Các vấn đề về lương

Tìm hiểu cách tính lương cho nhân viên phục vụ hiệu quả

1. Chức năng và vai trò của tiền lương

Để hiểu rõ về cách tính lương cho nhân viên viên phục vụ thì trước hết cần tìm hiểu về chức năng và vai trò của tiền lương trong một doanh nghiệp kinh doanh phục vụ dịch vụ.

1.1. Tiền lương là công cụ tái sản xuất lao động

Thực tế có thể hiểu quá trình tái sản xuất sức lao động của con người bằng cách thực hiện bởi việc trả công cho họ thông qua lương dựa vào năng suất và thời gian họ làm việc. Bản chất của sức lao động đó là sản phẩm lịch sử, sức lao động luôn được hoàn thiện và được nâng cao giá trị cũng như công suất nhờ thường xuyên được khôi phục và phát triển.

Vai trò của tiền lương
Vai trò của tiền lương

Về bản chất của tái sản xuất sức lao động đó chính là có được một tiền lương sinh hoạt cố định và để họ có thể duy trì đồng thời phát triển sức lao động mới, thông qua đó người lao động sẽ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn từ đó hoàn thiện kỹ năng lao động.

1.2. Tiền lương chính là công cụ quản lý doanh nghiệp

Nói đi nói lại thì mục đích cuối cùng của doanh nghiệp và các nhà quản lý luôn luôn là những con số lợi nhuận, họ đặt ra mục tiêu cho tổ chức phải luôn đạt cao nhất doanh số hết mức có thể.

Và để đạt được những mục tiêu đó thì người quản trị phải có cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả, khéo léo thông qua các yếu tố trong quá trình kinh doanh. Thông thường các nhà quản trị sẽ quan sát kiểm tra giám sát các hoạt động thực hiện của người nhân viên phục vụ, từ đó họ sẽ có đánh giá khách quan dựa trên một tiêu chuẩn chung và cuối cùng là trả lương cho nhân viên một cách xứng đáng nhất.

1.3. Tiền lương là công cụ kích thích và điều tiết lao động

Tiền lương chính là công cụ kích thích và điều tiết lao động, đây là điều hiển nhiên và không cần bàn cãi. Thực chất, người lao động có xu hướng quyết định làm việc cho doanh nghiệp và tổ chức mà họ cảm thấy tiền lương đưa ra xứng đáng với công sức mà họ bỏ ra. Đặc biệt với các công việc tay chân như nhân viên phục vụ, thì tiền lương là yếu tố then chốt để người lao động quyết định có gắn bó tiếp tục với công việc mà mình đang theo đuổi hay không.

Thúc đẩy hoạt động và tăng năng suất
Thúc đẩy hoạt động và tăng năng suất

Tất nhiên khi cơ sở quản lý hay nhà hàng bỏ ra một mức lương hợp lý thì nhân viên phục vụ sẽ có động lực để làm việc nhiều hơn, say mê và nhiệt tình với công việc được giao. Lúc này họ sẽ gắn bó chặt chẽ trách nhiệm của mình với lợi ích của cửa hàng.

2. Các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tiền lương

Tính tiền lương cho nhân viên phục vụ còn bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố khác nhau. Cụ thể như:

- Do doanh nghiệp: Chính sách về lương thưởng của mỗi doanh nghiệp là khác nhau và tài chính chi trả mức lương cho doanh nghiệp cũng khác nhau, hay cơ cấu tổ chức và bầu không khí văn hóa của doanh nghiệp cũng có tác động mạnh mẽ, chi phối mức tiền lương của nhân viên phục vụ.

- Cạnh tranh chung: Nhà quản lý cần phải xét tình hình thực tại của môi trường ngành, các đối thủ cạnh tranh đang trả lương như thế nào, nhu cầu tìm nhân viên phục vụ của cửa hàng có cao không, chi phí sinh hoạt hay các khoản thu nhập quốc dân cũng đều ảnh hưởng tới tiền lương của nhân viên phục vụ.

