Các vấn đề về lương

Giải đáp về bài tập tính lương theo sản phẩm lũy tiến

1. Công thức tính lương theo sản phẩm lũy tiến

Công thức tính lương theo sản phẩm lũy tiến được quy ước như sau: 

TLlt = ĐG x Qtt + ĐG x k x (Qtt - Qo)

Tính lương theo sản phẩm lũy tiến
Tính lương theo sản phẩm lũy tiến

Trong đó: 

TLlt: tổng số lương lũy tiến nhận được

ĐG: đơn giá lương lũy tiến

Qtt: sản lượng cần đạt được ở mức khởi điểm

Qo: sản lượng thực tế mà người lao động đạt được

k: tỷ lệ tăng thêm

2. Một số ví dụ bài tập tính lương theo sản phẩm lũy tiến

2.1. Ví dụ 1 về tính lương theo sản phẩm lũy tiến

- Cho biết: Một công nhân có mức lương là 1.500.000 đồng, làm hưởng lương theo hình thức có thưởng (được thưởng thêm khi vượt mức sản lượng được giao). 

Mức thưởng quy định: m = 0,5. (Vượt mức 1% sẽ được hưởng 0,5% so với lương sản phẩm được hưởng). Trong tháng, người công nhân đó nhận được 1.980.000 đồng tiền lương. 

- Câu hỏi đặt ra: 

a. Hệ số hoàn thành mức Hm? 

b. Sản lượng thực hiện trong tháng là bao nhiêu? (Cho biết Mtg = 0,2 giờ). 

Sản lượng trong tháng của doanh nghiệp là bao nhiêu
Sản lượng trong tháng của doanh nghiệp là bao nhiêu

- Trả lời câu hỏi: 

Ta có: 

a. TLsp thưởng = TLsp (1 + mh) = ML x Hm (1 + m(Hm - 1) 

Tương đương: 1,98 = 1,5 x Hm(1 + 0,5(Hm - 1))

Tương đương: Hm x Hm + Hm - 2,64 = 0 

Suy ra: Hm = 1,2 

Vậy hệ số hoàn thành mức Hm = 1,2 

b. Sản lượng thực hiện trong tháng được tính như sau: 

Msl = (26 x 8)/ 0,2 = 1040

Do có: Hm = Qtt/Msl 

Suy ra: Qtt = 1040 x 1,2 = 1248 sản phẩm

Vậy sản lượng thực hiện trong tháng là 1248 sản phẩm

2.2. Ví dụ 2 về tính lương theo sản phẩm lũy tiến

- Cho biết: Nhờ áp dụng các biện pháp về quản trị nhân sự nên mức thời gian mới quy định giảm 20% so với trước. Khi áp dụng mức mới xí nghiệp quyết định tăng mức lương cho nhân viên lên 10%

- Câu hỏi đặt ra: 

a. Sự thay đổi của đơn giá tiền lương trong trường hợp này. 

b. Tự cho ví dụ minh hoạ

Sự thay đổi của đơn giá tiền lương
Sự thay đổi của đơn giá tiền lương

- Trả lời câu hỏi: 

a. Ta có: ĐG = Mtg x ML

Được biết Mtg giảm 20%, trong khi ML tăng 10% 

Suy ra, ĐG tiền lương đương nhiên sẽ giảm. 

b. Ví dụ tình huống: 

Mtg1 = 10 phút, suy ra Mtg2  = 8 phút. Do đó, DDG1 = 100

ML1 = 100, suy ra ML2 = 110. Do đó DDG2 = 88 

Như vậy, trong tình huống này, khi xí nghiệp giảm mức thời gian quy định 20% và tăng lương cho nhân viên 20% thì đơn giá tiền lương cũng giảm theo. 

2.3. Ví dụ 3 về tính lương theo sản phẩm lũy tiến

- Cho biết: 

Dây chuyền A có 4 lao động, HSLbq = 2,5 ; Mtg = 0,2 giờ; Q thực hiện tháng = 4.992

Dây chuyền B có 6 lao động, HSLbq = 2,25; Q thực hiện tháng = 3.120

Phục vụ chung có 2 lao động, HSLbq = 1,8

Được biết, mức lương tối thiểu của doanh nghiệp này là 1 triệu đồng. 

