Các vấn đề về lương

Tìm hiểu cách tính lương tháng 31 ngày chuẩn cập nhật mới nhất

1. Khoản lương mà người lao động được hưởng trong tháng 31 ngày

Người lao động khi ký kết hợp đồng lao động sẽ có trách nhiệm thực hiện làm việc cho người thuê lao động và được hưởng những quyền lợi quy định trong hợp đồng. Một trong những quyền lợi chủ yếu đó là khoản lương mà người lao động có thể nhận được.

Phương thức tính lương tháng 31 ngày
Phương thức tính lương tháng 31 ngày

Trong một khoảng thời gian nhất định thường là 1 tháng thì người lao động sẽ được trả lương. Khoản lương này được tính dựa trên số tiền lao động cơ sở được ghi trên hợp đồng.

Trường hợp với những tháng thông thường thì người lao động sẽ nhận được tổng lương trong tháng bao gồm phần lương theo số công đã làm cộng với các khoản thưởng, các khoản trợ cấp và trừ đi mức phạt, mức phụ phí phát sinh (nếu có) của cá nhân người lao động trong tháng đó.

Với những quy định khác nhau trong hợp đồng thì cách tính lương cho người lao động với tháng 31 ngày là khác nhau. Thêm vào đó cách tính số công theo giờ, theo ngày hay theo tuần khi được quy định cũng có thể dẫn đến cách tính lương khác nhau.

2. Cách tính lương tháng 31 ngày cho người lao động

Bạn cần chú ý đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng lao động mà mình ký kết, phải biết được mức lương cơ bản của mình, các quy định cụ thể về cách tính lương theo ngày công hay theo công việc thực hiện.

Cách tính lương tháng 31 ngày có ngày công chuẩn cụ thể
Cách tính lương tháng 31 ngày có ngày công chuẩn cụ thể

Việc nắm bắt được những điều này sẽ giúp người lao động có cơ sở để đảm bảo quyền lợi nhận lương cho mình. Nếu hợp đồng quy định phương thức tính lương sẽ bằng ngày công thì với các tháng với số ngày khác nhau cũng có thể tính khác nhau.

2.1. Cách tính lương tháng 31 ngày theo quy chế của công ty

Nếu trong quy chế, quy định của công ty nêu rõ ngày công chuẩn để thực hiện hạch toán lương cho người lao động thì kế toán sẽ căn cứ vào đó để tính toán lương cho nhân viên ở các bộ phận. Nếu không có quy định, quy chế cụ thể thì bộ phận kế toán sẽ tính lương dựa trên quy chế và tuân theo pháp luật hiện hành.

2.1.1. Quy định cụ thể ngày công chuẩn trong hợp đồng lao động

Trường hợp công ty quy định tính công theo số ngày làm việc và có ngày công chuẩn trên tháng là 26 ngày với thời gian 8h/ngày, từ thứ 2 đến thứ 7 thì tiền lương nhận hàng tháng có thể khác nhau. Với tháng có 31 ngày công ty vẫn tính lương dựa trên ngày công chuẩn là 26 ngày làm việc cách tính lương cụ thể như sau: 

Lương người lao động = (Lương cơ bản : 26) x số ngày làm việc + Thưởng - Phạt - Thuế TNCN (nếu có)

Chú ý lương cơ bản là mức lương cơ sở đã được quy định trong hợp đồng, số ngày làm việc là số ngày người lao động làm việc trong tháng, thưởng phạt thì tùy quy định của công ty. Trường hợp tăng ca theo ngày thì sẽ tính riêng dựa trên mức tiền tăng ca có trong quy chế của công ty.

Tham khảo cách tính lương tháng 31 ngày phổ biến
Tham khảo cách tính lương tháng 31 ngày phổ biến

Ví dụ đưa ra cho bạn có thể dễ hình dung như sau: Thỏa thuận hợp đồng mức lương cơ bản của bạn là 7.000.000 VNĐ, ngày công chuẩn trong các tháng là 26 ngày. Với tháng 31 ngày mà bạn muốn tính số ngày bạn đi làm là 27 ngày, số ngày nghỉ phép là không và không tăng ca, bạn được thưởng vượt KPI trong tháng là 500.000 VNĐ, phạt đi muộn 200.000, thuế TNCN trích là 600.000 thì tổng lương tháng đó mà bạn có thể nhận là:

Lương tháng = (7000.000 : 26) X 27+ 500.000 - 200.000 - 600.000 = 6.969.230 VNĐ

Nếu trong tháng 31 ngày, người lao động làm việc 27 ngày thì người lao động sẽ có lợi nhận thêm được 1 ngày lương vì mức lương cơ sở chỉ chia cho 26 ngày. Còn đối với những trường hợp ngày công trong tháng chỉ có 24 hoặc 25 ngày thì người lao động có thể chịu thiệt.

