Báo cáo nghiên cứu khả thi và cách lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Mục lục

1. Định nghĩa về Báo cáo nghiên cứu khả thi

Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tiếng Anh được viết đầy đủ là Feasibility Research Repport, đây là một văn bản tài liệu được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm nghiên cứu tính khả thi và tính hiệu quả của công việc.

Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng chính là một tài liệu được sử dụng để trình bày tất cả những nội dung mang tính chất nghiên cứu một cách sơ bộ, vạch rõ xem tính chất cần thiết và tính hiệu quả của đầu tư xây dựng, từ đó mà các nhà đầu tư xây dựng hoặc những bên có liên quan có thể dựa vào đó để xem xét, đưa ra được những quyết định đối với các chủ trương phù hợp.

Trong quá trình đầu tư xây dựng thì các chủ đầu tư sẽ cần phải tiến hành nghiên cứu và lập ra các báo cáo nghiên cứu khả thi để có thể dễ dàng đầu tư phù hợp đối với các yêu cầu của dự án. Những nhà đầu tư khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi cần phải đảm bảo tuân thủ đúng với quy định của pháp luật.

2. Quy định về nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi

Tại Điều số 54 của Bộ Luật Xây dựng được ban hành năm 2014 đã quy định đối với nội dung trong báo cáo nghiên cứu khả thi như sau:

- Thiết kế cơ sở: đảm bảo đạt được các mục tiêu phù hợp đối với các công trình nằm trong dự án. Trong đó, người lập báo cáo nghiên cứu khả thi cần phải đảm bảo cung cấp đầy đủ các nội dung thông tin sau:

+ Vị trí, phương hướng, quy mô, phân loại,... công trình xây dựng.

+ Các phương án áp dụng trong công nghệ và kỹ thuật, kết hợp cùng với các thiết bị hỗ trợ cần thiết.

+ Các giải pháp trong vấn đề kiến trúc, thông tin của công trình (diện tích mặt bằng, các lát cắt công trình, các thông số về kích thước, hình ảnh về mặt đứng của công trình đó, kết cấu công trình).

+ Các giải pháp trong các vật liệu xây dựng, chi phí ước tính được sử dụng để triển khai xây dựng công trình.

+ Các phương án để kết nối các cơ sở hạ tầng trong và ngoài, các phương án giải pháp phòng chống hiện tượng cháy nổ.

+ ...

- Chủ chương và mục tiêu đầu tư.

- Khả năng sử dụng và khai thác hiệu quả đối với: tài nguyên, các trang thiết bị, các công nghệ kỹ thuật, các hạ tầng, những yêu cầu, thời gian, phương án để tiến hành giải phóng mặt bằng.

- Tác động của việc thu hồi đất đai, tái định cư,...

- Bối cảnh, hiện trạng của các khu vực.

- Thông tin những dự án liên quan mà có những tác động tới những yếu tố: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận... những thông tin về tác động tích cực cũng như là những tác động có phần tiêu cực của dự án.

- Các mục tiêu của dự án. Cần phải xác định được mục tiêu cụ thẻ và mục tiêu tổng quát.

Trong đó:

+ Mục tiêu cụ thể: Các vấn đề và các thực trạng, số lượng, quy mô, công suất, hiệu quả, thời gian hoàn thành của các dự án.

+Mục tiêu tổng quát: Dự án có đóng góp như thế nào trong mục tiêu phát triển chung của đất nước, những tác động tích cực và lợi ích thiết thực mà dự án mang lại cho nền kinh tế và xã hội của đất nước, của các địa phương và trong các lĩnh vực khác.

- Các phương án hỗ trợ và bồi thường của chủ đầu tư đối với người dân có đất liên quan tới dự án.

- Nêu rõ về tổng vốn đầu tư: vốn lưu động, vốn đầu tư,...

3. Hướng dẫn cách để lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Để lập báo cáo nghiên cứu khả thi thì trước tiên các bạn cần phải xác định rõ các thông tin liên quan tới dự án đang nghiên cứu, sau khi đã thu thập các thông tin cần nghiên cứu thì các bạn tiến hành nghiên cứu, trong quá trình nghiên cứu cho tới khi thể hiện các kết quả trên báo cáo cần phải có sự chính xác.

Dưới đây là những thông tin hướng dẫn các bạn làm báo cáo nghiên cứu khả thi:

3.1. Nêu rõ các thông tin của dự án

Những thông tin cơ bản của các dự án đang được nghiên cứu tính khả thi cần được tiến hành nêu rõ ràng, các vấn đề cần được đưa vào trong báo cáo nghiên cứu khả thi như sau:

- Nêu chính xác tên của dự án đang được nghiên cứu.

- Nêu chính xác tên của các đơn vị, cơ quan Nhà nước thực hiện ký hợp đồng đầu tư với nhà đầu tư.

- Nêu chính xác tên của đơn vị thực hiện việc chuẩn bị các dự án hoặc là các nhà đầu tư có thể tự đưa ra đề xuất đối với dự án mà họ đang triển khai.

- Nêu rõ các đặc điểm của dự án, quy mô hoạt động của dự án, nêu rõ công suất của dự án, nêu rõ về thông số diện tích của dự án.

- Cùng với đó, những thông tin về yêu cầu kỹ thuật của các dự án cần phải được nêu rõ ràng, thông tin về tổng số vốn được sử dụng để đầu tư, tên của loại dự án, thời gian thực hiện hợp đồng của dự án.

- Nêu rõ những ưu đãi về đầu tư trong báo cáo...

3.2. Nêu rõ những căn cứ để lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Trong báo cáo nghiên cứu khả thi, các bạn cần phải tiến hành liệt kê ra các căn cứ, đó chính là những văn bản về mặt pháp lý để có thể dựa vào đó mà làm căn cứ đối với báo cáo nghiên cứu khả thi. Những căn cứ mà chúng ta cần sử dụng để thực hiện nghiên cứu và kết luận kết quả và đưa vào trong báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm:

- Những luật định, các Nghị định hay những Thông tư về việc hướng dẫn việc triển khai các dự án.

- Những luật định, các Nghị định hay những Thông tư có sự liên quan đối với những ngành nghề, các lĩnh vực đầu tư.

- Những Nghị quyết hoặc là các Quyết định đưa ra nhằm để phê duyệt những những dự án được quy hoạch mà có liên quan tới dự án đang được nghiên cứu.

- Những quyết định hoặc những văn bản được ban hành bởi các cấp, những quyết định này áp dụng cho quá trình lập báo cáo, quá trình thẩm định dự án.

Báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ giúp cho việc đánh giá tính hiệu quả, tính khả thi của việc triển khai dự án đang trong quá trình thẩm định, từ đó mà các nhà đầu tư sẽ có phương án để đánh giá chính xác và kế hoạch để đầu tư sao cho phù hợp.

Đăng ngày 20/11/2020, 35 lượt xem