Công ty cổ phần sản xuất đầu tư xây dựng và thương mại xuất nhập khẩu Trường Giang

Công ty cổ phần sản xuất đầu tư xây dựng và thương mại xuất nhập khẩu Trường Giang has posted 1 job

Công ty cổ phần sản xuất đầu tư xây dựng và thương mại xuất nhập khẩu Trường Giang

Công ty cổ phần sản xuất đầu tư xây dựng và thương mại xuất nhập khẩu Trường Giang. Địa chỉ: số 37/2/1 ngõ 44 Đức Giang, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội Giám đốc: Nguyễn Văn Đua Lĩnh vực hoạt động: xây dựng dân dụng, cầu, cống, kè, đường ....
Thông tin
  • Địa chỉ Hà Nội

Đăng tin miễn phí

Kênh đăng tin miễn phí dành cho nhà tuyển dụng. Chúng tôi hỗ trợ đăng tin trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua Facebook group: TÌM VIỆC 24H

Tìm việc miễn phí

Tìm việc 24h là kênh hỗ trợ người lao động tìm được việc làm như ý, trực tiếp với các đơn vị tuyển dụng. Tuyệt đối không phát sinh chi phí trung gian, môi giới.

Liên hệ