Vì vậy công ty có thể lựa chọn quy định cụ thể ngày công chuẩn trong tháng hoặc xác định ngày công biến đổi theo các tháng có số ngày khác nhau để đảm bảo quyền lợi thực tế cho hai bên người thuê lao động và người lao động.

2.1.2. Cách tính lương thông thường tháng 31 ngày

Trong hợp đồng lao động hoặc quy chế của công ty có điều khoản quy định xác định số ngày công chuẩn theo số ngày làm việc bình thường trong tháng thì đối với tháng 31 ngày làm việc bình thường từ thứ 2 đến thứ 7 sẽ có ngày công chuẩn là 27 ngày. Khi đó cách tính lương cho người lao động như sau:

Lương trong tháng 31 ngày của người lao động = (Mức lương cơ bản : 27) x số ngày làm việc thực tế trong tháng + Thưởng - Phạt - Thuế TNCN (nếu có).

Với trường hợp quy định cách tính này thì đảm bảo được quyền lợi của cả bên thuê lẫn bên thực hiện lao động, và đây cũng là một phương thức tính công phổ biến hiện nay.

Cách tính lương tháng 31 ngày theo quy chế thông thường của công ty
Cách tính lương tháng 31 ngày theo quy chế thông thường của công ty

Tương tự với các tháng có ngày khác nhau thì số ngày công chuẩn cũng được xác định khác nhau, với tháng 30 ngày số ngày công chuẩn là 26 ngày; tháng 28 ngày thì có ngày công chuẩn sẽ là 24 ngày.

2.2. Tính lương tháng 31 ngày theo quy định hiện hành

Với trường hợp công ty không có quy định cụ thể về cách tính lương theo ngày công chuẩn cụ thể thì khi hạch toán tiền lương cho người lao động cần phải phù hợp với quy định của nhà nước.

Theo điểm C khoản 1 Điều 22 của chính phủ số 05/2015/NĐ-CP thì cách tính lương theo ngày làm việc được hiểu như sau: Dựa trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày công chuẩn trong tháng theo quy định pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn sẽ có được tiền lương trả cho một ngày làm việc.

Để bổ sung thêm quy định cụ thể thì theo điểm a khoản 4 Điều 14 Thông tư của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội số 47/02015/ TT-BLĐTBXH thì ngày làm việc bình thường được doanh nghiệp lựa chọn nhưng tối đa không quá 26 ngày.

Cách tính lương tháng 31 ngày dựa trên nghị định hiện hành
Cách tính lương tháng 31 ngày dựa trên nghị định hiện hành

Theo đó khi tính lương tháng 31 ngày công ty chỉ được xác định ngày công chuẩn và 26 ngày để tính lương cho người lao động.

3. Những chú ý trong cách tính lương tháng 31 ngày

Để tính lương cụ thể cho từng cá nhân người lao động thì cần phải xác định rõ số ngày làm việc thực tế trong tháng có 31 ngày. Nếu có ngày nghỉ phép hợp lệ và công ty vẫn quy định là nghỉ phép có lương thì vẫn tính đó là một ngày làm việc thực tế.

Người lao động cần biết về mức lương cơ sở của mình, quy chế thưởng phạt của công ty. Trong trường hợp công ty có mức thưởng về tăng ca theo ngày thì lưu ý ngày tăng ca đó phải được tính sau khi bạn đã làm đủ ngày công bình thường trong tháng.

Ví dụ tháng có 31 ngày, số ngày làm việc bình thường là 27 ngày, bạn nghỉ 1 ngày thứ 2 không phép tức nghỉ phép không lương và bạn làm thêm vào 1 ngày chủ nhật thì tổng ngày công của bạn vẫn là 27 ngày không có tiền thưởng tăng ca.

Nên chú ý mỗi công ty sẽ có cách tính lương tháng 31 ngày khác nhau do vậy người lao động cần nắm rõ quy chế, quy định về cách tính lương của người thuê để có thể bảo vệ, đòi quyền lợi của mình khi cần thiết.

Lưu ý trong cách tính lương tháng 31 ngày
Lưu ý trong cách tính lương tháng 31 ngày

Với những thông tin cần thiết về cách tính lương tháng 31 ngày trên đây. Hy vọng bạn có thể dễ dàng tính lương với những tháng có 31 ngày để phục vụ cho mục đích làm việc cũng như quyền lợi được hưởng của mình.

Đăng ngày 14/10/2022, 20 lượt xem