Bạn biết những gì về người có chứng chỉ kỹ sư định giá

Mục lục

1. Đối tượng cần chứng chỉ kỹ sư định giá

 

Thực tế thì chứng chỉ kỹ sư định giá là dành cho những cá nhân thực hiện những công việc có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bao gồm như sau: 

– Thứ nhất, là người xác định và thẩm tra tổng mức đầu tư của dự án xây dựng; là người phân tích hiệu quả và đánh giá rủi ro của dự án xây dựng

– Thứ hai, là người xác định chỉ tiêu xuất vốn đầu tư, chỉ số giá xây dựng công trình, giá xây dựng công trình và định mức xây dựng 

– Thứ ba, là người xác định và thẩm tra dự toán các khoản trong xây dựng

– Thứ tư, người cần chứng chỉ kỹ sư định giá là người đo bóc khối lượng các công trình

– Thứ năm, là người xác định giá gói thầu và giá hợp đồng trong các hoạt động xây dựng của một dự án, công trình

– Thứ sáu, kiểm soát các chi phí xây dựng công trình cũng là một đối tượng cần chứng chỉ kỹ sư định giá 

– Thứ bảy, là người lập và thẩm tra hồ sơ quyết toán, hay thanh toán vốn đầu tư công trình xây dựng, quy đổi vốn đầu tư của mỗi công trình xây dựng sau khi công trình đã hoàn thành được nghiệm thu và bàn giao để đưa vào sử dụng cho công trình

2. Chứng chỉ kỹ sư định giá có thể làm những việc gì?

– Thứ nhất, xác định và thẩm tra tổng mức đầu tư của từng dự án xây dựng; sau đó là phân tích hiệu quả đầu tư và đánh giá rủi ro của dự án trước khi vào thực hiện. 

– Thứ hai, xác định chỉ tiêu xuất vốn đầu tư, chỉ số giá xây dựng công trình, giá xây dựng công trình và định mức xây dựng 

– Thứ ba, kỹ sư định giá là người xác định và thẩm tra dự toán xây dựng trong mỗi dự án 

– Thứ tư, đo bóc khối lượng công trình là một công việc của kỹ sư định giá 

– Thứ năm, xác định giá các gói thầu và giá hợp đồng trong các hoạt động xây dựng

– Thứ sáu, là người trực tiếp kiểm soát các chi phí xây dựng công trình

– Thứ bảy, lập và thẩm tra hồ sơ quyết toán, thanh toán vốn đầu tư các công trình xây dựng, quy đổi vốn đầu tư của công trình xây dựng sau khi công trình đó đã hoàn thành được nghiệm thu và bàn giao để đưa vào sử dụng. 

3. Điều kiện để làm công việc kỹ sư định giá

 – Thứ nhất, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đối với công dân nước ngoài cần có giấy phép cư trú tại Việt Nam đây là những điều bắt buộc với mọi ngành nghề 

– Thứ hai, là người có trình độ chuyên môn, có thời gian hoạt động nhiều nên có kinh nghiệm tham gia các công việc phù hợp với các nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá trong xây dựng hoặc Khả năng đọc và hiểu được bản vẽ, khả năng nhìn được bản vẽ không gian 3 chiều

- Thứ ba, là người có khả năng đọc và hiểu các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến xây dựng 

- Thứ tư, là người có những kỹ năng giao tiếp tốt để tổ chức thực hiện công việc liên quan đến xây dựng hiệu quả;

- Thứ năm, là người có kiến thức toán học và tin học cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công việc

- Thứ sáu, là người có tính kiên trì và khả năng làm việc cẩn thận, chu đáo, trình bày các ý tưởng, sản phẩm rõ ràng, logic;

- Thứ bảy, là người hiểu biết tốt các thủ tục và hoạt động ở công trường, người có khả năng đoán trước được các bước xây dựng trong xây dựng dự án, có các phương pháp xây dựng gối đầu 

- Thứ tám, có khả năng đoán trước được các rủi ro có thể xảy ra cho dự án và nêu lên các giải pháp hạn chế, khắc phục nó;

- Thứ chín, có khả năng lập và điều chỉnh tiến độ của dự án công trình hiệu quả nhất 

- Tiếp theo là người có hiểu biết tốt về các sản phẩm lao động và thiết bị xây dựng;

- Là người có hiểu biết về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

- Có hiểu biết về lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

- Hiểu biết về các phương pháp xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng trong công trình, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chỉ số giá trong xây dựng;

Tuy nhiên, đối với các hạng chứng chỉ khác nhau thì điều kiện cần đáp ứng cũng sẽ khác nhau một chút: 

