có các căn cứ dưới đây:

- Sổ bảo hiểm xã hội.

- Quyết định chứng nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

- Quyết định được bổ nhiệm ngạch hoặc quyết định tiếp nhận cũng như phân công công tác hoặc quyết định công nhân bạn hết thời gian tập sự.

- Quyết định được điều động, phân công nhiệm vụ mới theo một trong các chức danh của chuyên ngành.

Bạn cần lưu ý rằng, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên sẽ được cộng dồn khi bị ngắt quãng. Ngoài ra, trong trường hợp bạn được hưởng nhiều loại phụ cấp thâm niên trong nhiều ngành nghề khác nhau thì bạn chỉ được hưởng 1 phụ cấp thâm niên duy nhất.

2. Cách tính phụ cấp thâm niên vượt khung chuẩn nhất

Cách tính phụ cấp thâm niên vượt khung theo công thức dưới đây:

Mức tiền phụ cấp thâm niên vượt khung = Hệ số lương theo ngạch, bậc cộng hệ số phụ cấp chức vụ của lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung hiện được hưởng (nếu có) x Mức lương tối thiểu của bạn do Chính phủ quy định theo thời kỳ x % Mức phụ cấp thâm niên mà bạn được hưởng.

Cách tính phụ cấp thâm niên vượt khung chuẩn
Cách tính phụ cấp thâm niên vượt khung chuẩn

Bạn có thể sử dụng công thức này để tính toán được mức phù cấp phù hợp cho bạn cũng như đảm bảo công bằng cho các cán bộ, công chức, viên chức khác.

Mức tiền phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ bằng thời gian công tác đủ 5 năm của bạn. Khi công tác đủ 5 năm, bạn sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung. Cứ sau mỗi năm tiếp theo, bạn làm đủ 1 năm (12 tháng) sẽ được tăng thêm 1%. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng phần mềm tính tiền lương để tính phụ cấp thâm niên vượt khung của mình.

3. Lưu ý trong quá trình tính phụ cấp thâm niên vượt khung

Quá trình tính hệ số lương vượt khung, bạn cần kết hợp với hệ số lương theo ngạch, theo các hệ số phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung và mức lương tối thiểu của bạn. Các phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ được chi trả theo tháng vào tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức.

Một số lưu ý cần biết
Một số lưu ý cần biết khi tính phụ cấp thâm niên vượt khung

Nếu trong trường hợp, Nhà nước điều chỉnh số tiền lương tối thiểu chung thì cơ quan cần có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, xét duyệt và tổng hợp báo cáo các nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp thâm niên và thực hiện điều chỉnh, chỉnh sửa mức lương tối thiểu chung hàng năm gửi đến Bộ Tài chính xem xét, kiểm tra, thẩm định theo quy định.

Ngoài ra, phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ được dùng để tính đóng và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Các nguồn kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung cần sử dụng những nguồn thu hợp pháp của đơn vị và nguồn kinh phí của Nhà nước do ngân sách Nhà nước đảm bảo chi trả.

Hy vọng qua bài viết này bạn đã biết được cách tính phụ cấp thâm niên vượt khung cũng như một số lưu ý khi tính phụ cấp này. Nếu bạn đã đủ các điều kiện được hưởng chế độ phụ cấp vượt khung kể trên thì bạn sẽ được tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung. Nếu bạn đã đủ điều kiện hưởng chế độ này nhưng lại đến thời gian nghỉ hưu thì lương hưu của bạn sẽ tính theo mức lương căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian bạn đóng bảo hiểm xã hội chứ không phải mức lương được tính vào thời điểm phụ cấp thâm niên vượt khung.

Đăng ngày 14/10/2022, 31 lượt xem