Biên bản bàn giao thiết bị là gì? Mẫu biên bản bàn giao thiết bị mới nhất 2019

Mục lục

Khi bạn bắt đầu làm việc tại một doanh nghiệp nào đó, bạn sẽ được doanh nghiệp cấp phát máy móc, thiết bị, vật dụng,...để đáp ứng cho nhu cầu công việc. Đồng thời, để đảm bảo quyền lợi cho nhân viên cũng như kiểm soát việc sử dụng máy móc thiết bị thì doanh nghiệp sẽ lập các biên bản bàn giao máy móc thiết bị để làm căn cứ pháp lý. Và một điều hiển nhiên là khi hợp đồng kết thúc bạn có trách nhiệm phải hoàn trả lại chúng vì đó là tài sản của công ty.

1.Biên bản bàn giao là gì?

Trong cuộc sống và công việc khi bàn giao lại cho người khác một vấn đề nào đó như tài sản, công việc, hồ sơ, hàng hóa,... mà mình đang nắm giữ thì cần có một biên bản bàn giao rõ ràng.

Biên bản bàn giao là biên bản sẽ ghi lại cụ thể những thông tin như người bàn giao, người nhận, nội dung bàn giao là gì,... Mặc dù không có hiệu lực pháp lý nhưng biên bản bàn giao dùng chứng minh cho các sự kiện thực tế đã xảy ra, làm căn cứ pháp lý cho các vấn đề nảy sinh sau này.

Có rất nhiều loại biên bản bàn giao như: Biên bản bàn giao thiết bị, biên bản giao nhận hàng, biên bản bàn giao tài sản cố định, biên bản bàn giao mặt bằng,…

2. Biên bản bàn giao thiết bị là gì?

Biên bản bàn giao thiết bị là biểu mẫu được sử dụng phổ biến tại các công ty, doanh nghiệp hiện nay. Nội dung chính của biểu mẫu này bao gồm các thông tin về bên giao và bên nhận thiết bị, danh sách các thiết bị được bàn giao. Nếu bàn giao cùng lúc nhiều thiết bị, các bạn có thể lập bảng danh sách thiết bị để tiện kê khai, theo dõi như tên thiết bị, thông số kỹ thuật, mã thiết bị, số lượng, hiện trạng.

Khi thỏa thuận ký kết thành công biên bản bàn giao thiết bị, biểu mẫu biên bản này sẽ được lập làm 2 bản, mỗi bên sẽ giữ 1 bản làm cơ sở thực hiện và là căn cứ khi không may xảy ra tranh chấp.

Biên bản bàn giao thiết bị

3. Tại sao chúng ta phải lập biên bản bàn giao thiết bị?

Trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp, người lao động sẽ được người sử dụng lao động giao, cấp phát máy móc, thiết bị, vật dụng ... để đáp ứng cho yêu cầu công việc. Sau khi kết thúc hợp đồng, người lao động có trách nhiệm hoàn trả lại vì đây là tài sản của công ty. Về nguyên tắc, nếu người lao động có lỗi, làm mất mát, hư hỏng tài sản, thì phải bồi thường.

Để làm căn cứ cho việc hoàn trả lại hoặc bồi thường sau này thì trước khi người lao động tiếp quản máy móc thiết bị 2 bên cần có một biên bản bàn giao rõ ràng làm căn cứ pháp lý.

4. Một số quy định về việc sử dụng thiết bị trong biên bản

- Bảo quản tài sản của công ty, dùng đúng vào mục đích công việc, đặc biệt tránh tình trạng dùng vào mục đích cá nhân. Đó là trách nhiệm của người lao động khi tiếp quản máy móc thiết bị.

-  Trong biên bản sẽ ghi rõ những thiết bị nào mà người lao động được hoặc không được mang ra khỏi công ty hoặc nếu mang đi thì phải có sự đồng ý của trưởng bộ phận. Nếu nhân viên vi phạm sẽ xử lý theo qui định của công ty.