- Loại 1, chứng chỉ kỹ sư định giá hạng I:

+ Đối với cá nhân có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với ngành, có tối thiểu 07 năm thời gian kinh nghiệm tham gia vào những công việc phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề định giá trong xây dựng

+ Với các cá nhân đã tham gia việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng hay là chủ trì lập tổng mức đầu tư tối thiểu là 01 dự án thuộc ngành xây dựng trong nhóm A hay tối thiểu 03 dự án xây dựng trong nhóm B hoặc đã lập dự toán xây dựng của tối thiểu 02 công trình xây dựng cấp I hoặc tối thiểu là 05 công trình xây dựng cấp II.  

- Loại 2, chứng chỉ kỹ sư định giá hạng II:

+ Với mỗi cá nhân có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp, có tối thiểu 05 năm thời gian làm và kinh nghiệm là tham gia những công việc phù hợp với nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng các công trình hạng 2. 

+ Với mỗi cá nhân đã tham gia việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng hay là đã chủ trì lập tổng mức đầu tư của tối thiểu 01 dự án xây dựng trong nhóm B hay tối thiểu 03 dự án xây dựng trong nhóm C hoặc đã lập dự toán xây dựng của tối thiểu 01 công trình xây dựng cấp I hoặc tối thiểu 03 công trình xây dựng cấp II hoặc tối thiểu là 10 công trình xây dựng cấp III. 

- Chứng chỉ kỹ sư định giá hạng III:

+ Với mỗi cá nhân có trình độ từ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành phù hợp, có tối thiểu 03 năm thời gian kinh nghiệm đối với những người có trình độ từ đại học trở lên hoặc tối thiểu 05 kinh nghiệm đối với người có trình độ cao đẳng hay trung cấp chuyên nghiệp có tham gia vào các công việc phù hợp với nội dung xin hành nghề kỹ sư định giá hạng 3

+ Người đã tham gia lập tổng mức đầu tư của tối thiểu 01 dự án xây dựng trong nhóm C hoặc tối thiểu 02 Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng hoặc là đã tham gia lập dự toán xây dựng của tối thiểu 02 công trình xây dựng cấp III hoặc tối thiểu là 10 công trình xây dựng cấp IV.

4. Phạm vi hoạt động chứng chỉ kỹ sư định giá như thế nào?

– Với chứng chỉ hạng I: Kỹ sư được phép chủ trì tư vấn định giá xây dựng tất cả các nhóm dự án cũng như các cấp các công trình xây dựng;

– Với chứng chỉ hạng II: Kỹ sư được phép chủ trì tư vấn định giá xây dựng các dự án xây dựng từ nhóm B trở xuống và thêm các công trình xây dựng từ cấp I trở xuống. 

– Với chứng chỉ hạng III: Kỹ sư định giá được phép chủ trì tư vấn định giá xây dựng đối với các dự án xây dựng nhóm C, các dự án có yêu cầu phải lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật và cả những công trình xây dựng từ cấp II trở xuống.

5. Các bước để xin chứng chỉ kỹ sư định giá

– Bước 1: Đầu tiên bạn sẽ được hướng dẫn về việc kê khai hồ sơ và tư vấn về các thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

– Bước 2: Sau đó, bạn được tiếp nhận hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ, sau đó họ sẽ nộp hồ sơ và làm thủ tục đăng ký dự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng cho bạn. 

– Bước 3: Bạn sẽ nhận được trọn gói tài liệu ôn thi chứng chỉ bao gồm: cung cấp tài liệu ôn thi, các bộ đề,... hướng dẫn cách ôn tập để bạn chuẩn bị bước vào kỳ thi cấp chứng chỉ kỹ sư định giá theo đúng chuẩn. 

– Bước 4: Sau khi đã có kết quả thi, bên nhà làm hồ sơ cho bạn sẽ hoàn thiện lại các hồ sơ và làm việc lại với các cơ quan có thẩm quyền để xin cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá đúng theo quy định của pháp luật. 

– Bước 5: Bước cuối cùng là họ sẽ thay mặt bạn nhận chứng chỉ hành nghề và sau đó bàn giao trực tiếp cho bạn trong thời gian sớm nhất. 

Có thể thấy ngày nay bạn chỉ cần là người thi còn mọi giấy tờ, thủ tục hành chính, pháp lý đều được các công ty chuẩn bị và lo cho bạn một cách đầy đủ nhất để bạn có chứng chỉ kỹ sư định giá. 

Đăng ngày 20/11/2020, 31 lượt xem