Các vấn đề về lương

Thông tin chi tiết về bảng tính lương chuyên gia tư vấn

1. Cách xác định bảng lương chuyên gia tư vấn theo tháng

Theo thông tư số 2 năm 2015 của Bộ Lao động và Thương binh xã hội quy định về cách xác định bảng tính lương chuyên gia tư vấn như sau: 

1.1. Mức lương từ 40 triệu đồng trở xuống

Đối tượng 1: Các chuyên gia đã có bằng đại học và làm việc đúng chuyên ngành đã học và có từ 15 kinh nghiệm ở vị trí chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực. 

Đối tượng 2: Với những chuyên gia đã tốt nghiệp thạc sĩ trở lên thì chỉ cần 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên gia tư vấn.

Xác định bảng lương chuyên gia tư vấn theo tháng
Xác định bảng lương chuyên gia tư vấn theo tháng

Đối tượng 3: Các chuyên gia tư vấn được làm ở vị trí cao nhất hay trưởng nhóm trong nhóm chuyên gia. 

Hai đối tượng này sẽ được hưởng mức lương không quá 40 triệu đồng một tháng. Đây là mức lương cao nhất trong thông tư. 

1.2. Mức lương từ 30 triệu đồng trở xuống

Đối tượng 1: Các chuyên gia đã có bằng đại học và làm trong lĩnh vực tư vấn đúng chuyên ngành với kinh nghiệm là 10 - dưới 15 năm. 

Đối tượng 2: Các chuyên gia đã tốt nghiệp thạc sĩ và làm trong lĩnh vực tư vấn đúng chuyên ngành có kinh nghiệm 5 - dưới 8 năm. 

Đối tượng 3: Chuyên gia tư vấn là chủ trì của một trong số (hoặc một số) các hạng mục của gói thầu. 

Mức lương dựa theo kinh nghiệm làm việc của chuyên gia
Mức lương dựa theo kinh nghiệm làm việc của chuyên gia

Nếu thuộc 1 trong 3 trường hợp trên, các chuyên gia tư vấn sẽ được hưởng mức lương tối đa là 30 triệu đồng một tháng. 

1.3. Mức lương từ 20 triệu đồng trở xuống

Đối tượng 1: Các chuyên gia đã tốt nghiệp đại học và làm trong lĩnh vực tư vấn đúng chuyên ngành có kinh nghiệm từ 5 - dưới 10 năm. 

Đối tượng 2: Chuyên gia tư vấn đã tốt nghiệp thạc sĩ và làm trong lĩnh vực tư vấn đúng chuyên ngành có kinh nghiệm từ 3 - 5 năm. 

Nếu thuộc một trong hai đối tượng trên sẽ được hưởng mức lương tối đa là 20 triệu đồng một tháng.

1.4. Mức lương từ 15 triệu đồng trở xuống

Đối tượng 1: Các chuyên gia tư vấn đã tốt nghiệp đại học  và làm trong lĩnh vực tư vấn đúng chuyên ngành có kinh nghiệm dưới 5 năm. 

Đối tượng 2: Chuyên gia tư vấn đã tốt nghiệp thạc sĩ và làm trong lĩnh vực tư vấn đúng chuyên ngành có kinh nghiệm dưới 3 năm. 

Nếu thuộc một trong hai đối tượng trên thì mức lương được hưởng sẽ tối đa là 15 triệu đồng. Đây là khung lương thấp nhất trong thông tư năm 2015 về tính lương chuyên gia tư vấn. 

Các dự án phức tạp thì mức lương chuyên gia sẽ tăng lên
Các dự án phức tạp thì mức lương chuyên gia sẽ tăng lên

Tuy nhiên, có một số trường hợp, các chuyên gia phải làm trong một công trình, dự án lớn, phức tạp, cần có những trình độ chuyên gia đặc biệt (ít người có khả năng thực hiện được dự án) hoặc phải làm việc trong các điều kiện khó khăn, khắc nghiệt, địa hình hiểm trở thì cũng sẽ được cân nhắc để nâng mức lương lên so với mức lương được quy định trong thông tư. Ví dụ như mức lương ban đầu là không quá 20 triệu đồng thì có thể nâng lên 25 triệu đồng một tháng. Cần đảm bảo được điều kiện mức lương mới được tăng không quá 50% so với mức lương ban đầu. 