- Câu hỏi đặt ra: 

a. Tính lương theo sản phẩm cho công nhân dây chuyền A

b. Xác định Mtg quy định làm 1 sản phẩm của dây chuyền B. (Biết tiền lương theo sản phẩm của dây chuyền B là 12 triệu 420 nghìn đồng). 

c. Hệ số hoàn thành mức bình quân của bộ phận công nhân

d. Trả lương thời gian có thưởng cho lao động phục vụ là bao nhiêu? Biết: 

Ngày công thực tế làm việc bằng với ngày công chế độ

Thưởng theo mức độ hoàn thành định mức cho các công nhân

Mức thưởng m = 0,5

Hệ số hoàn thành mức bình quân của công nhân
Hệ số hoàn thành mức bình quân của công nhân

- Trả lời câu hỏi: 

a. Lương theo sản phẩm cho dây chuyền A: 

ĐGspa = Mtg x ML = 0,2 x ((2.5 x 1.000.000)/(26 x 8)) = 2.404 đồng

TLspa = ĐGspa x Qtt = 2404 x 4992 = 12.000.768 đồng

Vậy, lương theo sản phẩm cho dây chuyền A là 12.000.768 đồng

b. Ta có công thức: TLspb = ĐGb x Qb = Mtg x ML x Qb

Suy ra: (12.420.000 x 26 x 8) / (2,25 x 1.000.000 x 3120) = 0,368 giờ

Như vậy, Mtg quy định làm 1 sản phẩm của dây chuyền B là 0,368 giờ

c. Hm = (0,2 x 4992 + 0,368 x 3120) / (10 x 26 x 8) = 1,032 

Như vậy, hệ số hoàn thành mức lao động công nhân là 1,032 

d. TLtg = ML x (1 + mh) = 2 x 1,8 x 1.000.000 x (1 + 0,5 x 0,032) = 3.657.600 đồng

Như vậy, lương thời gian có thưởng cho lao động phục vụ là 3.657.600 đồng

2.4. Ví dụ 4 về tính lương theo sản phẩm lũy tiến

- Cho biết: 

Bộ phận công nhân A có 4 lao động, HSLbq = 2,25; Qkh tháng = 1000

Bộ phận công nhân B có 8 lao động, HSLbq = 2,4; Qkh tháng = 1600

Bộ phận phục vụ có 3 lao động, HSLbq = 2

Kết quả sản xuất trong một tháng của doanh nghiệp như sau: 

Qa= 1200; Qb = 1350 

- Câu hỏi đặt ra: 

a. Hãy tìm mức lương tối thiểu của doanh nghiệp trên. (Biết tiền lương theo sản phẩm của công nhân A là 10.800.000 đồng)

b. Tính lương sản phẩm của bộ phận công nhân B

c. Tính lương sản phẩm gián tiếp cho công nhân phục vụ

Lương sản phẩm gián tiếp cho công nhân phục vụ
Lương sản phẩm gián tiếp cho công nhân phục vụ

- Trả lời câu hỏi: 

a. Hma = 1200/1000 = 1,2 

ML = 10.800.000/1,2 = 9.000.000 đồng

Lmin = 9.000.000/ (4 x 2,25) = 1.000.000 đồng

Như vậy, mức lương tối thiểu của doanh nghiệp là 1 triệu đồng. 

b. Lspb = ML x Hmb = 8 x 2,4 x 1.000.000 x 1350/1600 = 16.200.000 đồng

Như vậy, lương sản phẩm của bộ phận công nhân B là 16.200.000 đồng

c. Hm = (4 x Hma + 6 x Hmb)/ 10 = (4 x 1,2 + 8 x 0,84)/ 12 = 0,96

TLsppv = ML x Hm = 3 x 2 x 1.000.000 x 0,96 = 5.760.000 đồng

Như vậy, lương sản phẩm gián tiếp cho bộ phận phục vụ là 5.760.000 đồng. 

3. Thực tế về tính lương theo sản phẩm lũy tiến

Trong thực tế, ngoài tiền lương trực tiếp theo sản phẩm thì nhiều doanh nghiệp còn lấy mức độ hoàn thành một định mức lao động để tính lương cho nhân viên theo tỷ lệ. Tỷ lệ này càng cao thì mức lương của nhân viên nhận được sẽ tăng theo càng nhiều. 

Áp dụng tính lương lũy tiến khi doanh nghiệp cần gấp
Áp dụng tính lương lũy tiến khi doanh nghiệp cần gấp

Tính lương theo sản phẩm lũy tiến như một hình thức khuyến khích nhân viên có thể hoàn thành công việc với năng suất cao. Điều kiện để áp dụng tính lương lũy tiến là áp dụng trong các trường hợp hoàn thành trong công việc trong thời gian ngắn, đúng thời hạn, hay nói cách khác, nó được sử dụng khi doanh nghiệp cần làm gấp một đầu việc nào đó. 

Hình thức này cũng có những nhược điểm nhất định khi nhà sản xuất phải trả nhiều lương hơn cho nhân viên, tăng chi phí sản xuất, kéo theo tăng giá thành sản phẩm. Từ đó mà người mua sẽ có thể phải chịu mức giá cao hơn nếu như doanh nghiệp đó không muốn giảm lợi nhuận doanh nghiệp. 

Trên đây là những ví dụ về bài tập tính lương theo sản phẩm lũy tiến. Mong rằng bài viết này đã cung cấp cho các bạn những dạng bài toán phù hợp để ôn luyện trong quá trình học tập. Chúc các bạn đạt được kết quả tốt trong kỳ học này!

Đăng ngày 14/10/2022, 39 lượt xem