- Nếu người lao động sử dụng, vận hành không đúng kỹ thuật, dẫn đến việc làm hư hỏng máy móc, vật dụng thì trong trường hợp này người lao động phải bồi thường cho công ty theo giá thị trường.

- Sau khi kết thúc thời gian thử việc, kể cả trường hợp ký hợp đồng lao động chính thức, người lao động có trách nhiệm bàn giao lại đầy đủ và trong tình trạng nguyên vẹn những tài sản trên cho công ty. Lúc này, biên bản bàn giao sẽ là căn cứ để xem xét các tình trạng của máy móc, vật dụng.

5. Yêu cầu khi lập biên bản bàn giao thiết bị

5.1. Cung cấp đầy đủ thông tin

Khi lập biên bản bàn giao thiết bị, bạn phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin liên lạc của mình. Đặc biệt là thông tin về những gì bạn được giao. Nếu là sản phẩm được trao đổi phải có giá trị rõ ràng, thời hạn cam kết,… Nếu thứ được giao là một tài sản thì giá trị cần được ước tính. Tính đặc thù của từng yếu tố, điều kiện và trách nhiệm liên quan của người nhận.

5.2. Chuẩn bị song song với hợp đồng của doanh nghiệp

Biên bản bàn giao thiết bị phải thỏa thuận song song với hợp đồng bởi nó có thể giúp bạn nắm bắt được tình hình tránh khỏi những sai sót ngoài mong muốn.

5.3. Chữ ký

Biên bản cần phải có chữ ký thật của hai bên. Mỗi bên sẽ giữ một bản để làm cơ sở sau này. Nếu như biên bản không có chữ ký và đóng dấu sẽ không có giá trị.

6. Ý nghĩa của biên bản bàn giao thiết bị

Biên bản bàn giao thiết bị là loại văn bản quan trọng mà người lao động phải hoàn tất trước khi nghỉ việc, chuyển công tác,… để hoàn trả lại những vật dụng, thiết bị của công ty. Bằng biên bản này, người bàn giao có thể thống kê lại toàn bộ những tài liệu, thiết bị, dụng cụ làm việc của mình Người nhận bàn giao sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm về tài sản khi được nhận bàn giao.

Có thể thấy rõ ý nghĩa của biên bản bàn giao thiết bị trên một số phương diện dưới đây:

- Bảo vệ quyền lợi cho các bên sau khi bàn giao

Vì một lý do nào đó, trước khi không thể tiếp tục công việc, người lao động phải bàn giao rõ ràng để tránh việc:

+ Bồi thường khi thất thoát thiết bị;

+ Các thiết bị quan trọng liên quan đến công việc bị xóa bỏ;

+ Bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ có thể bị phát tán, rò rỉ ra bên ngoài gây tổn thất cho doanh nghiệp;

- Thể hiện trách nhiệm công việc của người bàn giao

Trước khi nghỉ, việc lập biên bản bàn giao thiết bị đầy đủ, chi tiết sẽ thể hiện một con người có tinh thần trách nhiệm đối với chính công việc và doanh nghiệp của mình.

Điều này sẽ để lại một ấn tượng tốt đẹp trong mắt lãnh đạo cũng như đồng nghiệp. Việc này khá có lợi đối với những người xin nghỉ để tìm một công việc mới.

- Thực hiện đúng quy trình làm việc

Việc bàn giao lại thiết bị không chỉ thể hiện trách nhiệm của người lao động mà còn là yêu cầu cần thiết trong quy trình làm việc tại các doanh nghiệp.

Quy trình này phải được thực hiện nghiêm túc và có sự tham gia đầy đủ của người bàn giao và người tiếp nhận bàn giao.

ý nghĩa của biên bản bàn giao thiết bị

Trên đây là mẫu biên bản bàn giao thiết bị mới nhất. Để tránh những sự việc ngoài mong muốn xảy ra sau này, bạn nên làm đúng quy trình như trong biên bản bàn giao. Chúc các bạn làm việc hiệu quả nhất.

Đăng ngày 09/10/2019, 1,191 lượt xem