2. Tính lương chuyên gia tư vấn theo tuần, theo ngày hay theo giờ

- Tính lương theo giờ

Đối tượng áp dụng: làm việc từ dưới 8 giờ

Cách tính lương 1 giờ = mức lương cơ sở : 26 (ngày) : 8 (giờ) x 1,3 (hệ số)

Ví dụ: Một chuyên gia tư vấn đã tốt nghiệp đại học và làm ở vị trí chuyên gia tư vấn được 4 năm. Khi nhận thầu dự án này, chuyên gia tư vấn làm việc trong 1 ngày, thời gian làm việc mỗi ngày là 7 giờ. Như vậy, mức lương của chuyên gia tư vấn nhận được  trong một giờ là: 

Lương 1 giờ = 15.000.000 : 26 : 8 x 1,3 = 93.750 đồng

Cách tính lương theo giờ cho chuyên gia tư vấn
Cách tính lương theo giờ cho chuyên gia tư vấn

Để tính tổng lương của chuyên gia tư vấn trong trường hợp này thì chỉ cần nhân lương một giờ với số làm việc của chuyên gia đó (93.750 x 7). 

- Tính lương theo ngày 

Đối tượng áp dụng: làm việc từ 8 giờ trở lên và không đủ 6 ngày

Cách tính lương 1 ngày = mức lương cơ sở : 26 (ngày) x 1,3 (hệ số)

Ví dụ: Một chuyên gia tư vấn đã tốt nghiệp thạc sĩ và làm ở vị trí chuyên gia tư vấn được 2 năm. Khi nhận thầu dự án này, chuyên gia tư vấn làm việc trong 3 ngày, mỗi ngày 8 giờ. Như vậy, mức lương của chuyên gia tư vấn nhận được trong một ngày là: 

Lương 1 ngày = 15.000.000 : 26 x 1,3 = 750.000 đồng

Để tính tổng lương của chuyên gia tư vấn trong trường hợp này thì chỉ cần nhân lương một ngày với số ngày làm việc của chuyên gia đó (750.000 x 3). 

- Tính lương theo tuần

Đối tượng áp dụng: làm việc từ 6 ngày trở nên và không đủ 1 tháng

Cách tính lương 1 tuần = mức lương cơ sở x 12 (tháng) : 52 (tuần) x 1,2

Cách tính lương theo tuần cho chuyên gia tư vấn
Cách tính lương theo tuần cho chuyên gia tư vấn

Ví dụ: Một chuyên gia tư vấn đã tốt nghiệp thạc sĩ và làm ở vị trí chuyên gia tư vấn được 10 năm. Khi nhận thầu dự án này, chuyên gia tư vấn đã làm việc trong 2 tuần. Như vậy, mức lương của chuyên gia tư vấn trong một tuần là: 

Lương 1 tuần = 40.000.000 x 12 : 52 x 1,2 = 11.076.923 đồng

Để tính tổng lương của chuyên gia tư vấn trong trường hợp này thì chỉ cần nhân lương một tuần với số tuần làm việc của chuyên gia đó (11.076.923 x 2). 

Các bạn có thể đối chiếu vào thông tin đối tượng tính lương để tính lương cho các chuyên gia tư vấn phù hợp với từng trường hợp. Mỗi trường hợp lại có mức lương khác nhau và sẽ có sự chênh lệch nhất định nên cần phải có sự đối chiếu và cách tính lương phù hợp để đảm bảo trả lương đúng người, đúng việc. 

3. Áp dụng tính lương chuyên gia tư vấn như thế nào? 

Mức lương của chuyên gia tư vấn đã được bao gồm lương của các ngày nghỉ có lương, nghỉ lễ tết; không bao gồm tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra, có thêm các chi phí quản lý, chi phí di chuyển, văn phòng, chi phí liên lạc và các chi phí khác để phụ cấp cho các chuyên gia, đảm bảo điều kiện tốt để thực hiện nhiệm vụ tư vấn.

Áp dụng tính lương chuyên gia tư vấn
Áp dụng tính lương chuyên gia tư vấn

Ngoài ra, phải căn cứ theo nhiều yếu tố như khối lượng công việc, môi trường làm việc, quy mô và chất lượng hoàn thành công việc mà sẽ quy định những mức lương phù hợp cho các chuyên gia tư vấn. Nhưng phải đảm bảo phù hợp, tiết kiệm và đạt được kỳ vọng của cả hai bên.  

Trên đây là toàn bộ thông tin về bảng tính lương chuyên gia tư vấn. Mong rằng bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cụ thể cách tính lương cho chuyên gia tư vấn. Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Đăng ngày 14/10/2022, 41 lượt xem