Yếu tố ảnh hưởng tới tiền lương
Yếu tố ảnh hưởng tới tiền lương

- Yếu tố thuộc về nhân viên phục vụ: Về số lượng và chất lượng làm việc của mỗi nhân viên làm việc là khác nhau, hay thâm niên làm việc lâu dài cũng quyết định không nhỏ đến mức chi trả lương cho nhân viên phục vụ.

Đây là ba nhóm yếu tố quan trọng và cơ bản nhất ảnh hướng đến cách tính tiền lương cho nhân viên phục vụ. Ngoài ra còn rất nhiều yếu tố khác, tuy nhiên dựa vào quy mô tổ chức và văn hóa của từng doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau mà các yếu tố này có thể ảnh hưởng ít nhiều.

3. Một số nguyên tắc trong cách tính tiền lương cho nhân viên phục vụ

Có một số nguyên tắc trong cách tính tiền lương cho nhân viên phục vụ bạn nên biết:

- Mức lương của nhân viên phục vụ sẽ được thỏa thuận và hình thành trên cơ sở nhất trí đồng tình giữa người lao động và người sử dụng lao động.

- Mức lương mà người sử dụng lao động chi trả cho người lao động yêu cầu phải lớn hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Nguyên tắc tính lương cơ bản
Nguyên tắc tính lương cơ bản

- Nhân viên phục vụ sẽ được hưởng lương theo năng suất lao động, theo chất lượng lao động và cuối cùng là theo kết quả lao động.

- Người sử dụng lao động khi tính lương phải tuân thủ các nguyên tắc trả lương được ghi trong điều 8 của nghị định số 26/CP vào ngày 23/05/1995 của Chính phủ ban hành.

4. Các cách tính lương cho nhân viên phục vụ

4.1. Cách tính lương cho nhân viên phục vụ theo thời gian

Nhà quản lý sẽ căn cứ vào thời gian thực tế mà người lao động bỏ ra theo thỏa thuận ban đầu về tiền lương để tính lương cho nhân viên.

- Tiền lương tháng: Dựa theo hợp đồng lao động giữa hai bên

- Tiền lương tuần: Được dựa trên thời gian làm việc một tháng nhân với 12 và chia cho 52 tuần

- Tiền lương ngày: Được tính dựa trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày mà nhân viên phục vụ đi làm trong tháng, tối đa không quá 26 ngày

Cách tính lương theo thời gian
Cách tính lương theo thời gian

- Tiền lương giờ: Được tính dựa trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ thực tế người lao động làm việc

Đặc biệt lưu ý là với mức lương theo tháng thì doanh nghiệp cần phải có bộ phận chấm công. Cách trả lương sẽ thường cố định vào một ngày trong tháng

4.2. Cách tính lương cho nhân viên phục vụ theo sản phẩm

Với cách tính lương nhân viên phục vụ theo sản phẩm thì thường được tính bằng cách lấy khối lượng sản phẩm làm ra nhân với đơn giá của sản phẩm. Lương của người lao động sẽ phụ thuộc chủ yếu vào khối lượng sản phẩm của họ tạo ra hay khái quát hơn là năng suất lao động của nhân viên phục vụ.

Hình thức tính lương này có tác động rất lớn kích thích cao với tinh thần tự giác và hăng say làm việc của nhân viên phục vụ

4.3. Cách tính lương cho nhân viên phục vụ theo doanh thu

Về cơ bản tính lương cho nhân viên phục vụ theo doanh thu được sử dụng rất phổ biến. Doanh nghiệp làm ăn càng có lãi và lợi nhuận cao thì tiền lương nhân viên phục vụ nhận được lại càng nhiều.

Cách tính lương theo doanh thu
Cách tính lương theo doanh thu

Cụ thể cách tính lương cho nhân viên phục vụ là lương cứng cộng với phần trăm doanh số của cửa hàng hay doanh nghiệp đạt được trong một khoảng thời gian nhất định.

Trên đây timviec24h.vn đã chia sẻ cách tính lương cho nhân viên phục vụ chi tiết nhất.

Đăng ngày 14/10/2022, 41 lượt xem